Bygge på huset: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du bygge på huset? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Bygge på huset

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge på huset? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Bygge ut eller flytte?

Å bygge på huset kan for mange være løsningen dersom man har behov for mer plass, og ikke ønsker å flytte til en ny bolig. Verdien av å kunne beholde et kjært hjem i et kjent nabolag vil for mange være svært høy, men i valget mellom å bygge ut eller kjøpe ny bolig vil pris uansett være en faktor.

I mange tilfeller vil det å bygge på huset være gjennomførbart både økonomisk, byggteknisk og regulatorisk. Fordelene ved å bli boende er mange, siden prosessen med å finne en ny bolig og flytte alle eiendeler både er tidskrevende, kostbar og kan oppleves som en belastning for familien. Mange vil nok derfor vurdere et byggeprosjekt som en enklere løsning enn nye runder med visninger, budgivning, flytting og møblering. Når man bygger ut selv kan man dessuten forme det nye arealet etter egne behov og preferanser. Uansett om du ønsker deg nytt soverom, økt takhøyde, eller mer oppbevaringsplass, kan det å bygge på huset også være en betydelig billigere løsning enn å flytte.

I andre tilfeller vil flytting være det rette alternativet. Ofte skyldes det at prosjektet blir for dyrt, enten vurdert opp mot budsjett eller at verdistigningen som følge av utvidelsen ikke står i stil til kostnadene. En annen vanlig årsak til at det å bygge på ikke er aktuelt er at tomten allerede er fullt utnyttet og mulighetene for å utvide boligen er begrenset. Dersom man er i tvil om hva som er det rette valget kan løsningen være å utrede mulighetene for å bygge på, slik at det blir enklere å vurdere de to alternativene opp mot hverandre.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster det å bygge på?

Det å bygge på huset kan innebære så mangt, og kostnaden bestemmes selvfølgelig av type byggearbeid og omfanget av arbeidet som skal gjøres. En bod uten isolasjon og strøm er betydelig billigere enn et fullt utstyrt baderom. Videre kommer det an på hva du skal bruke av materialer, eventuell egeninnsats og hvilke håndverkere du velger å overlate arbeidet til.

Vi i Byggstart kan likevel gi en indikasjon på hva det kan koste å bygge på huset. Basert på lignende prosjekter utført av entreprenører og håndverkere i vår plattform, har vi opparbeidet en egen prisdatabase. Ifølge vår database er den gjennomsnittlige prisen for å bygge på huset i størrelsesorden 33.000 kroner per kvadratmeter. Dette inkluderer alle kostnader, både materialer, arbeid og merverdiavgift. På grunn av de store forskjellene i kompleksitet og omfang blant tilbygg, påbygg og underbygg er differansen mellom de rimeligste og de dyreste prosjektene stor. I vår prisdatabase varierer prisene fra ca. 27.000 opp til 45.000 kroner per kvadratmeter. Enkelte prosjekter vil også kunne ligge utenfor dette prisintervallet, men vi har i denne artikkelen valgt å fjerne enkelte prosjekter, siden det ofte vil være misvisende å beregne kvadratmeterpriser på for eksempel uisolerte vinterhager eller utvidelser som er å regne som ombygginger av eksisterende areal.

Bygge på huset? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Et konkret eksempel

Ofte kan det være nyttig å se nærmere på et konkret eksempel for å få en bedre forståelse av kostnadene. Eksempelet under er hentet fra et prosjekt der det ble bygget et tilbygg på ca. 55 kvadratmeter over to etasjer, hvor det nye arealet bestod av stue, to soverom og et nytt bad. Merk at hvert prosjekt er unikt og at disse tallene kun er ment som et illustrativt eksempel. Materialer og arbeid per fag var som følger:

  • Gravearbeider: 60.000 kr
  • Betongarbeider: 80.000 kr
  • Tømrer, inkludert forsterkninger av dagens yttervegg: 1.200.000 kr
  • Maler: 170.000 kr
  • Elektriker: 190.000 kr
  • Rørlegger (røropplegg til et nytt bad): 80.000 kr
  • Flislegger (ett bad): 30.000 kr
  • Taktekker (saltak): 90.000 kr
  • Sum: 1.900.000 kr

Dette prosjektet endte på ca. 34.500 kroner per kvadratmeter, som ligger noe over gjennomsnittet for tilbygg og underbygg i vår prisdatabase. Det som trakk prisen opp i dette prosjektet var omfattende tømrerarbeider som følge av at en bærende vegg ble fjernet fullstendig, samt et stort nytt bad. Generelt er våtrom dyrere enn tørre rom som soverom og stue. Å sette inn en dør i en bærende vegg vil også være langt rimeligere enn å fjerne hele veggen.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan kan jeg gjøre det rimeligere å bygge ut?

