Takløft: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Skal du utføre et takløft? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Takløft

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på takløft

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Takløft, takopplett eller påbygg

Når du har kommet til den beslutningen at det kan være lurt å utvide oppover for å få det romsligere innendørs er er det tid for å bestemme seg for om man vil gjøre et takløft, påbygg eller om man vil nøye seg med et enkelt takopplett. Svaret kommer an på mange forskjellige faktorer, inkludert reglene der du bor, budsjett, og hvordan huset ditt er akkurat nå. Det hender noen av terminologien her blandes, så det kan være greit med en kort forklaring på hva takløft, takopplett og påbygg er, og på forskjellene mellom disse.

Takopplett er et uttrykk man ofte kan høre i sammenheng med takløft, men et takopplett er ikke det samme som et takløft. Når man bygger et takopplett betyr det at man kun løfter en del av taket. For eksempel kan man løfte opp en mindre del i midten av taket. Man kan også justere vinkelen på hele taket ved å heve sidene nederst på et skråtak uten å heve det høyeste punktet på taket. Slik blir det høyere under taket nær veggene og du får en følelse av generelt bedre takhøyde i rommet. Et takopplett vil generelt resultere i at en større del av rommet eller huset blir høyt nok under taket til at det blir brukbart som boareal, men er som oftest et mye mindre prosjekt enn et takløft.

I et takløft tar man utgangspunkt i en allerede eksisterende etasje, for eksempel et loft som er for lavt under taket til at det kan brukes effektivt, og forhøyer denne etasjen slik at denne kan brukes som et fullverdig rom med beboelig takhøyde.

Et påbygg ligner en del på et takløft, og resultatet for huset ditt kan være sammenlignbart i og med at du som oftest i begge tilfeller vil ende opp med en ny etasje som du kan bruke som boligareal. Hovedforskjellen mellom påbygg og takløft er at i et påbygg legger man enkelt og greit på en ekstra etasje der det ikke var noe fra før.

Et påbygg vil man ofte bruke dersom man ønsker en ny etasje i en bygning der man ikke allerede har loft som kan brukes som utgangspunkt, eller dersom man både ønsker å legge til en etasje til boarealet i boligen, men samtidig også vil beholde loftet. Påbygg vil som regel koste en del mer enn et takløft.  

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvor mye koster takløft?

Som byggherre er selvfølgelig en av de viktigste tingene å vite på forhånd hvor mye takløft vil koste for boligen din. Dette vil ofte være den viktigste faktoren man tar i betraktning når man tar avgjørelsen om man vil gjennomføre takløft eller ikke. Den gjennomsnittlige prisen under kan forhåpentlig hjelpe deg med å gjøre regnestykket ditt litt lettere.  

Det finnes selvfølgelig store forskjeller i pris både geografisk, og basert på forutsetningene i hvert enkelt prosjekt, men ifølge data som vi har samlet sammen fra takløft utført i forskjellige deler av landet ligger gjennomsnittlig pris på et takløft rundt 26.000 kroner per kvadratmeter. Vi ser at for de fleste som utfører takløft koster det mellom 18.000 og 40.000 kroner per kvadratmeter.

Disse prisene inkluderer alt det koster å utføre takløft og påfølgende kostnader for oppussing innvendig i det nye boarealet. Prisberegningen inkluderer alt arbeid inkludert taktekking, elektrisk, rørlegging, og andre fagområder. Det inkluderer også materialer innkjøpt både av entreprenøren og deg selv.

Ethvert prosjekt er unikt, og ethvert hus har ulike forutsetninger for takløft, så det er selvfølgelig sjanse for at prosjektet ditt kan ende opp med å være enten dyrere eller billigere enn gjennomsnittstallene, men vi håper uansett at disse tallene kan hjelpe deg i planleggingen for prosjektet ditt. Dersom du ønsker å finne ut mer detaljert informasjon kan du godt registrere prosjektet ditt hos oss på Byggstart.

Les mer om prisen for et takløft.

Få 3 tilbud på takløft

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva driver prisene på takløft?

Pris per kvadratmeter er et godt utgangspunkt for å fastsette budsjett for takløft, men det lønner seg å finne ut litt mer om hva det er som egentlig driver prisen på takløft. På denne måten går det an å forsikre seg om at du får mest mulig igjen for pengene av denne investeringen.

