Hyttebyggingen nesten halvert i 2023

Nye tall publisert i 2024 viser at det var en kraftig nedgang i både antall byggetillatelser til fritidsboliger og antall ferdigstilte hytter i fjor.

Hyttebyggingen ble nesten halvert i 2023

SSB publiserte nylig statistikken på byggeaktivitet i hyttemarkedet i 2023. Tallene viser en nedgang på nesten 50 prosent i antall igangsettingstillatelser gitt i fjor sammenlignet med 2022. Sammenligner vi 2023 med rekordåret 2021, er nedgangen på nærmere 60 prosent. 

Nesten halvparten så mange byggetillatelser

I 2023 ble det gitt 3664 igangsettingstillatelser til fritidsboliger. Dette inkluderer for øvrig også tilbygg og påbygg på eksisterende hytter. I 2022 ble det gitt 6583, som allerede viste en sterk nedgang fra året før, 2021 da det ble gitt 8762 tillatelser. 

2021 var imidlertid et rekordår under pandemien da alle ville dra på hytta og hadde penger til overs. I 2022 begynte prisøkninger og rentehevinger å melde seg, og det ble gitt færre tillatelser. I 2023 kjentes nedgangstidene godt på kroppen, og det ble rolige tider både for hyttesalg- og bygging.

Igangsettingstillatelser forteller oss hvor mange hytteprosjekter som fikk grønt lys av kommunene til å starte, men ikke hvor mange som faktisk ble bygget. At et prosjekt fikk tillatelse til å starte, betyr ikke automatisk at det blir gjennomført. Antall igangsettingstillatelser gir likevel et bedre bilde av byggeaktivitet enn antall ferdigstilte hytter, da det kan være store og vilkårlige forskjeller på når prosjekter ferdigstilles.

Kilde: Byggstart.no/SSB

Fullførte fritidsboliger

Om vi ser på det faktiske antallet ferdigstilte fritidsboliger i 2023, var det totalt 5561. Dette tilsvarer en nedgang på 25 prosent. En nedgang var imidlertid forventet - både på grunn av en nedgang i antall igangsettingstillatelser året før, men også fordi 2022 var et rekordår for ferdigstillelse av fritidsboliger. Det rekordhøye antallet igangsettingstillatelser gitt i 2021 førte naturlig nok til rekordmange hytter bygget i året som fulgte. Det er like naturlig at nedgangsåret 2023 ikke kunne konkurrere med dette.

Vi kan på samme måte forvente at den voldsomme nedgangen i antall igangsettingstillatelser i 2023 vil prege hvor mange fritidsboliger som blir bygget og ferdigstilt i løpet av 2024.

Hvor ble det gitt flest byggetillatelser til nye hytter?

Hvert år er det veldig store forskjeller mellom kommunen på hvor mange hytter som blir bygget og hvor mange tillatelser som blir gitt. Noen kommuner er mer attraktive for hytte- og friluftsaktivitet, og noen har dårligere forutsetning for det. Det er også noen kommuner som er gjengangere på topplistene hvert år, hvor det stadig er høy byggeaktivitet. 

I år vinner Sigdal førsteplassen med 160 tillatelser gitt, med Hol og Vestre Slidre på andre- og tredjeplass med henholdsvis 146 og 144 tillatelser gitt. I fjor var det Trysil, Nesbyen og Flå som ga flest tillatelser, og med unntak av Flå, finner vi også disse på årets toppliste. 

De ti kommunene som ga flest igangsettingstillatelser i 2023 er:

 1. Sigdal - 160 igangsettingstillatelser
 2. Hol - 146 igangsettingstillatelser
 3. Vestre Slidre - 144 igangsettingstillatelser
 4. Sirdal - 79 igangsettingstillatelser
 5. Øyer - 70 igangsettingstillatelser
 6. Trysil - 62 igangsettingstillatelser
 7. Nesbyen - 54 igangsettingstillatelser
 8. Ringebu - 51 igangsettingstillatelser
 9. Vinje - 50 igangsettingstillatelser
 10. Bykle - 48 igangsettingstillatelser

Av disse ti kommunene, var seks av dem også på topplisten i fjor: Trysil, Nesbyen, Vinje, Ringebu, Sirdal og Hol.

Hvor var nedgangen i hyttebyggingen størst?

