Hva koster det å bygge pergola? Pris i

 

2024

Lurer du på hva det koster å bygge en pergola? Vi forteller deg alt du trenger å vite om prisen for å bygge pergola, inkludert faktorene som påvirker prisen, om det er en jobb du kan gjøre selv, hvordan du bør gå frem for å finne dyktige fagfolk, og mye mer. Les vår guide, så unngår du å betale for mye!

Bygge pergola

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Skal du i gang med et større byggeprosjekt? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Pris for å bygge pergola

Hvis du ønsker en hyggelig sitteplass ute om sommeren, skjermet for vind og sterk sol, har du kanskje vurdert å kjøpe eller bygge en pergola. En pergola er et byggverk som består av søyler som er overbygd med stokker eller bjelker med mellomrom, ofte omkranset av slyngplanter. I dag kan en pergola være så mangt, men opprinnelig kom pergolaen fra Italia, der den ble bygget i hager og på gangstier for å skape et trivelig uteområde i skyggen. Nå til dags kommer pergolaer i mange varianter. De kan være bygd av tre, metaller, betong, glass eller en kombinasjon av disse. Noen velger pergolaer som er nokså åpne, mens andre velger å kle igjen sidene med screens, slyngplanter, duker eller andre stoffer. Vanligvis er taket åpent, men pergolaen kan også utstyres med forskjellige takløsninger som lar deg justere lysinnslipp etter behov.

Prisen for en pergola kan variere mye fordi det finnes så mange ulike alternativer på markedet. For en pergola av høy kvalitet må du likevel regne med å betale et sted mellom 70.000 og 120.000 kroner. Du finner imidlertid rimeligere alternativer enn dette, men bruksområdene er da gjerne noe mer begrenset. Du finner også svært eksklusive pergolaer som kan koste mer enn 120.000 kroner. Pergolaer fås kjøpt som standardiserte ferdigprodukter som bare trenger å leveres og monteres, men mange velger også å engasjere arkitekt og håndverkere for å bygge en pergola de har vært med på å designe selv med spesialtilpassede løsninger. Sistnevnte alternativ er gjerne noe mer kostbart, men er for mange å foretrekke fordi man da kan sette sitt eget personlige preg på pergolaen. En pergola kan bygges frittstående i hagen, men det er også vanlig å ha pergola på terrasse eller inntil husvegg. Skal man bygge pergolaen inntil husveggen, er det ofte nødvendig å spesialtilpasse pergolaen slik at du får en naturlig overgang til huset.

Som regel kan man bygge en frittstående pergola uten å søke om byggetillatelse dersom den ikke er større enn 50 kvadratmeter, har en mønehøyde på mindre enn 4 meter og gesimshøyde på mindre enn 3 meter og den plasseres med minst 1 meter avstand til nabogrensen. Det kan likevel være visse reguleringsbestemmelser knyttet til området du bor i som kan sette begrensninger for hva du kan gjøre uten å søke om tillatelse. Derfor anbefales det alltid å ta kontakt med kommunen du bor i før du setter i gang med å bygge en pergola. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å søke på forhånd, og da vil det påløpe litt ekstra kostnader knyttet til utarbeiding av søknad og saksbehandlingsgebyr til kommunen.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Pergola i mange priskategorier

Prisen på 70.000 til 120.000 kroner inkluderer alt du trenger av materialer og arbeidskraft for å bygge en pergola, men det er mange prisfaktorer som spiller inn, noe som gjør at alle prosjekter varierer i pris. Størrelsen på pergolaen du skal bygge er opplagt en prisfaktor av stor betydning. Ønsker du en stor pergola, trenger du mer materialer og det kan dessuten ta lengre tid å bygge den, noe som vil resultere i flere arbeidstimer. Du kan også velge mellom mange forskjellige materialer når du skal bygge pergola. Skal du bygge i tre, vil gran og furu være rimelige alternativer, men du finner også dyrere materialer i tre, som kebony, ask eller sibirsk lerk. Noen tresorter er bortimot vedlikeholdsfrie, og disse vil normalt koste mer.

