Enova støtte: En komplett guide (solceller, etterisolering, vannbåren varme)

 

Vil du vite mer om Enova støtte? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om støtteordningene til Enova, hva de går ut på, hvilke kriterier som gjelder, hvilke tiltak du kan få tilskudd til, og mye mer. Enovas støtteordninger gjør det billigere for privatpersoner å gjennomføre klimavennlige energitiltak i hjemmet. Visste du at du kan få mer i støtte ved å kombinere tiltak? Og vet du hvilke tiltak som støttes i 2022? Følg våre råd og unngå de vanligste feilene!

Enova støtte

Ønsker du pristilbud på prosjektet, kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang, og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Om Enova

Hvis du har tenkt å gjennomføre klimavennlige oppgraderinger i hjemmet ditt, kan du ha rett på økonomisk støtte fra Enova. Enova er en statlig organisasjon som forvalter Klima- og energifondet. Virksomheten ble etablert i 2001 og formålet deres er å bidra til å omstille Norge til et lavutslippssamfunn og til å ivareta landets klimaforpliktelser. Enova er underlagt Klima- og miljødepartementet og for 2022 har departementet bevilget 4,1 milliarder kroner til klimafondet som forvaltes av Enova. Frem mot 2050 skal Norge ha kuttet mer enn 80 prosent av klimagassutslipp sammenlignet med nivået fra 1990. Enova spiller en viktig rolle i veien mot dette målet.

Støtte fra Enova gis både til private bedrifter, offentlige virksomheter og privatpersoner. Det kan være risikabelt for bedrifter og privatpersoner å investere i kostbar og ny klimavennlig teknologi. Enova tar sikte på å gjøre det mindre risikabelt å realisere klimavennlige prosjekter ved å ta en del av regningen for gjennomføring av tiltak som koster mye og som er nokså nytt på markedet. Støtte forutsetter derfor at tiltaket, teknologien eller tjenesten du ønsker å investere i befinner seg i en fase for tidlig markedsintroduksjon. Eksempler på tiltak som støttes inkluderer avanserte varmepumper (væske-til-vann varmepumper), system for vannbåren varme, solcelleanlegg og smart strømstyring for boliger. Dette er oppgraderinger som enda ikke er veldig utbredt og som gjerne koster mye. Etterhvert som tiltakene blir mer vanlige å gjennomføre, vil teknologien ha forutsetningene for å klare seg selv på markedet uten insentivordninger, og støtten fra Enova vil da opphøre.

Støtte fra Enova fungerer slik at du først gjennomfører det aktuelle tiltaket i hjemmet ditt og betaler for det selv. Deretter kan du sende inn søknad til Enova med dokumentasjon og få utbetalt summen tiltaket støttes med. Støttesatsene varierer fra det ene tiltaket til det andre og de er i stadig endring. Hvis du har planer om å søke om støtte fra Enova er det derfor viktig at du holder deg oppdatert på støttesatsene som gjelder til enhver tid. Noen ganger endres satsene, og andre ganger fjernes støtte til spesifikke tiltak. For eksempel har Enova tidligere gitt støtte til kjøp av luft-til-luft varmepumper, luft-til-vann varmepumper og avtrekksvarmepumper, men disse prosjektene støttes ikke lenger fordi de allerede har blitt veletablerte former for oppvarming i norske hjem, slik at det ikke lenger er behov for støtte for at slike produkter skal klare seg på markedet.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Begreper knyttet til energitiltak

Hvis du ikke har søkt støtte hos Enova før og har lite erfaring med energitiltak i hjemmet, kan noen begreper virke fremmede. Her skal vi se nærmere på en del sentrale begreper knyttet til energioppgradering og tilskudd fra Enova.

Energirådgivning: Mange som skal gjøre energitiltak i boligen og vurderer å søke støtte fra Enova, begynner ofte med å engasjere en energirådgiver. En energirådgiver er en fagperson som kan komme hjem til deg på befaring for å se på forholdene der du bor og gi deg råd om energitiltak som kan være aktuelle og om hvordan du skal gå frem for å få tilskudd fra Enova. Befaringen resulterer normalt i en energiattest og et energimerke til boligen din. Enova tilbyr inntil 5.000 kroner i støtte for å engasjere en energirådgiver. Støtten forutsetter imidlertid at energirådgiveren representerer et foretak som er godkjent for dette. Energirådgiveren må dessuten ha byggfaglig bakgrunn.

Energiberegning: Når du engasjerer en energirådgiver, vil det foretas en energiberegning. Det innebærer at boligens netto energibehov og varmetap beregnes. En slik energiberegning er nødvendig for å finne ut om du har krav på støtte fra Enova ved oppgradering av bygningskroppen. En eventuell oppgradering må føre til at tall for varmetap og energibehov er innenfor det som klassifiseres som lavenergibolig (nivå 2) eller passivhusstandard (nivå 3). Det betyr blant annet at vegger, gulv og tak skal isoleres og at vinduer og dører byttes ut.

