Arkitekt: En komplett guide (pris, lønn, krav)

 

Vil du vite mer om arkitekter? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om å hyre en arkitekt i forbindelse med bygging eller renovering av bolig. Vi forteller deg hva arkitekter kan hjelpe deg med, hva arkitekttjenester koster, fordeler og ulemper med arkitekttegnet hus i forhold til ferdighus, og mye mer. Følg våre råd og unngå de vanligste feilene!

Arkitekt

Ønsker du pristilbud på prosjektet, kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang, og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Trenger du arkitekt? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Hva gjør en arkitekt? 

Hvis du har planer om å bygge ny bolig, bygge ut huset eller totalrenovere et gammelt hus, kan det være mange fordeler med å bruke en arkitekt. Dette gjelder særlig hvis du ønsker et unikt hus med kreative løsninger, eller hvis du ønsker at totalrenoveringen skal ende i best mulig planløsning med dertil gode og bærekraftige løsninger. På et generelt plan skal arkitekten tilfredsstille menneskelige behov og gjøre dem til funksjonelle og samtidig estetiske løsninger. Ikke minst sørger arkitekten for at konstruksjonene er holdbare.

Det finnes flere type arkitekter, blant annet interiørarkitekter, landskapsarkitekter og by- og arealplanleggere. Vi skal i denne guiden hovedsakelig ta for oss arkitekter som jobber med bygging og renovering av boliger.

Trenger du egentlig en arkitekt? 

Hvis du har vært inne på boligannonser på Finn, har du utvilsomt kommet over begrepet “arkitekttegnet hus”, som er et unikt hus spesialtegnet av en arkitekt og tilpasset en konkret tomt. Det er likevel viktig å huske at alle ferdighus også er tegnet av en arkitekt. Ferdighus kan ha ulike stiler, for eksempel funkishus, herskapelig og tradisjonelt, og arkitekter har her vært på banen for å ta hensyn til både det praktiske og estetiske. For mange er ferdighus et godt valg. Dersom du imidlertid ønsker å detaljplanlegge ditt nye hus ned til hver minste detalj, helt uten begrensninger, er arkitekttegnet hus en bedre løsning. 

Andre arbeidsoppgaver arkitekten gjør

Mange tror at arkitekter bare arbeider med planlegging og tegning av hus og bygninger, men de gjør mye mer enn dette.

Vanlige arbeidsoppgaver for en arkitekt:

 • Planlegge, utvikle og designe både nybygg og eksisterende bygg og konstruksjoner
 • Restaurere og transformere historiske bygninger
 • Planlegge, utvikle og designe landskap byer og nabolag
 • Lede prosesser for byggeprosjekter eller by- og stedsutvikling
Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster en arkitekt?

Mange drømmer om å få bygget sitt eget hus. Tanken på et hus som ingen andre har bodd i før, og som du selv har vært med å få bestemme akkurat hvordan skal se ut, er appellerende for folk flest. En arkitekt kan brukes til å realisere et hus som er 100% tilpasset akkurat deg og din families ønsker og behov, i tillegg til å gi optimal utnyttelse av tomten. Samtidig får du være med på designprosessen sammen med arkitektene. Andre drømmer om å bygge ut eksisterende hus eller utføre en fasaderenovering, noe som også passer godt for en arkitekts kreative evner. Alt dette høres jo forlokkende ut, men hva koster det egentlig å benytte seg av en arkitekt sine tjenester? Hva slags timepris tar de? Hva koster det å få tegnet et helt nytt hus? Hvilke andre utgifter kommer i tillegg til arkitekten sine tjenester?

Hva er lønnen til en arkitekt? 

Først og fremst er det greit å være klar over hva en arkitekt på generell basis tjener. Startlønnen til en arkitekt varierer i forhold til hvor i landet du bor. I Oslo, som er den byen med de høyeste gjennomsnittslønningene for arkitekter, ligger startlønnen på mellom 500.000 - 600.000 kroner i året. En vanlig gjennomsnittslønn for en sivilarkitekt, basert på lønninger til arkitekter over hele landet, ligger på mellom 700.000 og 800.000 kroner.

Hva må du betale for en arkitekt? 