Det er flere grep du kan ta for å gjøre utbyggingen rimeligere. Av disse, er god planlegging det viktigste. Starter du planleggingen tidlig, har du mulighet til å ta høyde for og utforme prosjektet med utgangspunkt i de ulike faktorene som driver prisen. I tillegg vil en gjennomtenkt tidsplan gjøre prosessen mer forutsigbar for alle involverte. Kanskje arkitekten eller entreprenøren du ønsker å engasjere ikke har mulighet til å ta jobben før om noen måneder? Planlegger du prosjektet i god tid, vil det være mindre sannsynlig at dette problemet oppstår. Med god planlegging vil det også være enklere å benytte seg av aktuelle tilbud og kampanjer på materialer.

Å få hjelp fra en arkitekt vil i mange tilfeller være en god investering. Dersom det å holde kostnadene nede er en viktig forutsetning for prosjektet, kan dette være en del av bestillingen til arkitekten. En flink arkitekt er i stand til å tilpasse løsninger og omfang til et gitt budsjett, samt sørge for at tekniske detaljer beskrives slik at oppgaven er lettere å forstå for entreprenørene som skal prise prosjektet.

Henter du inn tilbud fra flere entreprenører, er det lettere å forstå hva som er riktig pris for prosjektet og hvilke entreprenører som virkelig har forstått oppgaven. Tilbudene fra ulike entreprenører kan variere mye, og en sunn konkurransesituasjon sikrer at du som byggherre ikke betaler mer enn du må.

Når du har funnet riktig entreprenør er det viktig å være nøye med kontrakten. Både byggherre og entreprenør er tjent med at forståelsen av prosjektet er den samme, og at det er færrest mulig kilder til konflikter. Ha klart på forhånd hvordan dere skal forholde dere til eventuelle forsinkelser, tillegg og endringer. På den måten begrenses risikoen for misforståelser og uenigheter underveis i prosjektet.

Vurder litt egeninnsats

Arbeidstimer vil i de fleste tilfeller utgjøre majoriteten av utgiftene når man skal bygge ut et hus. En viktig kilde til besparelser er derfor å utføre deler av arbeidet selv. For at egeninnsatsen skal lønne seg, er det viktig å planlegge godt. Det gjør det enklere å koordinere arbeidet med entreprenøren og sørge for at tiden du bruker ikke skaper merarbeid for håndverkerne. Før du tar på deg deler av arbeidet, er det imidlertid viktig å ikke overvurdere sin egen kompetanse eller kapasitet. Dersom du ikke klarer å bli ferdig med dine oppgaver innenfor tidsrammene, stanser prosjektet opp og fører til forsinkelser, noe som kan bli både dyrt og ubehagelig.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Tenk på verdiøkningen

En viktig faktor når man skal vurdere kostnadene ved å bygge ut er å se på hvilken verdiøkning prosjektet vil føre med seg. I noen tilfeller vil det betale seg selv å bygge ut - det kan til og med skape en gevinst.  Dette gjelder særlig hvis man bor i et ettertraktet område med høye kvadratmeterpriser, eller hvis boligen etter utbygging blir aktuell for en større kjøpergruppe. Verdiøkningen avhenger også av hva man bygger. Et ekstra soverom vil ha større utslag på prisen enn en bod på tilsvarende størrelse. Verdiøkningen blir imidlertid ikke realisert før man selger boligen. Det er derfor ikke en sum man kan vurdere på samme måte som de andre postene i budsjettet, med mindre man planlegger å selge i nær fremtid.

Hold deg til budsjettet

For å kunne ha kontroll på prosjektet ditt, er det viktig å sette opp et detaljert og nøyaktig budsjett - og deretter forsøke å holde seg til budsjettet. Det er lett å bli revet med, og det kan derfor være fornuftig å legge inn en buffer før man setter i gang med prosjektet. På den måten er man også bedre rustet dersom det skulle oppstå uforutsette utgifter eller prisøkninger.

På våre nettsider Byggstart kan du registrere prosjektet ditt og komme i kontakt med godt kvalifiserte entreprenører som har gjennomført lignende prosjekter. Om du ikke er klar for å gå i dialog med entreprenør, men enten trenger hjelp til å definere prosjektet eller ønsker å få budsjettet ditt verifisert, ta kontakt så vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg videre. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge på huset? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.