Bytte kledning: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du bytte kledning? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Bytte kledning

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på bytte av kledning

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Alle boliger med kledning i tre vil på et tidspunkt har behov for fornying. Noen ganger kan det være nok å male, mens det andre ganger vil være nødvendig å bytte hele eller deler av boligens kledning. Årsaken til at kledning forringes over tid er hovedsakelig slitasje fra vær og vind. I noen tilfeller kan det også skyldes fysiske skader, som gir grobunn for råte eller sopp i treverket. Det kan også skyldes dårlig konstruksjon som ikke drenerer vekk vann effektivt nok. Oppdager man at kledninger har fukt- eller råteskader, er det nødvendig å bytte kledning.

Hva koster det å bytte kledning?

For å kunne regne ut gjennomsnittsprisen på en rekke ulike byggeprosjekter, har vi i Byggstart opparbeidet en egen prisdatabase. Denne er basert på prosjekter gjennomført med entreprenører fra vår plattform. Ut ifra denne statistikken kan vi se at bytte av kledning vanligvis beløper seg til et sted mellom 1.500 og 3.500 kroner per kvadratmeter veggflate, med en snittpris på 2.000 kroner/kvm. Lengre ned i saken ser vi på hva som driver prisen på et slikt prosjekt.

Prisene over inkluderer alt av arbeid og materialer knyttet til prosjektet. Det gjelder både de materialene som entreprenør står for, og de byggherre selv kjøper inn. Prisene vil være mest representative for boliger av normal størrelse. Med dette menes typisk boliger med to eller to og en halv etasje, og et grunnareal på cirka 100 kvadratmeter. Et slikt hus vil ha en veggflate på rundt 240 kvm, som gir en totalpris på 480.000 kroner, dersom kvadratmeterprisen ligger på 2.000 kroner. For større boliger kan prisen per kvadratmeter bli noe lavere. Årsaken er at det finnes visse utgifter som ikke påvirkes av prosjektets størrelse.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva er prisdrivere ved bytte av kledning?

Når man skal bytte kledning, har man flere valg. Alle disse valgene vil påvirke sluttprisen på prosjektet. For eksempel vil valg av tretype ha en del å si. De vanligste tresortene for kledning i Norge, er gran og furu. Furu er noe dyrere enn gran, men har ofte fordeler på sikt. Dette er en tresort som er mer resistent mot slitasje fra vær og vind. Grunnen til dette er at furu gjerne har et høyere nivå av sevje. Sevjen gjør treet mer vannavstøtende, og hindrer derfor dannelse av sopp og råte. Det finnes også dyrere tresorter, som ask eller sedertre. Disse tresortene er også svært godt egnet for norsk klima, men velges hovedsakelig på grunn av den estetiske kvalitetene.

Det finnes også prisdrivende faktorer man har mindre mulighet til å påvirke. En av disse er størrelsen på veggflaten som har behov for ny kledning. Fremkommelighet på tomten vil også kunne ha noe å si. Gjør tomten det vanskelig å komme til, vil arbeidet ta lengre tid og dermed koste mer. Fra vår prisdatabase ser vi også at arbeider på eldre boliger kan bli noe dyrere. Det er også vanligere at det oppstår uforutsette kostnader når man jobber på slike bygg. Dette skyldes at man gjerne har mindre kunnskap om hva som befinner seg under den eksisterende kledningen. Her kan man avdekke rørledninger, vannskader eller gamle typer isolasjon. Alt dette kan være med på å gjøre de nødvendige arbeidene mer tidkrevende, og derfor mer kostbare. Samtidig er det ofte på eldre hus at bytte av kledning (og eventuell etterisolering) vil gi størst effekt og verdiøkning. Les videre for å se hvorfor bytte av kledning gir verdiøkning, og hvorfor mange velger å kombinere dette med etterisolering.

Få 3 tilbud på bytte av kledning

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Vil det å bytte kledning gi boligen økt verdi?

Mange huseiere er opptatt av verdiøkning når de skal bytte kledning. Ikke bare vil dette kunne gi en høyere salgspris. Det kan også brukes for å gi bedre lånevilkår og renter på boliglånet. Det er ikke urealistisk å forvente en prisøkning når man skifter kledning. Vi ser også at den ofte vil være større enn prisen av arbeidene. Dette avhenger imidlertid av hva slags tretype man har valgt, hvilket estetisk uttrykk boligen har fått, og om hele eller bare deler av kledningen er skiftet ut. Boligens tilstand før arbeidene, er også relevant. En større forbedring vil også vi større verdiøkning.

