Flermannsbolig: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du bygge en flermannsbolig? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Flermannsbolig

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge flermannsbolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Å bygge en flermannsbolig er et omfattende prosjekt. Det er mange faktorer å ta hensyn til, og man må være forberedt på å sette av mye tid til planlegging, prosjektering og bygging. Disse faktorene vil også påvirke hvor mye prosjektet koster. I denne artikkelen har vi samlet informasjon om prisene for bygging av flermannsbolig.

Hva er en flermannsbolig?

En flermannsbolig kan defineres som et bolighus med minst tre boenheter. En flermannsbolig kan være alt fra en tre boliger i rekke, til større boliger med langt flere enheter.

En typisk flermannsbolig vil være et hus som enten er vertikaldelt eller horisontaldelt. Slike bolighus er meget utbredte her til lands. Også sammenhengende rekkehus regnes som flermannsboliger. Det samme gjelder enkelte typer leilighetsbygg.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster det å bygge flermannsbolig?

Basert på gjennomførte byggeprosjekter utført av entreprenører i Byggstart, har vi har vi opparbeidet en prisdatabase som inkluderer ulike typer byggeprosjekter.

For bygging av flermannsbolig ser vi at gjennomsnittlig pris ligger omtrent på nivå med bygging av enebolig, på ca. 28.000 kroner per kvm. Dette inkluderer alle utgifter, både arbeidstimer for håndverkere og materialene som brukes. Vi ser også prosjekter der bygginga av flermannsbolig kommer på ned mot 24.000 kr/m2, mens de dyreste prosjektene havner på over 38.000 kr/m2. Det forekommer altså store variasjoner mellom ulike prosjekter.

Bygge flermannsbolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva er de viktigste driverne av prisen?

Når man skal bygge en flermannsbolig, er det mange faktorer som spiller inn på hvor mye det vil koste å gjennomføre prosjektet:

 • Valg av arkitekt: Hvilken arkitekt man engasjerer til å tegne flermannsboligen vil påvirke kostnadene. Det finnes arkitekter inne mange prisklasser. En arkitekt utgjør normalt 5-6% av total prosjektkostnad, men dette varierer en del.
 • Valg av entreprenør: I anbudsprosessen bør du hente inn pristilbud fra flere entreprenører. På den måten kan du forsikre deg om at du engasjerer en bedrift som tilbyr konkurransedyktige priser. Vær imidlertid varsom dersom du mottar tilbud som er betydelig lavere enn de øvrige. Å velge de rimeligste alternativene kan derfor vise seg å få dyre konsekvenser.
 • Standard: Man kan velge byggematerialer i forskjellige prisklasser. Det finnes også kjøkken og bad med meget varierende pris. Det samme gjelder løsninger for varme, ventilasjon, belysning osv. Det vil også koste ekstra å velge spesialiserte løsninger fremfor standardprodukter som kommer rett fra leverandøren.
 • Byggemetode: Man kan oppnå besparelser ved å bygge med elementer, særlig hvis man skal bygge flere identiske enheter (f.eks. rekkehus) eller andre typer flermannsboliger (så fremt designet egner seg for elementer). Plassbygde trekonstruksjoner eller betongkonstruksjoner vil gjerne være noe dyrere.
Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Lønner det seg å bygge flermannsbolig vs enebolig?

Mange som vurdere å bygge flermannsbolig, vil også vurdere enebolig som en mulighet. Hvorvidt det lønner seg å velge det ene over det andre, avhenger av en rekke faktorer. Noen som det er verdt å ha i tankene for de fleste tilfeller er:

 • Optimal utnyttelse av tomt – man trenger ikke nødvendigvis en veldig mye større tomt for å bygge en flermannsbolig enn en enebolig. Det kan by på fordelaktig utnyttelse av tomten å velge flermannsbolig. Her kan man altså dele pris per kvm eiendom på antall boenheter, og komme heldig ut sammenlignet med en enebolig på samme tomt.
 • Besparelser på prosjektering og bygging: Å bygge flere eneboliger vil innebære store kostnader til prosjektering og oppføring av husene. Ved å bygge en flermannsbolig samler man disse kostnadene. Utgiftene blir da mindre enn om man skulle fordelt tilsvarende areal utover separate eneboliger.
 • Utleie: Bygger man en enebolig med utleiemulighet i form av hybler, kan man leie disse ut skattefritt, så fremt man selv bor i boligens hoveddel. Bygger man en flermannsbolig mister man denne skattefordelen om man ønsker å leie ut. Dette er en særnorsk ordning som gjør det meget gunstig å investere i en enebolig med hybler. Bygger man en flermannsbolig vil det muligens lønne seg å selge de øvrige boenhetene fremfor å leie dem ut.
 • Byggekostnader: Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er ca det samme for flermannsbolig som for enebolig.  

Hva koster det å søke om tillatelse fra kommunen?

Skal man bygge flermannsbolig må man søke kommunen om tillatelse. Det gjelder overalt i Norge. Noe som derimot varierer mellom de ulike kommunene, er hvor mye det koster å søke.

Det er imidlertid ikke selve gebyret som utgjør størsteparten av kostnadene i søknadsprosessen. En større utgift er den man betaler til fagpersonen som skal stå som ansvarlig søker og forberede søknaden på dine vegne. Dette gjøres som regel av arkitekten som er prosjekterende ansvarlig for byggearbeidet.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan kan man redusere kostnadene?

Den beste måten å sikre seg en vellykket prosjektgjennomføring, er å investere langsiktig. Det lønner seg sjeldent å velge de aller rimeligste løsningene. Lave priser kan være et tegn på at entreprenøren sparer inn penger på dårlige materialer eller ukvalifisert arbeidskraft. Derfor kan de rimeligste løsningene få dyre og tidkrevende konsekvenser.

Det finner imidlertid fornuftige grep man kan ta for å holde kostnadene nede:

 • Hent inn flere tilbud: Det er viktig å sammenligne tilbud fra konkurrerende bedrifter, slik at man godtar et tilbud som er i samsvar med markedspris. Dette gjelder for arkitekt, entreprenør, elementhus-produsent, osv. Sørg for å sammenligne postene i hvert tilbud, ikke bare den totale summen. Variasjoner i pris kan skyldes at innholdet i tilbudene er forskjellige.
 • Spør om det foreligger kampanjer: Entreprenører har ofte tilgang på gunstige prisrabatter. Forhør deg derfor med entreprenøren om muligheten for få varer til reduserte priser.
 • Sett av rom i budsjettet for uventede utgifter: I et så omfattende prosjekt kan det ofte oppstå hendelser og kostnader man ikke hadde forutsett. For eksempel kan man avdekke mer krevende grunnforhold enn først antatt, og dermed måtte bruke mer penger på grunnarbeid. Da gjelder det å ha penger til overs til å håndtere ekstrautgiftene. Kortsiktige lån kan bli uforholdsmessig dyre.
 • Bygg sammen med noen andre: Det er vanlig å bygge flermannsbolig sammen med andre. Enten andre investorer, familiemedlemmer eller vennepar. Ved å dele kostnadene kan man alle involverte spare penger på bortimot alle poster.

Hvordan finner man riktig entreprenør – til riktig pris?

For å være sikker på at du mottar pristilbud fra pålitelige og kompetente entreprenører, kan du benytte deg av gratistjenesten Byggstart. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre aktørene på Byggstart.no, slik at det skal være enklere og tryggere for deg å engasjere fagfolk. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Vi sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge flermannsbolig? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.