Hva koster saltak? Pris i

 

2024

Lurer du på hva et saltak koster? Vi forteller deg alt du trenger å vite om prisen på saltak, inkludert de ulike typene taktekke du kan velge mellom, hvilke faktorer som styrer prisen, hvordan du kan finne rimelige entreprenører, og mye mer. Les vår guide, så unngår du å betale for mye!

Saltak

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva koster et saltak?

Hvis du skal bygge hus eller legge nytt tak, har du kanskje lurt på hva slags tak du bør gå for? Det finnes mange forskjellige typer tak, men saltaket er det mest utbredte i Norge og i verden forøvrig. Et saltak består av to like, motstående sider som heller nedover, som regel langs langsidene. De to motstående sidene møtes ved takmønet, og fra utsiden ligner takformen en omvendt V. Graden av helling kan variere fra tak til tak, men den store fordelen med saltaket er at konstruksjonen er nokså enkel, samtidig som den passer godt til norsk klima med store mengder snø og regn som effektivt renner av taket. Selv om saltaket har lange tradisjoner, kan det fint bygges saltak på moderne hus eller funkishus.

Det er vanskelig å beregne prisen for et nytt saltak uten en befaring, da prisen kan variere i hvert enkelt tilfelle og avhenger dessuten av mange ulike prisfaktorer. Saltak kommer i flere forskjellige størrelser, avhengig av størrelsen på huset, og derfor er det mest hensiktsmessig å se på gjennomsnittspriser per kvadratmeter takflate. Vi ser at det i gjennomsnitt koster cirka 2.300 kroner per kvadratmeter takflate når man skal bygge saltak. Det er likevel betydelige variasjoner; rimeligere prosjekter kan koste så lite som 1.700 kroner per kvadratmeter, mens mer kompliserte og omfattende prosjekter kan koster opp mot 3.500 kroner per kvadratmeter. Disse beregningene inkluderer alt du trenger av materialer og arbeid utført av fagfolk.

Hvis prosjektet ditt er søknadspliktig må du regne med at det også går med en del utgifter til søkeprosessen. I utgangspunktet trenger du ikke søke byggetillatelse fra kommunen ved bytte av tak, men i noen tilfeller kan byggeprosjektet være søknadspliktig, for eksempel hvis du skal heve taket, bygge arker eller hvis bytte av tak medfører betydelige fasadeendringer. Noen skal også bygge tak i forbindelse med oppføring av hus, og da vil prosjektet med å bygge hus uansett være søknadspliktig. I tilfeller der du må søke byggetillatelse må du finne en fagperson som kan stå oppført som ansvarlig søker og som tar seg av søkeprosessen. Dette koster litt penger, avhengig av hvor omfattende prosjektet er. I tillegg kommer det et saksbehandlingsgebyr til kommunen, men dette vil normalt bare utgjøre en liten del av de totale kostnadene forbundet med å bygge tak.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvilke faktorer påvirker prisen på saltak?

Som vi har sett, forekommer det store prisvariasjoner når det gjelder det å bygge saltak. Men hvilke faktorer avgjør om saltaket du skal bygge, ender opp i et lavere, høyere eller midtre prissjikt? Den mest åpenbare prisfaktoren for bygging av saltak er størrelsen på taket ditt. Jo større tak du skal bygge, desto mer kommer prosjektet til å koste. Større tak krever større mengder materialer og flere arbeidstimer. Det eksisterende taket du har nå og forfatningen på taket er også av betydning. Det koster normalt litt mer å skulle bytte fra en taktype til en annen. For eksempel hvis man skal bytte fra et pulttak til et saltak. Hvis du skal bytte tak som følge av fukt- og råteskader på eksisterende tak, må du regne med at det går med en del arbeid til å utbedre skader på takkonstruksjonen og undertaket. I slike tilfeller kan totalprisen øke betydelig.

