Graving: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du i gang med et graveprosjekt? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Graving

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på graving

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Det finnes mange typer prosjekter som innebærer graving. Hvor mye du må forvente å betale, avhenger av en rekke ulike faktorer. Prisen påvirkes blant av omfanget på gravearbeidet, hvilke maskiner som kreves, og hvor tilgjengelig området er.

Hva koster det å grave?

I Byggstart har vi opparbeidet prisdatabaser basert prosjekter gjennomført gjennom plattformen. Her ser vi at gravearbeid har en gjennomsnittspris på ca. 1.300 kroner per time. Denne prisen vil imidlertid kunne variere. Vi ser også gravearbeid som blir utført for ned mot 1.000 kroner timer. I tilfeller der man har behov for større maskiner, kommer man gjerne opp i 2.000 kroner per time. Disse prisene er inkludert moms.

Gravekostnader kan være vanskelig å beregne på forhånd. Man nemlig lite om nøyaktig hva  man finner når man begynner å grave. Mange gravefirmaer setter prisen med utgangspunktet i en idealtomt. Viser det seg at  forholdene er vanskelig, og det for eksempel er nødvendig å sprenge fjell, kommer disse kostnadene i tillegg.

For å få et mer nøyaktig estimat på hva ditt graveprosjekt vil koste, lønner det seg å hente inn pristilbud fra gravefirmaer basert på beskrivelsen av prosjektet og tomten. For å motta en enda sikrere pris, kan man hente inn fagpersoner til å gå befaring eller gjøre en geoteknisk undersøkelse.

Det er vanskelig å anslå nøyaktig hva ditt prosjekt vil koste, uten detaljert informasjon om tomten og arbeidet som skal utføres Det er en nemlig en rekke faktorer som påvirker prisen på et graveprosjekt. Videre i artikkelen finner du en oversikt over hva som driver prisen på graving.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Type graveprosjekt

Under finner du en liste over vanlige prosjekter som innebærer graving. Hver av disse stiller ulike krav til gravearbeidet og medfører dermed ulik pris:

  • Graving for nye hus og hytter: fra 2.500 til 12.000 kr / kvm
  • Drenering: fra 5.000 til 10.000 kr per løpemeter
  • Grøftegraving: fra 500 kr per løpemeter

Få 3 tilbud på graving

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Type utstyr som brukes for gravejobben

Det finnes mange typer maskiner og utstyr som kan brukes i gravearbeid. Hvilke av disse som er nødvendige for å utføre gravingen på din tomt, vil ha effekt på prisen. Jo dyrere utstyret er i anskaffelse og bruk, desto større blir dine kostnadene. Det er imidlertid ikke sånn at de billigste maskinene nødvendigvis gjør prosjektet billigere. Ved hjelp av større maskiner vil man nemlig kunne utføre arbeidet raskere, noe som reduserer arbeidstimene du må betale for.

Et større gravefirma har ofte et bredt utvalg av utstyr du kan velge mellom, avhengig av omfanget på prosjektet ditt. Dette kan blant annet inkludere gravemaskiner, bulldosere og lastebiler.

Gravemaskiner og lignende er store og tunge. Selskapene bruker mye penger på å betjene og vedlikeholde disse maskinene. I tillegg kommer utgifter til drivstoff. Derfor utgjør disse maskinene en stor del av summen når man betaler for graving.

Det kan ofte være lurt å sjekke om gravefirmaet har maskiner tilgjengelig. Hvis de må leies inn fra ekstern leverandør, kan kostnaden fort bli høyere. Det kan også føre til forsinkelser.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Gravedybden og mengden masse som må flyttes

Prisen avhenger også av størrelsen og dybden på hva du graver. For eksempel må man grave langt dypere for et basseng eller en kjeller, enn for drenering. Ved å grave dypt vil også arbeidsmengden for å fjerne jord og avfall, øke.

Gravefirmaet vil ofte ta ekstra betalt for å kjøre vekk masse. Ofte blir dette oppgitt i pris kroner per kubikkmeter masse. For bortkjøring av stein blir prisen angitt per tonn.

Når du skriver kontrakt med gravefirmaet, bør du undersøke om fjerning av masse er inkludert i jobben. Hvis det ikke er inkludert, må du betale for maskiner og avfallshåndteringen utenom.

Finn ut hvor ditt nærmeste avfallsdeponi er. Hvis det er langt unna, kan det påløpe ekstra reisekostnader.

Beliggenhet og tilgang

Prisene kan også variere etter hvor arbeidet skal utføres. Prisene vil ofte være høyere i distriktene enn i de store byene. Dette skyldes mangel på konkurranse. Det har også noe å si hvor langt unna gravefirmaet tomten ligger. Jo større distansen er, desto mer må du betale for at firmaet skal flytte maskinene til din tomt.

Hvis det er vanskelig å få tilgang til tomten, vil også dette drive opp prisen på gravingen. Dette skyldes at man må bruke minigraver eller annet utstyr som ikke er like effektivt som de større maskinene.