Hva slags løsninger du velger er også en faktor som kan påvirke prisen. Om du ønsker spesielle løsninger som er særlig tilpasset din bolig eller du har andre preferanser som ikke samsvarer med de vanlige standardiserte løsningene, så kan det innebære at prisen går opp noe, særlig hvis det er komplisert eller tidkrevende å bygge. Mange velger også å utstyre pergolaen med belysning eller ulike varmeløsninger som gjør det mulig å sitte ute enda litt lenger på sene sommerkvelder når det begynner å bli litt kjølig ute. Hva slags takløsning du velger, vil også spille inn på prisen. Det billigste er å ha en pergola med åpent tak, men du kan også utstyre taket med en duk som kan trekkes over ved behov. Et annet alternativ er lameller som kan skrus på for å justere lysinnslipp. Hvis budsjettet ditt tillater det, kan du også vurdere motoriserte løsninger med markiseduk som trekkes for automatisk.

Valg av entreprenør er en annen viktig prisfaktor hvis du skal bygge pergola med hjelp av håndverkere. Håndverkere varierer i pris og du kan fort spare en del kroner på å gjøre undersøkelser av markedet for å finne en rimelig entreprenør. Det er ikke lett å finne konkret prisinformasjon knyttet til bygg av pergola på hjemmesidene til aktuelle bedrifter. Ofte må det gjennomføres en befaring eller du må gi en konkret prosjektbeskrivelse før entreprenørene kan gi deg et pristilbud. Henter du inn flere pristilbud, kan du sammenligne dem og unngå de dyreste fagfolkene. Hvis du er opptatt av bygge en pergola med spesialtilpassede løsninger, kan du noen ganger være lurt å engasjere en arkitekt. Dette vil i så fall bidra til å øke de totale kostnadene. Typisk tar en arkitekt mellom 800 og 1.500 kroner per time.

Skal du i gang med et større byggeprosjekt? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Kan jeg bygge pergola selv?

Hvis du vil spare penger på prosjektet eller hvis du bare liker å bygge ting selv, kan du vurdere å bygge pergolaen selv uten å involvere en snekker. Et bra resultat forutsetter likevel at du er litt praktisk anlagt og gjerne har litt erfaring med å bygge. Alternativt kan du se om du kan få hjelp av venner og bekjente som enten er fagpersoner selv eller som har kompetanse på bygg. Det er også en fordel hvis du har litt erfaring med bruk av verktøy. Hvis det er et alternativ for deg å bygge pergolaen selv, kan du kutte alle kostnadene knyttet til arbeidskraft, og du står da bare igjen med kostnadene til materialer.

Setter du den opp selv, må du være helt sikker på at du oppfører pergolaen i henhold til gjeldende regler. Ta kontakt med kommunen du bor i for å finne ut om du trenger byggetillatelse, sende forenklet byggemelding eller om du bare kan sette den opp uten å foreta deg noe. På nettet finner du gode guider som veileder deg gjennom prosessen med å bygge enkle pergolaer steg for steg, men hvis du er usikker på om du får det til, er det kanskje bedre å engasjere profesjonelle fagfolk. Da får du en garanti på arbeidet som er utført, du kan være helt sikker på at resultatet blir bra og bygget blir sannsynligvis oppført enda raskere enn hvis du gjør jobben selv. En mellomløsning er å engasjere en entreprenør, for så å bli enig om hva du kan bidra med selv for å redusere antallet arbeidstimer. Hvis du ikke har tilstrekkelig kompetanse på bygg, risikerer du at resultatet ikke blir slik du ønsket. Da kan flere tusen kroner på materialer være bortkastet. Derfor bør du tenke nøye gjennom avgjørelsen før du setter i gang med prosjektet på egenhånd.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Anbud og sammenligning av tilbud

Velger du å engasjere fagfolk for å få bygget en pergola, bør du ta deg god tid til å finne dyktige fagfolk. Det er penger å spare på å undersøke markedet, og det lønner seg sjeldent å bare velge den første entreprenøren man kommer over. Håndverkere varierer i pris og ofte kan man spare mye penger på å få bedriftene til å konkurrere om deg som kunde. Dette gjøres best ved å hente inn pristilbud fra flere aktører og deretter sammenligne pristilbud.

