Takplater: Hva koster det? (2020-pris)

Takplater

Innhold:

Del 1: Hva koster takplater?Del 2: Hva driver prisen for takplater?Del 3: Hvordan sikre den beste prisen?

Å legge takplater kan være en god investering. Denne typen taktekke er både praktisk, anvendelig og holdbart. I denne artikkelen kan du lese om hvor mye du kan forvente å betale når du skal legge nytt tak med takplater. Vi ser også på hvordan valg av materiale påvirker prisen, hvordan du finne den rette entreprenøren, og hva du kan gjøre for å redusere kostnadene når du skal legge nytt tak

Hva koster det å legge takplater?  

For å kunne anslå prisen på ulike byggeprosjekter, har Byggstart opparbeidet en prisdatabase basert på gjennomførte prosjekter. Ved hjelp av denne informasjon kan vi beregne snittprisen på en rekke ulike prosjekter.

Vi ser at gjennomsnittsprisen for å legge takplater ligger på ca. 1800 kr per kvadratmeter takflate. Denne summen inkluderer alle kostnader knyttet til prosjektet, både materialer og arbeidskraft. Vi ser også prosjekter med kvadratmeterpris ned mot i 1300 kr, mens de dyreste prosjektene havner på rundt 3000 kr per kvadratmeter. Prisen inkluderer også nytt undertak, sløyfer, lekter og takrenner / beslag, i tillegg til selve platene og montering av disse.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få opp til 3 uforpliktende tilbud ved å klikke deg videre til hovedsiden.

Hva driver prisen på å legge takplater?

Ut ifra snittprisene over ser vi at det foreligger store forskjeller når det gjelder pris per kvadratmeter takflate for denne typen prosjekter. Det er flere faktorer som påvirker prisen når man skal legge takplater. Noen av de viktigste er:  

  1. Valg av materiale/produkt: Takplater kommer hovedsakelig i fire forskjellige materialer - aluminium, stål, sink og kobber. Sistnevnte er dyrest, mens stål er det som er mest anvendte her i Norge. Også fasongen på platene påvirker prisen. Stålplater finnes i to formater - renner eller taksteinsplater. Av disse er taksteinsplater både dyrest og oftest brukt. Vær obs på at det er store prisforskjeller mellom produktene også innenfor denne kategorien.
  2. Størrelsen på taket: Størrelsen påvirker både prisen på materialer og byggekostnader. Dermed blir størrelsen på taket en av de viktigste faktorene som avgjør prisen. Men husk at større tak ofte kan gi en noe lavere kvm-pris.
  3. Utskifting av undertak: Når man legger takplater er det vanlig å skifte undertak samtidig. Å erstatte et forenklet undertak av trefiber eller duk med et underlag av trevirke med tilhørende underlagspapp, vil heve kvaliteten på tak og hus betraktelig. Det vil også medføre en betydelig merutgift. Ikke glem å ta høyde for nye takrenner også. Det lønner seg alltid å skifte takrenner når man legger nytt tak.
  4. Prosjektets vanskelighetsgrad: Det er to faktorer som bestemmer vanskelighetsgraden på prosjektet. Det ene er takets konstruksjon. Altså hvor høyt taket er, hvor skarp vinkel det har, og hvor mange takflater det består av. Den andre faktoren er valg av materiale. Det er mer komplisert å legge takplater av sink eller kobber. Takplater av sink krever både ekstra utstyr og kompetanse. Dette gjør sink til det dyreste alternativet.  
  5. Entreprenøren: Valg av entreprenør kan påvirke prisen i stor grad. Sørg for å hente inn minst 2-3 tilbud fra forskjellige entreprenører. På den måten kan du finne et kostnadseffektivt alternativ.

Hva er inkludert i prisen fra entreprenør?

Vi i Byggstart ser at de fleste som skal få lagt takplater, velger å organisere prosjektet som en totalentreprise. Det vil si at de får ett selskap til å ta seg av hele jobben. Å legge et nytt tak med takplater (inkludert undertak, lekter, pipe, beslag og renner) krever arbeidskraft innenfor tre fagområder: blikkenslagere, tømrere og taktekkere. Velger man ikke totalentreprise, må man hyre dem hver for seg. Dette kalles delt entreprise.

