Bygge generasjonsbolig: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Planlegger du å bygge en generasjonsbolig? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Generasjonsbolig

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på å bygge generasjonsbolig

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Det finnes flere fordeler med å bygge en generasjonsbolig. Det sosiale aspektet er en av dem. Å bo under samme tak gjør det enkelt for generasjoner å holde kontakt med hverandre. For noen har det også praktiske fordeler, enten i form av barnepass eller omsorg for de eldre. I tillegg kan en generasjonsbolig by på økonomiske fordeler, ved at man deler på både kostnader og vedlikehold. I denne artikkelen har vi samlet det du trenger å vite når du skal bygge en generasjonsbolig. Du kan blant annet lese om forberedelser, pris og hvordan du finner den rette entreprenøren.

Planlegg godt sammen

Som med alle flermannsboliger, krever en generasjonsbolig at man tenker nøye gjennom hvordan det vil bli å dele tak med andre husstander. At man befinner seg i ulike stadier i livet kan føre med seg ulike preferanser når det kommer ting som støy, ryddighet og vedlikehold. Alle bør ha en felles oppfatning av hvilke krav som skal stilles og hvilke grenser man skal forholde seg til.

Det er også viktig å diskutere de økonomiske aspektene. Hva vil for eksempel skje når de eldste går bort? Skal deres eierandel selges på det åpne markedet, eller vil boenheten gå videre i arv? Slike spørsmål bør besvares før man går i gang med byggingen, for å unngå uenighet og konflikt senere.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Arkitekttegnet eller ferdighus?

Et spørsmål man må ta stilling til når man skal bygge hus, er valget mellom ferdighus og spesialtegnet hus. Begge løsninger har fordeler og ulemper, og det er opp til hver enkelt velge hva man ønsker å prioritere.

Ferdighus (også kalt kataloghus) kommer i mange ulike former og størrelser, og dersom man ønsker minst mulig å gjøre med byggeprosjektet kan dette være en god løsning. Som regel vil det også gå noe raskere å bygge, og prisen kan bli noe lavere. På den andre siden har man ikke de samme valgmulighetene som ved et arkitekttegnet hus.

Velger man å bygge et spesialtegnet hus, engasjerer man en arkitekt som kan tegne dette fra bunnen av. På denne måten kan man skape en bolig som er spesielt tilpasset både omgivelsene på tomten og behovene til de som skal bo der. I forbindelse med en generasjonsbolig kan man for eksempel velge mellom å dele huset inn i separate boenheter, eller utarbeide en åpen løsning som knytter dem sammen. Å få huset tegnet av en arkitekt vil naturlig nok føre med seg visse ekstra kostnader. Disse behøver imidlertid ikke være spesielt store. Prisen avhenger i stor grad av hvilke løsninger dere velger.

Planlegg byggeprosjektet sammen

Når det er to generasjoner som skal bygge bolig sammen, er det viktig at man har en åpen dialog og godt samarbeid. Man bør helst planlegge prosjektet ned på detaljnivå, så man unngår misforståelser og uenighet underveis. Bli enige om fordeling av arealer og kostnader. Med tanke på videresalg og videre boforhold kan det i mange tilfeller være gunstig å bygge den ene enheten liten nok til at den regnes som utleieenhet i en enebolig. Dermed kan den ene parten “leie ut” boligen til den andre. Det vil gjøre det lettere den dagen man selger. Det gjør det også mulig å bli boende og leie ut enheten til nye leieboere.

Det er alltid lurt å være ute i god tid når man skal i gang med et prosjekt av denne størrelsen. Hvor lang tid det tar å bygge vil variere avhengig av kompleksiteten. Første del går ut på å arbeide med en arkitekt, både for utforme boligen og søke om byggetillatelse fra kommunen. Deretter går man i gang med anbudsprosessen. Her er det viktig å huske at entreprenører sjeldent har mulighet til å starte på et prosjekt umiddelbart. Når entreprenøren har kapasitet til å begynne på ditt prosjekt, går først i gang med grunnarbeidene (grave frem tomten og legge fundament). Deretter kommer byggeperioden. Til slutt gjenstår det å installere kjøkken og bad og avslutte arbeidet innvendig. Til sammen bør man beregne minst ett år før huset står ferdig.

Få 3 tilbud på å bygge generasjonsbolig

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Finn seriøse håndverkere

For å sikre en god prosess og et tilfredsstillende sluttresultat, er det avgjørende at man bruker dyktige håndverkere som kan faget sitt. Det er god grunn til å være forsiktig når man går i dialog med entreprenører. Det finnes dessverre mange useriøse aktører i bransjen, som benytter seg av ufaglærte håndverkere og billige materialer for å spare penger og kunne tilby en lavere pris. Man kan med fordel undersøke litt på forhånd og forsikre seg om at det er en seriøs og dyktig aktør man har med å gjøre. Her bør man sjekke referanser og sjekke at de innehar nødvendige godkjenninger.