I lik linje med mange andre typer renoveringsprosjekter vil takløft også naturligvis få en lavere kvadratmeterpris desto større areal det gjelder. Dette kommer av at faste kostnader slik som for eksempel mobilisering og planlegging og søknader til kommunen ofte vil koste mer eller mindre det samme for store eller små hus. Når du har større areal vil de faste kostnadene bli fordelt på flere kvadratmeter. Du kan kanskje også i noen tilfeller få bedre priser på arbeid og materialer når prosjektet ditt er større.  

Hvor mye taket skal heves er også en faktor som virker inn på prisen av takløft. Dersom man bare skal heve taket litt vil dette koste mindre enn dersom man skal ha taket betydelig mye høyere opp. Dersom taket skal heves mye kan det også ofte hende dette virker inn på den bærende konstruksjonen til huset. Det har mye å si for prisen av takløft dersom du må gjøre inngrep i den bærende konstruksjonen ettersom dette i noen tilfeller kan øke omfanget av prosjektet betydelig.  

Innredning og oppussing inne i det nye boligarealet er også en viktig faktor som driver prisen på takløft. Dersom du for eksempel legger til bad eller kjøkken vil du oftere ende opp i den øvre delen av prisklassen ovenfor. Det samme gjelder dersom du for eksempel velger veldig eksklusive produkter for overflatematerialer i gulv, tak og vegger, eller dersom du velger plassbygde spesialløsninger for garderobe og lignende.

Hvor mye ventilasjon, rørlegging og elektrikerarbeid man må gjennomføre for de nye rommene er generelt noe som driver opp prisen. I tillegg er det noen som også ønsker å oppgradere eksisterende boligareal mens de allerede er i gang og har arbeidsfolk på plass. Dette kan ofte være en god ide å få unnagjort, men det er selvfølgelig også noe som også vil vil gjøre prosjektet litt dyrere.  

Hvorfor lønner det seg med takløft?

Noen pusser opp for å øke salgsverdien av boligen sin før de legger den ut for salg. Takløft er naturligvis mye dyrere enn en vanlig oppussing eller renovering, men dersom man tar resultatet i betraktning er dette også en type prosjekt som kan resultere i betydelig verdiøkning for boligen din. Dersom du for eksempel bor i en etasje og utvider til to etasjer ved hjelp av et takløft vil du ofte kunne fordoble boarealet i boligen. Dette vil i mange tilfeller kunne føre til en veldig stor økning i salgsverdien av boligen din.

For noen er salg av en mindre bolig noe de føler de er nødt til å gjøre på grunn av familieforøkelse. I mange tilfeller vil et takløft være et attraktivt alternativ til å måtte forlate familiehjemmet. Med takløft vil familien få nok plass, man slipper å finne ny og dyr bolig, og man øker samtidig verdien av den nåværende boligen betydelig.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Takløft - hvor lang tid tar det?

Det er lett å henge seg opp i selve byggingen uten å tenke på hvor lang tid som går med i planlegging, tegning sammen med arkitekt og søknader til kommunen. Det kan være lurt å beregne fire til seks måneder måneder for denne prosessen. Du bør også benytte denne tiden til å samtidig vurdere pristilbud og velge entreprenør ettersom dette i seg selv nemlig ofte kan ta mellom to og tre måneder.

Selve arbeidet med takløft er faktisk ofte det som tar minst tid. Det kan ofte være ferdig på 1-3 måneder, men dette kommer selvfølgelig veldig an på størrelsen og kompleksiteten av prosjektet. Hvilke rom du bygger i den nye etasjen er for eksempel her en viktig faktor. Enkle rom med standardløsninger vil ta kortere tid enn dersom du har mange rom med spesialbygde løsninger.

Det finnes også ting du kan gjøre for at prosessen skal gå raskere. Det første du kan gjøre er å passe på at du planlegger skikkelig. Dersom du bruker populære materialer som det kan være lang leveringstid på bør du være spesielt oppmerksom på dette og bestille tidlig slik at du har slingringsmonn når det gjelder tiden på leveringen. Dersom du venter for lenge før du bestiller disse kan du ende opp med å få forsinkelser i prosjektet. Forsinkelser fører ofte også til økte kostnader.

Arkitekt og søknader til kommunen

Siden takløft vanligvis vil bety både en utvidelse av bygningen i høyden og bruksendring vil du trenge å søke til plan og bygningsetaten i kommunen i henhold til plan og bygningsloven. Dette er en strukturell endring av bygningen som det vanligvis stilles ganske strenge kvalitetsmessige og sikkerhetsmessige krav til. for eksempel er det nødvendig å ta i betraktning strukturell styrke, rømningsvei og eventuelle konflikter med bygget eller området sin bevaringsverdi.

