Elementhus: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du bygge et elementhus? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Elementhus

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge elementhus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Å bygge elementhus blir stadig mer populært i Norge. Det gjelder både for eneboliger og flermannsboliger. Det finnes et bredt spekter av elementhus i mange ulike prisklasser.

Hva koster det å bygge elementhus?

Elementhus består av ferdigbygde fabrikkproduserte elementer som monteres på byggeplassen. Dette er i kontrast til plassbygde boliger, som bygges i sin helhet på tomten.

Basert på våre prisdatabaser i Byggstart, ligger gjennomsnittlig totalpris per kvadratmeter på oppføring av eneboliger på 33.000 kroner. Høy pris ligger på 45.000 kroner, mens lav pris er 27.000 kroner per kvm. Hvor man havner på denne skalaen, avhenger av en rekke faktorer som kompleksitet, grunnforhold og standard. Elementhus ligger ca på samme snittpriser som eneboliger totalt, ettersom elementer ikke gir noen betydelig kostnadsbesparelser sammenlignet med plassbygd eller pre-cut på små volumer (betydelig lønnsomhet oppnås først ved 3+ enheter). I Byggstart ser vi at prisen for elementene og montering av disse normalt utgjør mellom 20% og 35% av totalkostnaden for å bygge et hus, så en besparelse her vil uansett ikke bevege totalkostnaden veldig mye som andel av totalen.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva styrer prisen på å bygge elementhus?

Når man bygger elementhus, mottar man ferdigbygde elementer fra en fabrikk. De lages i henhold til arkitekttegninger. Her kan man velge mellom kataloghus (ferdighus) og å få tegnet sitt eget hus. Begge boligtypene kan leveres som elementer. Som prisstatistikken over viser, er det store variasjoner i hva et elementhus kan komme til å koste. Noen avgjørende drivere av pris er:

  • Valg av produsent: Det finnes et høyt antall produsenter som leverer huselementer til det norske markedet. De konkurrerer på mange felt, deriblant pris. Enkelte satser på løsninger som passer mindre budsjetter, mens andre opererer i høyere prisklasser. Hvilken produsent man velger kan dermed spille inn på de samlede kostnadene for å bygge elementhus.
  • Produsentens beliggenhet: Tidligere var det svært utbredt at byggherrer fikk elementhus levert fra fabrikker i utlandet. Dette bød på betydelige besparelser. Nå har prisen jevnet seg noe ut mellom norske og utenlandske fabrikker. Det skyldes blant annet at den norske krona nå er svakere, og at produksjonsvolumene hos de norske produsentene har gått opp. Allikevel kan prisen variere avhengig av hvor elementene produseres.
  • Husets kompleksitet: Å bygge hus bestående av elementer egner seg best for enkelte hustyper. Har man funkislignende hus, eller andre hus med enkle, klare linjer, kan man med fordel benytte ferdige elementer. Hus med mer intrikat design, mange karnapper og utbygg, vil ikke egne seg like godt. Jo mer minimalistisk boligen er, desto enklere og rimeligere er den å føre opp.
  • Valg av produkter og løsninger: Elementhus består av de ytre bestanddelene på boligen: takk, ytterdør, vinduer, yttervegger og etasjeskiller. Derfor vil denne fremgangsmåten hovedsakelig redusere utgiftene til tømrere. Når elementene er levert og montert, gjenstår fortsatt det indre arbeidet på boligen. Det inkluderer innredning, kjøkken, bad, ventilasjon, lys, m.m. Hvilke valg man tar her, vil spille inn på pris i betydelig grad.
  • Valg av entreprenør: De fleste byggherrer går gjennom en entreprenør når de skal bygge elementhus. Entreprenøren kan bidra gjennom hele prosessen. De fleste elementhus-produsenter foretrekker å snakke med en entreprenør, fremfor lekfolk. Dette gjør entreprenøren til en svært viktig aktør når man skal bygge elementhus. Også blant entreprenører finnes store prisforskjeller. Hvem man velger, kan få betydelig innvirkning på kostnaden.  
  • Tomtens spesifikasjoner: Prisene som er oppgitt i denne artikkelen inkluderer ikke prisen på tomten man velger. Likevel er dette en viktig utgift, som man må regne med når man skal sette estimere hva prosjektet vil koste. Har man for eksempel behov for å sprenge i fjell, vil dette skyve kostnadene oppover. Det er også essensielt at tomten er lett tilgjengelig for levering av elementer og bruk av kran.

