Bygge generasjonsbolig: En komplett guide (pris, regler, tips)

Generasjonsbolig

Innhold:

Del 1: IntroduksjonDel 2: Priser og alternativerDel 3: Bygging og kontrakt

Trenger du fagfolk til jobben? Legg ut prosjektet på Byggstart.no

Bygge generasjonsbolig - Den komplette guiden

Det er mange måter å løse det på når du skal bygge bolig. Noen liker å være for seg selv og foretrekker å bygge en enebolig, kanskje med en utleieenhet i kjelleren for å spe på inntekten. En tomannsbolig kan være en god idé om man vil gjøre det hele litt billigere og trives med å ha naboen vegg i vegg. Mens for mange vil det være naturlig å se på muligheten for å bygge en bolig hvor både besteforeldre, foreldre og barn kan bo sammen. Besteforeldre får se barnebarna vokse opp, og det er lett å få hjelp til barnepass og henting i barnehagen. Samtidig kan man dele på kostnader og ansvar om vedlikehold.

Ta visse forhåndsregler

Det er likevel lurt å tenke seg godt om når man skal flytte sammen med besteforeldrene. Mange har absolutt et godt forhold mellom generasjonene, men det kan likevel bli litt mye for noen å bo under samme tak, selv i to separate boenheter. Man må tenke nøye gjennom hvordan det blir å bo med mor og far igjen, eller hvordan det vil være å bo med svigerforeldre. Det er viktig med en åpen kommunikasjon i familien, og at alle er enige om hvor man skal sette grenser. I tillegg er det viktig å ta for seg hvordan man løser det økonomiske, og om det blir noen skjevfordelinger mellom eventuelle søsken. Også hva som skjer den dagen en i den eldre generasjonen går bort, og den gjenlevende ikke vil bli boende alene. Skal deres eierandel selges på det åpne markedet? Vil den yngre foreldregenerasjonen måtte kjøpe ut eventuelle søsken fra arven for å bli boende? Mange av disse spørsmålene kan være ubehagelig å ta opp i en familie, men desto viktigere å ha klargjort på forhånd for å unngå krangler og konflikt.

Når det er sagt er en generasjonsbolig en glimrende måte å holde familien samlet på. Det bygger et fint forhold mellom besteforeldre og barnebarn, og den yngre generasjonen kan hjelpe den eldre med daglige gjøremål. Det å bygge et hus er likevel et stort prosjekt, og det er mange avgjørelser som må tas i løpet av prosessen.

Få pristilbud på prosjektet: Legg ut jobben på Byggstart.no

Arkitekttegnet eller ferdighus?

Et spørsmål som til stadighet kommer opp i diskusjonen når man skal bygge hus, er om man skal velge et ferdighus fra en katalog eller få et spesialtegnet av en arkitekt. Det er fordeler og ulemper ved begge deler, så her må man bli enige om hvordan man skal prioritere. Et ferdighus er relativt rimelig priset og går fort å sette opp. Det finnes et hav av forskjellige modeller å velge mellom, og man kan også gå bort fra standarden og finne spesialløsninger for å dekke visse behov. Samtidig er det ikke til å komme unna at det gir en følelse av masseproduksjon, og man mister noe av det unike man får ved et arkitekttegnet hus.

Om man engasjerer en arkitekt kan man være med på å påvirke utformingen av huset selv, og spesialbygge det etter familiens behov. Kanskje vil man ha en åpen løsning, hvor huset ikke er tradisjonelt delt inn i to separate boenheter. Sammen med arkitekten kan man finne løsninger som familien finner tilstrekkelig. Det sier seg selv at det koster litt ekstra å ha en arkitekt til å spesialtegne huset kontra et ferdighus, men forskjellen er ikke nødvendigvis så stor. Det er helt avhengig av hva man velger av løsninger, og er man nøktern nok i planleggingen vil man nærme seg ferdighuset i pris. Det er også avhengig av tomtens utforming, og hva man må gjøre av hensyn i forhold til det.

