Bygge moderne hus: Hva koster det? (2019-pris)

Moderne hus

Innhold:

Del 1: Hva koster et moderne hus?Del 2: Hva er driverne av prisen?Del 3: Fagfolk og neste steg

Trenger du fagfolk til jobben? Legg ut prosjektet på Byggstart.no

Mange ønsker å bygge nytt hus. En stilretning som er blitt populær blant nordmenn er det vi kaller moderne hus. Denne typen boliger har gjerne visse elementer som er inspirert av funkisstilen eller modernismen. Samtidig benytter man kanskje materialer som er mer tradisjonelle enn på de rene funkishusene. Dette kan for eksempel bety at boligen har rene linjer, store vindusflater, kledning i tre, og kanskje flatt tak med takterrasse. Når man skal i gang med et slikt prosjekt vil et av de store spørsmålene hos mange huseiere gjerne være prisen. I denne artikkelen tar vi for oss gjennomsnittspriser for moderne boliger av ulik standard og kompleksitet. Vi går også gjennom hva som kan være med på å skyve prisen opp eller ned på nettopp deres prosjekt. Vi går også gjennom hvordan dere kan finne fagfolk til jobben.

Dersom dere allerede nå er klare for å begynne anbudsprosessen for deres moderne hus, kan dere registrere prosjektet på Byggstart. Når dere gjør dette, vil en av våre medarbeidere gå gjennom prosjektdetaljene og hjelpe dere med å finne de entreprenørfirmaene som er best egnet for nettopp deres prosjekt.

Hva koster det å bygge et moderne hus?

Byggstart er en gratis tjeneste for huseiere som ønsker å komme i gang med ulike typer byggeprosjekter. Vi mottar kopi av faktura samt kopi av de ulike pristilbudene som er blitt hentet inn i anbudsprosessen på prosjekter der Byggstart er benyttet for å finne entreprenørfirma. Basert på disse tallene har vi bygget opp en prisdatabase for å kunne hjelpe andre huseiere med å få et innblikk i prisene på en rekke vanlige byggeprosjekter. Prisene baserer seg altså på reelle tilbud og fakturaer, fra tilsvarende prosjekter som det dere selv skal i gang med.


I snitt ser vi at det å bygge et moderne hus vil kunne komme på rundt 28.000 kroner per kvadratmeter. Dette gjelder altså for prosjektene av gjennomsnittlig størrelse og standard. Likevel er det mange prosjekter som blir både billigere og dyrere enn dette. For prosjekter med flere basisløsninger og en noe lavere standard, kan kvadratmeterprisen bli så lav som 22.000 kroner. På de mer eksklusive prosjektene, der mange løsninger typisk er spesialtilpassede og standarden er høy, kan man på den annen side komme opp i så mye som 45.000 kroner per kvadratmeter. Disse prisene inkluderer alle arbeider og alle materialer, både materialene du selv kjøper inn og de entreprenørfirmaene gjerne handler inn.

Som man ser er det altså store forskjeller på de dyreste og de billigste prosjektene. Det  er en rekke ulike faktorer som vil avgjøre nøyaktig hvor i prisintervallet deres prosjekt med bygging av moderne hus havner. Vi går gjennom hva som er de store driverne av pris i denne typen prosjekt lenger ned i artikkelen. Merk at kostnader tilknyttet arbeidet med arkitekt ikke er inkludert i denne statistikken. Dette tar vi for oss i neste punkt.

Hva koster arkitekt og søking til kommunen?

Som nevnt er ikke arbeidet arkitekten utfører inkludert i priseksemplene over. Det å få tegnet selve huset, utformet søknadsdokumentene og utført prosjekteringen kommer altså i tillegg. Også her er det store variasjoner i pris. Noen velger å benytte seg av standardløsninger når det kommer til konstruksjonsmåte og lignende. Andre har kanskje behov for spesialløsninger også i konstruksjon, fordi resultatet skal se ut på en bestemt måte. Dette kan gi arkitekten ekstra arbeid, og denne utgiftsposten vil dermed bli dyrere.

Vi ser at arkitektarbeidet ofte utgjør mellom 150.000 og 400.000 av den totale prisen ved bygging av moderne hus. Av dette vil rundt halvparten være kostnader tilknyttet søking til Plan og Bygg. Her kreves det mange ulike tegninger, noe prosjektering og noe administrativt arbeid. Arkitekten må blant annet utforme tegninger som beskriver den nye boligens plassering i terrenget, fasaden, størrelsen og byggemåten. Det vil også være arkitektens oppgave å sende ut nabovarsler og hente inn eventuelle innvendinger til prosjektet. Etter at byggesøknaden deres har blitt godkjent vil arkitekten utføre ytterligere prosjektering, såkalt detaljprosjektering. Det vil si en oversikt over hva slags materialer som skal brukes hvor, og hvordan de ulike delene av bygningen skal konstrueres. Dette utgjør den resterende halvparten av kostnadene til arkitekt.

Selve søknadsgebyret til kommunen blir gjerne en svært liten utgiftspost i forhold til totalprisen. Likevel er det stor variasjon på slike gebyrer avhengig av hvor i landet dere planlegger å bygge. I de billigste kommunene er det helt gratis, mens det i de dyreste kommunene koster over 45.000 kroner. Hvor lang tid de ulike kommunene bruker på å behandle byggesøknaden varierer også veldig. Dette kan ta alt fra 3 dager til 21 uker, selv om regelverket egentlig sier at 12 uker skal være maksimal behandlingstid. Her lønner det seg altså å ta kontakt med kommunen din for et mer spesifikt svar både når det kommer til gebyrsats og behandlingstid på din byggesøknad.

