Skifte tak: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du skifte taket? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Skifte tak

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Skifte taket? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva vil ditt prosjekt koste?

Det er vanskelig å anslå hva et takskifte vil koste uten å vite detaljene knyttet til prosjektet. Det finnes mange typer tak og taktekke som medfører forskjellige kostnader. Å skifte tak er noe en huseier må forvente å gjøre hvert 20. til 50. år. Hva et slikt prosjekt koster vil varierer avhengig av flere faktorer.

Omfanget på prosjektet er også noe som styrer prisen. Et stort tak vil naturlig nok koste mer enn et mindre tak. Et større tak vil imidlertid ha en lavere pris per kvadratmeter, ettersom det finnes visse skalafordeler i et slikt prosjekt. For å kunne estimere hva ulike prosjekter vil koste, har vi i Byggstart utarbeidet en prisdatabase. Denne er basert på prosjekter der byggherrer har engasjert entreprenører og håndverkere ved hjelp av vår gratistjeneste.

Vi ser at snittprisen per kvadratmeter ligger på rundt 2.300 kroner inkl. mva. Prisen inkluderer alle kostnader knyttet til prosjektet, både arbeid og materialer. Vi finner også prosjekter som kommer ned mot 1.700 kroner per kvadratmeter, og prosjekter med pris opp mot 3.500 kroner per kvadratmeter.

I neste avsnitt skal vi se nærmere på nøyaktig hvilke faktorer som påvirker hva det koster å skifte tak. Basert på den informasjonen vil man kunne danne seg et klarere bilde av hva slags pris man kan vente for et konkret prosjekt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva driver prisen for skifte av tak?

Det er store variasjoner i prisen på å skifte tak. Størrelse på taket er selvsagt viktig. Det samme er høyden på huset. Jo høyere bygningen er, desto høyere blir kostnaden ved å skifte tak, pga rigg- og driftskostnader. Mange og skrå vinkler vil også øke prisen.

Videre spiller det en viktig rolle hvilken type tak som skal skiftes. Dette gjelder særlig dersom man ønsker å skifte taktype. Blant de vanligste taktypene i Norge finner vi saltak, flatt tak og valmtak. Kostnaden ved å skifte de forskjellige taktypene varierer. Skal man skifte et flatt tak, vil man som regel måtte engasjere en spesialisert taktekker med tiltaksklasse 2 fra Direktoratet for Byggkvalitet som kan legge kompakt tak, mens et saltak (luftet) kan skiftes av en tømrerbedrift med riktig kompetanse. For mindre utbredte taktyper (f.eks. skifertak), må man forvente å betale mer.

Det er viktig å ta hensyn til hvilket taktekke som skal legges når man skal beregne prisen på et takskifte. Det finnes mange typer taktekke, som byr på forskjellige ulemper og fordeler. Her er en oversikt over de mest utbredte variantene for norske boliger:

Hvilken type som egner seg best, varierer fra tak til tak. Også når det gjelder pris er det betydelig variasjon. Takskifer for eksempel, er et relativt dyrt byggemateriale. Det kan være en fordel å forhøre seg med entreprenøren når det gjelder valg av taktekke.

Også eventuelle reparasjoner som må gjøres på det strukturelle, kan ha stor innvirkning på prisen. Foreligger det skader på takstolen eller andre deler av rammeverket, kan medføre betydelig kostnader. Dette gjelder særlig hvis det foreligger råte.

Skifte taket? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva er inkludert i entreprenørens pris?

Når en entreprenør gir et tilbud på et takskifte, vil alt normalt være inkludert. Dette inkluderer alt av arbeid og materialer. Byggherren behøver ikke beregne noen ekstra utgifter. Altså vil entreprenørens tilbud dekke følgende:

  • Riving
  • Rigg og drift
  • Beslag og takrenner
  • Lekter
  • Ønsket taktekke
  • Papp/membran
  • Arbeidstimer

Dette betyr at man som byggherre vil ha et realistisk bilde av hvor mye det vil koste å skifte tak, så fort man mottar tilbudet fra entreprenøren.

Det som derimot vil gjøre prosjektere langt mer krevende å budsjettere, er råte. Skulle det vise seg at råte har oppstått, vil det å utbedre problemet komme i tillegg til entreprenørens overslag. Her gjelder det å være forberedt. Råte kan nemlig føre til betydelige merkostnader. En ekstra utfordring er at det er vanskelig å påvise hvorvidt råte foreligger før man begynner å fjerne tak og undertak. Derfor bør man alltid være forberedt på at det kan eksistere råte.  

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster materialene?

Det finnes store forskjeller i pris for forskjellige typer taktekke. Det er også store variasjoner i prisen på de øvrige materialene man trenger når man skal skifte tak. Det gjelder både takrenner, beslag, lekter, og papp eller membran til undertaket.

Det finnes både rimelige og langt dyrere alternativer. Det viktigste valget man må ta når man skal skifte tak, er hvilket taktekke man skal bruke. Brorparten av material-utgiftene vil nemlig brukes på tekket. Derfor kan det lønne seg å diskutere dette med en fagperson.

Hvordan kan man redusere utgiftene?

Et tak skal gjerne bli liggende i minst 30 år. Derfor skal man være forsiktig med å ta snarveier i et slikt prosjekt. Å spare penger nå kan bli dyrt på sikt, dersom det medfører at arbeidet eller materialene er av lav kvalitet.

De viktigste kostnadsdriverne er materialvalg og valg av entreprenør. Materialer gjelder særlig taktekke og beslag/renner. Her kan man gå for eksklusive varianter i dyre materialer eller rimelige løsninger. Det er ganske store prisforskjeller, og en erfaren takentreprenør kjenner gjerne til ulike kvaliteter og priser.

Det viktigste du kan gjøre for å redusere prisene ved et takskifte, er å gjøre en grundig jobb når du henter inn tilbud fra forskjellige entreprenører. Man bør alltid sørge for å samle tilbud tre forskjellige bedrifter. På den måten får man et realistisk bilde av hva slags mulige totalbudsjetter som er tilgjengelige. Ved å sammenligne arbeidskostnader og materialerkostnader, kan man spare betydelige summer.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan finne riktig fagfolk til prosjektet?

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Her kan du altså sammenligne tilbud fra en rekke konkurrerende bedrifter, med god mulighet til å finne et alternativ som passer godt med dine budsjettrammer. Byggstarts tjeneste er både gratis uforpliktende.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Skifte taket? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.