Hva koster blikkenslager? Pris i

 

2024

Lurer du på hva en blikkenslager koster? Vi forteller deg alt du trenger å vite om prisen for blikkenslagertjenester, inkludert hvilke jobber du kan hyre en blikkenslager til, hva det koster å skifte taket på boligen din, hvordan du finner en billig og kompetent blikkenslager, og mye mer. Les vår guide, så unngår du å betale for mye!

Blikkenslager

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bytte tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Pris

Hva gjør en blikkenslager?

En blikkenslager er en håndverker som blant annet sørger for å gjøre bygninger vanntette ved å reparere og skifte tak, fasader, pipehatter, beslag og takrenner. De sikrer også godt inneklima i bygninger gjennom å utføre oppgaver relatert til ventilasjon og inneklima. En blikkenslager skal i tillegg sørge for at fasader og bygninger ser estetisk bra ut, og lager derfor forseggjorte interiør- og eksteriørdetaljer som kirkespir, messingskilt, butikkinnredninger og trappegelender.

Hva koster omlegging av tak?

Et av de vanligste prosjektene en blikkenslager utfører er omlegging og skifte av tak. Her kan prisene variere mye, basert på blant annet takets størrelse og hva slags type tak det er snakk om. Basert på konkrete prosjekter fra blikkenslagere i vår database, ser vi at snittprisen per kvadratmeter ligger på rundt 2.300 kroner inkludert mva. Vi ser også at prosjekter kan komme med mot 1.700 kroner per kvadratmeter, og på den andre enden av skalaen ser vi prosjekter med en pris opp mot 3.500 kroner per kvadratmeter. Prisene inkluderer alle kostander - både arbeid og materialer.

Hva er inkludert i prisen? 

For å få et litt mer konkret perspektiv på hva som faktisk er inkludert i prisen, kan vi ramse opp følgende: riving, rigg og drift, beslag og takrenner, lekter, ønsket taktekke, papp/membran og arbeidstimer. Det kan imidlertid dukke opp uforutsette kostnader etter hvert. Du kan lese mer om dette i avsnittet “Hva påvirker prisen?”

Er kvadratmeterprisen den samme for små og store tak?

Det er vanskelig å si noe om prisen på et takskifte uten å vite alle detaljene knyttet til prosjektet, men det som er sikkert er at omfanget på prosjektet er med på å styre prisen. Naturlig nok vil et stort tak koste mer enn et mindre tak, men det er greit å være klar over at prisen per kvadratmeter vil være lavere i forbindelse med et stort tak, ettersom det finnes visse skalafordeler i et slikt prosjekt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva påvirker prisen? 

Hvis taket ditt er råttent eller så ødelagt at vann kan trenge inn gjennom taket, er du nødt til å få byttet taket. Gjør du ikke det, kan det oppstå råte og fuktskader i boligen, og slike skader vil kunne koste langt mer å fikse enn å skifte taket. I noen tilfeller kan man oppdage små skader på taket, men som ikke er så akutt at taket må skiftes umiddelbart. I slike tilfeller er det mulig å utsette omleggingen.

Det er store prisvariasjoner når det kommer til skifte av taket, og dette er faktorene som er med på å avgjøre hva totalprisen ender på:

