Bygge enebolig: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du bygge enebolig? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Bygge enebolig

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge enebolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva koster det å bygge enebolig?

Basert på prosjekter lagt ut på byggstart.no, ser vi en snittpris på bygging av enebolig på ca. 33.000 kroner per kvadratmeter. De rimeligste prosjektene havner på ned mot 27.000 kroner per kvm, mens de dyreste kan komme på over 45.000 kroner per kvm. Disse beløpene inkluderer alle utgifter til utførende fag for prosjektet. Det vil si både materialer, arbeidstimer og prosjektledelse. Prisen inkluderer ikke utgifter til arkitekt eller søknadsarbeidet. Heller ikke kjøp av tomt er medregnet. Det er derfor viktig at man beregner disse utgiftene i tillegg.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Basert på snittprisen fra vår prisdatabase, kan vi sette opp følgende priseksempel for totalkostnad for bygging av enebolig.

  • Kjøp av tomt: 3.000.000 kr
  • Oppføring av enebolig på 250 kvm (pris per kvadratmeter 33.000 kr): 8.250.000 kr
  • Arkitekt og søknad: 300.000 kr
  • Totalkostnad: 11.550.000 kr

Disse prisene er kun ment for å illustrere hva slags kostnadsrammer man kan forvente. Samtlige av utgiftspostene nevnt over avhenger av en rekke ulike faktorer, og det forekommer derfor store variasjoner i sluttprisen på slike prosjekter. Videre skal vi se nærmere på disse faktorene.

Bygge enebolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva driver prisen på bygging av enebolig?

Hvilke faktorer som påvirker prisen vil variere mellom ulike prosjekter. Det er imidlertid noen som vil spille en betydelig rolle i de fleste tilfeller:

  • Husets størrelse: Hvor stort man ønsker å bygge vil alltid være med på å drive prisen opp eller ned. Det finnes imidlertid visse skalafordeler som gjør at kvadratmeterprisen gjerne synker noe når man bygger større. Dette skyldes at visse utgifter ikke påvirkes av størrelsen på boligen.
  • Konstruksjonsmessige hensyn: Hvordan man velger å bygge huset, og hva slags materialer som skal brukes i oppføringen, har stor innvirkning på prisen. Kostnadene blir for eksempel høyere dersom man velger avanserte takløsninger og bæresystemer, eller materialer som krever særegen kompetanse å jobbe med (f.eks. betong eller massivtre). For å forsikre seg om at prosjektet lar seg gjennomføre på en kostnadseffektiv måte, bør man sørge for et godt samarbeid mellom arkitekt, prosjekterende ingeniør og entreprenør fra et tidlig tidspunkt.
  • Grunnforhold: Terreng og type grunn vil bestemme behovet for gravearbeid, pigging og sprenging - og dermed også prisen.
  • Valg av tekniske systemer: Prisen påvirkes også av hvorvidt man velger å bygge en enebolig som smarthus, hva slags ventilasjonsanlegg og oppvarmingssystem man velger, og hva slags elektrisk anlegg som skal installeres.
  • Materialstandard: Det finnes store prisforskjeller mellom ulike baderomsløsninger, kjøkken, trapper, fliser, parkett osv. Hva slags standard man velger vil også være med å drive den samlede kostnaden.
  • Valg av entreprenør/håndverkere: Å bygge en enebolig krever at man engasjerer en eller flere entreprenører. Arbeidskraft utgjør en stor del av de samlede kostnadene. Hva man betaler vil både avhenge av hvordan de ulike entreprenørene priser seg, og av hvor mye arbeid som kreves for å bygge eneboligen.
Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvilke søknadsprosesser må gjennomføres?

Alle prosjekter som innebærer oppføring av nybygg, utløser søknadsplikt. Derfor er det helt sentralt at man har alle nødvendige godkjenninger og tillatelser på plass før man går i gang med selve arbeidet. Hva det vil koste å gjennomføre de påkrevede søknadsprosedyrene vil variere mellom ulike kommuner. For å kartlegge hvilke kostnader du kan forvente lønner det seg derfor å kontakte kommunen man skal bygge i.

