Takpapp: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du legge på takpapp? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Takpapp

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva koster det å legge takpapp?

Byggstart hjelper huseiere å finne rett entreprenør til bygg- og renoveringsprosjekter. Basert på gjennomførte prosjekter gjennom plattformen, har vi opparbeidet en prisdatabase som kan gi indikasjon på hvor ulike typer prosjekter bør lande på pris.

Når det gjelder legging av takpapp, ser vi en snittpris på ca. 1.100 kroner per kvadratmeter takflate, inkl. mva. Denne prisen inkluderer både arbeidstimer og alle materialer. Vi ser også at noen prosjekter av denne typen kan komme ned i en pris på 600 kroner per kvadratmeter takflate, mens de dyreste prosjektene kommer opp i 1.600 kroner per kvadratmeter takflate, og noen ganger mer.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvilke faktorer driver prisen på å legge takpapp?

Det er flere faktorer som påvirker prisen når man skal legge takpapp. Blant de viktigste finner vi:

  • Valg av produkt: Det finnes mange produkter å velge mellom når man skal legge takpapp. De varierer blant annet i kvalitet, tykkelse og hva de er laget av. Det finnes produkter til både budsjettpris og i langt høyere prisklasser. Takpapp er som regel relativt billig per kvadratmeter, sammenlignet med andre typer tekke.
  • Takets størrelse: Ettersom takpapp angis i kvadratmeterpris, takstørrelse faktoren som spiller størst rolle. Det vil naturligvis koste med å legge takpapp på et større tak. Det er imidlertid høyere kvadratmeterpris på mindre tak. Dette skyldes at visse kostnader er de samme uavhengig av takets størrelse (f.eks. transport, prosjektering, planlegging).
  • Takets tilgjengelighet: Hvis et tak er vanskelig å komme til, vil dette gjenspeiles i kvadratmeterpris. Det skyldes at det vil gjøre arbeidet mer komplisert og tidkrevende. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom huset ligger i en bratt skråning.
  • Bygningens høyde: Å jobbe i høyden koster ekstra. Skal man legge takbelegg på en bygning med mange etasjer, vil dette også medføre ekstra kostnader.
  • Takets øvrige spesifikasjoner: Takbelegg legges først og fremst på flate tak eller pulttak. Det finnes flere typer flate tak. Noen har interne nedløp, andre ikke (avhengig av om det er flatt tak eller ikke). Det kan være piper eller vifter på taket, man må ta hensyn til. Det vil også varierer hvordan sidene på taket er konstruert. Er taket å anse som komplisert, vil det koste ekstra å legge takbelegg på det. Pulttak er som regel mindre kompliserte å jobbe med, og vil dermed medføre lavere kostnader.
  • Valg av entreprenør: Pristilbudene vil variere mellom ulike entreprenører. Sørg derfor for å hent inn 3 tilbud. Da kan du være sikker på at du takker ja til en konkurransedyktig pris.

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva er inkludert i entreprenørens tilbud?

Entreprenører som legger inn tilbud om å utføre denne typen oppdrag, vil inkludere alle kostnader. Det vil si både arbeidstimer og materialer. Altså vil det ikke foreligge noen krav eller forventning om at byggherren kjøper inn materialer av noe slag. Noe som imidlertid ikke er inkludert i tilbudet, er eventuelle uforutsette komplikasjoner. I forbindelse med taklegging, dreier dette seg ofte om avdekking av råteskader. Derfor er det viktig å sette av midler i budsjettet til denne typen kostnader.

Hvis man har et flatt tak vil man treffe på en del unike utfordringer som ikke gjelder for hus med skråtak. Mens alle skråtak har takrenner, har flate tak innvendige nedløp eller andre løsninger. Også husets kanter kan bygges på forskjellige måter på flate tak. Disse unike utfordringene fører til at ikke alle entreprenører har kompetanse på alle typer tak. Altså vil ikke et tilbud for denne typen tak inneholde de samme punktene som et tilsvarende tilbud for et skråtak.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvor mye koster selve takpappen?

Det finnes mange forskjellige typer takpapp, med store variasjoner i prisen. Man kan finne svært enkel takpapp som egner seg best for hytter og mindre strukturer som hageskur eller garasjer. Man finner også takbelegg som skal beskytte flate tak på større leilighetsbygg, rekkehus og annet. Prisene varierer også med volum som kjøpes inn av entreprenør.

Uavhengig av produkt, regnes imidlertid takpapp for å være et relativt rimelig tekke. Særlig sammenlignet med taktekker som teglstein eller plater av kobber. Altså er det sjeldent en stor økonomisk belastning å velge takpapp, særlig når andre alternativer er tilgjengelige.

Det er imidlertid ikke alltid mulig å velge andre alternativer. Det er for eksempel ikke mulig å velge hverken takstein eller takplater om man skal bytte tekke på flate tak. Da står valget mellom forskjellige takbelegg. Dette innebærer at man må gjøre en nøye vurdering av de ulike typene takpapp som finnes på markedet. Her er det flere faktorer å vurdere. Pris er en av dem. I Byggstart anbefaler vi imidlertid å velge den høyeste kvaliteten budsjettet tillater. Grunnen er at taket spiller en avgjørende rolle for tilstanden på hele huset. Skader på taket vil potensielt sett kunne føre til lekkasjer og alvorlig skader på husets struktur. Derfor anbefaler vi å velge den takpappen av høyest kvalitet som passer innenfor budsjettets rammer.

Det kan være krevende og forvirrende å skulle velge takpapp-produkt. Med ingredienser som polymermodifisert bitumen og forskjellige typer glassfiber og polyesterfiber, er det ikke alltid lett å vite hva som er rett valg. Derfor kan det ofte være lurt å rådføre seg med en entreprenør.

Hva kan man gjøre for å redusere kostnadene?

Selv om det ikke alltid lønner seg å velge billigste produktet, er det visse grep man kan ta for å holde utgiftene nede. I Byggstart ser vi at disse strategiene bidrar til å redusere kostnadene:

  • Hent inn tilbud fra flere entreprenører: Kun ved å samle flere sammenlignbare tilbud, kan man forsikre seg om at man betaler en konkurransedyktig pris. Det er viktig å forsikre seg om at man henter tilbud med likt innhold. Også ved valg av entreprenør er det viktig å huske at det ikke kun er prisen som teller.
  • Forhør deg om tilbud på materialer: Entreprenører har gjerne tilgang til prisreduksjoner og tilbud. Slike gode handler kan byggherrer nyte godt av indirekte.
  • Vær forberedt på uforutsette utgifter: Det er aldri godt å vite hvilke kostnader som kan dukke opp i løpet av prosjektet. Derfor er det viktig å sette av midler til uforutsette komplikasjoner. Da er man i hvert fall forberedt. Å skulle betale ekstrakostnader for å utbedre råte eller fuktskader, er betydelig dyrere hvis man må ta opp lån. Det er penger å spare ved å være fornuftig når man setter opp budsjettet.
Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan finner man riktig entreprenør for oppdraget?

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Det er gratis å legge ut oppdrag, og du blir matchet med entreprenører som har erfaring med å legge takpapp.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.