 • Takets størrelse og husets høyde: Kostnaden ved å skifte tak blir større jo høyere bygningen er, på grunn av rigg- og driftskostnader. I tillegg vil mange og skrå vinkler også være med på å øke prisen. For eksempel er brattere tak farligere og vanskeligere å jobbe på en flate tak.
 • Type tak: Hvilket tak som skal skiftes har mye å si for prisen, særlig dersom du ønsker å skifte til en annen taktype. Det kan medføre lengre arbeidstid og langt høyere kostnader enn om du beholder den eksisterende taktypen. I tillegg er det sannsynlig at bytte av taktype vil utløse søknadsplikt. Med andre ord er det langt mindre omfattende å beholde samme taktypen som før. Blikkenslagere er de eneste som kan både levere og legge et komplett tak. En tømrer kan også legge tak, men de må alltid ha hjelp av en blikkenslager til pipe, pipehatt, takhatter og takrenner. De mest populære taktypene man finner, og som også har stor innvirkning på prisen, er skifer, takstein av betong, tre, decra, takstein av tegl, shingel, plater av aluminium/stål og betongplater. Shingel er den rimeligste typen, mens skifer er den dyreste. Til gjengjeld har skifer langt lengre holdbarhetstid - det kan holde i over 100 år, mens shingel bør byttes ut etter 20-30 år. 
 • Beslag/renner: I likhet med taktype, kan også prisene for beslag og renner variere mye. Her kan man gå for eksklusive varianter i dyre materialer eller velge rimelige løsninger.
 • Skader på det strukturelle: Hvis det viser seg at det foreligger skader på takstolen eller andre deler av rammeverket, kan dette medføre betydelig kostnader, særlig hvis det foreligger råte.
 • Uforutsette kostnader: Skal man skifte tak, må man være forberedt på at det kan dukke opp ukjente problemer i prosessen, for eksempel råte. Råte er vanskelig å avdekke før taket er fjernet, og hvis man finner dette, blir prosjektet langt mer omfattende og kostbart. Blikkenslageren vil enten komme med et nytt tilbud hvor utbedring av råte inkluderes, eller så fortsetter de i henhold til avtalt timepris, men hvor timene dermed blir langt flere enn først antatt.
 • Arbeidskraft: Blikkenslagere opererer med ulike priser, både fastpris og timepris, og hvilken blikkenslager du velger vil naturlig nok derfor ha innvirkning på prisen. Husk at å velge den billigste fort kan bli dyrt på sikt, hvis blikkenslager ikke er tilstrekkelig kompetent.

Bytte tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Priseksempel

Nedenfor skal vi ta for oss et konkret priseksempel for et prosjekt med omlegging av tak med hjelp fra en blikkenslager, hentet fra våre databaser. Dette er kun ment som et referanseeksempel, og gir en indikasjon på de ulike utgiftspostene og hva de relevante prisene ofte ligger på. Alle prisene er inkludert materialer, arbeid og mva. Detaljene vil naturlig nok variere fra prosjekt til prosjekt, og for å få et helt nøyaktig prisoverslag til er man nødt til å få en entreprenør på befaring.

Priseksempel for omlegging av tak med ca 110 kvm takflate:

 • Riving, rigg og drift: 60.000 kr
 • Snekkerarbeid: 110.000 kr
 • Blikkenslager, inkludert nye renner, pipebeslag og nedløp: 40.000 kr
 • Tekking: 25.000 kr

Totalsum: 235.000 kr

Som vi ser, havnet totalsummen her på 235.000 kroner, noe som tilsvarer litt over 2.130 kroner per kvadratmeter og en kostnad på 40.000 kroner for blikkenslagertjenester. Dette er på linje med snittprisene vi ser i markedet generelt. For å motta pristilbud på ditt prosjekt kan du registrere jobben hos Byggstart.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Kan jeg gjøre det selv? 

Legge tak: Det er kanskje fristende å spare penger ved å prøve å legge nytt tak selv. Det finnes både veledningsvideor og guider på nettet som forklarer hvordan man gjør dette på sitt eget hus. Det er likevel ikke anbefalt å gjøre det selv. Er du utdannet tømrer, er det mulig å legge selve taket, men du vil uansett trenge hjelp fra en blikkenslager når det kommer til å montere, skifte eller utbedre pipe, pipehatt, takhatter og takrenner - med mindre du vet nøyaktig hvordan dette gjøres. Hvis du omlegger taket selv, kan du risikere at det oppstår skader på boligen. Om man ikke er klar over alle fallgruver som kan oppstå, kan man risikere at taket ikke er tett nok, slik at det oppstår fukt og råte. Dette vil gå ut over husets bærende konstruksjon. En blikkelanger sikrer at det ikke trenger inn fukt selv om en takstein skulle brekke eller hvis det skulle oppstått en mindre skade på selve overflaten.