Planlegg byggeprosjektet sammen

Når det er to generasjoner som skal bygge bolig sammen, er det viktig at man samarbeider godt og sikrer et godt utgangspunkt. Gjerne ned på detaljnivå, så man ikke misforstår og det oppstår en konflikt underveis. Man bør diskutere hvem som skal bo i overetasjen og hvem som skal bo i underetasjen, eller om boligen skal være vertikaldelt. Det må også diskuteres hvor store de forskjellige delene skal være. Her burde man tenke litt frem i tid også, og hvordan man skal løse det når besteforeldrene går bort. Trenger den en parten litt mindre plass? Med tanke på videresalg og videre boforhold kan det i mange tilfeller være gunstig å bygge den ene enheten liten nok til at den regnes som utleieenhet i en enebolig. Dermed kan den ene parten “leie ut” boligen til den andre. Det vil gjøre det lettere den dagen man skal selge, men også gjøre det mulig å bli boende og leie ut enheten til nye leieboere. Spesielt når dere bygger nytt er det mulig å tilrettelegge for dette.

Det er alltid lurt å være ute i god tid når man skal igang med et prosjekt av denne størrelsen. Man må være innstilt på at ting tar tid, og om man må stresse med å få huset boklart kan det fort gå utover kvaliteten. Hvor lang tid det tar å bygge varierer av kompleksiteten. For eksempel kan et ferdighus bli satt opp på så lite som noen få uker, mens et spesialtegnet hus tar flere måneder å bygge. Men det er mer enn selve byggeperioden som inngår i et slikt prosess. Først må man gjennom hele prosessen med arkitekt, alt fra utforming av boligen til søknad om byggetillatelse. Man må gjennom en anbudsprosess for å finne entreprenør, som gjerne ikke har kapasitet til å starte på prosjektet med en gang. Så må man i gang med grunnarbeidene, grave frem tomten og legge fundament. Så kommer byggeperioden, før man kan installere kjøkken og bad og avslutte arbeidet innvendig. Man må nok regne med minst ett år før boligen er ferdig.

Finn seriøse håndverkere

For å sikre en god prosess og et tilfredsstillende sluttresultat, er det avgjørende at man bruker dyktige håndverkere som kan faget sitt. Det er god grunn til å være forsiktig når man skal ut på anbudsjakt. Det finnes dessverre mange useriøse aktører i bransjen, som benytter seg av ufaglærte håndverkere og billige materialer for å spare penger og kunne tilby en lavere pris. Man kan med fordel undersøke litt på forhånd og forsikre seg om at det er en seriøs og dyktig aktør man har med å gjøre. Man finner erfaringer og referanser for mange entreprenører på nettet, undersøk dette.Samtidig kan du også sjekke om aktøren innehar de nødvendige godkjenninger og tillatelser. De fleste godkjenningsordninger i Norge er frivillige, så det er ingen krav om å inneha dette for å kunne tilby håndverkertjenester. Det fungerer likevel som et godt kvalitetsstempel, så om man ikke finner noe bevis på dette er det grunn til å være skeptisk.

Vi i Byggstart har gjort det enklere for deg som utbygger å finne kompetente og erfarne fagfolk. Vi har samlet og kvalitetssikret en rekke entreprenører og håndverkere, og vi hjelper deg gjerne med å komme i kontakt med en som kan ta ditt oppdrag. Når du registrerer prosjektet ditt på våre nettsider, vil vi matche deg med vårt nettverk av dyktige håndverkere. Du vil bli kontaktet av aktører som er klare for å komme på befaring, og motta et konkret pristilbud. Det er ikke alltid så lett å vite hva som er en konkurransedyktig pris, så det kan være lurt å samle inn tilbud fra flere aktører for å sammenligne. Denne tjenesten er helt gratis for deg som kunde, og det er heller ingen forpliktelser når du registrerer prosjektet ditt. Alt er opp til deg.

Hva koster det å bygge generasjonsbolig?

Det er mange faktorer å ta med i regnestykket når man skal regne på kostnadene knyttet til å bygge en generasjonsbolig. Åpenbare ting som størrelse og standard har såklart mye å si, men det er også andre ting å ta med i beregningen. Grunnforhold og hvordan det er nede i bakken kan ha mye å si. Dette er også vanskelig å si noe om på forhånd, da man sjelden vet noe om forholdene før man begynner å grave. Lokale bestemmelser kan også gjøre prosjektet mer komplisert enn først antatt. Det finnes restriksjoner på hvor høyt og stort man kan bygge, og kommunale planer kan stikke kjepper i hjulene for planene.

