Renovering av leilighet

Bedrift:

Zenith Bygg Consult AS

Kundereferanse:

Kari Hansen

Kundekontakt

+47 905 48 200

Beskrivelse

Renovering av leilighet på 300 kvm. Inkluderer bygging av råbygget og innredning av hele huset. Alle grunnarbeider og fundamentering.