Hva koster garasje inntil huset?

 

(2024-pris)

Skal du bygge en garasje inntil huset? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Garasje inntil huset

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på garasje inntil huset

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hvilken type garasje ?

Når du skal bygge garasje inntil huset, så har du egentlig bare ett valg. Du må spesiallage garasjen. Ingen av ferdigleverandørene har slike garasjer i sitt sortiment. Det skyldes at garasjen må tilpasses den eksisterende bygningsmassen.

Frittstående garasjer kan leveres som byggesett, men de kan ikke benyttes i forbindelse med garasjer inntil huset. Derfor er det ingen hensikt å vurdere om det er et alternativ.

Siden garasjen som skal bygges inntil huset krever spesialtilpasning, så må man i de fleste tilfeller knytte til seg en arkitekt ved uttegning av bygget. Dette er et litt fordyrende ledd i forbindelse med byggingen, men ikke så avskrekkende som man kanskje skulle tro.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Så hva koster det ?

Utgangspunktet ved bygging av garasje er at kvadratmeterprisen er noe lavere enn ved boligbygging. Det skyldes i hovedsak at garasjen som byggverk er noe enklere i konstruksjonen enn en bolig.

Prisene for en garasje varierer kraftig. Men det er mulig å få en god pekepinn på prisen ved å se nærmere på databasen som Byggstart har etablert. Denne er basert på tilbudene som våre kunder har mottatt fra entreprenører og håndverkere for ulike prosjekter.

Det vi ser er at gjennomsnittsprisen for bygging av en spesialtilpasset garasje starter på 11.000 kroner og beveger seg opp mot 20.000 kroner per kvadratmeter. For tilknyttede garasjer vil prisen ligge i øvre sjiktet av dette.

Prisene inkluderer alle kostnader ved et prosjekt, deriblant grunnarbeid og arkitektarbeid.

En garasje som er bygget inntil huset har noen utfordringer, som blir fordyrende. Blant annet stilles det strengere krav til brannsikring av et slikt bygg. Alle materialer i veggen inn mot eksisterende byggverk skal tilfredsstille El30-standarden for brannsikring. Dette betyr enkelt forklart at materialene skal kunne stå imot en brann i 30 minutter.

Materialene skal også være gasstette, slik at det ikke siver eventuell røyk fra en brann inn i boligen.

Kravene er satt fordi en bilbrann utvinner enorme røykmengder og kan utgjøre en direkte livsfare for personer som oppholder seg i den tilstøtende boligen. Av samme grunn er det forbudt å lage en direkte adgang til garasjen fra et oppholds- eller soverom. Dersom garasjen som er bygget inntil huset skal ha direkte adgang, så må det bygges en gang med dører i begge ender.

Få 3 tilbud på garasje inntil huset

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva drar prisen opp?

Behovet for tilpasning i boligen, spesialtilpasning av selve garasjen og materialkravene er elementer som bidrar til å gjøre en tilknyttet garasje dyrere enn en frittstående garasjer.

Andre fordyrende ledd er tekniske krav fra deg som byggherre. Det gjelder for eksempel dersom det er ønskelig med elektrisitet og eller vann og avløp. Elektrisk anlegg er som regel enklere i en tilknyttet garasje, siden avstandene til strømkilder er kortere. Men selve arbeidet kommer fort opp i 50.000 kroner.

Tømrerarbeidet er den mest omfattende og kostbare delen av garasjebyggingen. Her kan en nevenyttig og kunnskapsrik byggherre selv utføre betydelige deler av jobben og derigjennom spare mye penger. Fra Byggstarts prisdatabase ser man at tømrerarbeidet på en 50 kvadrats garasje kommer opp i nærmere 350.000 kroner.

Med disse tallene er det klart at egenarbeid kan bidra til å redusere kostnadene betydelig. Men da er det vesentlig å ikke overvurdere sine egne ferdigheter og tiden man har tilgjengelig. Det står nok av halvferdige prosjekter rundt omkring som ikke blir avsluttet fordi eieren enten ikke har tid eller kunnskap til å ferdigstille det.

Grunnarbeidet kan også være en betydelig kostnad. Det må regnes med bortimot 60.000 kroner til dette arbeidet, men avhengig av grunnforhold kan denne summen også bli betydelig høyere. Dersom det for eksempel må utføres sprengningsarbeider vil prisen skyte i været.

Til en viss grad kan materialvalg gi gode innsparinger. Men dette gjelder i mindre grad for garasje inntil huset enn for frittstående bygg. Det skyldes det tidligere nevnte kravet til brann- og gassikring. Kravene gjør at valgmulighetene er noe mindre enn ved andre byggverk.