Flere av kommunene med generelt høy byggeaktivitet, havnet også på listen over kommuner hvor nedgangen har vært størst. Dette har selvfølgelig en sammenheng med at det er snakk om høyere tall her, så utslaget av endringer blir naturlig nok større. Det er like fullt interessant at kommunen som viste størst nedgang i antall byggetillatelser, Trysil, også havnet på listen over de ti kommunene som ga flest byggetillatelser i fjor.

Her er kommunen hvor nedgangen i 2023 var størst:

 1. Trysil - 116 igangsettingstillatelser
 2. Gausdal - 105 igangsettingstillatelser
 3. Flå - 97 igangsettingstillatelser
 4. Nord-Aurdal - 91 igangsettingstillatelser
 5. Nesbyen - 90 igangsettingstillatelser
 6. Vinje - 87 igangsettingstillatelser
 7. Kongsberg - 83 igangsettingstillatelser
 8. Ringebu - 83 igangsettingstillatelser
 9. Flesberg - 77 igangsettingstillatelser
 10.  Risør - 74 igangsettingstillatelser

I hvilke kommuner ble det bygget flest nye hytter?

Kommunene som fikk flest nye hytter i løpet av fjoråret, var gjerne på toppen blant kommunene som ga flest igangsettingstillatelser året før. 

I 2023 ble det ferdigstilt flest nye fritidsboliger, inkludert tilbygg og påbygg, i disse kommunene:

 1. Hol - 146 fullførte fritidsboliger
 2. Flå - 145 fullførte fritidsboliger
 3. Nesbyen - 142 fullførte fritidsboliger
 4. Vestre Slidre - 127 fullførte fritidsboliger
 5. Vinje - 118 fullførte fritidsboliger
 6. Øyer - 112 fullførte fritidsboliger
 7. Sigdal - 93 fullførte fritidsboliger
 8. Sirdal - 92 fullførte fritidsboliger
 9. Oppdal - 88 fullførte fritidsboliger
 10.  Ringebu - 87 fullførte fritidsboliger

Dette er vesentlig lavere tall enn i 2022, da kommune på førsteplass, Nesbyen, hadde 197 fullførte fritidsboliger. Snittet på topp ti er også vesentlig lavere. I 2022 var det 165, i 2023 er 115, noe som tilsvarer en nedgang på 30 prosent.

Interessante fakta om hyttebyggingen i 2023

Her er noen andre interessant funn fra statistikken på fjorårets byggetrender. 

 • I 2023 var det kun 59 kommuner som ga ut flere byggetillatelser i 2023 enn i 2022, mens 243 ga ut færre tillatelser. 
 • 58 kommuner hadde ga ut like mange tillatelser i 2023 som i 2022
 • Det har ikke vært gitt et lavere antall igangsettingstillatelser for fritidsboliger i ett år enn i 2023 i perioden 2010 - nå. 
 • Trysil, Nesbyen, Vinje og Ringebu havnet på både listen over de ti kommunene som opplevde størst nedgang i antall tillatelser i 2023 og listen over de ti kommunene som ga ut flest tillatelser i 2023.
 • Sigdal, Vestre Slidre og Hol opplevde størst økning i antall igangsettingstillatelser gitt i 2023 sammenlignet med 2022

Statistikken

Tallene kommer fra SSBs statistikk på byggeareal. Vi har benyttet tabellen 06952: Byggeareal. Fritidsbygninger (K) 1983-2022. Tallene fra SSB gjelder igangsettingstillatelser gitt til fritidsboliger, både nye fritidsbygninger og utvidelsesprosjekter som tilbygg og påbygg. Slik beskriver SSB statistikken:

Igangsatte fritidsbygninger. Tilbygg/påbygg er inkludert

Bygninger med flere boenheter regnes som en bygning. 1983-2009: Omfatter bygninger på 30 kvadrameter og over. Fra 2010: Omfatter bygninger på 16 kvadratmeter og over.

Fullførte fritidsbygninger. Tilbygg/påbygg er inkludert

Bygninger med flere boenheter regnes som en bygning. 1983-2009: Omfatter bygninger på 30 kvadrameter og over. Fra 2010: Omfatter bygninger på 16 kvadratmeter og over.‍

Disse tallene er basert på datoene tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. Det kan imidlertid være noe etterslep på tallene, samt kan være noen feilregistreringer som senere blir rettet, noe som resulterer i at tallene for 2023 er foreløpige. 

Kontakt

Ved ønske om mer informasjon om tallene eller analysen, send oss gjerne en e-post på redaksjon@byggstart.no. Kartet er også tilgjengelig ved forespørsel og kildehenvisning i form av lenke til byggstart.no

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.