Snøfangere: Snøfangere på taket kan du montere selv, uten å risikere store skader på verken taket eller huset generelt. Snøfangere reduserer faren for at snø og is raser ned fra taket. Alle skrå tak med glatt overflate må ha snøfanger. Det finnes visse retningslinjer som må følges, men hvis du setter deg inn i dette, kan du altså fint gjøre det selv. Når det er sagt; hvis du vil være helt sikker på at dette gjøres korrekt, bør du få en blikkenslager til gjøre det.

Pipebeslag, luftehatter og beslag: Pipebeslag er beslaget i overgangen mellom pipa og taket og fører vann ut på taket. Hovedfunksjonen er å hindre at det oppstår lekkasje inn i pipa, så det er viktig at dette monteres riktig for å unngå skader og dyre reparasjoner i etterkant av monteringen. Det er mulig å montere dette selv, men da skal man vite hva man driver med. Du kan få et blikkenslagerfirma til å produsere spesialtilpassede løsninger for ditt hus, og deretter montere det selv.

Takrenner: Å montere takrenner er også noe en blikkenslager utfører, ofte i forbindelse med omlegging eller reparasjon av tak, men også som en separat jobb hvis det for eksempel viser seg at takrennene er tette, rustne eller på annen måte ødelagte. Å montere takrenner er noe du kan gjøre selv, men hvis det ikke monteres korrekt, kan det gi store fuktskader og råte på huset. Takrenner leder regnvann bort fra huset og forhindrer blant annet at kjeller og grunnmur får fuktskader. Tette eller ødelagte takrenner kan føre til at store vannmengder legger seg på konsentrerte deler av huset, og på hus med flate tak kan du nærmest arrangere bassengfest på taket om takrennene tetter seg. Det er viktig at rennene har korrekt fall, og at du har nok takrenner.

Totalrenovere: Hvis du skal totalrenovre hele eller deler av et hus, kan du enten benytte deg av en totalentreprenør som tar seg av hele jobben for deg, og som henter inn alle aktuelle fagfolk, eller du kan skaffe alle nødvendige fagfolk på egenhånd. Du kan enten hyre et blikkenslagerfirma som totalentreprenør, eller for eksempel et tømrerfirma som hanker inn blikkenslagere der det er behov for det.

Viktig med korrekt utførelse: Det er viktig å huske at tak, piper og takrenner er noe som skal være på et hus i mange år. Det er derfor viktig at det blir korrekt utført av kompetente fagfolk. Det er altså ikke her du skal prøve å spare mest mulig penger ved å ta i et tak selv eller gi sønnen din en sommerjobb.

Hvordan sammenligne tilbud? 

Hvordan finne billig blikkenslager: Mange er på jakt etter en prisgunstig blikkenslager, da bankkontoen ofte får kjørt seg nok bare av selve arbeidet blikkenslageren skal utføre. Et takbytte er for eksempel en kostnad som merkes godt. Man bør imidlertid ha i bakhodet at et tak gjerne skal bli liggende i minst 30 år, og at det derfor lønner seg å velge en kvalitetssikret blikkenslager med god erfaring. Man skal være forsiktig med å ta snarveier i et slikt omfattende prosjekt. Hvis det viser seg at arbeidet eller materialene er av lav kvalitet, kan du spare penger nå, men det kan bli dyrt på sikt.

Det lønner seg derfor å gjøre en grundig jobb når du henter inn tilbud fra ulike blikkenslagere eller entreprenører. Du bør samle inn tilbud fra tre forskjellige bedrifter, for å kunne ha et godt sammenligningsgrunnlag. På denne måten får du et realistisk bilde av totalbudsjettet og hva hver enkelt blikkenslager kan gjøre for deg. Du kan hente inn tilbud selv, men det kan være en fordel å benytte seg av en anbudstjeneste. Du kan for eksempel bruke vår gratis og uforpliktende anbudstjeneste her på Byggstart. Vi kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Vi sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med aktører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Her kan du altså sammenligne tilbud fra en rekke konkurrerende bedrifter, med god mulighet til å finne et alternativ som passer godt med dine budsjettrammer.