Hva er driverne av pris ved bygging av moderne hus?

Størrelsen: Det er kanskje størrelsen på familien som vil ha mest å si når dere avgjør hvor stort dere ønsker å bygge. Samtidig har man mulighet til å få bygget smarte og plasseffektive løsninger når man jobber med en arkitekt. Arkitekten er ekspert på å inkorporere alle ønsker og behov, på smartest mulig måte, og på minst mulig areal hvis det er det dere ønsker dere. Merk likevel at et større hus gjerne har en lavere pris per kvadratmeter, selv om totalprisen selvfølgelig vil være høyere. Årsaken til dette er at det finnes visse skalafordeler som gjør at kvadratmeterprisen på større hus gjerne blir noe lavere enn på mindre boliger av samme standard.

Kompleksitet: Med dette mener vi vanskelighetsgraden i konstruksjonen av ditt moderne hus. Selv om man har mange byggeforskrifter og standarder som sier noe om de vanlige konstruksjonsmetodene, kan det hende dere ønsker å benytte andre byggemetoder for å få et spesifikt visuelt resultat. Prosjektet kan også bli dyrere om dere for eksempel ønsker svært spesielle konstruksjonsmaterialer.

Materialer: Alle avgjørelser dere tar når det kommer til materialer vil påvirke totalprisen på prosjektet. Utvendig vil det gjelde typen kledning, tak, vinduer, dører. Innvendig kommer dere til å måtte ta en avgjørelse på hva slags fliser, maling, gulv, himling og så videre. Det er altså mange avgjørelser som må tas, og alle disse materialene kommer i en rekke ulike utførelser og prisklasser. Dersom dere ønsker å holde prisene nede kan dere i første omgang snakke med arkitekten. Han eller hun kan være behjelpelig med å finne rimeligere løsninger i prosjekteringen. Det kan også være et sjakktrekk å holde seg oppdatert på tilbud, kampanjer og salg hos de ulike leverandørene og varehusene i deres område. Dersom dere finner de materialene dere ønsker dere til en god pris, kan dere gjerne kjøpe inn dette med en gang, selv om det ikke skal brukes enda. Dette krever selvfølgelig at dere har trygge og tørre oppbevaringsmuligheter for materialene frem til de faktisk skal tas i bruk i prosjektet. Husk også at materialene som oppbevares ikke må ligge i veiene for arbeidene på byggeplassen.

Bad og kjøkken: De to dyreste rommene når man bygger nytt hus er gjerne bad, kjøkken og andre våtrom. Det kan være en idé å begrense antallet slike rom i prosjektet dersom det å holde budsjettet nede er viktig for dere. Husk likevel at det vil være billigere å bygge disse rommene nå, sammenlignet med å måtte utvide eller renovere boligen på et senere tidspunkt. Husk å ta ting som fremtidig familieforøkelse med i betraktning når dere tar slike avgjørelser.

Spesialløsninger: Når dere skal i gang med å bygge deres moderne hus, kan det være både fristende og praktisk å velge spesialtilpassede løsning og plassbyggede elementer. Husk at slike løsninger nesten alltid er dyrere enn de tilsvarende alternativene som kan kjøpes i butikk. Samtidig kan det godt hende at slike spesialtilpassede løsninger er nettopp det som gjør boligen optimal for dere. Ta en avgjørelse på hvor dere ønsker å bruke litt penger og hvor dere heller vil gjøre innsparinger ved å velge ferdigløsninger fra butikk.

Egeninnsats: Mange velger å benytte en viss grad av egeninnsats for å holde prisene nede. Her er det lurt å huske på at også deres tid er penger, og det kan godt hende det lønner seg å la de profesjonelle ta seg av oppgaver dere ville brukt betydelig lenger tid på. Det er også viktig å huske at alt arbeid, også det dere utfører selv, bør være av høy kvalitet. Slik sikrer dere at boligen holder i lang tid, og verdiøkningen blir så høy som mulig.

Noen oppgaver kan man riktignok ta ansvar for selv, uten alt for høy risiko. Dette gjelder for eksempel bortkjøring av avfall, frakt av materialer, maling og eventuelt gulvlegging og lignende. Uansett hva dere planlegger å gjøre selv, er dette noe dere bør avklare med entreprenør så fort som mulig. På denne måten unngår dere forsinkelser og dere unngår å gå i veien for håndverkerne mens de jobber.

Få pristilbud på ditt prosjekt: Legg ut jobben på Byggstart.no

Neste steg

Neste steg på veien mot å bygge deres nye moderne hus vil kanskje være å sette i gang med anbudsprosessen. Vi i Byggstart hjelper dere gjerne i gang. Vår gratistjeneste fungerer ved at dere først registrerer prosjektet deres hos oss på lenken over. Deretter vil en av våre medarbeidere snart ta kontakt for å hjelpe dere å komme i kontakt med de entreprenørene i deres område som har best erfaring og kompetanse på bygging av nettopp moderne boliger.

Neste steg:

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.