Videre er valg av taktekke en svært viktig prisfaktor. Kostnadene for å utbedre eventuelle skader på eksisterende tak kan man dessverre ikke gjøre så mye med, da disse uansett må repareres før man setter i gang arbeidet med å legge nytt tak, men når det kommer til valg av taktekke, står du friere til å påvirke prisen selv. Dette er noen populære typer taktekke i Norge:

  • Takshingler: Takshingel eller takpapp er en rimelig type taktekke. Velger du takshingler, kan prisen for å legge nytt tak komme på under 1.500 kroner kvadratmeteren, men levetiden er gjerne begrenset til ca 30 år.
  • Takstein av betong: Takstein av betong er blant de rimeligste typene taktekke. Kvaliteten er nokså god og forventet levetid er på 40-60 år.
  • Takstein av tegl: Takstein av tegl har lange tradisjoner og koster gjerne litt ekstra. Denne typen takstein holder høy kvalitet og har en forventet levetid på 60 - 80 år.
  • Skifer: Skifer er blant de mest eksklusive typene taktekke på markedet. Prisen kan fort overstige 3.000 kroner per kvadratmeter hvis du velger skifer. Til gjengjeld har skiferen normalt en levetid på over 100 år, og den gir huset ditt et pent estetisk ytre. Du kan blant annet velge mellom alta-skifer, otta-skifer, oppdal-skifer og offerdal-skifer.

Dette er bare noen populære typer taktekke. Du kan også velge mellom taktekke i tre, stålplater, torv eller decra. Andre faktorer som kan påvirke prisen har å gjøre med tilgangen til taket ditt. Hvis bygget er høyt og det blir nødvendig med stillas, eller hvis arbeidet med taket av ulike grunner er komplekst, kan dette være med på å presse opp prisene.

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Priseksempel

Nedenfor skal vi ta for oss et konkret priseksempel for omlegging av tak hentet fra våre databaser. Dette er kun ment som et referanseeksempel, og gir en indikasjon på de ulike utgiftspostene og hva de relevante prisene ofte ligger på. Alle prisene er inkludert materialer, arbeid og mva. Detaljene vil naturlig nok variere fra prosjekt til prosjekt, og for å få et helt nøyaktig prisoverslag til er man nødt til å få en entreprenør på befaring.

Priseksempel for et prosjekt med omlegging av tak, med takflate på 100 kvm:

  • Riving, rigg og drift: 55.000 kr
  • Snekkerarbeid: 105.000 kr
  • Blikkenslager: 45.000 kr
  • Taktekking: 30.000 kr

Totalsum: 235.000 kr

Som vi ser, havnet totalsummen her på 235.000 kroner, noe som tilsvarer 2.350 kroner per kvadratmeter. Dette er på linje med snittprisene vi ser i markedet generelt. For å motta pristilbud på ditt prosjekt kan du registrere jobben hos Byggstart.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Slik sparer du penger

Mesteparten av utgiftene som går med til å bygge saltak, fordeles på innkjøp av materialer og produkter, og det å leie inn fagfolk som kan gjennomføre jobben. Det er penger å spare i begge kategorier. Når det gjelder innkjøp av materialer og produkter, er det mulig å spare penger ved å benytte seg av rabatter og tilbud som er tilgjengelige. Ofte er det mulig å finne gode tilbud på byggevarer, enten ved å lete i kataloger, søke på nett eller ved å besøke forhandlere. Hvis du ikke finner noen tilbud, er det likevel mulig å få gode rabatter, særlig hvis du kjøper inn materialer i store mengder i stedet for å gjøre flere små innkjøp. 

Mange velger også å overlate innkjøp av materialer og produkter til entreprenøren, fordi entreprenører ofte får gode rabatter hos forhandlere de handler ofte hos. Hvis du overlater innkjøpet til entreprenøren, kan du få samme gode rabatt, samtidig som du kan føle deg trygg på at du får materialer og produkter av god kvalitet.

Du kan også spare penger på valg av entreprenør. Det lønner seg sjeldent å bare velge den første entreprenøren man kommer over fordi det er store prisforskjeller mellom de ulike aktørene på markedet. Det betyr ikke nødvendigvis at du bør velge det aller billigste alternativet du finner, men det kan være lurt å skaffe seg en oversikt over prisene på markedet slik at du kan gjøre egne sammenligninger av alternativer. Mange velger å løse dette ved å gjennomføre en anbudsrunde, og på den måten hente inn flere tilbud som kan sammenlignes. Da sørger du for at entreprenørene konkurrerer med hverandre om å få deg som kunde. 

