Bytte kledning: Hva koster det? (2019-pris)

Bytte kledning

Innhold:

Del 1: Hva koster det?Del 2: Lønnsomhet og sparetipsDel 3: Fagfolk og neste steg

Trenger du fagfolk til jobben? Legg ut prosjektet på Byggstart.no

På ett eller annet tidspunkt vil de fleste boliger med kledning i treverk, trenge en fornying. Noen ganger kan det være nok å male, mens man andre ganger vil man måtte bytte hele eller deler av boligens kledning. Årsaken til at kledning forringes over tid er hovedsakelig slitasje fra vær og vind. I noen tilfeller kan det også skyldes fysiske skader som gir grobunn for råte eller sopp i treverket, eller dårlig konstruksjon som ikke drenerer vekk vann effektivt nok.

Dersom du har oppdaget at kledningen på din bolig har fukt-eller råteskader, vil bytte av deler eller hele kledningen være nødvendig. I denne artikkelen går vi blant annet gjennom hva det vil koste å bytte kledning, og hva som er med på å drive prisene opp eller ned.

Hva koster det å bytte kledning?

Dette er kanskje det viktigste spørsmålet mange huseiere har i forbindelse med bytte av kledning. For å kunne svare på dette har vi i Byggstart opparbeidet en prisdatabase, som tar utgangspunkt i flere hundre tidligere prosjekter gjennomført med håndverkere fra Byggstart sitt nettverk. Vi mottar kopi av de ulike pristilbudene huseierne mottar, samt kopi av faktura på det tilbudet som blir valgt. For bytte av kledning ser vi at totalprisen normalt vil havne et sted mellom 1700 og 3000 kroner per kvadratmeter veggflate, med en snittpris på 2000 kroner/kvm. For et helt hus vil dette altså kunne utgjøre en betydelig prisforskjell. Litt lenger ned i saken går vi gjennom hva som vil kunne gjøre at ditt prosjekt havner i nedre eller øvre del av dette prisintervallet.

Disse prisene inkluderer alle arbeider og all materialbruk knyttet til prosjektet. Det inkluderer altså både de materialene som entreprenør gjerne står for, men også materialene du som kunde selv kjøper inn. Prisene vil være mest representative for boliger av normal størrelse. Med dette menes typisk boliger med to, eller to og en halv etasje, og et grunnareal på cirka 100 kvadratmeter. Et slikt hus vil ha en veggflate på rundt 240 kvm, som gir en totalpris på 480.000 kroner hvis kvadratmeterprisen ligger på 2000 kroner. For større boliger kan prisen per kvadratmeter bli noe lavere.  Årsaken til dette er at det finnes noen skalafordeler som gjør større prosjekter billigere, relativt til de mindre.

Hva er prisdrivere ved bytte av kledning?

Når man skal bytte kledning, har du flere valg som huseier. Alle disse valgene vil påvirke sluttprisen på prosjektet. For eksempel vil valg av tretype, ha en del å si. Den vanligste tresorten for kledning i Norge er gran, med furu på andreplass. Furu er noe mer kostbart enn gran, men furu kan ha en del fordeler på sikt. Dette er en tresort som er mer resistent mot slitasje fra vær og vind. Grunnen til dette er at furu, spesielt furu som har fått vokse sakte og naturlig, har et høyere nivå av sevje. Sevjen gjør treet mer vannavstøtende, og hindrer derfor sopp og råte i å utvikle seg. Det finnes også andre tresorter som er mer kostbare, som ask eller sedertre. Disse tresortene er også svært godt egnet for Norsk klima, men velges kanskje i større grad på grunn av de estetiske kvalitetene.

Det finnes også noen faktorer der du ikke har like stor påvirkningsgrad. Størrelsen på veggflaten som har behov for ny kledning, er en av disse. Fremkommelighet på tomten vil også kunne ha noe å si, fordi det kan ta lenger tid og altså flere arbeidstimer, å sette opp et stillas i ulendt terreng. Fra vår prisdatabase ser vi også at arbeider på eldre boliger kan bli mer kostbare. På eldre boliger er det også vanligere at det oppstår uforutsette kostnader. Dette har å gjøre med at man på eldre boliger ikke nødvendigvis vet hva man finner, før den nåværende kledningen er fjernet. Det kan finnes rørledninger, gamle vannskader, eller gamle typer isolasjon. Alt dette kan være med på å gjøre de nødvendige arbeidene mer tidkrevende, og derfor mer kostbare. Samtidig er det ofte på eldre hus at bytte av kledning, og eventuell etterisolering vil ha størst effekt og gi størst verdiøkning. Les videre for å se hvorfor bytte av kledning gir verdiøkning, og hvorfor mange velger å etterisolere i samme slengen.

Vil det å bytte kledning gi boligen økt verdi?

Mange huseiere er selvfølgelig opptatt av verdiøkning når det skal gjøres arbeider på boligen. Ikke bare vil dette kunne gi en høyere salgspris hvis dere går med planer om å selge, det kan også brukes for å gi bedre lånevilkår og renter på boliglånet. Når det gjelder bytte av kledning, kan dere i de aller fleste tilfeller forvente en verdiøkning. Vi ser også at den ofte vil være større enn prisen av arbeidene. Dette avhenger selvsagt av hva slags tretype dere har valgt, hvilket estetisk uttrykk boligen har fått og om hele eller bare deler av kledningen er skiftet ut. Boligens tilstand før arbeidene, er selvfølgelig også relevant. En større forbedring vil også vi større verdiøkning.