Type jord som skal graves

Hvis jorda på tomten din har spesielle egenskaper som kompliserer graveprosessen, kan dette påvirke prisen. Det finnes mange typer jord. På tomter i Norge kan man ofte finne både grus, leire, sandjord, trerøtter, fjell og andre masser.

Ettersom de geologiske forutsetningene vil variere fra tomt til tomt, vil også prisen på samme arbeid kunne bli svært forskjellig. Det er for eksempel lettere å gravere jo mykere underlaget er.

Derfor kan en en geoteknisk rapport komme til nytte. Den forteller noe om hva som finnes under bakken. For eksempel om det er fjell, eller om jorden er forurenset. For å utarbeide en slik rapport, må man bore et hull i jorden og analysere den jorden som blir tatt opp.

En slik geoteknisk rapport kan imidlertid være kostbart, og i mange tilfeller kan kostnaden være høyere eller like høy som å utbedre de eventuelle problemene man avdekker.

Det kan lønne seg å sjekke om det har vært gjennomført en geoteknisk undersøkelse på din tomt eller nabolaget tidligere. Hvis det ikke har skjedd omfattende endringer på tomten, trenger du ikke å gjennomføre en ny undersøkelse.

Fjellsprengning

Er det fjell på tomten, kan det bli nødvendig å sprenge på deler av tomten. Fjell kan være synlig over bakken, men det kan også være gjemt under overflaten. Derfor kan man risikere å avdekke fjellet først etter man har gjennomført en geoteknisk undersøkelse, eller etter gravearbeidet har begynt.

Fjellsprengning er relativt dyrt, gjerne med en pris fra 200 til 300 kr per kubikkmeter. Det finnes alternativer til å sprenge, for eksempel pigging, men denne metoden fungerer bare på mindre stein og fjell. Utfordrende grunnforhold, slik som når man finner fjell på tomten, er en av de større prisdriverne blant annet når man skal bygge nytt hus.

Dersom prosjektet ditt krever sprengning, er det viktig å velge en entreprenør med lang erfaring på dette feltet. På den måten øker man sjansen for at arbeidet blir skikkelig utført, og minker samtidig risikoen for ulykker.

Valg av gravefirma

Når du skal hente inn arbeidskraft, kan du velge mellom firmaer med graving som spesialfelt, og totalentreprenører som tilbyr graving som en av flere tjenester. Hvis du planlegger et stort prosjekt, kan det være verdt å velge en totalentreprenør som vil ta seg av hele prosjektet. Dermed trenger du kun å forholde deg til ett firma, fremfor å skrive kontrakter med firmaer på alle de relevante fagområdene.

Det finnes ingen standard prisingsmal. Noen tar en fast pris for hele prosjektet, mens andre tar timebetalt. Sistnevnte er imidlertid vanligst på mindre prosjekter. Ofte er det en kombinasjon av fastpris og variable elementer, der eventuell pigging og sprenging kommer som tillegg til fastpris.

Før du signerer en kontrakt med et gravefirma, bør du sørge for at tilbudet inneholder spesifikk informasjon om hver tjeneste. Sjekk også om leie av maskiner og bortkjøring av masse er inkludert i prisen.

Ikke vær redd for å spørre hvis det noe du lurer på. Hvis du betaler store summer for gravingen, skal du hele tiden vite hva selskapet planlegger å gjøre, hvor lang tid det kommer til å ta og hva det kommer til å koste deg.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Slik gjør du gravearbeidet billigere

Vi har samlet 5 tips til hvordan du kan gjøre graveprosjektet billigere::

  1. Utarbeid en grundig prosjektbeskrivelse: Lag en grundig beskrivelse av jobben før du henter inn tilbud. Hvis du for eksempel vet at det er fjell på tomten, er det viktig at dette kommer frem i beskrivelsen. Det vil gjøre det lettere for gravefirmaer å gi deg en mer nøyaktig pris. Hvis gravefirmaet er usikker på hva du ønsker å få gjort, kan de være nødt til å sette en høyere pris for å kompensere for denne usikkerheten.
  2. Hent inn flere tilbud: Hent inn tilbud fra 3 forskjellige gravefirmaer. På den måten kan du forsikre deg om at du takker ja til konkurransedyktige priser. Vær samtidig forsiktig hvis det virker for billig. Dette kan skyldes at ikke alle kostnader er inkludert.
  3. Sammenlign innholdet i tilbudene: Sammenlign priser og tilbud, og velg det gravefirmaet som tilbyr best kvalitet til lavest pris. Legg spesielt merke til hva slags forbehold som blir tatt. Det tilsynelatende billigste firmaet er ikke nødvendigvis det rimeligste hvis det kommer dyre ekstrakostnader i tillegg.
  4. Gjør drenering om vinteren: På våren er ofte firmaene svært travle og har lange ventelister. I tillegg har frosten i bakken flere positive effekter på arbeidet, for eksempel blir hagen mindre skadet av maskinene når det er frost.
  5. Legg ut prosjektet på Byggstart: Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Hvis du registrerer prosjektet ditt hos oss, blir du matchet med godt egnede entreprenører for jobben. Det er kostnadsfritt og uforpliktende for deg som byggherre, og du vil motta tilbud fra flere kandidater.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på graving

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.