Hva koster mansardtak? Pris i

 

2024

Lurer du på hva mansardtak koster? Vi forteller deg alt du trenger å vite om prisen for å bygge denne typen tak, inkludert fordeler og ulemper med denne ærverdige og dekorative takformen, hvordan du kan spare penger, samt hvorvidt mansardtak er verdt investeringen. Les vår guide, så unngår du å betale for mye!

Mansardtak

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Pris

Et mansardtak, også kalt fransk tak, har to eller fire sider hvor hver side består av skrånende takflater: en slak øvre skråning og en bratt nedre skråning. De øvre takflatene møtes oppe på midten av bygget. Disse øvre skråningene kan være så korte eller lite vinklede at toppen av taket virker flatt, noe som også er en mulighet for denne typen tak.

Konkrete priseksempler fra Byggstart og vår database viser at snittprisen for mansardtak ligger på 2.300 kroner per kvadratmeter. Men prisene varierer og kan komme ned i så lite som 1.700 kroner og opp i rundt 2.300 kroner per kvadratmeter.

Det er viktig å merke seg at mansardtak krever en større mengde materialer, noe som fort sender denne typen tak opp i et høyere prissjikt sammenlignet med andre typer tak. Det er også mulig å sette inn vinduer på de bratte skråningene av taket, som vil kunne øke kostnadene ytterligere. Mansardtak er dessuten byggteknisk komplisert, noe som medfører høyere utgifter til arbeidskraft.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva virker inn på prisen?

Hvilke faktorer er med på å bestemme prisen for mansardtak, og hvilke usikkerhetsmomenter finnes? Under har vi samlet noen av de viktigste prisfaktorene som kan gi svar på det:

Takets størrelse: Hvor stort taket er, vil være med på å drive prisen opp eller ned. For omfattende prosjekter må en betale mer for selve utførelsen i form av høyere mengde arbeidstimer og flere materialer. Men, et høyere antall kvadratmeter totalt vil normalt gi en lavere kvadratmeterpris - når materialene kjøpes inn fra samme forhandler. Samtidig vil en del faste kostnader, som stillasbygging og transport av materialer, påløpe uavhengig av takets størrelse. 

Bygningens tilstand og plassering: Dersom det er kronglete å komme til med løfteutstyr, stillas og lignende, eller dersom bygningen ligger vanskelig til, vil det være med på å øke prisen for arbeidet. Om byggets tilstand er dårlig og det for eksempel har råteskader og større bestanddeler må byttes ut, vil prosjektet bli betydelig dyrere.

Vanskelighetsgrad: Prisen bestemmes også ut fra hvor arbeidskrevende prosjektet er. Dersom det må bygges rundt takvinduer, piper eller lignende, vil det gjøre arbeidet mer komplisert og tidkrevende - og prisen går opp. Naturlig nok vil også kostnadene bli høyere dersom man velger eller trenger avanserte takløsninger og bæresystemer, eller om det kreves særegen kompetanse for å håndtere de aktuelle materialene. Det gjelder blant annet betong og massivtre.

Produktvalg og materialstandard: Det er relativt store prisvariasjoner mellom ulike typer, størrelser, tykkelser og farger på de ulike takproduktene. Takshingel er for eksempel rimeligere enn skiferstein. 

Valg av firma/fagfolk: Arbeidskraft utgjør en stor del av de samlede kostnadene for mansardtak. Prisen vil avhenge av hvordan de ulike entreprenørene priser seg basert på fartstid, ekspertise, omdømme og produktstandard.  

Kostnadseffektivt samarbeid: Det bør samarbeides godt mellom de ulike partene involvert i byggeprosjektet - som arkitekt, prosjekterende ingeniør, håndverkere og/eller entreprenør - fra start. Det er viktig for å oppnå et kostnadseffektivt resultat.

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Priseksempel

Nedenfor skal vi ta for oss et konkret priseksempel for omlegging av mansardtak, hentet fra våre databaser. Dette er kun ment som et referanseeksempel, og gir en indikasjon på de ulike utgiftspostene og hva de relevante prisene ofte ligger på. Alle prisene er inkludert materialer, arbeid og mva. Detaljene vil naturlig nok variere fra prosjekt til prosjekt, og for å få et helt nøyaktig prisoverslag til er man nødt til å få en entreprenør på befaring.