Verdiøkningen kan også bli større dersom dere har utført andre arbeider i forbindelse med byttet av kledning. Har dere for eksempel også etterisolert, vil gjerne verdiøkningen være større, fordi dette vil gi boligen en bedre energikarakter. Les mer om dette i neste punkt.

Etterisolere i forbindelse med bytte av kledning?

Mange velger å utføre en del relaterte arbeider i forbindelse med bytte av kledning. Har du valgt en ubehandlet tresort, velger for eksempel mange å male, selv om visse tresorter er vannresistente nok til å ikke trenge maling. Noen velger også å skifte ut vinduer og dører, når man allerede har montert stillaset og har håndverkere på stedet.

Et annet vanlig tiltak i forbindelse med bytte av kledning, er etterisolering. Det vil si at man legger et nytt, eller et ekstra lag isolasjon, før man legger den nye kledningen. Enova er en organisasjon som eies av Klima-og miljødepartementet. De jobber blant annet med tiltak for mer energieffektiv utbygging. Om etterisolering skriver de at dette er et tiltak de anbefaler for alle boliger bygget før 1980. Årsaken til dette er at vi har utviklet en rekke mer effektive isolasjonsmaterialer siden den tid. Det anbefales også at dette gjøres i forbindelse med andre arbeider på boligen, for å holde prisen nede. Det man kan oppnå ved å etterisolere er blant annet en bedre energikarakter. Energikarakterer på boliger går fra A til G, der A er den beste og G er den dårligste. karakteren sier noe om boligens forventede varmetap og energieffektivitet. Ved kjøp av ny bolig er dette noe mange er opptatt av. Det å etterisolere vil derfor kunne føre til verdiøkning ved salg. I tillegg vil etterisolering føre til mindre trekk, bedre inneklima og mer jevne temperaturer i boligen.

Hvordan holde prisene nede?

I tillegg til valgene du må gjøre på materialer og prosjektomfang, finnes det visse andre tiltak som vil være med på å holde budsjettet nede.

God planlegging: En ting er selve byttet av kledning, her er det kanskje ikke så mye rom for å ombestemme seg underveis. En annen ting er de andre tiltakene som mange ønsker å utføre samtidig som utskiftning av kledningen. Prøv å ha avklart på forhånd hvorvidt dere for eksempel også vil bytte vinduer eller dører. Det samme gjelder etterisolering. Det å komme med slike innspill underveis i prosjektet vil kunne forsinke arbeidene betydelig. Dette vil igjen føre til ekstra kostnader. Legg derfor en god plan i forkant av anbudsprosessen, slik at du og håndverkerne er enige om hva som skal gjøres fra starten av.

Flere tilbud: Når dere skal i gang med anbudsprosessen, er det lurt å hente inn flere tilbud, for å være sikker på at dere velger en entreprenør som tilbyr en konkurransedyktig pris. Vi anbefaler å alltid hente inn minst to tilbud. Dersom alle tilbudene du henter inn kommer fra kvalitetssikrede håndverkerfirmaer, vil det mest sannsynlig være nok å hente inn tre tilbud. Dette skyldes at tilbud fra entreprenører av samme kvalitet, gjerne ligger på cirka samme prisnivå.

Budsjett: Sett opp et detaljert budsjett tidlig i prosjektplanleggingen. Budsjettet bør ha rom for uforutsette kostnader og ekstra kostnader knyttet til forsinkelser. Sett gjerne av minst ti prosent av budsjettet til dette. Forsøk å oppdatere budsjettet fortløpende, og holde dere til dette i størst mulig grad.

I tillegg er det alltid en god idé å holde utkikk etter materialer på tilbud, og vurdere hvorvidt du kan gjøre deler av jobben selv, som for eksempel malejobben. Når det gjelder egeninnsats er det viktig å huske at arbeide bør utføres i høy kvalitet, og uten at det forsinker håndverkernes arbeidsoppgaver.

Få pristilbud på ditt prosjekt: Legg ut jobben på Byggstart.no

Finne rett entreprenør til utskiftning av kledning

Når du skal finne fagfolk til ditt prosjekt, er det først og fremst viktig at de har rikelig erfaring fra samme type arbeider. Spør gjerne firmaet om de kan gi deg nummeret til et antall referanser, da slike referanser er mer pålitelige enn online referanser. Firmaet du velger må selvsagt ha alle godkjenninger og forsikringer på plass, i tillegg til en god og stabil økonomisk situasjon.

Hvordan gå frem videre

Når du skal gå i gang med å bytte kledning, vil neste steg være å komme i kontakte med dyktige håndverkere til jobben. Det vil normalt ikke være nødvendig å søke til plan og bygg, med unntak av tilfeller der fasaden endres betydelig. Byggstart er en gratis tjeneste, som setter boligeiere i kontakt med håndverkere som er valgt ut spesielt for ditt prosjekt. Ved å registrere prosjektet ditt på Byggstart, kan du få hjelp til å hente inn pristilbud fra de håndverkerne som har erfaring og kompetanse som gjør de best egnet for nettopp bytte av kledning.

Neste steg:

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.