Takopplett: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du utføre et takopplett? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Takopplett

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på takopplett

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Takopplett er en praktisk måte å øke boligens bruksarealer, uten å stjele kvadratmeter fra utearelane. Det kan også være et enklere og rimeligere alternativ til å flytte.

Takheving, påbygg eller takopplett?

Dette er alle begreper som brukes om utbygging av boligen oppover. Takheving og påbygg brukes ofte om hverandre. I denne typen prosjekter heves normalt hele takets høyde, både mønehøyden og gesimshøyden. Ved takopplett, som er et noe mindre prosjekt, øker man bare gesimshøyden, og beholder mønet på huset slik det er.

Ved takopplett kan man velge å heve taket i hele husets bredde, eller bare deler av taket. Når man kun hever deler av taket, kalles denne nye delen en ark. Man kan også velge å heve taket på begge sider av mønet, eller bare én. En fordel med takopplett er altså at det er et mindre inngrep i boligens bærende strukturer, sammenlignet med takheving eller påbygg. I tillegg er det gjerne rimeligere. Med smarte og plasseffektive løsninger, kan du dessuten oppnå mange av de samme fordelene. Takopplett kan også være et prosjekt det er lettere å få godkjent av Plan og Bygg i kommunen din, sammenlignet med påbygg.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvorfor utføre et takopplett?

Et takopplett vil for det første gi økt takhøyde i hele eller deler av den øverste etasjen. Dette vil gi deg mange nye muligheter for bruk. Man vil i tillegg oppnå bedre lysforhold. En ark eller et større takopplett gir ofte også en luftigere romfølelse enn man vil få ved å sette inn takvinduer, som ofte vil være et alternativ.

Takopplett er en type ombygging som egner seg både ved innredning av et kryploft, men også i tilfeller der den øverste etasjen allerede er innredet, og normalt mest aktuelt der man har et bratt skrånende tak. Avhengig av hvordan etasjen er utformet, kan man velge å bruke takopplett til ulike formål. Man kan for eksempel få en ny sovealkove, lys og trivelig sittegruppe, eller et luftig hybelkjøkken i en ny utleiedel.

Et velproporsjonert og godt utformet takopplett kan også være et fint tilskudd til fasaden og fungere sømløst med boligens eksisterende design.

Få 3 tilbud på takopplett

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva koster takopplett?

I Byggstart mottar vi databaser for ulike typer byggeprosjekter basert på gjennomførte prosjekter. For noen prosjekter er det mest relevant å snakke om pris per kvadratmeter. Når det gjelder takopplett vil det være lettere å få en forståelse av kostnadene ved å se på totalpriser for noen ulike typer prosjekter.

For en vanlig ark ser vi at totalprisen ofte havner på fra 120.000 til 300.000 kroner, mens et takopplett av en hel etasje på for eksempel 100 kvadratmeter, kan koste opp mot 1,5 millioner kroner. I gjennomsnitt landet takopplett-prosjekter på ca. 600.000 kroner (alle kostnader inkludert). Dette tilsvarer altså en lavere kvadratmeterpris enn ved å bygge én ark. Grunnen til dette er at det finnes visse skalafordeler som gjør større prosjekter noe rimeligere per kvadratmeter. Merk at en betydelig del av kostnaden vil være utbytting av eksisterende tak på hele takarealet.

I tillegg må du regne med at det vil påløpe noen ekstra kostnader i form av betaling til arkitekten som utfører søknadsarbeidet. Du må også betale gebyr til kommunen for den faktiske søkingen. Vi skriver mer utdypende om hvorfor og hvordan du må søke, litt lenger ned i artikkelen. Søknadsgebyret til kommunen varierer rundt om i landet. Noen steder kan gebyret være så lavt som 4.000 til 5.000 kroner, mens det andre steder kan koste opp mot 15.000 kroner.

Prisen for arkitekten beregnes etter antallet timer den har brukt på arbeidet. Selve samlingen av søknadsdokumenter og søknadsprosessen vil gjerne koste et sted mellom 10.000 og 20.000 kroner. Dersom du også vil bruke arkitekten til å tegne og utforme selve arken eller takopplettet, blir denne utgiftsposten dyrere. En normal timepris for arkitekt ligger på mellom 900 og 1.800 kroner.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Må man søke?

