Grunnarbeid: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du utføre grunnarbeid? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Grunnarbeid

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på grunnarbeid

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva koster det å utføre grunnarbeid?

Grunnarbeidet innebærer alt som må gjøres på tomta før byggearbeidet begynner. Dette rommer blant annet gravearbeid, sprenging, fjerning av masse, tilføring av masser, og planering.

Man ser at grunnarbeidet ofte er en stor usikkerhet når man skal gå i gang med å bygge. Det er i denne delen av prosjektet hvor byggherrer ofte sprekker sitt budsjett, ettersom det kan dukke opp store og uforutsette kostnader her.

I Byggstart har vi utarbeidet en prisdatabase basert på prosjekter der kunder har benyttet vår plattform til å finne håndverkere eller entreprenører. Ifølge vår prisdatabase er gjennomsnittsprisen for grunnarbeid på rundt 7.000 kroner per kvadratmeter. Denne prisen inkluderer alle omkostninger i forbindelse med grunnarbeidet, men ikke grunnmur og såle, som vanligvis ikke inngår i grunnarbeid. Det er imidlertid meget stor variasjon i prisen mellom ulike typer prosjekter, men vi ser at de fleste betaler mellom 3.000 og 12.000 kroner per kvadratmeter for utføring av grunnarbeid.

Det kan imidlertid være vanskelig å estimere disse kostnadene, ettersom de hovedsakelig blir styrt av grunnforholdene på tomten, og selvsagt hvor dypt det skal graves. Grunnforholdene kan variere mye fra tomt til tomt. Man vet ikke hva man har med å gjøre før man har begynt å grave. Det kan fort bli dyrt hvis man må sprenge mye fjell eller hvis det er leire på tomten.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva er det som driver prisen på grunnarbeidet?

Ved å utføre en befaring av tomten og hente inn informasjon om nærliggende tomter, kan man danne seg et bilde av kostnadene for å utføre grunnarbeidet. Det er alltid en usikkerhet knyttet til denne estimeringen, da det er mye som kan gjøre grunnarbeidet dyrere.

Ustabile jordforhold kan for eksempel gjøre grunnarbeidet dyrt. Det samme kan mye stein og fjell. Da kan timetallet øke betraktelig. Behovet for større og dyrere gravemaskiner kan også øke.

I flere tilfeller er man også avhengig av å engasjere en arkitekt som vil ha ansvaret for arkitekttegninger og prosjektering av prosjektet. Om dette er nødvendig, vil dette også være med på å øke kostnadene. Er man avhengig av å sende en søknad til kommunen, vil dette også medføre et gebyr. Prisen på dette avhenger av hvilken kommune du er bosatt i.

Her er noen andre faktorer som kan gjøre grunnarbeidet dyrere:

 • Utgifter til landmåling
 • Utgifter til geoteknisk undersøke
 • Trær som må fjernes
 • Sprengning/pigging av fjell
 • Lang reisevei til nærmeste deponi
 • Leie av dyre maskiner
 • Hvor dypt man må grave for å komme til jord som har bæreevne
 • Funn av kulturminner kan forsinke byggeprosessen
 • Forurenset jord
 • Radon i marken

Få 3 tilbud på grunnarbeid

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hvordan gjøre det billigere?

Det beste er å kjøpe en eiendom som er byggeklar. Hvis du for eksempel bygger i et veletablert boligområde, kan det hende at tomten allerede er klargjort.

Hvis man må bygge på en tomt som ikke er byggeklar, kan det være lurt å undersøke hva som finnes under bakken. En geoteknisk undersøkelse kan være med å avklare om jorden er god. En slik undersøkelse kan for eksempel si om det er mye fjell, og hvilken sammensetning jorden under tomten har. Alt dette har en betydning for hvordan grunnarbeidet vil bli gjennomført.

Hva som skjuler seg under bakken er ikke alltid opplagt. Om bakken består av grus og stein handler det mest om å jevne ut. Er det fjell, må du kanskje sprenge først. Hvis det er leire i bakken, kan det kreve en viss forsterkning.

Rådfør deg tidlig med fagfolk. Kostnadene knyttet til grunnarbeid kan være vanskelig å fastslå, og det kan være en ide å ta kontakt med fagfolk tidlig i prosessen for råd og tips. Hvor mye rådgivning du trenger vil selvsagt påvirke prisen, men det kan lønne seg i lengden. God og kompetent rådgivning fra arkitekt, byggrådgivere eller entreprenør kan minske sjansen for antall feil, og det vil bidra til å sikre at arbeidet blir ferdig til rett tid.

