Enova reduserer støtten til solceller 1. oktober 2023

I tillegg til solceller reduseres også støtten til balansert ventilasjon og smart varmtvannsbereder

Enova reduserer støtten til solceller 1. oktober 2023

I 2022 utførte Enova en vesentlig økning i støtten til solceller, men nå til høsten reduserer de støtten igjen. Reduksjonen forklares med en "formidabel økning i antall leverandører” og en positiv markedsutvikling. Enova reduserer med andre ord støtten fordi de mener at behovet for å promotere tiltaket er blitt mindre. 

Så mye reduseres støtten

Dagens støtteordning for solcelleanlegg består av en grunnstøtte på 7500 kroner og 2000 kr per kWp installert effekt, opp til 20 kW. Totalt kan man altså få 47.500 kroner på det meste. Etter 1. oktober 2023 blir støtten endret til 7500 + 1250 kr per kWp installert effekt. 

Her er et eksempel på hva reduksjonen vil si for støtten til et vanlig solcelleanlegg:

Et anlegg på 10 kW vil kunne få 20.000 kroner i støtte etter 1. oktober. Før 1. oktober vil samme anlegg derimot kvalifisere for 27.500 kroner. 

Balansert ventilasjon og smart varmtvannsbereder 

I tillegg til at solcellestøtten reduseres, reduseres også støtten til balansert ventilasjon og smart varmtvannsbereder. 

Balansert ventilasjon mister halvparten av støtten sin. Tiltaket går fra å få 10.000 kroner til å få 5.000 kroner. Reduksjonen forklares med at det nå finnes mange leverandører og teknologien er blitt kjent. I tillegg har energi- og ventilasjonskrav for nybygg ført til at balansert ventilasjon blir valgt i byggemarkedet. 

Smart varmtvannsbereder går fra å motta 5.000 kroner i støtte til å motta 4.000 kroner i støtte. Enova forklarer reduksjonen i støtte med at tiltaket begynner å bli kjent i markedet.

Nytt tiltak: Varmepumpebereder

Samtidig som disse tre tiltakene får mindre i støtte, lanseres Enova et nytt tiltak. Fra 1. september er det mulig å søke om opp til 5.000 kroner i støtte til anskaffelse av varmepumpebereder. Dette er en bereder med innebygd varmepumpe som varmer opp tappevannet til boligen. Tiltaket anbefales for boliger som ikke har et vannbårent anlegg og som trenger en ny varmtvannsbereder. 

Kortere dokumentasjonsfrist fra 1. september 

Fra 1. september 2023 må du sende fakturadokumentasjon til innen 12 måneder fra søknadstidspunktet. Tidligere hadde du 20 måneder.

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.