En normal timepris for en arkitekt ligger gjerne på mellom 900 og 1.700 kroner, eks. mva og mellom 1.000 og 2.100 kroner inkl. mva. Den endelige prisen du kommer til å ende opp med å betale til en arkitekt, kommer naturlig nok an på hva du ønsker å bruke arkitekten til. Arkitektens oppgaver inkluderer alt fra arbeid med søknadsprosessen til hjelp med belysning og interiør. Du kan velge å få hjelp til hele eller deler av prosessen du skal i gang med, enten det er å bygge en helt ny bolig, bygge ut huset, fasaderenovering eller totalrenovering.

Hva koster det å få bygget en arkitekttegnet enebolig? 

Prisen du må betale i forbindelse med oppføring av enebolig varierer naturlig nok mye, da det avhenger av både størrelse og standard. Hvis vi ser bort ifra arkitektens tjenester, så er gjennomsnittlig pris for bygging av en ny enebolig cirka 33.000 kroner per kvadratmeter, men prisene kan variere fra 27.000 kroner til opp mot 45.000 kroner. Dette inkluderer alle kostnader knytter til oppføring av boligen, men her er det altså viktig å presisere at kostnader for arkitekt og prosjektering kommer i tillegg. For arkitekt og prosjektering bør man minst regne med 100.000 til 200.000 kroner, normalt en del mer. Dette avhenger som nevnt av kompleksiteten på prosjektet og prisvariasjoner mellom ulike arkitektkontor.

Utforming og planløsning vil ha betydning for hva du må punge ut. Hvis du for eksempel ønsker en rekke spesialtilpassede løsninger tegnet av arkitekten, så vil dette kreve mer arbeid og dermed øke prisen. Dette gjelder også hvis du ønsker mange etasjer eller kjeller med sokkelleilighet. Prisen avhenger med andre ord ofte av standarden du selv ønsker på det nye huset. Andre faktorer som kan øke totalkostnadene i forbindelse med oppføring av enebolig, er grunnforhold på tomten som er vanskelig å jobbe med, som for eksempel krever pigging eller sprengning.

Hva koster det å få tegnet et helt nytt hus?

Disse planleggingskostnadene må du regne med hvis du skal få bygget et helt nytt hus:

 • Arkitekt: 100.000 - 200.000 kroner, men som oftest mer
 • Måle opp tomt før graving: ca. 10.000 kroner
 • Rådgivende byggtekniker (beregning av bæring): ca. 50.000 - 100.000 kroner
 • Evt. prosjektering av vann, avløp og overvannshåndtering: ca. 30.000 kroner
 • Søke tillatelse fra kommunen: Prisen avhenger av kommunen du skal bygge i, så her må du sjekke kommunens hjemmeside
 • Prosjektledelse: Prisen avhenger helt av om du velger at noen koordinerer hele eller deler av prosessen for deg, altså om du benytter deg totalenterprise eller delenterprise. Vi kommer nærmere tilbake til disse begrepene under avsnittet “Alternativer til arkitekt”. 

Et konkret priseksempel

Hvis vi tar utgangspunkt i et konkret eksempel fra et av prosjektene i vår database, ser vi at den totale summen for en arkitekttegnet enebolig på 230 kvadratmeter, kan komme på ca 6.800.000 kroner. Dette vil si. 29.000 kroner per kvadratmeter. Merk at i dette konkret prosjektet var dette prisen for selve byggingen av huset. I tillegg kom utgifter til arkitekt og søknad til kommunen, som i dette konkrete tilfellet lå på ca. 320.000 kroner, samt utgifter til prosjektering som lå på ca. 120.000 kroner.

Trenger du arkitekt? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Søknadstegning, arbeidstegning og romskjema

I forbindelse med planleggingen av en ny bolig, er disse begrepene lure å ha i bakhodet:

Søknadstegninger: Når du og arkitekten har laget en plan for boligen og skal igang med å kontakte entreprenører, bør du ha søknadsteningenene klare. Dette for at entreprenøren skal kunne gi deg et nøyaktig prisoverslag. Søknadstegningene inkluderer snittegninger, fasadetegninger, tegninger som viser plassering i terrenget på tomten, samt plantegninger.

Detaljprosjektering og romskjema: Etter at du har fått utarbeidet søknadstegninger, må det lages en detaljprosjektering, altså en detaljert oversikt over hva entreprenøren faktisk skal bygge, montere og installere i boligen. Romskjema er inkludert i dette, og beskriver hvilke materialer som skal brukes, hvilken type oppvarming og belysning boligen skal ha, i tillegg til hva slags dører og vinduer som skal monteres (dør- og vindusskjema).

