Hva koster det å bygge anneks? Pris i

 

2024

Lurer du på hva det koster å bygge anneks? Vi forteller deg alt du trenger å vite om prisen for å bygge et anneks, enten til huset eller hytta, inkludert de ulike faktorene som påvirker prisen, hvorvidt du kan bygge annekset selv, hvordan du finner rimelige fagfolk, og mye mer. Les vår guide, så unngår du å betale for mye!

Bygge anneks

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på ditt prosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Pris for bygging av anneks

Hvis du ønsker mer plass, enten ved eget hjem eller ved fritidsbolig, har du kanskje vurdert å bygge et anneks? Et anneks kan bygges ved huset eller ved hytta og har en rekke bruksmuligheter. Noen bruker annekset som et lite sted hvor de kan trekke seg tilbake og få litt tid for seg selv, mens andre bruker det som oppholdssted for ungdommer på vei inn i voksenlivet, som trenger tid og rom for seg selv, eller besteforeldre som har behov for omsorg og gjerne skulle bodd nærmere familien. Et anneks kan også brukes til oppbevaring av hageutstyr eller ting man ikke bruker så ofte, eller som hjemmekontor eller et eget rom for kreativitet og hobbyer. Uansett hva som er grunnen til at man ønsker seg et anneks, er de fleste opptatt av prisen.

Det er vanskelig å gi en konkret pris for et anneks fordi alle prosjekter er ulike. De kan kjøpes mer eller mindre ferdig som et byggesett fra en produsent eller de kan designes, tilpasses og bygges på tradisjonelt vis. Vi ser av våre prisdatabaser at det i gjennomsnitt koster cirka 25.000 kroner per kvadratmeter for å bygge anneks. Det er likevel flere faktorer som påvirker prisen. Det innebærer at noen prosjekter koster så lite som 20.000 kroner per kvadratmeter, mens mer omfattende prosjekter kan koste opp mot 35.000 kroner per kvadratmeter.

Hvis du heller ønsker et ferdig anneks, kan du vurdere å kjøpe et ferdigprodusert byggesett som du kan sette opp selv. Da kan prisene strekke seg fra 60.000 kroner til mer enn 350.000 kroner. Størrelsene på disse kan være alt fra 15 til 50 kvadratmeter. Ofte er de rimeligste byggesettene med anneks nokså små, og det er ikke sikkert de egner seg for den type bruk som du forbinder med en anneks.

Når du skal bygge anneks vil det i noen tilfeller være nødvendig å søke om byggetillatelse. I 2015 kom det imidlertid nye regler som letter på kravene. Etter de nye reglene trenger du i utgangspunktet ikke å søke om å bygge anneks forutsatt at annekset er på mindre enn 50 kvadratmeter. Dersom annekset skal brukes til varig opphold eller beboelse, må du i de fleste tilfeller søke om byggetillatelse. Da må du også ha en isolert anneks. Merk at det kan være reguleringsplaner og regler om maksimal utnyttelse av tomten som kan sette begrensninger og kreve byggesøknad uansett. Derfor bør du finne ut hvilke regler som gjelder i din kommune før du setter i gang. Hvis du må søke om byggetillatelse, må du regne med at det går med litt penger til utarbeiding av byggesøknad, samt saksbehandlingsgebyr.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva påvirker prisen på anneks?

Merk at prissjiktet på mellom 20.000 og 35.000 kroner per kvadratmeter, som nevnt i forrige avsnitt, er basert på gjennomsnittspriser. Ved oppføring av anneks ser vi at de fleste prosjekter ender opp i dette prissjiktet, men det er de ulike prisfaktorene som avgjør hvor mye du til slutt kommer til å betale. Gjennomsnittsprisene inkludert alt du trenger av materialer og arbeidskraft. Siden vi opererer med pris per kvadratmeter, sier det seg selv at det koster mer å bygge større anneks enn mindre. Derfor er størrelse en sentral prisfaktor.

Videre vil byggets kompleksitet ha betydning. Mange velger å engasjere en arkitekt til å designe flotte løsninger som er plassbesparende og praktiske. Komplekse løsninger kan være tidkrevende å bygge og designe. Dette vil ofte medføre flere arbeidstimer for entreprenøren. Skal du bruke arkitekt, vil prisen for det komme på toppen av gjennomsnittsprisene vi har nevnt ovenfor. Arkitekter tar normalt mellom 800 - 1.500 kroner timen. Hvis du må søke om byggetillatelse, er det nærliggende å bruke arkitekten som ansvarlig søker for prosjektet i tillegg.