Når du skal sammenlingne tilbud bør du vurdere følgende faktorer:

 1. Er det store variasjoner i prisene og hvorfor? Kan noen av aktørene ha misforstått prosjektets omfang?
 2. Har håndverken inkludert alle de samme postene i tilbudet? Er noe utelatt? 
 3. Er det snakk om timepris, fastpris eller et estimat? Husk at hvis det er oppgitt et estimat så kan prisen variere helt opp til 15% fra den oppgitte prisen
 4. Er noe definert som tillegg og hva er isåfall prisen for dette? 
 5. Er det tatt noen forbehold i tilbudet? 

Gratis befaring

De fleste blikkenslagere tilbyr gratis befaring, noe det er lurt å benytte seg av. Hvis du for eksempel lurer på om taket ditt i hele tatt bør reparares eller skiftes, kan en blikkenslager komme på gratis befaring og finne ut hva som eventuelt må gjøres. Befaringen hjelper blikkenslageren til å få kjennskap og oversikt over prosjektet du ønsker å få utført, og det er etter en slik befaring du gjerne får et estimat og et tilbud for gjennomføringen av prosjektet.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Er det verdt å skifte taket? 

La oss si at du står ute og ser opp på taket ditt. Kanskje er det vår. Snøen har akkurat forsvunnet, solen skinner og du har hørt at det er viktig å sjekke taket på våren ettersom snøen kan gå hardt utover tak. Kanskje ser du en sprukken takstein. Kanskje ser du at taket er litt løst i enkelte områder. Kanskje ser du rust eller mose enkelte steder. Da tenker du kanskje; er det verdt det? Er det verdt å skifte taket på grunn av dette?

Det enkle svaret på dette er: Ja, det er verdt det. Hvis det for eksempel er rust på beslaget, som du finner rundt piper, takvinduer og lufterør (ofte kalt gjennomføringene) kan dette føre til fuktproblemer, lekkasjer og råte, og dette kan i verste fall ødelegge den bærende konstruksjonen til huset. Dette vil dermed bli dyrere å fikse jo lengre du venter, og for å være sikker på at det blir skikkelig utbedret, bør du bruke erfarne fagfolk. Fukt og råte er ikke noe man ønsker i huset sitt, da det kan gi flere store skader.

Her er noen tips til hvordan du sjekker taket ditt, og hva du bør gjøre hvis du oppdager at noe ikke er som det skal:

 1. Hvor gammelt er taket? Finn først ut hvor gammelt taket ditt faktisk er. De ulike taktypene har noe ulike levetid; shingel bør for eksempel byttes ut etter 20-30 år, mens skifer holder seg godt i over 100 år. Takplater holder seg i rundt 50 år, mens tegl lever i cirka 75 år før et bytte er nødvendig.
 2. Hvis du ser sprukne takstein, bør disse byttes ut så raskt som mulig.
 3. Kjenn etter om tekkingen begynner å bli løs i enkelte områder. Isåfall bør dette repareres så raskt som mulig.
 4. Se etter sprekker på belegget og om det har dannet seg rust på spikere, takrenner og beslag. Vinterværet kan gå hardt utover beslaget som igjen kan føre til lekkasjer, fuktproblemer og råte.
 5. Sjekk nedløp og takrenner på en regnfull dag, for å se om de er tette eller ikke. Tette takrenner må fikses, da dette hindrer vann i å renne bort fra huset, noe som kan føre til at det dannes fukt og råte både via tak og grunnmur.  Et faresignal er at det renner vann bak rennene. Du kan sjekke at rennene er tomme for løv og annet.
 6. Sjekk om det er hull i undertaket og at det ikke har dannet seg fukt eller mugg på trelekterne under takstein. Rennemerker på loftet er også en klar indikasjon på at taket bør skiftes.
 7. Sjekk om det har dannet seg mose på taket. Har det det, bør en fagperson undersøke at dette ikke har ført til større skader. I alle tilfeller bør mosen fjernes med kost og hageslange, da den kan føre til frostpregningn og gode vekstvillkår for andre planter med røtter som kan gi skader på taket.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bytte tak? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.