Siden garasjen som bygges inntil huset må spesiallages, så vil det i de fleste tilfeller være nødvendig å koble seg med en arkitekt. For en 50 kvadrats garasje kan man beregne de samlede prosjekteringskostnadene, inkludert arkitekt, til rundt 40.000 kroner.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Husk å søke

Ulempen ved å bygge en garasje inntil boligen er at den sannsynligvis blir søknadspliktig til kommunen og utløser krav om nabovarsel.

Årsaken til dette er at du skal bygge nærmere enn 1 meter fra eksisterende bygning og at du er avhengig av brannsikrede materialer. Dersom garasjen er under 15 kvadratmeter kan det være at du slipper byggesaksbehandling, men det kan likevel være andre forhold som utløser det. For å være helt sikker bør du kontakte plan- og bygningsetaten i kommunen og avklare om du må søke eller ikke. Dersom du slipper søknad er det likevel et krav om at bygget skal meldes til kommunen når det er ferdigstilt, slik at det nye tilbygget kan tegnes inn på oppdaterte områdekart.

En byggesaksbehandling fordyrer bygget noe siden det som regel vil kreves et søknadsgebyr. Likevel er det tidsforskyvningen som er den største belastningen. Saksbehandlingstiden i kommunene varierer kraftig, men kan ta opptil tre måneder.

Prosessen med å søke kommunen om byggetillatelse kan virke omfattende. På nettsidene til Direktoratet for Byggkvalitet finner du en veldig god, trinnvis veileder for å søke om byggetillatelse. Dersom du inngår en avtale med en totalentreprenør, så vil denne kunnne hjelpe deg med hele søknadsprosessen.

Hva får du for prisen?

Dette er et viktig spørsmål, uansett hva man skal bygge. Dersom man slurver i forberedelsene og kontraktsarbeidet kan det fort dukke opp ubehagelige kostnadsbomber som man ikke har tenkt på. Det er fort gjort å overse en del av prosjektet eller å glemme å ta med noen kostnader. Derfor er det viktig at alle kontrakter spesifiserer hva som er inkludert. For å kvalitetssikre at du har fått riktig pris er det viktig å ta seg god tid i forberedelsene.

En tommelfingerregel er å starte planleggingen minst tre måneder før det er ventet byggestart. Da har du god tid til å gjennomgå alle elementene av et byggeprosjekt og dobbeltsjekke at du ikke har oversett noe. Diskuter gjerne arbeidet med håndverkeren, slik at du er sikker på at alle elementer er medtatt.

Heldigvis er en spesialtilpasset garasje enklere å få totaloversikten over, siden hele prosjektet som regel inngår i prisen du får fra entreprenøren. Med selvstendige ferdiggarasjer er det i de fleste tilfeller ikke tatt med kostnader til grunnarbeid. Disse kan ofte utgjøre opptil 20 prosent av den totale byggekostnaden.

Dersom du henvender deg til en totalentreprenør og lar denne stå for arbeidet, så får du en pris som inkluderer alle kostnader frem til ferdig bygg. Dette kan mange oppleve som den beste løsningen, fordi det er veldig oversiktlig. Dersom du selv ønsker å ta jobben som koordinator, må du være nøye med å få med alle elementene som kreves for å bygge en garasje.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Oppsummering

Når man søker etter hvor mye et prosjekt vil koste så vil man gjerne ha et konkret svar. Dessverre er det ikke så enkelt å gi dette når det kommer til en garasje inntil huset. Forskjellen mellom de billigste og dyreste prosjektene kan være opptil 100 prosent. En potensiell dobling av kostnadene er ikke noe man kan ta lett på.

Den store prisforskjellen skyldes i stor grad at sluttsummen helt og holdent avhenger av de lokale forholdene og hvilke krav du selv stiller til bygget. På generelt grunnlag er det slik at kvadratmeterprisen synker noe ettersom byggets størrelse øker. Det er fordi oppstartskostnadene ved et byggeprosjekt kommer uavhengig av størrelse. Etter hvert som man bygger er det nesten bare materialkostnad og tidsbruk som koster.

Heldigvis har du som byggherre betydelig mulighet til å redusere kostnadene gjennom egeninnsats og til dels ved materialvalg. Hvor garasjen bygges i forhold til boligen vil også spille inn, sammen med grunnforholdene.

Den beste måten å få ned kostnadene på er gjennom god og nøyaktig planlegging. Tar du deg god tid ved utvelgelse av håndverker eller entreprenør, er du sikret en rimeligst og best mulig gjennomføring av byggeprosjektet. Tenk også gjerne fremover. Det er mer kostbart å gjøre utbedringer og oppgraderinger på et senere tidspunkt enn å ta kostnaden når du først er i gang. Dersom familien går med tanker om å skaffe en ekstra bil, så kan man like godt bygge en dobbeltgarasje med en gang.

Byggstart kan du legge inn detaljer om byggeprosjektet ditt og motta uforpliktende tilbud for akkurat ditt prosjekt. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på garasje inntil huset

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.