Arbeidstegninger: Dette er tegninger som er betydelig mer detaljerte enn søknadstegningene, og er en nøyaktig beskrivelse av hvordan huset skal bygges. Noen entreprenører ønsker dette klart på forhånd, mens andre ønsker å utarbeide arbeidstegninger selv.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Alternativer til arkitekt

Mange synes ofte tjenestene til en arkitekt kan være i det dyreste laget. Da kan det være fint å vite at du ikke alltid trenger å hyre en arkitekt når du skal bygge nytt hus, totalrenovere, restaurere, designe, bygge ut eller utføre fasadeendring. Andre alternativer er ferdighus eller kataloghus, totalenterprise og delenterprise.  

Totalenterprise

Hvis du velger å gå for denne entrepriseformen til prosjektet ditt, er det en hovedentreprenør som ordner alt fra start til slutt. Entreprenøren ordner alt fra planleggingen og helt fram til huset står ferdig bygget. Hovedentreprenørene tar seg gjerne av de større fagfeltene selv, for eksempel mure- eller tømrerarbeid, og har i tillegg underentreprenører for alle fagfeltene de selv ikke utfører. Denne entrepriseformen gjør at du selv slipper å måtte organisere de ulike håndverkerne i forhold til hverandre, noe som kan skape hodepine og høy puls i store kompliserte bygge- eller renoveringsprosjekt. 

Delenterprise

Med denne entrepriseformen må du selv ansette entreprenører fra hvert fagfelt, og det er du som koordinerer alt arbeidet på egenhånd. Dette anbefales ikke hvis du har mangel på erfaring fra prosjektledelse, da det krever mye arbeid, struktur og kjennskap til prosessen. En mulighet er å gjøre mye av arbeidet selv, og engasjere en prosjektleder som kan ta seg av kommunikasjonen mellom entreprenørene du har engasjert til prosjektet, og som kan sy det hele sammen for deg. 

Arkitekttegnet hus eller ferdighus?

Hvis du har et ønske om å få bygge et nytt hus, bør du tenke gjennom om du ønsker et arkitekttegnet hus eller et ferdighus. Arkitekttegnet hus benyttes der det er en krevende tomt, hvor det er nødvendig med spesialtilpassede løsninger, eller om du ønsker unike løsninger med kreative utforminger, som oppfyller nøyaktig dine behov og ønsker. Det er naturlig at slike løsninger koster mer, ettersom unike løsninger oftest koster mer å bygge enn ferdigløsninger. Har du derimot god råd og stor betalingsvilje, er det ingen grenser for hva slags hus du kan få.

Hvis du ønsker et arkitekttegnet hus, er det en fordel at du selv tar en aktiv holdning, da du må samarbeide tett med arkitekten ned til hver minste detalj av huset. Ferdighus overlater derimot mye av det tidkrevende arbeidet til leverandøren. Felles for alle ferdighus er at huset bygges uten at du, eller en arkitekt du ansetter, designer huset fra bunnen av.

Det er viktig å være klar over at arkitekttegnet hus ikke gir fullstendig kreativ frihet. Arkitekten er nødt til å forholde seg til eventuelle føringer i reguleringsplanen angående bygningsstil, høyde og størrelse. I tillegg kan det hende tomten setter begrensninger for hva det er mulig å bygge.

Fordeler med arkitekttegnet hus: 

 • Du kan få et hus nøyaktig etter dine ønsker og behov
 • Du får et hus ulikt alle andre sine hus
 • Du kan få kreative og gode løsninger som ikke er mulig å få med et standard ferdighus
 • Optimal arealutnyttelse av både bolig og tomt.

Fordeler med ferdighus:  

 • Rimeligere å bygge enn arkitekttegnet hus
 • Gjennomtenkte løsninger som passer godt for folk flest
 • Prosessen fra start til slutt tar betydelig kortere tid enn med et arkitekttegnet hus
 • Du slipper å bruke mye tid på å planlegge løsninger sammen med en arkitekt

Totalrenovering av hus - bruke arkitekt eller ikke?  

