Små hus: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du bygge et lite hus? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Små hus

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Et lite hus bringer med seg en rekke økonomiske fordeler. Lavere areal betyr at man behøver mindre av det aller meste som finnes i en bolig. Man kan bruke mindre penger på rengjøring, vedlikehold og innredning, samtidig som energiforbruket blir lavere enn i et større hus. Likevel er det lavere byggekostnader som er den vanligste grunnen til å bygge et lite hus.

Hvor lang tid tar det å bygge et lite hus?

Det finnes ingen offisiell definisjon av begrepet “lite hus”. Dette er noe som vil variere mellom ulike leverandører og aktører. Prosessen vil uansett se nokså lik ut, uavhengig av huset størrelse. Under finner du et estimat på hvor lang tid den kan ta å bygge et lite hus:

 1. Prosess med arkitekt (inkl. søknad til kommunen): 4 måneder
 2. Anbudsprosess med entreprenører: 2 måneder. Dette steget kan foregå delvis parallelt med steg 1.
 3. Grunnarbeider: 1 måned
 4. Betongarbeider / grunnmur: 1 måned
 5. Tett råbygg (tømrerarbeid): 3 måneder. Merk at dette går betydelig raskere ved bruk av elementer enn ved plassbygde løsninger.
 6. Innvendige arbeider:: 3 måneder. Dette inkluderer arbeid med tømrer, flislegger, elektriker, rørlegger, ventilasjon, maler etc.

Totalt bør man beregne minst ett år fra man begynner planleggingen til huset står ferdig.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva innebærer det å bygge et lite hus?

Det er en rekke aktører som må engasjeres nå man skal bygge et nytt hus. Under finner du en liste over noen av håndverkerne som vanligvis inngår i denne prosessen:

 • Graver
 • Betongentreprenør
 • Tømrer
 • Elektriker
 • Rørlegger
 • Ventilasjon
 • Taktekker
 • Blikkenslager
 • Membranspesialist
 • Flislegger
 • Maler

Med så mange fagfelt involvert, er det en krevende jobb å organisere byggingen av et nytt hus. Derfor velger de fleste å organisere prosjektet som en totalentreprise eller generalentreprise. Med en totalentreprise skriver man kun kontrakt med ett firma for hele jobben, inkludert prosjektering og utførelse. Med generalentreprise har man én kontrakt for alle utførende fag, i tillegg til en eller flere kontrakter med prosjekterende fag. Merk at det vanligste alternativet for arkitekttegnede boliger er generalentreprise, der man først tegner og søker kommunen før man kobler inn utførende entreprenører for å gi tilbud. Man kan også gå for en delt entreprise, med flere separate kontrakter for de ulike utførende fagene. Dette krever imidlertid mer av deg som byggherre, da du ofte må ta et større ansvar for koordinering og prosjektledelse. De fleste privatpersoner som bygger hus velger derfor en total- eller generalentreprise. En del skiller imidlertid ut grunnarbeidene som et separat prosjekt.

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva koster et lite hus?

For å kunne regne ut gjennomsnittsprisen på ulike byggeprosjekter, har vi i Byggstart opparbeidet en egen prisdatabase. Denne er basert på prosjekter gjennomført med entreprenører på Byggstart.no.

For bygging av små hus, ser vi at gjennomsnittsprisen ligger på rundt 36.000 kr per m2. Denne prisen inkluderer alt av arbeid og materialer (også de du kjøper inn selv). Vi ser imidlertid også prosjekter som kommer ned mot 29.000 kr per m2, mens de mer eksklusive prosjektene havner på nærmere 50.000 kr per kvm. Merk at disse prisene ikke inkluderer arbeid med arkitekt. Denne kostnaden vil ofte beløpe seg til mellom 200.000 og 500.000 kroner.

Selv om det er rimeligere å bygge et lite hus enn et stort hus, vil større hus ofte ha en lavere kvadratmeterpris. Dette skyldes at det er visse utgifter som ikke påvirkes av størrelsen på prosjekter. Et eksempel på dette er mobiliseringskostnader. Ettersom prisen er den samme uavhengig av størrelse, vil utgiftene bli fordelt på flere kvadratmeter og dermed bli lavere.

I tillegg til størrelsen på boligen, vil man også kunne påvirke prisen ut ifra hvilke standarden man velger på materialer, tekniske løsninger og lignende. Dette kan du lese mer om i neste avsnitt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva driver prisen?

Byggemetode er en viktig driver av pris. Betong er gjerne det dyreste, mens mur og tre ofte kommer relativt likt ut. Valg av fasadeuttrykk vil gjerne være førende for valg av byggemetode. For små boliger er det gjerne ikke så hensiktsmessig å bygge med pre-produserte elementer, ettersom det krever en viss størrelse på prosjektet for at dette skal svare seg.  

Noe annet som driver prisen, er hvorvidt man velger spesialløsninger, som for eksempel spesialbygde skap og garderober. Dersom man ønsker å holde kostnadene nede, lønner det seg å velge standardløsninger i stedet.

En måte å redusere utgiftene uten at det går på bekostning av kvalitet eller standard, er å lete etter gode priser og tilbud på materialene man ønsker å bruke. Dette gjelder for eksempel parkett, fliser, trapper og  kjøkken- og baderomsinnredning. Det er også mulig å finne rimelige tekniske systemer som oppvarming og ventilasjon. Se også på muligheten for å velge rimelige alternativer for kledning, takstein og vinduer. Jo tidligere du vet hvilke varer du skal du bruke, desto større er sjansen for at du finner disse til en god pris.

Noen romtyper koster mer enn andre. Bad, kjøkken og andre våtrom er de dyreste, og vil ha stor påvirkning på sluttsummen. Vurder derfor hvor mange slike rom du trenger. Å begrense antallet slike rom vil kunne gjøre prosjektet betydelig rimeligere.

Søknadsplikt til kommunen?

Når man skal bygge en ny bolig, må man alltid ha godkjenning fra Plan- og bygningsetaten. Du som privatperson kan ikke søke selv. I stedet må du engasjere en ansvarlig søker. Denne har som jobb å forberede søknaden og stå som avsender når den sendes til kommunen. Ofte vil det være en arkitekt som tar på seg rollen som ansvarlig søker. Entreprenørene som utfører prosjektet vil på sin side erklære ansvarsrett for sine respektive fagområder. Selve søknadsgebyret er vanligvis relativt lite. Det er utgiftene til ansvarlig søker som utgjør størsteparten av søknadkostnadene.

Du kan søke om tillatelse fra Plan- og bygningsetaten i ett eller to trinn. I en to-trinns søknad søker man først om en rammetillatelse. Deretter sender man inn en søknad om tillatelse til igangsetting. Dette trinnet forutsetter at man har funnet en utførende entreprenører som erklærer ansvar for sine respektive fagområder. I en ett-trinns søknad sender man kun én søknad. Dette går ofte raskere, men krever også at man har funnet de utførende entreprenørene som skal påta seg ansvaret for arbeidet.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Finn rett entreprenør med Byggstart

Dersom du har bestemt deg for å bygge et lite hus, er det viktig å engasjere den rette entreprenøren. Det kan vi i Byggstart hjelpe deg med. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag, og du vil motta flere uforpliktende pristilbud.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge hus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.