Energiattest: Med en energiattest får du en energikarakter mellom A og G som viser boligens totale energibehov. I tillegg kommer attesten med en farge på bokstavkarakteren. Fargen sier noe om hvilken type energi som brukes for å varme opp boligen og tappevann. Bestemmer du deg for å gjøre energioppgraderinger i hjemmet, vil du få to energiattester. Den ene viser boligens energimerke før oppgradering, mens den andre viser energimerke etter oppgradering.

Smart strømstyring: Begrepet smart strømstyring viser til et system som sørger for at strømbruken blir styrt automatisk. Mesteparten av strømforbruket vil bli lagt til tidspunkter når strømmen er billigst og systemet vil redusere strømforbruket på tidspunkter når strømmen er dyr. Dette vil redusere det totale strømforbruket og gi deg lavere strømregninger på lang sikt. Systemet for smart strømstyring får du tilgang til via en styringssentral i boligen eller gjennom en nettbasert styringstjeneste. Enova har nylig bestemt at det nå skal gis støtte til kjøp av system for smart strømstyring. Du kan få inntil 35% av totalkostnader dekket, inntil maksimalt 10.000 kroner.

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Regler om støtte fra Enova

Dersom du skal gjennomføre energivennlige tiltaket i hjemmet ditt og har til hensikt å søke om støtte fra Enova når prosjektet er ferdig, bør du setter deg grundig inn i kriteriene for støtte på forhånd. Hvis ikke risikerer du å betale flere hundre tusen kroner for tiltaket uten at du oppfyller kriteriene for støtte. Da blir det hele fort dyrere enn hva du har budsjettert for. Kriteriene er forskjellige fra det ene tiltaket til det andre, men du kan søke opp tiltaket du ønsker å søke støtte til på Enovas hjemmesider og finne en fullstendig liste med kriterier der.

Som hovedregel skal alle tiltak være startet, utført og betalt av deg før du kan søke om støtte fra Enova. Vi skal her se nærmere på eksempler av kriterier som gjelder for kjøp av solcelleanlegg. Med et solcelleanlegg eller solcelletak kan du produserer din egen elektrisitet ved hjelp av solceller. Hvis du har planer om å søke støtte til kjøp av solcelleanlegg stilles det blant annet krav om at du skal være juridisk eier av den aktuelle helårsboligen eller fritidsboligen. Solcelleanlegget må være nyetablert, produsere elektrisitet basert på en fornybar energikilde, være koblet til strømnettet gjennom en plusskundeavtale, og arbeidet må utføres av fagfolk med riktig utdanning og autorisasjon. Støtte fra Enova forutsetter videre at du ikke har fått offentlig støtte fra andre instanser til samme tiltak eller til solcelleanlegg i samme bolig ved en tidligere anledning. I tillegg må du kunne dokumentere alle utgifter du har hatt til tiltaket. For uttømmende informasjon om kriterier for å få innvilget støtte til solcelleanlegg og andre tiltak, bør du sjekke Enovas hjemmesider.

Det er særlig viktig å være oppmerksom på kravet om at arbeidet skal utføres av fagfolk med den utdanningen og autorisasjonen som kreves. Mange har tidligere gått i den fellen at de har valgt å gjøre enkelte deler av jobben selv, for så å få seg en overraskelse når Enova senere har avslått den påfølgende søknaden om støtte. Det finnes eksempler på at disse reglene tidligere har blitt praktisert nokså firkantet av Enova. Er du usikker på om det går utover støtten fra Enova dersom du gjør enkelte deler selv, bør du spørre energirådgiveren din eller kontakte Enova direkte og forhøre deg om hva som er mulig og hva som eventuelt kan påvirke støtten du skal søke om i etterkant.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Tiltak som støttes

Enova støtter en rekke ulike energitiltak som gjennomføres i boligen hos privatpersoner. Her ser vi nærmere på et lite utvalg av populære energitiltak som støttes av Enova, hva tiltakene innebærer og hvor mye man kan få i støtte.

Varmepumpe

Varmepumper blir en stadig mer populær form for oppvarming i norske hjem. Tidligere støttet Enova kjøp av luft-til-luft varmepumper, luft-til-vann varmepumper og avtrekksvarmepumper. I dag kan du bare få støtte til såkalte væske-til-vann varmepumper. Disse varmepumpene henter energi fra fjell, jord eller hav i områdene rundt huset ditt og bruker energien til å varme opp huset gjennom et system for vannbåren varme. Oppvarmingen skjer da gjennom radiatorer og gulvvarme og disse varmepumpene brukes dessuten til å varme opp tappevann. Væske-til-vann varmepumper er hovedsakelig aktuelt for boliger med et energiforbruk som overstiger 30.000 kWh per år. Varmepumpene kan koste fra 120.000 kroner og oppover, men vil redusere strømforbruket betraktelig. Enova gir inntil 10.000 kroner i støtte til investering i væske-til-vann varmepumpe.