På grunn av at denne typen prosjekt er relativt komplisert krever kommunen at en fagperson står som “ansvarlig søker” når du søker om takløft. Som oftest er det vanlig at man bruker en arkitekt som ansvarlig søker for søknaden. Du vil som regel også trenge entreprenører som kan oppføres som ansvarlige for utføringen av arbeidet innen sine respektive felter.

Som regel snakker man her om en søknadsprosess som går over to trinn. Det første trinnet er søknad om en rammetillatelse. I den neste søknaden vil de ansvarlige entreprenørene innen hvert fagfelt erklære ansvar for sine respektive områder. Når den andre søknaden er godkjent er man klare for å sette i gang med byggingen.

I de tilfellene der man allerede har klarhet i hvilke entreprenører man skal bruke for de ulike fagområdene kan man gjøre unna hele søknaden med det samme. Enten om man gjør unna søknaden i ett eller to trinn så vil kostnaden for å søke til kommunen uansett være relativt liten i forhold til hva prosjektet koster totalt.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvilken dokumentasjon trenger entreprenører for å kunne gi tilbud?

Når du har blitt enig med arkitekten din om hvordan boligen din skal se ut etter takløftet kan du begynne å hente inn priser fra forskjellige entreprenører. Det kan være en god ide å hente inn priser fra minst 3 forskjellige slik at du har noe sammenligningsgrunnlag, men for å kunne gi deg prisoverslag trenger entreprenørene en god beskrivelse av hva som inngår i jobben de skal gjøre, slik at de kan beregne priser.

Desto mer detaljerte tegninger og beskrivelser du kan gi entreprenøren desto mer nøyaktige og sammenlignbare vil pristilbudene fra entreprenørene bli, og desto raskere vil de kunne gi deg et tilbud. Dokumentasjonen man bør ha klar for entreprenørene inkluderer i første omgang søknadstegningene. Dette vil vanligvis inkludere snittegninger, fasadetegninger, tegninger som viser plassering i terrenget på tomten og plantegninger.

Det er også ofte en fordel om du gir entreprenøren detaljprosjektering som inneholder en mer detaljert oversikt over det entreprenøren skal bygge, montere og installere. Dette inkluderer for eksempel et romskjema for hvert rom der man beskriver materialer, belysning, oppvarming og så videre. Det inneholder også vanligvis et dør- og vindusskjema som brukes til å vise hvilke typer dører og vinduer som skal brukes hvor.

Hvordan velge rett firma og prosjektstruktur for jobben?

Før du startet med prosessen for å finne deg en passende entreprenør bør du bestemme deg for hvordan du vil strukturere prosjektet. Alternativene er som regel totalenterprise eller forskjellige individuelle entreprenører som du selv ansetter for hvert fagområde.

Dersom du velger en totalenterprise vil ett entreprenørfirma ha kontrakten for alt arbeidet og organisere seg med underentreprenører der de trenger det for de forskjellige fagområdene. Denne typen organisering er som oftest den mest populære siden du kun har én entreprenør å forholde deg til både kommunikasjonsmessig og kontraktsmessig.

Totalentreprenøren tar gjerne 10%-15% påslag på arbeidet til sine underentreprenører, men dette trenger likevel ikke gjøre det noe særlig dyrere for deg ettersom hovedentreprenøren ofte forhandler fram gode rabattavtaler med underentreprenørene sine. En stor fordel med å bruke totalenterprise er også at de forskjellige entreprenørene allerede er vant med å samarbeide effektivt som et team, som ofte gjør at byggeprosessen går lettere.

Både det å finne relevante entreprenørfirma, og ikke minst å sjekke kvaliteten på disse er en tidkrevende prosess. Det er også en veldig viktig forutsetning for suksessfull gjennomføring av byggeprosjektet ditt. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Med andre ord gjør vi det både enkelt og hurtig å velge rett entreprenør dersom du registrerer prosjektet ditt hos oss. Vi matcher prosjektet ditt med godt egnede entreprenører for jobben. Det er kostnadsfritt og uforpliktende for deg, og vi passer på at du mottar tilbud fra flere kandidater slik at du har grunnlag for å sammenligne tilbudene.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på takløft

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.