Verdiøkningen kan også bli større dersom man har utført andre arbeider i forbindelse med byttet av kledning. Har man for eksempel etterisolert i tillegg, vil verdiøkningen bli større, ettersom dette vil gi boligen en bedre energikarakter. Les mer om dette i neste punkt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Etterisolere i forbindelse med bytte av kledning?

Mange velger å utføre en del relaterte arbeider i forbindelse med bytte av kledning. Har man valgt en ubehandlet tresort, er det også vanlig å male samtidig. Noen velger også å skifte ut vinduer og dører. Dette vil være relativt enkelt ettersom man allerede har stillase og håndverkere tilgjengelig.

Et annet vanlig tiltak i forbindelse med bytte av kledning, er etterisolering. Det vil si at man legger et nytt, eller et ekstra lag isolasjon, før man legger den nye kledningen. Organisasjonen Enova (eid av Klima-og miljødepartementet) anbefaler etterisolering i alle boliger bygget før 1980. Årsaken er at vi i dag har langt mer effektive isolasjonsmaterialer. Det anbefales også at dette gjøres i forbindelse med andre arbeider på boligen, for å holde prisen nede. Ved å etterisolere kan man blant annet oppnå en bedre energikarakter. Energikarakterer på boliger går fra A til G, der A er den beste. Karakteren er indikator på boligens forventede varmetap og energieffektivitet. Ved kjøp av ny bolig er dette noe mange er opptatt av. Det å etterisolere vil derfor kunne føre til verdiøkning ved salg. I tillegg vil etterisolering føre til mindre trekk, bedre inneklima og mer jevne temperaturer i boligen.

Hvordan holde prisene nede?

I tillegg til valg av materialer og prosjektets omfang, finnes det også andre grep du kan ta for å holde kostnadene nede:

God planlegging: En viktig del av planleggingen er å finne ut hvilke andre tiltak man ønsker å gjennomføre, i tillegg til skifte av kledning. Avklar på forhånd hvorvidt du for eksempel også ønsker å bytte vinduer eller dører. Det samme gjelder etterisolering. Det å komme med slike innspill underveis i prosjektet vil kunne forsinke arbeidene betydelig. Dette vil igjen føre til ekstra kostnader. Legg derfor en god plan i forkant av anbudsprosessen, slik at du og håndverkerne er enige om hva som skal gjøres fra starten av. I tillegg er det alltid en god idé å være på utkikk etter materialer på tilbud. Jo tidligere man vet hvilke materialer man skal bruke, desto større er sjansen for at man finner disse til en rimelig pris.

Flere tilbud: Når man skal i gang med anbudsprosessen, er det viktig å hente inn flere tilbud. På den måten kan man være sikker på at man velger en entreprenør som tilbyr konkurransedyktige priser. Vi i Byggstart anbefaler å alltid hente inn tre ulike tilbud. Dersom alle tilbudene man henter inn kommer fra kvalitetssikrede håndverkerfirmaer, vil det mest sannsynlig være nok å hente inn tre tilbud. Dette skyldes at tilbud fra entreprenører av samme kvalitet gjerne ligger på omtrent samme prisnivå.

Budsjett: Sett opp et detaljert budsjett tidlig i prosjektet. Budsjettet bør ha rom for uforutsette kostnader og ekstra kostnader knyttet til forsinkelser. Sett gjerne av minst 10 % av budsjettet til dette. Forsøk å oppdatere budsjettet fortløpende, og holde deg til dette i størst mulig grad.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Finne rett entreprenør til utskiftning av kledning

Når man skal finne den rette entreprenøren, er det sentralt at denne har utbredt erfaring fra lignende prosjekter. Spør gjerne firmaet om nummeret til tidligere kunder. Disse vil være mer pålitelige enn referanser man finner på nettet. Firmaet må også ha alle nødvendige godkjenninger og forsikringer på plass, i tillegg til en stabil og solid økonomi.

Har du bestemt deg for å bytte kledning på boligen din, er det sentralt å finne den rette entreprenøren. Det kan vi i Byggstart hjelpe deg med. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Det er gratis å legge ut oppdrag, og du vil motta flere uforpliktende pristilbud.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på bytte av kledning

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.