Grunnmur: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du bygge grunnmur? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Grunnmur

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på grunnmur

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Valg av grunnmur

Det finnes flere måter å sette opp grunnmuren på. Hvilken fremgangsmåte du bør velge avhenger i stor grad av forholdene i grunnen og hva slags konstruksjon du planlegger å bygge.

Lettklinker (Leca-blokker) er relativt enkelt å bygge og kommer ofte ferdig isolert. Er man ute etter høy kvalitet, er betongstøpt grunnmur et bedre alternativ. Det er dessuten enklere å forme og bedre rustet mot vann og frost. Det krever imidlertid forskaling, noe som gjør det til et dyrere alternativ. Det finnes også grunnmursystemer som settes sammen som et byggesett. Disse fungerer som isolasjon og forskaling i ett. Grunnmursystemer er enkle å sette opp, men er også dyrere. For å velge grunnmuren som egner seg best til ditt prosjekt, er det lurt å rådføre seg med en fagperson.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Avhengig av forholdene

Det er alltid vanskelig å planlegge i detalj når man skal bygge fundament. Prosjektet styres i stor grad av forholdene i grunnen, noe man vet lite om før man begynner gravearbeidet. Vanskelig forhold i grunnen kan gjøre gravearbeidet vanskeligere. Det samme gjelder fjell og store steiner. For at grunnmuren skal kunne bære konstruksjonen, er det viktig at den står stødig. Det er også flere faktorer som avgjør hvor dypt grunnmuren må gå og hvor mye gravearbeid som kreves.

Ettersom prosjektet er uforutsigbart og styrt av en rekke faktorer, er det også vanskelig å estimere hva arbeidet vil koste. For å kunne motta et konkret pristilbud, må entreprenør komme på befaring. Selve arbeidet i seg selv behøver ikke være spesielt krevende. Men i tillegg er det viktig å velge riktig type betong, legge grunnmuren dypt nok og ha nok isolasjon. Derfor må du sørge for å engasjere en entreprenør med relevant kompetanse og erfaring. Mange velger å benytte samme entreprenør til graving og grunnmur, ettersom dette henger tett sammen.

Få 3 tilbud på grunnmur

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Bruk en håndverker som kan sakene sine

Det kan være vanskelig å vite hvordan man finner de rette fagfolkene til et prosjekt. Her kan vi i Byggstart hjelpe deg. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag. Etter befaring vil du motta uforpliktende tilbud fra flere kvalifiserte håndverkerfirmaer.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva kan du forvente av pris

Ettersom prisen for en grunnmur i stor grad avhenger av forholdene man avdekker i grunnen, er det vanskelig å anslå nøyaktig hva et prosjekt vil koste. Likevel er det mulig å danne seg et inntrykk av hva man kan forvente. I Byggstart har vi opparbeidet en prisdatabase basert på prosjekter gjennomført av aktører gjennom bår plattform. På den måten kan vi beregne snittprisen på en rekke ulike byggeprosjekter. Prisene inkluderer alle kostnader knyttet til arbeid, materialer og leie av utstyr.

Vi ser at gjennomsnittspris for å bygge grunnmur for enebolig ligger på 250.000 kroner. Dette er basert på et hus med grunnflate på 100 kvadratmeter, og inkluderer ikke gravekostnader som varierer mye på tvers av prosjekter. Det er et stort spenn i prisene, men de fleste ender opp med å betale mellom 150.000 og 500.000 kroner. Med mindre prosjektet er spesielt komplekst eller enkelt, kan man forvente at kostnadene holder seg innenfor dette spennet.

Hva påvirker prisen?

Å bygge grunnmur er et prosjekt som påvirkes av rekke faktorer. Ofte er flere av disse uforutsigbare frem til gravearbeidet starter. Derfor er det også svært varierende hvilke tiltak man kan gjøre for å holde prisen nede. Det er imidlertid visse grep man kan ta.

Når man skal støpe et fundament er det viktig å ha et plant underlag. Derfor kan det lønne seg å finne et område på tomten der det allerede er forholdsvis flatt. På den måten begrenser man gravekostnadene. Det vil imidlertid alltid være nødvendig med noe graving, for å isolere utvendig og drenere. Hvis det er fare for telehiv i grunnen må man dessuten telesikre. Det innebærer å isolere marken i et område utenfor grunnflaten på selve grunnmuren. Her må man grave helt ned til der grunnen er frostfri.