En ting er å få bygget hus, en annen ting er å totalrenovere et allerede eksisterende hus, som i mange tilfeller kan være en vel så stor jobb. Her kan man også velge totalenterprise eller delenterprise. Hvis man ønsker personlig hjelp til å finne løsningene som passer optimalt for huset til deg og familien din, kan det derimot være lurt å engasjere en interiørarkitekt eller interiørdesigner. Dere kan da sammen lage en prosjektplan, som så kan brukes til å hente inn tilbud fra ulike entreprenører.

Hvis en innvendig totalrenovering krever spesielle tegninger, for eksempel hvis planløsningen skal endres, bør du uansett koble inn en arkitekt, interiørarkitekt eller en teknisk tegner. Noen entreprenører kan også utføre denne jobben, selv om det er mindre vanlig. Når det er sagt, må en arkitekt i alle tilfeller brukes dersom du skal utføre søknadspliktige arbeider som bruksendring av loft eller kjeller, endring i bærende vegger eller omfattende fasadeendringer.

Hvordan finne fagfolk?

Vi anbefaler at du henter inn tilbud fra flere ulike entreprenører og arkitekter, og sammenligner tilbudene. Selve anbudsprosessen er viktig, både fordi prisene kan variere stort, basert på hvem du velger, men også fordi du får svart på hvitt hva hver enkelt aktør kan gjøre for deg, eller hva de ikke kan gjøre. Det er viktig å finne ut nøyaktig hva som er inkludert i tilbudene du mottar. Tilbudene bør inkludere pris for arbeidskraft og teknisk arbeid som benyttes for å bygge huset, samt en  liste over alle materialer som trengs.

Hent alltid inn flere tilbud

Du bør alltid skaffe tre anbud fra forskjellige tilbydere. Det anbefales ikke å hente inn flere enn tre tilbud, da det fort kan bli uoversiktlig. Gjennomfør heller en ny anbudsrunde hvis du ikke er fornøyd med noen av tilbudene du får. Bruk gjerne et seriøst anbudsfirma for å slippe å måtte lete i jungelen etter seriøse og kvalifiserte entreprenører og arkitekter selv. Hos oss i Byggstart kan du komme i kontakt med flere entreprenører og arkitekter som gir gratis og uforpliktende tilbud på ditt prosjekt. Du trenger bare å beskrive prosjektet, og du vil så bli kontaktet av godkjente og kvalitetssikrede firmaer som du kan sammenligne tilbudene fra.

Vær nøye på kvalitetssikring

I byggebransjen er det dessverre mange aktører som jobber svart. Hvis du for eksempel velger å gå for en delentrepriseform, altså at du selv henter inn ulike entreprenører til ulike fagfelt av jobben, må du være nøye med å sjekke at de har alle godkjenninger i orden, at de betaler skatt - sjekk gjerne regnskapstall og lignende, samt at de har våtromsgodkjenning i forbindelse med arbeid med bad. Sjekk også referanser, anmeldelser, selskapsøkonomi, og hvilke spesialiseringer og erfaringer de sitter på. Et lurt tips hvis du skal finne fagfolk selv, er å høre med noen du stoler på som har erfaring med slike oppdrag. Har du eller noen du kjenner god erfaring med en viss aktør fra før, kan det også være verdt å benytte seg av denne. Eventuelt kan du få han eller hun til å anbefale noen andre aktører for deg.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Kan hvem som helst kalle seg arkitekt? 

Det er viktig å være klar over at “arkitekt” er en fri tittel i Norge. Det vil si at man ikke trenger en formell utdannelse for å kunne kalle seg arkitekt. Tittelen kan med andre ord brukes av alle, såfremt du som kunde ikke gis inntrykk av at personen har andre kvalifikasjoner enn det han eller hun har.

Det skal sies at de fleste praktiserende arkitekter har tatt arkitektutdanning. Det kan likevel være greit å være klar over at de som tar arkitektutdanning, kan kalle seg for “sivilarkitekt MNAL” eller “arkitekt MNAL”. Det kan med andre ord være en fordel å spørre en arkitekt du ønsker å bruke, om de har en av disse titlene. De nevnte titlene benyttes av alle arkitekter som har utdannelse og praksis som kvalifiserer for medlemskap i Norske arkitekters landsforbund (NAL). NAL anbefaler at en av disse titlene benyttes dersom man er kvalifisert, slik at folk lett kan skille ut dem som er medlem av landsforbundet (og dermed utdannet) fra dem som ikke er det.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Trenger du arkitekt? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.