Takstein: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du legge takstein? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Takstein

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva vil prosjektet koste?

Byggstart hjelper huseiere å finne rett entreprenør bygg- og oppussingsprosjekter. Basert på gjennomførte prosjekter på plattformen, vi har prisstatistikker på mange ulike typer prosjekter.

Når gjelder legging av nytt tak med takstein, ser vi at gjennomsnittsprisen på prosjektene (alt inkludert) kommer på omtrent 2.300 kroner per kvadratmeter takflate, inkl. mva. Denne prisen inkluderer alle kostnader for prosjektet, både arbeidstimer og materialer. Vi ser også prosjekter av denne typen som lander ned mot 1.700 kroner per kvm takflate, og andre som beløper seg nærmere 3.500 kroner per kvm takflate.

Det er viktig å påpeke at disse gjennomsnittsprisene kun er ment som en pekepinn. Hva slags kostnader som faktisk gjelder for et spesifikt prosjekt, vil avhenge av mange faktorer. Der er det vanskelig å si noe sikkert om prisen på et nytt tak, uten å gjennomføre en befaring.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva driver prisen på å legge takstein?

Mange faktorer spiller inn på hva et bestemt prosjekt vil koste. De mest avgjørende er:

 1. Valg av taksteinsprodukt: Det er store variasjoner i prisene på takstein. Typisk vil det være billigere med betongstein enn teglstein. Det er imidlertid viktig å understreke at det finnes store forskjeller også innenfor disse kategoriene. For eksempel er de billigste typene betongstein blant markedets rimeligste former for taktekke, mens betongstein av høy kvalitet hører til en helt annen priskategori. Når det gjelder teglstein, er glasert stein alltid noe dyrere enn uglasert stein. Hva slags type stein man bruker er den enkeltfaktoren som har størst innvirkning på den endelige kostnaden.
 2. Takets størrelse: Større tak er åpenbart dyrere å legge om enn små. Allikevel er det verdt å påpeke at større tak gjerne har en lavere kvadratmeterpris. Dette skyldes at visse utgifter (f.eks. transport, rigg&drift, planlegging og prosjektering) er tilnærmet like, uavhengig av størrelsen på taket.
 3. Takets kompleksitet: Et tak som har en særegen vinkel, eller består av mange forskjellige takflater, vil anses som komplekst. Dette gjør arbeidet vanskeligere å utføre, noe som driver kvadratmeterprisen opp. Det samme gjelder for høye bygninger som øker stillaskostnader.
 4. Ombygging av takets struktur: Takstein (både betong og tegl) er tunge materialer. Hvis man ønsker å legge stein på et tak som før har hatt et lettere tekke, må man potensielt forsterke den underliggende strukturen. Dette vil medføre en betydelig merutgift.
 5. Valg av entreprenør: Tilbudene man mottar fra ulike entreprenører, kan variere. Det er derfor viktig å hente inn 3 tilbud fra konkurrerende selskaper. På den måten kan du være trygg på at du takker ja til en konkurransedyktig pris.

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva inkluderer prisen fra entreprenør?

Når man mottar tilbud fra en entreprenør som kan legge takstein, vil prisen inkludere alt av materialer og arbeid. Det vil si at det følgende dekkes (såfremt prosjektet også inkluderer undertak, lekter, pipe, beslag og renner), arbeid og materialer:

 • Taktekking
 • Tømrerarbeid
 • Blikkenslagerarbeid
 • Selve takstein
 • Selve takrenner
 • Undertaket
 • Øvrige materialer

At alt inngår inngår i samme pris, gjør det enklere for byggherren å sammenligne tilbudene fra de ulike entreprenørene. Vær imidlertid obs på at tilbudene ikke inkluderer eventuelle uforutsette komplikasjoner. I forbindelse med å legge tak, vil det som oftest dreie seg om råte. Blir det påvist råteskader, vil prisen for å utbedre disse komme i tillegg. Dette kan løses på to måter. Enten kan entreprenøren legge inn et nytt tilbud på hva det vil koste å reparere råteskaden, eller den kan utbredre skadene i henhold til timeprisen som har blitt fastsatt i forkant av prosjektet.