Du kan kontakte aktuelle bedrifter direkte med en beskrivelse av prosjektet ditt for så å spørre om pristilbud, eller du kan du registrere prosjektet ditt hos på en anbudstjeneste. Som regel er sistnevnte alternativ enklere, fordi store deler av jobben da gjøres automatisk. Du bør hente inn minst tre pristilbud for å få et solid sammenligningsgrunnlag. Du kan hente inn flere tilbud hvis ingen av tilbudene er gode, men henter du inn for mange, blir det fort rotete, og sammenligningen kan bli mer kompleks.

Når du sammenligner tilbud er det sjeldent tilstrekkelig å bare se på sluttprisen. En god sammenligning krever en grundig gjennomgang av tilbudet for å se hva som er inkludert. Ofte kan prisforskjeller skyldes at noen entreprenører har inkludert noe i tilbudet som de andre ikke har inkludert. Hvis prosjektbeskrivelsen er mangelfull, kan du også oppleve at entreprenørene har ulik forståelse av prosjektet og dette kan forklare eventuelle prisforskjeller. Sjekk om du har fått en fastpris, timepris, prisestimat eller prisoverslag. Prisoverslag kan etter loven avvike med 15%. Du trenger ikke nødvendigvis velge det rimeligste alternativet. Ofte er det verdt å betale litt mer for en entreprenør som fremstår seriøs og særlig kompetent.

Hvis du velger å bruke en anbudstjeneste, kan du vurdere Byggstart. Byggstart er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste som kobler boligeiere med entreprenører som på forhånd har blitt kvalitetssikret. Byggstart sjekker referanser, godkjenninger og kredittratinger slik at du skal kunne finne kompetente fagfolk til en rimelig pris.

Er det verdt å investere i en pergola?

En pergola kan for mange gjøre hagen til et mye triveligere sted å være om sommeren. Pergolaen skaper hygge og lunhet og ser dessuten veldig flott ut hvis du legger litt innsats arbeidet. Det er mange grunner til at folk velger å bygge en pergola. Det kan være behov for skjerming mot vind og sol, og andre ganger kan det handle om et ønske om å begrense innsyn fra naboer eller for å bare ha et hyggelig sted å tilbringe tid sammen med venner og familie om sommeren.

Om det er verdt å kjøpe en pergola avhenger av hva dine behov er, hvor stort budsjett du har, hvor mye tid du kommer til å tilbringe i pergolaen og i hvilken grad den øker komforten. Du kan bidra til å gjøre investeringen mer lønnsom ved å spare penger der det er mulig. For eksempel ved å gjennomføre en anbudsrunde for å finne rimelige fagfolk, gjøre jobben selv, eller ved å finne rimelige materialer på tilbud eller med rabatt. En pergola kan også være med på å øke verdien på boligen din, noe som i så fall vil øke lønnsomheten av byggeprosjektet.

Det er viktig at du setter opp et budsjett når du skal i gang med denne typen byggeprosjekt. Ofte kan det dukke opp kostnader du ikke hadde tenkt på underveis, og hvis du ikke har tatt høyde for det, kan det føre til at prosjektet må utsettes. Sett derfor opp et detaljert budsjett med oversikt over alle kostnader og en egen post forbeholdt uforutsette kostnader.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Skal du i gang med et større byggeprosjekt? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.