Priseksempel med takbytte på enebolig med mansardtak og 110 kvm takflate:

 • Stillas, inkl. montering og demontering: 15.000 kr
 • Riving og avfall: 30.000 kr
 • Snekkerarbeid, inkl. materialer: 120.000 kr
 • Blikkenslagerarbeid, inkl. materialer: 90.000 kr
 • Taktekking, inkl. materialer: 25.000 kr

Totalsum: 280.000 kr

Som vi ser, havnet totalsummen her på 280.000 kroner, noe som tilsvarer 2.545 kroner per kvadratmeter. Dette er på linje med snittprisene vi ser i markedet generelt. For å motta pristilbud på ditt prosjekt kan du registrere jobben hos Byggstart.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan kan man spare på utgiftene?

Anbud og prissammenligning: Hvis man skal ha hjelp med et bygge- eller et renoveringsprosjekt, er det vanlig å sammenligne ulike aktører og be dem komme med tilbud. En gratis og uforpliktende måte å gjøre dette på, er å ta Byggstart til hjelp: Vi er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Spar penger ved å hente inn tilbud fra flere konkurrerende tilbydere - vi anbefaler minst tre - og sikre deg konkurransedyktige pristilbud. Se nøye på prisene, men undersøk også hva som inkluderes i hvert av tilbudene. Det vil gi deg et godt sammenligningsgrunnlag, og derved et bedre forhandlingsgrunnlag; en god måte å oppnå en gunstig og økonomisk løsning.

Gjøre det selv: I utgangspunktet er takbygging en jobb for profesjonelle. Men dersom du har fagkompetanse på området, vil du kunne spare større summer på å gjøre deler av jobben selv og slik redusere håndverkernes arbeidstimer. Vit at det kan komme til å koste deg dyrt å bruke ukvalifisert arbeidskraft, skulle det oppstå problemer. Det gjelder både ved dårlig utført håndverk, skader på materialer eller verktøy, og ikke minst personskader. Taktekkingsjobben innebærer dessuten å måtte balansere på taket, klatre i høye stiger og bære tunge materialer. Andre, enklere oppgaver du vil kunne stå for selv, er riving, bortkjøring, henting og utvelgelse av materialer. Du vil også kunne sette inn vinduer selv; det er relativt enkelt å installere i skråtak, som ved mansardtak. 

Lokal utbedring: Det er ikke alltid hele taket trenger å byttes ut. Kanskje holder det å få utført en delvis, mindre utbedring - til en billigere penge.

Kampanjer, tilbud og bruktmarked: Det hender at taktekkingsprodukter legges ut for salg - gjør et søk på nett og sjekk nettsidene til kjedebutikker eller sidene til etablerte taktekkingsfirmaer. Det kan videre være en god idé å undersøke ulike bruktmarkeder og nettbaserte markedsplasser. Ellers er det lurt å forhøre seg med fagfolkene som kjenner markedet godt; vent med materialinnkjøp til du har snakket med entreprenøren. Og til sist: Det er vanlig å få kvantumsrabatt om taket skal være over et visst areal. 

Innkjøpsavtaler: Som kunde vil du kunne profittere godt på samarbeidsavtaler mellom taktekkere og leverandørene. Slike gir som regel gunstige rabattavtaler på takmaterialer.

Tidsperspektiv: Velger man et taktekke kun fordi det er det billigste, kan det gå utover byggverkets kvalitet. Et tak av lav kvalitet, eller et som ikke egner seg til huset og de lokale forholdene, vil kunne skape problemer i etterkant av monteringen. Slik kan tilsynelatende billige løsninger bli dyre på sikt. 

Ettersyn og vedlikehold: De fleste hustak bør undersøkes omtrent en gang i året. Det innebærer å undersøke om det ligger noe på taket, sjekke utsatte steder som møne, kilrenner, avslutninger og overganger for lekkasjer og sprekkdannelser. Vær obs dersom taket virker veldig tørt og sprøtt. Se også etter sprekkdannelser i overflaten og spikere som kan ha kommet opp. Fra innsiden av bygget bør du passe på at det ikke har oppstått soppdannelser eller råteskader. Alt dette er tegn på at du bør kontakte fagfolk for å få utført nødvendig vedlikehold og reparasjoner.

Hvordan sammenligne og velge tilbud?

Det er lurt, og vanlig, å samle inn pristilbud fra flere aktører. I tillegg til å sammenligne prisene bør du sette deg godt inn i hva hver enkelt tilbyder faktisk inkluderer i sitt tilbud. Sammenlign punktvis: Hva er definert som tillegg, og hvilke punkter utgjør utgifter som ikke er fastsatt og vil kunne gi pristillegg? 

Om de ulike firmaene har større prisvariasjoner seg i mellom for enkeltposter, kan årsaken være at de har forstått prosjektet ulikt, eller at de ser for seg ulike løsninger på arbeidsoppgavene. Før man går videre i byggeprosessen, kan det derfor være lurt å forhøre seg om slike forhold. Og å:

Bruke anbudstjenester: I stedet for å bruke mye tid på egne undersøkelser, kan du la anbudstjenester og markedsplasser gjøre utvelgelsesjobben for deg. 