Her er flere ideer som kan bidra til å redusere utgiftene:

 • Sett arbeidet ut på anbud. Konkurranse fører vanligvis til lavere pris og høyere kvalitet.
 • Hvis tiden tillater det, kan du planlegge å gjennomføre prosjektet utenfor høysesongen. Dette varierer avhengig av hvor du bor, men ofte høst og vinter.
 • Ikke kast brukbar jord. Bruk den heller til å fylle på senere, så du slipper å kjøpe ny jord.
Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan velge rett fagfolk for jobben?

Godt utført grunnarbeid er en av de viktigste faktorene i byggeprosessen. Hvis det ikke blir utført ordentlig, kan konsekvensene bli alvorlige. For at grunnarbeidet og huset ditt skal være så bra som mulig, bør du velge en dyktig og erfaren entreprenør. Velg noen som har lang erfaring, har gode referanser og som har vist at de kan gjennomføre denne typen grunnarbeid tidligere med godt resultat.

Ekstrakostnader knyttet til grunnarbeidet er ofte den vanligste grunnen til konflikt mellom entreprenør og bestiller. Vær derfor nøye med å bli enige om hva som er inkludert og hva som ikke er inkludert. Hva skjer for eksempel hvis graveren treffer på fjell? Inngår sprengning? Hva hvis det er mer masse enn forutsatt? Er bortkjøring av massen inkludert?

Når du sammenligner pris fra flere entreprenører er det viktig å sammenligne hva som er inkludert og ikke, slik at man vurderer de ulike tilbudene opp mot hverandre på likt grunnlag.

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Det er kostnadsfritt og uforpliktende for deg som byggherre, og du vil motta tilbud fra flere kandidater.

Sammenlign tilbud

Det er viktig at man henter inn tilbud fra flere entreprenører når man skal engasjere fagfolk. Dette gjør at man får inn flere tilbud, som gjør at man sammenligne tilbudene opp mot hverandre. Når man sammenligner de ulike tilbudene, er det viktig å se etter om:

 • De samme postene er inkludert i tilbudet: Se over hva de ulike entreprenørene har definert som tillegg og hva som er spesifisert. Jo flere tillegg som er inkludert i tilbudet, desto større er sjansen for at prisen blir høyere.
 • Hvilke forbehold entreprenørene har tatt i tilbudet: Når man skal utføre grunnarbeid, er det vanskelig å vite eksakt hva prisen vil ligge på før man får undersøkt grunnforholdene. Dette gjør at man ofte må ta med visse forbehold i tilbudet. Om det er færre forbehold, vil prisen være mer konkret.
 • Pris: Prisen man blir tilbudt er en vesentlig faktor for hvilken entreprenør man ønsker å engasjere. Det er likevel lurt å veie prisen opp mot blant annet erfaring, kompetanse og effektivitet. Det er også viktig å se hvor mye som er satt som fastpris, estimat og uforpliktende kalkyle. En fastpris vil være mye mer sikkert, ettersom det gjør det lettere å planlegge finansieringen. Et estimat kan variere opp eller ned 15% av prisen som er tilbudt.
Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Vær ute i god tid

Det er anbefalt at man starter forberedelsene god tid i forveien. Dette legger et godt grunnlag for å planlegge prosjektet.

Man ser at det ofte kan ta lang tid å finne dyktige håndverkere til prosjektet sitt, ettersom populære håndverkere ofte har lang ventetid. Dette kan ta flere måneder, så det er lurt å legge prosjektet ut på anbud god tid i forveien. Om man forbereder seg godt, er det også enklere å kunne tilpasse prosjektet etter værforholdene. Man graver ikke ut tomter eller store tilbygg på vinteren. Når det gjelder drenering (graving inntil husveggen) og å pigge ut kjellere, kan dette være lønnsomt å gjøre på vinteren. Dette fordi det er færre prosjekter lagt ut, og dermed flere ledige entreprenører. Dette medfører ofte rimeligere pristilbud.

Jo bedre forberedt man er, desto enklere er det å gjøre eventuelle endringer underveis i prosjektet. En erfaren fagperson vil kunne vurdere hva slags arbeid som er nødvendig og gi en god prisantydning på prosjektet.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på grunnarbeid

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.