Bygge generasjonsbolig: Hva koster det? (2019-pris)

Generasjonsbolig

Innhold:

Del 1: Flere mulige løsningerDel 2: Hva koster det?Del 3: Ha orden på det juridiske

Trenger du fagfolk til jobben? Legg ut prosjektet på Byggstart.no

Når man skal stifte sin egen familie, begynner å få barn og skal slå seg til ro, er det mange som drømmer om å bygge sin egen bolig. Det er imidlertid ikke alltid så lett å få det til å gå rundt. Det er dyrt å bygge hus, og man vil ofte ikke flytte for langt fra besteforeldrene. Og for den eldre generasjonen er det kanskje andre faktorer som spiller inn. Når man nærmer seg pensjonsalderen og barna har flyttet ut trenger, man ikke lenger det store huset. Da kan en generasjonsbolig være løsningen. Enten om man endrer på huset man allerede har, eller bygger nytt sammen. Besteforeldre for tilbringe tid med barnebarn, og foreldrene får hjelp med barnepass. Samtidig kan den eldre generasjonen få hjelp med daglige gjøremål og vedlikehold.

Flere mulige løsninger

Når man skal bli enige om å flytte inn i en generasjonsbolig, må man først diskutere hvilke muligheter som er realistiske. Har den eldre generasjonen allerede en bolig det er mulig å gjøre om til generasjonsbolig? Skal det bygges nytt? Skal enhetene være like store, eller kan den ene parten nøye seg med noe mindre? Dette må man komme frem til på forhånd, og det er viktig å ha en åpen kommunikasjon og at alle de involverte er enige. Når man skal bo sammen som en familie, er det ekstra viktig å sørge for et godt naboskap og unngå konflikt. Det er gjerne en grunn til at man flyttet hjemmefra i utgangspunktet, så man bør tenke nøye gjennom hvordan det vil bli å bo med mor og far igjen.

Husk også at selv om dette er en generasjonsbolig for dere, er det ikke nødvendigvis det for de neste som skal bo der. Om boligen er formelt godkjent som en tomannsbolig eller en enebolig med utleiedel kan ha mye å si for verdien ved et videresalg. Selv om det ikke er aktuelt å selge med det første vil den tid komme, og noe dere burde planlegge fra starten av. Når det er en generasjonsbolig velger dere jo strengt tatt hvordan dere velger å gjøre det selv, dere trenger ikke en adskilt del mellom generasjonene i det hele tatt.

Hva koster det å bygge nytt?

Når man skal bygge ny bolig for flere generasjoner, må man ta stilling til om man ønsker en enebolig med separat boenhet eller en tomannsbolig. Dette kommer først og fremst an på personlige preferanser, selve prisen for å bygge er ganske lik. Man burde også se på mulighetene for videresalg, og om den yngre generasjonen ønsker å bli boende etter at den eldre generasjonen har gått bort. Hva som lønner seg er avhengig av beliggenheten. I et villastrøk med generelt høye boligpriser vil kanskje en enebolig bli solgt til en høyere pris enn to separate enheter, mens det kan være motsatt andre steder.

Som sagt er det ganske lik byggepris. Mens en tomannsbolig har en gjennomsnittspris på 28. 000 kroner per kvadratmeter, er en enebolig litt billigere, 25. 000 kroner i snitt. Det er imidlertid noe variasjon her, og grunnforhold og ønsket standard er med på å styre prisen. For begge prosjektene ser vi noenlunde like priser, og de fleste ender opp med å betale et sted mellom 20. 000 og 40. 000 kroner. Dette er priser fra Byggstarts egen prisdatabase, som vi har utviklet basert på faktiske pristilbud til byggherrer som har brukt vår gratistjeneste for å finne kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere.

Hva koster det å bygge om boligen?

Hvis man allerede har en bolig og ønsker å utvide den til to enheter, er det flere måter å gjøre det på. Hvis boligen er stor nok er det mulig å seksjonere den opp i to boenheter, og dermed få en tomannsbolig. Da blir det enklere for en av partene å flytte ut ved en senere anledning, og begge generasjonene får like mye plass. Det krever imidlertid et utgangspunkt av en viss størrelse, og det er en del jobb å få boligen klar med tanke på at man trenger to av alle boligfunksjoner. Hva det koster er veldig avhengig av den opprinnelige standarden og planløsningen, så her er det vanskelig å komme med noe konkret.