Velge en spesialist: Du bør velge en aktør som har spesialisert seg på mansardtak. Slett ikke alle byggherrer og håndverkere er kjent med stilen, og det vil kunne resultere i at kvaliteten ikke imøtekommer ønsket standard. Videre anbefaler vi å sjekke firmaets referanser. 

Være bevisst forbehold fra entreprenør: Se hva de ulike entreprenørene legger ved som forbehold i tilbudet. Foreligger det mange forbehold, kan prosjektet ende opp med å bli ganske mye dyrere enn antatt.

Sette deg inn i prismodellene: Sett deg inn i om prisene som er oppgitt er satt som fastpris, overslag eller uforpliktende prisantydning. Fastpris forplikter partene, uten at håndverkeren må dokumentere forbrukte timer, materiell og annet. Et prisoverslag har en øvre grense på 15 prosent over det angitte prisoverslaget, mens en uforpliktende prisantydning avregnes uten noen forpliktende øvre prisramme.

Sjekke postene som er inkludert i tilbudene: Se nøye gjennom hvilke poster de ulike tilbyderne har inkludert i sitt tilbud. Det er viktig at man skiller mellom det som er spesifisert og det som er definert som tillegg. Hva ligger timeprisen på for de eventuelle tilleggene?

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Er det verdt det?

Det er greit å være klar over det som regnes som ulemper med mansardtak:

Resistens mot vær: Mansardtak regnes ikke å være den mest praktiske taktypen under stormfulle forhold; ved store nedbørsmengder kan den nesten flate, øverste delen av taket øke risikoen for lekkasjer, og kollaps under vekten av mye snø. 

Kompleks arkitektur: Vakkert, men komplisert og ganske kostbart - avanserte bygg fører nødvendigvis med seg økte kostnader for montering - mer enn for saltak eller valmtak, for eksempel.  

Kostnader ved vedlikehold og reparasjon: Den nærmest flate, øvre delen av et mansardtak vil samle en del skitt og rusk og medføre større behov for vedlikehold. Som nevnt er mansardtak en heller kompleks konstruksjon. Det gjør at vedlikehold og reparasjoner blir noe mer tidkrevende og kostbart. Det er dessuten ikke veldig vanlig å bygge i denne stilen i dag; færre besitter den nødvendige erfaringen. Det er også blant årsakene til det relativt høye prisnivået. 

Men mansardtak har så klart også flere fordeler og kan friste med følgende:

God plass på loftet: Fordi den nedre skråningen på et mansardtak er såpass bratt, blir loftsrommet innenfor luftig og stort. Mansardtak gir også mulighet for vinduer langs nedre del av taket.

Fleksibel konstruksjon: Den nesten vertikale nedre delen av taket gjør det enklere enn ved andre typer bygg og tak å bygge på en ekstra etasje. Mansardtak gjør det slik mulig å utvide boligen ved en senere anledning.

Elegant arkitektur: Mansardtak fikk navnet sitt etter den franske arkitekten François Mansart (1598–1666). Et mansardtak kan være valmet eller halvvalmet. Da brukes betegnelsene valmet mansardtak og halvvalmet mansardtak. Takformen er et typisk barokkmotiv.

Praktisk tilrettelegging: Fordi taket er like høyt på alle sider, vil det være enklere å installere takrenner rundt hele huset. Det vil være med på å beskytte husets fasade, grunnmur og kjeller. 

Gjør drømmen om mansardtak mer oppnåelig ved å følge sparetipsene under:

 • Sammenlign pristilbud ved hjelp av anbudstjenester.
 • Se etter kampanjer, tilbud og rabattordninger, gjerne i samråd med entreprenør. Det kan være verdt å undersøke bruktmarkedet ved materialinnkjøp. Også kjedebutikker legger i blant produktene sine ut for salg på nettbaserte markedsplasser.
 • Foreta eget ettersyn av taket minst én gang i året - det er vanlig for de fleste typer tak - og sørg for godt vedlikehold. 
 • Vurder å skifte gamle takrenner og beslag, og sørg for at bygget er sjekket for råte; det er mer omfattende og kostbart om du endre med å måtte skifte dette senere når skadene har fått utviklet seg. 
 • Ha buffer i budsjettet ditt i tilfelle det oppstår uforutsette kostnader. Det er det slett ikke umulig at det vil. 
 • At man kommer godt overens, er vel verdt å ta med i betraktningen når du skal velge fagfolk til jobben. Husk at det er viktig å følge opp fagfolkene underveis, og da er god kommunikasjon og god kjemi essensielt.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.