Grunnmurer deles inn i dype eller grunne. En grunn grunnmur går ca. 1 meter ned i bakken, har betongvegger som strekker seg over frostnivå, og overfører vekten fra huset ned i grunnen. Er grunnmuren dyp, går den lengre ned i bakken. Dette er nødvendig når jorden er vanskelig å jobbe med og det er ustø grunn. Man kan også bygge på denne måten på områder som heller, eller for å løfte huset opp fra bakken. Dype grunnmurer er vanligvis dyrere enn de grunne, ettersom de krever mer av både materialer, gravearbeid og arbeidskraft. Ved utfordrende byggeforhold må du også engasjere en ingeniør som kan sørge for at grunnmuren vil holde. Dette vil også føre til at prisen på prosjektet stiger.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Skriv gode kontrakter med håndverkerne

Nøyaktige og detaljerte kontrakter er en fordel for både byggherre og entreprenør. Det må komme tydelig frem hvem som har ansvar for hvilke oppgaver underveis i prosjektet. Dette gjelder også hvem som står ansvarlig for å skaffe de nødvendige materialene. Bli også enige om hvordan dere skal håndtere eventuelle forsinkelser, pristillegg og problemer. I tillegg bør dere gjøre rede for hva som skjer hvis det viser seg at grunnen ikke er egnet for utbygging. En gjennomarbeidet kontrakt gjør det enklere å unngå misforståelser og uenighet underveis i prosjektet.

Hold deg til budsjettet

Når du skal i gang med et prosjekt av en viss størrelse, er det avgjørende med et realistisk budsjett. Undersøk priser på forhånd så du er klar over hva ting koster. På den måten kan du sette opp et realistisk budsjett. Sørg for at budsjettet er så detaljert og nøyaktig som mulig. På den måten kan du enkelt følge med på om prosjektet blir gjennomført innenfor de rammene du har satt. Det gjør det også enklere å justere budsjettet underveis, noe som ofte kan bli nødvendig på et slikt uforutsigbart prosjekt. Sett gjerne av midler til utfordringer som kan oppstå underveis. Blant annet vil temperaturen påvirke hvordan betongen herder. For kalde temperaturer fører til at herdinger går for sakte, mens for varm temperatur fører til at herdingen går for fort.

Gravearbeid vil produsere overskuddsmasse du må bli kvitt. I noen tilfeller er det mulig å bruke deler av massene andre steder på tomten, men man bør alltid beregne penger til å få massene kjørt bort. Dette kan ofte medføre store utgifter. Er du heldig kan massen brukes på byggeprosjekter i nærheten. Derfor er det lurt å forhøre seg med entreprenører i område om de har behov for massene. Det kan være lurt å holde massene adskilt. Har du for eksempel mye stein burde du prøve å legge dette for seg selv. Rent materiale er mer attraktivt enn om det må renses, og dermed enklere å bli kvitt. Husk at masse som tas opp av bakken utvider seg. Dette gjelder særlig fjell, som kan utvide seg opptil 50 %.

Finn rett entreprenør

I anbudsrunden er det viktig å hente inn tilbud fra flere entreprenører. På den måten kan du sammenligne tilbudene, og forsikre deg om at du velger en aktør som tilbyr konkurransedyktige priser. Samtidig er det viktig å prioritere kvalitet så langt budsjettet tillater. Tilbud er som er betydelig lavere enn de øvrige, kan være et tegn på at bedriften gjør innsparinger ved å benytte dårligere materialer eller ukvalifisert arbeidskraft. Forsikre deg derfor om at entreprenøren du velger er en seriøs og pålitelig aktør.

For å komme i kontakt med entreprenører og håndverkerfirmaer, kan du registrere prosjektet ditt hos Byggstart. Vi har samlet et nettverk av kvalitetssikrede entreprenører innenfor bygg og renovering, så det skal være enklere for å deg å finne fagfolkene som egner seg best til ditt prosjekt. Finner du aktører ved hjelp av vår tjeneste, kan du være sikker på at bedriften har både godkjenninger, økonomi og kompetanse på plass. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, vil du motta pristilbud fra flere pålitelige aktører, som kan utføre arbeid med både grunnmur og resten av konstruksjonen du ønsker å bygge.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på grunnmur

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.