For takopplett eller bygging av ark, vil svaret på dette bortimot alltid være ja. Du må også regne med å måtte søke med en ansvarlig søker. Dette vil som regel være en arkitekt. Andre egnede fagpersoner, som byggingeniør eller entreprenørfirmaet, kan også stå som ansvarlig søker. Det vanligste er imidlertid å benytte en arkitekt til dette.

Det er flere ulike tiltak som avgjør hvorvidt prosjektet krever søking til Plan og Bygg. Dersom prosjektet medfører inngrep i bærende struktur, må man alltid søke med hjelp fra fagfolk. Det samme gjelder dersom prosjektet fører til betydelige fasadeendringer, eller du vil endre bruken av et rom. Et kryploft er en type areal som ikke er godkjent for varig opphold. Dersom du vil gjøre denne typen areal om til godkjent areal for varig opphold, må du søke om bruksendring.

Detaljene rundt søking er heldigvis ikke noe du selv tar deg av når du får en Ansvarlig Søker til å ta jobben. Det vil være den ansvarlige søkerens oppgave å sørge for at søknadsprosessen følger regler og forskrifter i kommunen din. En normal søknadsprosess tar 3 uker fra innsendelse til innvilgelse eller eventuelt avslag. I noen tilfeller kan kommunen velge å utvide søknadsperioden til 12 uker, hvis det oppstår tvil eller søknaden har mangler.

I noen områder kan det hende at prosjekter som innebærer takopplett, ikke vil bli godkjent. Dette er noe den ansvarlige søkeren tar en vurdering på. Hvis du er i tvil om du vil få søknaden innvilget, kan du be om en forhåndskonferanse med kommunen. Her vil du få indikasjon på hva som vil bli godkjent og ikke, men endelig svar får man ikke før man har sendt inn en komplett søknad. Skulle prosjektet få avslag, finnes det løsninger for å likevel få økt utnyttelse av en lav toppetasje. Med hjelp fra en arkitekt kan man få bygget gode spesialdesignede løsninger som gjør at du kan bruke loftet med den takhøyden det har i dag. Her vil for eksempel takvinduer og plassbygget oppbevaringsplass være gode tiltak.

Hvilken verdiøkning kan takopplett gi?

Uansett om man går med planer om å selge i nærmeste fremtid eller ikke, er selvfølgelig verdiøkning noe mange huseiere ønsker å oppnå når man utfører arbeider på boligen. Hvilken verdiøkning du kan forvente på akkurat din bolig vil avhenge av en rekke faktorer. Det vil ha å gjøre med stilen på den innvendige oppussingen, hva slags type rom du velger å bygge i den nye etasjen, og hvor stort takopplettet eller arken er.

Hvor boligen din befinner seg, vil også påvirke verdiøkningen. Her kan man se på gjennomsnittlige kvadratmeterpriser på tilsvarende boliger i området for å forstå verdiøkningen som prosjektet gir. I bynære strøk vil kvadratmeterprisen i boligmarkedet være betydelig høyere enn byggekostnaden.

Samtidig er det viktig å huske at takopplettet uansett vil gi en økt verdi for de som bor boligen, ved at huset får større areal og flere nye bruksområder.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva bør man tenke på når man skal finne entreprenør?

Når dere du finne fagfolk til å utføre deres takopplett, er det viktig å finne et firma som utfører  arbeidene til en konkurransedyktig pris. Ut ifra vår prisdatabase, ser vi at takopplett er en type prosjekt der pristilbudene kan variere relativt mye.

Det er derfor viktig å finne en entreprenør som har utført tilsvarende prosjekter innenfor takopplett og påbygg. Du bør også se etter et firma som har takopplett, arker eller takløft som sitt spesialfelt. Disse firmaene har gjerne mulighet til å tilby de beste prisene. I tillegg kan du være sikker på at arbeidet holder høy kvalitet, slik at du sikrer en varig verdiøkning. Takopplett er tross alt et relativt krevende prosjekt, og du må være sikker på arken holder seg vanntett og solid over tid. Det er også lurt å finne en entreprenør du kommer godt overens med, slik at dere kan ha en god dialog gjennom planleggingsfasen og gjennomføringen.

Hvordan gå frem videre?

Neste steg i prosessen vil være å få tak i dyktige og kvalifiserte fagfolk til ditt prosjekt. For å finne entreprenører til slike prosjekter, kan du benytte gratistjenesten Byggstart. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på takopplett

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.