Skal man bygge en arkitekttegnet enebolig, må man beregne kostnader til en arkitekt som kan tegne de nødvendige tegningene som skal legges ved søknaden.

Man starter gjerne med å søke om rammetillatelse, før man sender inn en søknad om igangsettingstillatelse når utførende entreprenører er klare.

Hva lønner seg – totalentreprise eller delt entreprise?

Når man har et underlag som er klart for prising, må man vurdere hvordan man ønsker å organisere prosjektet. Her kan da hovedsakelig velge mellom to alternativer: generalentreprise og delt entreprise. Dersom også arkitekten og prosjekterende fag er under samme kontrakt som utførende entreprenør, heter det totalentreprise.

Generalentreprise går ut på at man skriver kontrakt med kun ett firma for alle utførende arbeider. Dette firmaet står ansvarlig for å hente inn kompetanse på alle de involverte fagområdene, og for å koordinere arbeidet mellom disse. Ved delt entreprise skriver man kontrakt med individuelle firmaer på de ulike fagområdene. En kombinasjon av disse to alternativene er også mulig. En del byggherre skiller for eksempel ut grunnarbeider som en egen entreprise.

Fordelen med en generalentreprise, er at man kun har ett kontaktpunkt å forholde seg til gjennom byggeprosessen. Entreprenøren tar normalt ca 10-15% påslag på sine underentreprenører, men dette kan være en praktisk investering. Entreprenøren som tar kontrakten vil koordinere alle de andre fagområdene og kommunikasjonen med dem. Normalt er det en tømrerbedrift som tar denne rollen, mens de har faste samarbeidspartnere på de andre fagområdene. Dette gjør også ansvarsfordelingen enklere dersom det skulle avdekkes feil eller mangler. Totalentreprenøren står da ansvarlig, uavhengig av hvilket fagområde feilen har blitt begått på. Vi ser at de fleste som skal gjennomføre et slikt prosjekt velger å organisere det som en generalentreprise.

Foruten en betydelig tidsbesparelse, vil generalentreprise også kunne føre til reduserte byggekostnader. Det skyldes at man gjerne får et mer gunstig tilbud på en pakke hvor alle tjenester er inkludert, versus å skulle rekruttere alle fag hver for seg. Merk også at materialkostnader vil inkluderes i tilbud fra entreprenør. Det går an å spare penger ved å nyte godt av en entreprenørs kontaktnett hos leverandørene.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan finner man riktig entreprenør?

Et av de viktigste avgjørelsene du tar når du skal få bygget en enebolig, er valg av entreprenør. Entreprenøren vil stå ansvarlig for prosjektgjennomføringen. Å velge en kompetent og erfaren entreprenør er helt sentralt om man skal kunne realisere den boligen man har utarbeidet i samarbeid med arkitekten.

For å være sikker på at du mottar konkurransedyktige priser, er det viktig å hente i pristilbud fra flere entreprenører. Dersom samtlige pristilbud kommer fra seriøse og pålitelige aktører, kan det være nok å hente inn tre tilbud. Vær imidlertid nøye når du sammenligner. Forskjeller i prisen kan skyldes at tilbudene inkluderer ulike poster. Sørg derfor for å sammenligne innholdet i de ulike tilbudene, ikke bare totalprisen. Vær også varsom dersom du mottar tilbud som er betydelig lavere enn de øvrige. Dette kan være et tegn på at entreprenøren sparer penger på dårlige materialer eller ukvalifisert arbeidskraft.

For å være trygg på at du pristilbudene du mottar kommer fra kompetente og pålitelige entreprenøren, kan du bli matchet med kvalitetssikrede fagfolk på Byggstart.no. Vi er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge enebolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.