Standarden du velger på materialer og interiør er en annen viktig faktor som kan påvirke prisen i stor grad. Fordelen her er at du er mer fri til å påvirke disse kostnadene selv med egne valg. Det er selvsagt viktig at bygget holder tilstrekkelig høy kvalitet, så materialene må likevel være god nok og egnet for bygg av anneks. Skal du ha møbler og interiør i annekset, kan du imidlertid velge en standard som passer til budsjettet ditt. Hvis bygget skal brukes til varig opphold, må du gjerne ha anneks med bad og kjøkken. Dette er kostbare rom som vil bidra til å trekke opp prisen, både fordi du trenger hvitevarer og fordi det da må legges inn vann og rør.

Frakt av materialer og produkter kan også spille inn på prisen. Hvis det er langt mellom deg og leverandør, kan det bli kostbart å få alt transportert til huset eller hytta di. Derfor er det lurt å se om du kan finne en leverandør i nærområdet ditt først. I tillegg kan valg av entreprenør være en viktig prisfaktor.

Få 3 tilbud på ditt prosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Priseksempel

Nedenfor skal vi ta for oss et konkret priseksempel for bygging av anneks, hentet fra våre databaser. Dette er kun ment som et referanseeksempel, og gir en indikasjon på de ulike utgiftspostene og hva de relevante prisene ofte ligger på. Alle prisene er inkludert materialer, arbeid og mva. Detaljene vil naturlig nok variere fra prosjekt til prosjekt, og for å få et helt nøyaktig prisoverslag til er man nødt til å få en entreprenør på befaring.

Priseksempel for prosjekt med bygging av nytt anneks på 40 kvm over én etasje:

  • Graving og grunnmur: 250.000 kr
  • Tømrer: 960.000 kr
  • Sparkling og maling: 75.000 kr
  • Elektriske arbeider: 60.000 kr
  • Taktekking og blikk: 25.000 kr

Totalsum: 1.370.000

Som vi ser, havnet totalsummen her på 1.370.000 kroner for et anneks på 40 kvadrat, noe som tilsvarer 34.250 kroner per kvadratmeter. Dette er på linje med snittprisene vi ser i markedet generelt. For å motta pristilbud på ditt prosjekt kan du registrere jobben hos Byggstart.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Kan jeg bygge anneks selv?

Mange velger å bygge anneks selv, og det er mye penger å spare på det hvis du vet hva du gjør. Siden du da ikke har en profesjonell entreprenør som ser til at du følger de regler som gjelder, er det viktig at du er oppmerksom på det selv. Du må da finne ut om prosjektet ditt er søknadspliktig eller ikke, samt å se til at du overholder regler som gjelder knyttet til høyden på bygget, avstand til tomtegrensen og lignende. Hvis du er usikker kan du kontakte Plan- og bygningsetaten i din kommune for å få veiledning. Generelt kan bygget ha en mønehøyde på opptil fire meter, og må stå minst en meter fra tomtegrensen, men selv om du følger disse reglene, er det likevel lurt å ta hensyn til naboen dersom annekset likevel påvirker naboens solforhold eller utsikt.

Noen velger å sette opp et byggesett med materialer som er ferdig produsert og levert klart til å settes opp. Montering av slike byggesett er noe de fleste klarer forutsatt at man har litt kjennskap til bruk av verktøy som drill, vater og hammer, og man følger monteringsinstruksene nøye. Hvis du skal bygge hele annekset fra bunnen av selv uten et byggesett, kan det bli enda billigere, men da er det desto viktigere at du vet hva du gjør og gjerne har litt mer erfaring og kompetanse på bygg. Særlig viktig er det at annekset har et solid fundament. Hvis grunnen er myk og den bærende konstruksjonen ikke er grundig nok, risikerer du at annekset synker og at det blir feil på det resterende bygget. Hvis du må i gang med grunnarbeider, for eksempel å pigge i fjell, for å danne et fundament, kan det fort bli ganske dyrt. En mellomløsning er å engasjere en entreprenør til å lage et solid fundament til annekset, for så å bygge resten selv.