Det er også viktig å huske at takstein kun kan legges på tak med tilstrekkelig bæreevne. Hvis man i utgangspunktet har et tak som har et lettere tekke, vil man måtte forsterke takets struktur før stein kan legges. Dette vil påvirke både prisen og tidsbruken. Å bygge et helt nytt tak med større bærekraft er et atskillig mer omfattende prosjekt enn å bytte ut taktekke, undertak og takrenner. Det kan også kreve spesiell kompetanse som kun visse selskaper innehar.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Et konkret eksempel: takomlegging, 155 kvm (enebolig)

For å få en bedre forståelse for hva de ulike delene av prosjektet koster, har vi inkludert et konkret eksempel på et takprosjekt. Her var det snakk om full takomlegging på en enebolig med takflate på ca. 155 kvm. Hvert punkt inkluderer materialer og arbeid:

 • Riving: 30.000 kr
 • Stillas: 15.000 kr
 • Containere og avfallshåndtering: 20.000 kr
 • Yttertak, inkludert sløyfer, lekter og takstein: 112.000 kr
 • Diffusjonsåpen papp: 18.000 kr
 • Takrenner: 32.000 kr
 • Nedløp: 20.000 kr
 • Gradrenner: 13.000 kr
 • Nye vindskier: 22.000 kr
 • Snøfanger: 17.000 kr
 • Stigetrinn til pipe: 6.000 kr
 • Pipe helbeslått: 8.000 kr
 • Lufthatt: 12.000 kr
 • Sum: 325.000 kr

Prosjektet her landet altså på ca. 2.100 kroner inkl. mva per kvadratmeter, som ligger litt under snittet for denne typen prosjekter.

Hvordan kan man kutte kostnader?

Selv om det er nødvendig å investere en viss sum når man skal få lagt takstein, finnes det måter å redusere utgiftene, uten at det går på bekostning av kvaliteten. Under følger en liste over grep man kan ta for å holde utgiftene nede:

 • Hent flere tilbud fra konkurrerende entreprenører: Man bør alltid sette av god tid til anbudsprosessen. Kun ved å sjekke flere tilbud kan man forsikre seg om at man godtar en markedsriktig pris.
 • Sjekk mulighetene for reduserte materialkostnader: Det er godt mulig at entreprenøren har tilgang på ekstra gode priser på enkelte materialer fra sine leverandører. Dette er det lurt å forhøre seg om før man gjør et endelig valg.
 • Ta høyde for uforutsette utgifter: Husk at det kan oppstå komplikasjoner underveis. For eksempel kan håndverkerne avdekke råteskader. Sørg for å ha rom i budsjettet til å håndtere slike utfordringer.

Flere huseiere som skal få lagt nytt undertak, antar at man kan spare penger ved å beholde steinen og bruke den på nytt. Det er fullt mulig å benytte steinen på nytt, men det vil ikke nødvendigvis redusere kostnadene. Det skyldes at det krever betraktelig flere arbeidstimer å fjerne takstein på en slik måte at den lar seg gjenbruke. I tillegg må man beregne påregne utgifter til lagring mens nytt undertak legges. Av den grunn vil gjenbruk av takstein kun lønne seg i tilfeller der man i utgangspunktet har dyr takstein på taket.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan finner man riktig entreprenør for jobben?

Å legge nytt tak (inkludert nytt undertak, nye renner og beslag) må man engasjere taktekkere, blikkenslagere og tømrere. I Byggstart ser vi at huseiere flest foretrekker å skrive kontrakt med én entreprenør som dekker alle tre felt. Dette kalles en totalentreprise. Entreprenøren vil da også ta seg av innkjøp av alle nødvendige materialer. Dette kan redusere både kostnader og tidsbruk.

For å finne kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere, kan du man gratistjenesten Byggstart. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Nytt tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.