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Hvilke fagfelt inngår i byggingen av et hus?

Når man skal bygge hus er de mange ulike delprosjekter som skal koordineres og mange fagområder involveres. Følgende fagområder vil normalt være involvert i byggingen av et nytt hus:

- Gravefirma

- Betongentreprenør

- Tømrer

- Rørlegger

- Maler

- Flislegger

- Ventilasjonsfirma

- Elektriker

- Taktekker / blikkenslager

I tillegg kommer arkitekt og ulike prosjekterende ingeniører, avhengig av type hus og tomt. Man bør derfor tenke seg godt om før man bestemmer seg for hvordan man ønsker å organisere prosjektet.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hva koster det å bygge generasjonsbolig?

Det er mange faktorer som påvirker prisen når man skal bygge en generasjonsbolig. Blant disse finnes det noen man har kontroll over, som husets størrelse, standard og hvilke løsninger man velger. Men det finnes også faktorer man ikke kan påvirke, for eksempel grunnforholdene på tomten. Massene som skjuler seg under bakken kan ha stor effekt på prisen, og det vanskelig å kartlegge disse forholdene før man begynner å grave. Lokale bestemmelser kan også gjøre prosjektet mer komplisert enn først antatt.

For å kunne si noe om prisen på ulike byggeprosjekter, har vi i Byggstart opparbeidet en gjennomførte byggeprosjekter. Vi ser at det er relativt like kvadratmeterpriser for enebolig og tomannsbolig. Snittprisen ligger på ca. 33.000 kroner per kvadratmeter. Vi ser prosjekter som havner ned mot 27.000 kroner per kvadratmeter, og andre som havner på på 45.000 kroner og mer. Hvor man havner avhenger av en rekke faktorer, som grunnforhold, standard og kompleksitet. Prisene over inkluderer alt av byggekostnader, men det kommer noen kostnader i tillegg.

Velg passende entrepriseform

Det er mange fagområdet involvert når man skal bygge en generasjonsbolig. Om man ikke har erfaring fra lignende prosjekter, kan det virke overveldende å skulle koordinere og lede en slik prosess. Da kan det lønne seg å organisere prosjektet som en totalentreprise eller generalentreprise. En totalentreprise inkluderer både utførende og prosjekterende fag, mens en generalentreprise kun inkluderer utførende fag. Sistnevnte er vanligst for arkitekttegnede boliger, der man først engasjerer en arkitekt før man finner entreprenøren som kan bygge huset.

Hovedentreprenøren står da ansvarlig for å hente inn den nødvendige arbeidskraften, og å koordinere arbeidet mellom de ulike fagområdene. Hovedentreprenøren er som regel en tømrerbedrift, som henter inn underentreprenører på fagområdet de selv ikke har kompetanse på. Ofte vil bedriften ta et påslag på 10-15% i administrasjonskostnader. Dette kan imidlertid være en smart investering, ettersom en entreprenør kan gjennomføre prosjektet raskt og effektivt. I tillegg slipper man unna omfattende og krevende koordineringsarbeid. En generalentreprise gjør også ansvarsfordelingen enklere. Da står nemlig hovedentreprenøren ansvarlig for all bygging.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Vær nøye med kontrakten

Når man skriver kontrakt med entreprenøren, burde man være nøye i prosjektbeskrivelsen. Begge parter har fordel av en nøye utarbeidet kontrakt. Ved å ha en felles forståelse av arbeidet som skal utføres, reduserer man risikoen for uenighet og misforståelser underveis i prosjektet. En presis beskrivelse gjør det også enklere for entreprenøren å anslå både pris og tidsbruk. Det er lurt å avtale på forhånd hva man gjør om det oppstår uforutsette problemer underveis, som forsinkelser fra leverandøren eller dårlig vær som gjør det vanskelig å jobbe utendørs. Om det oppstår endringer underveis i arbeidet, burde man oppdatere kontrakten fortløpende. For å få et resultat alle er fornøyde med, er det grunnleggende med gode avtaler. Ikke bare med håndverkerne, men også mellom generasjonene.

Kom i gang

Har dere bestemt dere for å få bygget en generasjonsbolig er det helt sentralt å finne en entreprenør med relevant erfaring og kompetanse. I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede entreprenøre og håndverkere på ett sted, så det skal være enkelt for deg å velge fagfolk til ditt prosjekt. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på å bygge generasjonsbolig

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.