Hvis du bygger anneks selv har du mulighet til å sette ditt eget preg på annekset. Du kan leke deg med artige detaljer og smarte løsninger. Forutsatt at du har et godt fundament, er det ufarlig å prøve seg frem. Likevel bør du velge å engasjere en profesjonell entreprenør hvis du ønsker å være garantert et godt resultat. På nettet kan du finne omfattende guider som kan veilede deg gjennom prosessen med å bygge anneks, steg for steg. Fordelen med å bygge selv er at du i større grad kan sette ditt eget preg på bygningen og at det er billigere hvis du gjør det riktig. Fordelen med å bruke en profesjonell entreprenør er at du får en garanti på arbeidet som utføres, resultatet blir garantert bra og jobben gjøres raskere. Om du bør gjøre det selv eller ikke, avhenger til syvende og sist av kompetansen din, preferansene dine og budsjettet ditt.

Hvordan hente inn og sammenligne pristilbud

Som nevnt tidligere kan valg av entreprenør være en viktig prisfaktor ved bygg av anneks. Dette skyldes at fagfolk også varierer i pris. Om du skal bruke profesjonelle fagfolk til å bygge anneks, vil arbeidskraft utgjøre en vesentlig del av totalkostnadene. Det er derfor penger å spare på å velge en rimelig entreprenør.

Det er ikke lett å vite på forhånd hvem som tar lav og høy pris for å utføre jobben. Som regel må du hente inn pristilbud først slik at aktuelle entreprenører kan gjøre en vurdering av ditt konkrete prosjekt. Ved å gjennomføre en anbudsrunde, kan du hente inn pristilbud fra flere entreprenører og sammenligne dem på pris. Da sørger du for at entreprenørene konkurrerer om deg som kunde, og de vil da strekke seg så langt som mulig for å få jobben. Vi anbefaler at du henter inn minst 3 pristilbud for ha et tilstrekkelig sammenligningsgrunnlag.

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Her kan du altså sammenligne tilbud fra en rekke konkurrerende bedrifter, med god mulighet til å finne et alternativ som passer godt med dine budsjettrammer. Byggstarts tjeneste er både gratis og uforpliktende.

Når du har mottatt minst 3 pristilbud, kan du begynne å sammenligne. For at sammenligningen skal bli presis, er det viktig at du ser på mer enn bare sluttprisen. Du må blant annet finne ut om alle entreprenørene har inkludert det samme i tilbudet, om noen av entreprenørene tilbyr tjenester som et tillegg i prisen, om entreprenørene har tatt eventuelle forbehold, og om du har fått en fastpris eller bare et prisoverslag. Og husk: du vinner ikke nødvendigvis på å velge det billigste tilbudet. Husk at pris som regel henger sammen med kvalitet, og at en litt høyere kostnad kan medføre både bedre kommunikasjon med en mer seriøs entreprenør og at du får et anneks som er enda mer i tråd med dine ønsker og idéer.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Er det verdt å bygge anneks?

Det å bygge et anneks kan være en god investering for mange. Om det er verdt prisen avhenger av hva du tenker å bruke annekset til, hvor mye nytte et anneks vil ha for deg i hverdagen din hjemme eller i ferien hvis du skal bygge anneks ved hytte, og ikke minst budsjettet du har til rådighet. Mange setter pris på de mange bruksmulighetene som kommer med et anneks. Kanskje kan annekset fungere som en slags overgangsbolig for en ungdom som skal forberede seg på å flytte ut, før det deretter kan omgjøres til et hjemmekontor eller et sted man kan trekke seg tilbake for å få en pause fra hverdagen.

For å gjøre investeringen mer lønnsom bør du likevel prøve å spare penger der det er mulig, uten at det går utover kvaliteten på annekset. Det innebærer blant annet å gjennomføre en anbudsrunde for å finne rimelige fagfolk, være på utkikk etter rimelige tilbud og kampanjer på materialer hvis du skal bygge, eller på byggesett dersom du skal bygge anneks på den måten. I tillegg bør du lage et detaljert budsjett slik at du får kostnadene under kontroll. Budsjettet bør ta høyde for eventuelle uforutsette kostnader som kan dukke opp underveis.

Ofte vil et anneks også tilføre verdi til eiendommen. Derfor kan du få tilbake deler av investeringen hvis du en gang skal selge boligen eller hytta i fremtiden. For mange potensielle kjøpere kan et anneks være faktoren som gjør at de blir villig til å strekke seg enda litt lengre i en budrunde.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på ditt prosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.