Vannbåren varme

Et system for vannbåren varme sørger for at varmt vann sirkulerer rundt i boligen din i radiatorer og gulv for å varme opp huset og redusere strømforbruket. Dette gir et behagelig inneklima og er en effektiv måte å varme opp hjemmet på. Som nevnt ovenfor, er det en forutsetning å ha et system for vannbåren varme dersom man vil kjøpe væske-til-vann varmepumpe. Prisen for system for vannbåren varme avhenger av størrelsen på boligen din, men normalt vil det koster mellom 800 og 950 kroner per kvadratmeter. Enova gir opptil 10.000 kroner i støtte for omlegging til vannbåren varme i boligen.

Balansert ventilasjon

Med et balansert ventilasjonsanlegg kan du enkelt bytte ut gammel og brukt luft med ny frisk luft gjennom et viftesystem. Viftesystemet sørger for jevn fordeling av den nye luften som forøvrig er varmet opp på forhånd. På den måten slipper du å bruke energi på å varme opp den nye luften som slippes inn i huset. Dette bidrar til et sunnere inneklima og er særlig nyttig for deg som har allergi, astma eller ikke tåler for mye støv. Balansert ventilasjonsanlegg koster normalt mellom 50.000 og 100.000 kroner og Enova støtter investeringen med opptil 5.000 kroner.

Dette er bare et lite utvalg av tiltak som støttes av Enova. Få mer informasjon om andre tiltak Enova støtter på deres hjemmesider.

Støtte fra staten

Tilskudd fra Enova er en form for støtte fra staten som alle privatpersoner kan søke om, forutsatt at tiltaket som skal gjennomføres støttes av Enova og oppfyller alle gjeldende kriterier. Hvis du uansett skal gjennomføre et slikt tiltak i boligen din og tiltaket oppfyller kriteriene, er det ingen grunn til å ikke søke om støtte fra Enova. Støtten vil da bare gjøre hele prosjektet billigere for deg. Hvis du derimot vurderer flere tiltak, men er usikker på hvilket tiltak du skal gjennomføre, kan det være lurt å sjekke om noen av alternativene kvalifiserer til statsstøtte fra Enova. Dette kan være tilfellet hvis du allerede har et system for vannbåren varme og er usikker på om du skal kjøpe luft-til-vann varmepumpe eller væske-til-vann varmepumpe. Da har du et ekstra argument for å velge det sistnevnte, siden det kun gis støtte til slike varmepumper.

Hvis et tiltak ikke kvalifiserer til støtte fra staten, betyr ikke dette nødvendigvis at tiltaket ikke er miljøvennlig. Det finnes en rekke tiltak som er miljøvennlige og som ikke støttes av Enova fordi tiltaket allerede er utbredt på markedet. Hvis målet ditt er å gjøre hjemmet ditt mer klimavennlig, er det likevel god grunn til å vurdere disse. Eksempler på miljøvennlige tiltak som ikke støttes av Enova inkluderer andre varmepumper enn væske-til-vann varmepumper, etterisolering, bytte til lavenergivindu, montering av tettelister og mer. Varmepumpene som ikke støttes av Enova vil også bidra til å redusere strømforbruket og etterisolering vil bidra til å redusere varmetap og energiforbruk. Siden tiltakene ikke er i en markedsintroduksjon på dette tidspunktet, er ikke støtte fra Enova nødvendig for at det skal overleve på dagens marked.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Gode råd om støtte fra Enova

Enova bidrar til å gjøre energitiltak gjennomførbare og billigere for privatpersoner. Til slutt har vi samlet noen gode råd til deg som vurderer å benytte deg av Enovas støtteordning ved gjennomføring av energitiltak i hjemmet.

Vurdere solceller

Solcelleanlegg koster normalt mellom 150.000 og 250.000 kroner, men prisen avhenger av hvor stort solcelleanlegg du skal installere. I tillegg til å spare ved å produsere din egen strøm i fremtiden, er gjennomføringen billigere fordi Enova støtter selve installasjonen av anlegget med 7.500 kroner og videre 1.250 kroner per kWp installert effekt fra 1. oktober 2023.

Kombinere tiltak

Er du i gang med en større renovering, bør du være klar over muligheten til å kombinere tiltak hos Enova. Jo flere energitiltak du gjennomfører i boligen din, desto mer kan du få i støtte fra Enova. På Enovas hjemmesider kan du se hvilke tiltak som er aktuelle å kombinere. Hvis du for eksempel ønsker å isolere bedre med etterisolering, kan dette kombineres med oppgradering av bygningskroppen, balansert ventilasjon og energirådgivning. Skal du kjøpe solcelleanlegg, kan dette tiltaket kombineres med solfanger, varmegjenvinning av gråvann og smart strømstyring. Sjekk ut hvilke tiltak som lar seg kombinere før du velger energitiltak.

Søk i tide

For å kvalifisere til støtte fra Enova, er det viktig at du søker i tide. Uansett hvilket tiltak du gjennomfører, må kostnadene ikke være mer enn 20 måneder gamle før du søker. I den forbindelse er det fakturadato som er avgjørende. Husk dessuten å ta vare på alt av dokumentasjon, inkludert fakturaer slik at du kan dokumentere tilstrekkelig å ha gjennomført det aktuelle energitiltaket i henhold til Enovas kriterier for tildeling av støtte.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.