Når man velger totalentreprise, vil man få et komplett tilbud som dekker alle kostnader. Det vil si alt av materialer og arbeidstid.

Vær obs på at tilbud man får på denne typen prosjekt ikke inkluderer uforutsette problemer. I forbindelse med taktekking vil dette hovedsakelig dreie seg om råte. Man må altså beregne en betydelig kostnadsøkning dersom det avdekkes råte. Ettersom det er bortimot umulig å forutse om det foreligger råteskader, bør man alltid beregne både tid og penger til å håndtere dette.

Hva koster de forskjellige typene takplater?

Takplater finnes innenfor flere prisklasser. Korrugerte renner er det rimeligste alternativet. Bare husk at dette er et produkt som kun i begrenset grad egner seg for bruk på eneboliger. Det skyldes både praktiske og estetiske hensyn.  

Priser på taksteinsplater av stål/aluminium, er svært varierte. For å få et tak med lang holdbarhet, lønner det seg som regel å velge en så høy prisklasse som mulig. Blant annet varierer kvaliteten på galvanisering og lakkering. Dette reflekteres gjerne i prisen.  

Det dyreste alternativet er å benytte kobber. Bare husk at et kobbertak vil heve verdien på boligen og utgjøre en langsiktig investering. Dette skyldes både at kobber holder seg lenge (60 år) og knapt trenger vedlikehold.

Få pristilbud på jobben? Motta opp til 3 uforpliktende tilbud her.

Hvordan kan man begrense kostnadene?

Å legge takplater trenger ikke å være et dyrt prosjekt. Det finnes løsninger som passer for de fleste budsjetter. Under finner du noen grep du kan ta for å redusere kostnadene:

  • Hente inn flere anbud: Det er viktig å kontakte flere konkurrerende selskaper for å forhøre seg om pris. På den måten forsikrer man seg om at man betaler en konkurransedyktig pris. Husk å hente tilbud som dekker nøyaktig de samme varene og tjenestene. Dette er sentralt for å kunne sammenligne de ulike tilbudene.  
  • Forhøre seg om tilbud: Når du har valgt en entreprenør, kan du forhøre deg om de har tilgang til ekstra god pris på enkelte materialer.
  • Ta høyde for uforutsette utgifter: Når man legger nytt tak, hender det at det avdekkes råte. Derfor er det lurt å beregne disse utgiftene i budsjettet.
  • Tenke langsiktig: Nytt tak er en langsiktig investering. Jo mer penger du legger i prosjektet nå, desto bedre vil taket holde seg. Det gjelder valg av takplater og annet materiale. Det gjelder også eventuell oppgradering av typen undertak. For huseiere er det så godt som alltid best å tenke langsiktig og prioritere kvalitet fremfor kortsiktige budsjett-besparelser.

Hvordan finne riktig fagfolk for jobben - til rett pris?

Resultatet på prosjektet vil alltid avhenge av hvem engasjerer til å utføre arbeidet. Derfor er det viktig at du velger en entreprenør med relevant erfaring og kompetanse. Særlig med tanke på at mange huseiere også forhører seg med entreprenøren for å ta mange av de viktigste avgjørelsene i forkant av selve prosjektet. Eksempelvis valg av materialer, og beslutningen om hva som skal gjøres med undertaket. Det er også viktig å velge en entreprenør man kommuniserer godt med. Dialogen mellom entreprenør og byggherre vil være avgjørende for hvor effektiv prosjektet går.

Byggstart er en trygg og effektiv måte å komme i kontakt med aktuelle entreprenører. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre aktørene i vårt nettverk. Vi gjennomfører kredittsjekk, henter inn referanser, og undersøker at selskapet har de nødvendige godkjenningene og forsikringene. Registrerer du prosjektet hos Byggstart, setter vi deg i kontakt med entreprenører som har erfaringen og kompetansen som kreves til ditt prosjekt. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Neste steg:

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.