Du kan for eksempel vurdere å bruke Byggstart. En gratis tjeneste som kobler boligeiere med entreprenører og håndverkere som på forhånd har blitt kvalitetssikret. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser og sørger for at entreprenørene som gir deg tilbud er godt kvalifisert. Med Byggstarts tjeneste kan du sammenligne tilbud fra flere konkurrerende bedrifter og finne et alternativ som passer til ditt budsjett. Det er både gratis og uforpliktende å bruke Byggstarts tjeneste.

Sammenligne pristilbud

Som nevnt er det lurt å hente inn flere pristilbud når man skal engasjere entreprenør. Det er som regel enklest å hente inn pristilbud gjennom en anbudstjeneste fordi du da slipper å gjøre utvelgingsjobben. Enten du henter inn pristilbud gjennom en anbudstjeneste eller ved å kontakte entreprenører selv, bør du sørge for å få minst tre ulike pristilbud før du begynner å sammenligne. Dette for å ha et godt nok sammenligningsgrunnlag.

Når du har fått minst tre pristilbud, kan du begynne med å sjekke at alle entreprenørene har forstått prosjektet ditt riktig og at de har inkludert de samme postene i tilbudet. Hvis det viser seg at noen har misforstått hva prosjektet ditt innebærer, om noen har inkludert poster som andre ikke har, eller hvis det er veldig store prisforskjeller, er det sannsynlig at prosjektbeskrivelsen din ikke har vært detaljert nok. Da bør entreprenørene det gjelder kontaktes for å oppklare eventuelle misforståelser.

Forutsatt at alt ser greit ut med pristilbudene du har fått, kan du begynne å sammenligne. Vær nøye når du sammenligner. Det holder ikke å bare se på totalprisen og foreta et valg basert på denne. Du må blant annet finne ut om du har fått en fastpris eller timepris. Er det bare et estimat eller er prisene forpliktende? Har noen av entreprenørene tatt noen forbehold? Det er ikke uvanlig at entreprenører gir en pris med forbehold om at det ikke er råte- og fuktskader i eksisterende tak. Er det enkelte tjenester som kommer i tillegg til prisen?

Det billigste alternativet er ikke alltid det beste. Det er minst like viktig at entreprenøren har riktig kompetanse og at du har god dialog med vedkommende. Mange betaler gjerne litt mer for en entreprenør som fremstår seriøs og kompetent på sitt fagfelt. Normalt er det lettere å finne slike hvis du bruker en anbudstjeneste, da entreprenørene ofte har blitt kvalitetssikret på forhånd, slik at du selv slipper å sjekke godkjenninger, referanser og lignende.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Er det verdt å investere i saltak?

For mange er det verdt å kjøpe saltak. Om det er verdt investeringen avhenger hva dine behov, preferanser og budsjett. Hvis du må bytte tak fordi det er fukt- og råteskader i nåværende tak, har du egentlig ikke noe annet valg enn å bytte, og da vil saltak være et godt alternativ. Andre ganger kan man ønske å bytte tak fordi man har lyst på noe nytt eller å gi huset en ytre oppfriskning. I mange tilfeller kan et nytt tak bidra til å øke verdien på boligen din, særlig gjelder dette hvis du velger en type taktekke av høy kvalitet, som for eksempel skifer. Da vil du få igjen store deler av det du har investert i det nye taket den dagen du skal selge huset.

I disse dager blir det også mer populært å installere solcellepanel på taket for å kunne produsere sin egen elektrisitet. Hvis solforholdene er gode der du bor, og en av langsidene på et saltak utsettes for mye sol i løpet av året, kan det være en verdifull investering på lang sikt, som både er bra for lommeboka og for miljøet.

Uansett hva som er grunnen til at du ønsker et nytt saltak, er det lurt å sette opp et budsjett med en detaljert oversikt over alle utgiftene. Det er vanskelig for en entreprenør å si nøyaktig hvor mye det kommer til å koste på forhånd. Det må gjerne gjennomføres en befaring i forkant, før man kan motta et pristilbud med oversikt over alle kostnader. Ved å føre budsjett reduserer du sjansene for at uforutsette kostnader kommer overraskende på. Det er alltid lurt å legge inn en egen post for uforutsette kostnader i budsjettet. Posten bør tilsvare omtrent 10% av totalkostnadene.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.