Bygge elementhus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lønner det seg å bygge elementhus?

Hvorvidt det lønner seg å bygge elementhus, varierer fra prosjekt til prosjekt. Her er det en rekke faktorer å vurdere:

  • Tidsbesparelser: Det vil som regel ta betydelige mindre tid å bygge elementhus, sammenlignet med plassbygde hus. Dette kan være av stor verdi for eiendomsutviklere ønsker å gjennomføre flere prosjekter per år.
  • Skalafordeler: Jo flere identiske hus man bestiller (f.eks. ved å bygge rekkehus), desto lavere blir prisen per enhet fra produsent. Det vil si at man kan spare penger på å bygge elementhus hvis man skal stå for en større utvikling med flere enheter.
  • Tomtens spesifikasjoner og beliggenhet: Når man skal bygge elementhus, er det viktig at tomten er fremkommelig for lastebil og kran. Hvis ikke, vil det bli vanskelig å montere elementene. Det vil altså ikke lønne seg å bygge elementhus under slike omstendigheter.
  • Hustype: Noen hustyper er mer egnet for å bygge som elementhus. Dette gjelder særlig funkislignende hus med enkle linjer. Mer komplisert boliger med mye vinkler og detaljer i fasaden er vanskeligere å føre opp ved hjelp av ferdige elementer.

Hvorvidt det lønner seg å velge elementhus avhenger altså av en rekke faktorer. Dersom man velger en hustype og tomt som egner seg godt for ferdige elementer, kan man gjøre prosjektet både enklere og rimeligere ved å velge denne fremgangsmåten. Disse besparelsene vil være klart størst på større prosjekter (flermannsbolig, rekkehus osv.)

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan bestiller man et elementhus?

Tidligere var elementhus nærmest ensbetydende med kataloghus (ferdighus). I dag er det vanligere at man kan få utviklet arkitekttegninger som sendes til elementhus-produsenter.

Å bestille elementer fra produsent er normalt en oppgave for entreprenøren. Derfor er det viktig å engasjere kompetente og erfarne fagfolk med erfaring med å bygge med elementer. Ved å skrive kontrakt med en kunnskapsrik entreprenør, kan denne prosessen gjennomføres så enkelt og sømløst som mulig. Element-produsenten vil vanligvis ikke ha direkte kontakt med privatkunder. De foretrekker å forholde seg til entreprenører. Dette gjør entreprenøren til en desto viktigere aktør i prosjektet.

Så snart man har begynt prosjektet, er det sentralt å engasjere en pålitelig og dyktig entreprenør. Jo nærmere samarbeid som eksisterer mellom byggherre, arkitekt og entreprenør, desto større blir sjansene for et vellykket resultat.  

Entreprenøren kan også stå ansvarlig for grunnarbeidet og støpning av fundament. Dette må stå klart før elementene kan leveres. Selve monteringen faller også under entreprenørens ansvar. Det samme gjelder det innvendige arbeidet, som gjenstår når elementene er ferdig montert. Herunder faller alle utførende fag, sånn som rørleggere, elektrikere, malere, blikkenslagere osv. Entreprenøren vil også koordinere arbeidet mellom alle disse fagfeltene.

Mange entreprenører har faste produsenter som de samarbeider med. Dette kan by på besparelser på pris som kan videreføres til kunden.  

Hvordan finner man riktig byggentreprenør?

Har du bestemt deg for å få bygget et elementhus, kan vi i Byggstart hjelpe deg å finne rett entreprenør til prosjektet. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Det er gratis å legge ut oppdrag, og du vil motta flere uforpliktende pristilbud.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge elementhus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.