I Byggstart har vi utviklet en prisdatabase for lettere å kunne beregne priser og hva man skal forberede seg på av utgifter. Når byggherrer benytter seg av vår tjeneste for å finne kvalitetssikrede håndverkere, mottar vi en kopi av tilbud og faktura. Basert på dette har vi fått en ganske god oversikt over hva forskjellige prosjekter pleier å koste. Ettersom det er avhengig av hva slags løsninger man velger å gå for, er det litt vanskelig å beregne generasjonsbolig spesielt. Vi ser dog at det er relativt like kvadratmeterpriser for enebolig og tomannsbolig. Å bygge en tomannsbolig koster i gjennomsnitt 28. 000 kroner per kvadratmeter. Et hus er et stort prosjekt, og det er mange fagområder som skal utføres. Dermed blir det også noe variasjon etter hva forholdene ligger til rette for. Mens vi ser boliger som koster 22. 000 kroner per kvadratmeter, er det heller ikke uvanlig at en tomannsbolig har en kvadratmeterpris på opp mot 40. 000 kroner. Med så store sprik kan det ofte være vanskelig å planlegge i forkant, men heldigvis er det en del grep du kan gjøre som vil påvirke prisen.

Trenger du fagfolk til jobben? Legg ut prosjektet på Byggstart.no

Velg passende entrepriseform

I hovedsak finnes det to entrepriseformer man kan velge mellom, en totalentreprise eller en delt entreprise. Det finnes også mellomting av disse, og man kan stort sett velge selv hvordan forholdet blir. Ved en totalentreprise har man én entreprenør man forholder seg til som byggherre. Dette er typisk en tømrerbedrift, som selv står for oppføring av råbygget. Totalentreprenøren sørger da for alle underleverandører og at alle fagområdene blir dekket. Ofte har entreprenøren faste samarbeidspartnere som kjenner hverandre og arbeider godt sammen. Som byggherre slipper man å koordinere mellom de forskjellige fagområdene, det ordner totalentreprenøren. Med litt flaks kan entreprenøren også ha gode avtaler på materialer og tjenester ettersom han ofte vil ha større jobber, dermed er det mulig å spare litt ekstra penger. Det vil også gjøre det enklere om det oppdages feil eller mangler i ettertid, da man har én entreprenør som er ansvarlig for hele jobben. Mange av fagområdene overlapper litt, og det kan i mange tilfeller være vanskelig å vite hvem som er ansvarlig for feilen. Totalentreprenøren tar gjerne et påslag på rundt 10% for administrasjonskostnader.

Ved en delt entreprise er det opp til byggherren å skaffe håndverkere til alle de nødvendige fagområdene, og det er byggherren selv om må organisere arbeidet. Om det er forsinkelser med et av arbeidsområdene, er det opp til byggherren å koordinere dette med nestemann som skal på jobb. Dette kan være krevende arbeid, spesielt om man ikke har erfaring fra lignende prosjekter. Det blir da også byggherren som må finne den ansvarlige ved feil, noe som kan være ekstra krevende på et stort prosjekt med mange fagområder. Det gir imidlertid større frihet til å bruke de håndverkerne man vil, og det er også enklere å organisere hvis man ønsker å gjøre deler av jobben selv.

Vær nøye med kontrakten

Når man skriver kontrakt med entreprenøren, burde man være nøye i prosjektbeskrivelsen. Begge parter har fordel av en nøye utarbeidet kontrakt, og det er viktig å være klare på hva man mener for å unngå misforståelser. Når man er nøye med å være spesifikk er det lettere for entreprenøren å anslå både pris og tidsbruk, og man slipper prisoverraskelser på det ferdige resultatet. En konflikt kan være vanskelig å løse, spesielt om kontrakten er utydelig og man må bruke skjønn. Det er lurt å avtale på forhånd hva man gjør om det oppstår uforutsette problemer underveis, som forsinkelser fra leverandøren eller dårlig vær som gjør det vanskelig å jobbe utendørs. Om det oppstår endringer underveis i arbeidet, burde man oppdatere kontrakten så det ikke kommer pristillegg man ikke er forberedt på. Du finner gode maler på kontrakter for kjøp av håndverkertjenester på Forbrukerrådets nettside.

For å få et resultat alle er fornøyde med, er det grunnleggende med gode avtaler. Ikke bare med håndverkerne, men også mellom generasjonene. Med god planlegging og kommunikasjon kan en generasjonsbolig være et godt alternativ for å knytte bånd mellom familien, og være med på å skape et godt forhold resten av livet.

Neste steg:

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.