Hvis det derimot er mer aktuelt å bygge en utleieleilighet i kjelleren eller på loftet, er det et betydelig mindre prosjekt. Det er mange faktorer å passe på også her, men det krever som regel ikke store endringer i den eksisterende boligen. Det gjør også at den ene parten får en mindre del av boligen enn den andre. Det kan imidlertid være en fordel, mange eldre ønsker mindre plass og ansvar med årene. Vår prisdatabase kan fortelle oss at det å bygge en utleiedel har en gjennomsnittlig pris på 15. 000 kroner per kvadratmeter. Dette inkluderer alle arbeider, både materialer og arbeidskraft. Det er noe variasjon her også, det er ikke uvanlig med priser ned mot 8. 000 kroner. Samtidig ser vi også kvadratmeterpriser på 20. 000 kroner, så det er viktig å følge med på kostnadene.

Hvordan påvirke prisen

Det lønner seg alltid å samle inn tilbud fra flere aktører når man skal velge entreprenør. Da kan man sammenligne og sette tilbudene opp mot hverandre, og være sikker på at man får en konkurransedyktig pris. Det er imidlertid viktig å undersøke hva som faktisk er inkludert i prisen. Her må man være nøye i prosjektbeskrivelsen så entreprenøren vet hva du forventer. Skal du bygge nytt, har du større påvirkningskraft enn om du gjør endringer på en eksisterende bolig. Du må for eksempel bestemme deg for byggemetode og materialer.

Mange som bygger nytt i dag, velger å gå for et såkalt ferdighus. Det kan være en god løsning, og det finnes en mengde forskjellige produsenter og varianter å velge mellom. Disse husene går fort å sette opp, og er relativt rimelige sammenlignet med å bygge fra bunnen av. Noe mange ikke vet er at man kan være med på å utformet huset, og produsentene er mer enn behjelpelige for å finne spesiallagde løsninger. Det er imidlertid noe begrensede muligheter sammenlignet med å få en arkitekt til å tegne nytt. Da står man helt fritt til å velge de mulighetene man ønsker, og kan sørge for at begge parter oppnår ønsket standard. Det er imidlertid et spørsmål om pris, og prosjektet vil også ta lenger tid.

Om man planlegger å bygge utleieenhet i en enebolig, vil det være mindre mulighet til å påvirke prisen. Men så er også totalprisen en god del mindre, og det betyr heller ikke at det ikke er grep man kan gjøre. I de fleste tilfeller er det nok mest aktuelt å bygge utleiedelen i kjelleren, som gjerne er enklest i forhold til estetiske og praktiske hensyn. Hvor mye arbeid som må gjøres er avhengig av forholdene. Må kjelleren graves ut for å oppnå tilstrekkelig takhøyde? Må i så fall boligen understøpes? Må det skjæres ut nye vinduer og dør? Mer grunnarbeider betyr at man beveger seg over på den dyrere enden av skalaen, men hvis det allerede er tilrettelagt for dette, vil arbeidet helle mot den billigere siden. Da vil mye av prisen være avhengig av ønsket standard og personlig behov.

Få pristilbud på ditt prosjekt: Legg ut jobben på Byggstart.no

Ha orden på det juridiske

Det kan være ubehagelig å snakke med familien om økonomi og juridisk ansvar, men om man går sammen om en generasjonsbolig er det ingen vei utenom. Hvordan man velger å gjøre det med eierforholdene er opp til hver og en. Husk at det følger med en del ansvar og vedlikehold når man eier en bolig. Ha det klart for dere hvordan dere deler opp dette ansvaret. Om besteforeldrene er gamle og dårlig til beins, er det kanskje urimelig at de skal bidra like mye til snømåking og annet fysisk arbeid. Og om en av partene er bedre stilt økonomisk enn den andre, burde det også avtales på forhånd hvordan man løser det.

Ta med i betraktningen hvordan det blir med skjevfordeling av verdier mellom eventuelle søsken. Og hva skjer når en av besteforeldrene dør?  Dette må diskuteres på forhånd så det ikke oppstår en familiekonflikt i en allerede krevende tid. Om mellomgenerasjonen må kjøpe ut flere søsken av boligen for å ha mulighet til å bli boende kan bli en vanskelig situasjon.

Når man skal bo vegg i vegg med nær familie, er det lurt å ha visse daglige regler også. Mens noen synes det er koselig med unger som flyr inn og ut døren og uanmeldt besøk, kan det for andre være best med klarere grenser. Hva kan man forvente av daglige tjenester, som butikkturer eller kjøring og henting av barn? Selv om man er glad i familien sin kan det være krevende å ha dem oppå seg hele tiden, men med åpen kommunikasjon og klare rammer kommer man langt. Blir dere enige om dette på forhånd, kan en generasjonsbolig være det som skal til for å oppnå boligdrømmen.

Neste steg:

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.