Tegne hus: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du i gang med å tegne hus? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Tegne hus

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Når man skal bygge hus har man valget mellom å kjøpe brukt, bygge ferdighus, eller få et hus tegnet spesielt til en selv. Dersom man velger å tegne hus med hjelp fra en arkitekt, er den store fordelen at man kan få alt nøyaktig slik man vil ha det. Når man kjøper brukt eller velger å bygge et ferdighus vil det stort sett alltid være visse områder der man må inngå kompromisser. En arkitekttegnet bolig derimot, gjør det mulig å bygge nøyaktig den boligen man ønsker seg, på den tomten man ønsker å bo på.

Hva koster det å få tegnet hus?

Dersom du allerede nå ønsker å hente inn fagfolk til ditt prosjekt med tegning av ny bolig, kan du benytte gratistjenesten Byggstart. Vi har samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerfirmaer på ett sted, så det skal bli enklere for deg å velge aktører til ditt prosjekt. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, hjelper vi deg i gang med anbudsprosessen.

Basert på tilbud og fakturaer fra prosjekter gjennomført med aktører fra vårt nettverk, har vi i Byggstart opparbeidet en prisdatabase. Denne statistikken lar oss beregne snittprisene på en rekke forskjellige byggeprosjekter.

Når det gjelder tegning av hus, vil dette normalt utgjøre rundt 5-10% av de totale kostnadene. Dersom det totale budsjettet for eksempel er på 7 millioner, kan tegning og annet arbeid med arkitekt utgjøre rundt 450.000 kroner. Samtidig finnes det alltid prosjekter som kan bli både dyrere og billigere enn denne snittprisen. En lav pris for arbeid med arkitekt kan komme på 200.000. Mer kompliserte og større prosjekter kan komme opp i over 700.000 kroner.

Disse prisene inkluderer alt arbeid som utføres av arkitekten. I tillegg til tegningen av boligen, er det også arkitekten som utfører jobben med søking til Plan og bygg. I tillegg inkluderer prisen noe oppfølging underveis i byggingen. Det kan imidlertid lønne seg å bruke litt ekstra på denne posten, ettersom det kan være svært praktisk å ha arkitekten til stede underveis.

Timepris for arkitekt ligger gjerne på et sted mellom 900 og 1.800 kroner. Det vil være antallet timer arkitektkontoret bruker på ditt prosjekt som avgjør sluttprisen. I neste punkt går vi gjennom hva som kan gjøre at arkitekten bruker færre eller flere timer på tegningen av akkurat din bolig.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva er drivere av pris på tegning av bolig?

Størrelsen: En viktig driver av pris for tegning av bolig, er størrelsen på bygningen. Jo større du ønsker å bygge, desto flere detaljer må arkitekten tenke gjennom og utforme i prosjekteringen.

Kompleksitet: Svært avanserte eller unike byggeprosjekter kan gjøre at sluttprisen blir dyrere enn gjennomsnittet. Her vil det typisk være mange løsninger i konstruksjon og bygging som må utformes spesielt til din bolig. Dette gjør at prisen for arkitekttjenestene blir høyere. I tillegg kan det bli mer krevende å utforme arbeidstegninger og beregne bæreevne dersom man ikke benytter seg av standardløsninger.

Søknadsjobben: Dersom ditt prosjekt krever søking om dispensasjon fra flere ulike byggeregler og reguleringsplaner, kan dette gjøre at søknadsjobben blir mer tidkrevende og dermed dyrere.

Plassbygde løsninger: Dersom du ønsker at arkitekten også skal utforme innvendige løsninger, kan dette drive prisen opp. Når det gjelder garderobe, hyller og møbler vil det stort sett være billigere å gå for en løsning man kjøper i butikk. Samtidig kan spesialtilpasse løsninger utnytte arealet mer effektivt, og dermed bli rimeligere i noen tilfeller.

Det er lurt å kartlegge hvilke krav og behov du når du skal få tegnet din nye bolig. På den måten er det enklere å avgjøre hvor du skal forsøke å spare inn, og hvor du skal prioritere litt høyere kvalitet Dersom det er viktig for å holde prisen nede, er dette noe du kan nevne til arkitekten allerede på et tidlig tidspunkt. Arkitekten vil kunne være behjelpelig med å finne en løsning som er kostnadseffektivt og samtidig oppfyller kravene dine.

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hvordan forberede seg til første møte med arkitekten?

Utenom tomten er det ingen krav til hva du må ha klart på forhånd. Det er riktignok lurt å vite noe om budsjettrammene. Som nevnt utgjør arbeidet med arkitekt rundt 5-10% av totalprisen på prosjektet. Å ha kartlagt budsjettrammene gjør det enklere for arkitekten å finne ut hvilken prisklasse prosjektet plasserer seg i og hvor mye du har råd til å bruke på selve tegning av boligen.

Det er også en stor fordel vite noe om hva du ønsker å ha i den nye boligen din. Dette gjelder for eksempel størrelsen på boligen og hvor mange rom av hver type. Antall soverom og bad er et fint sted å begynne. Man kan også vurdere om man ønsker åpen løsning, eller separat stue og kjøkken.

Du trenger heller ikke ha noen klar formening om boligens utseende. Noen kommer til første møte med arkitekten uten noen tanker om estetikk og ønsker at arkitektene skal starte idemyldringen. Andre har samlet inspirasjon og ideer, og tatt med bilder og skisser til første møtet med arkitekten. Uansett er arkitekten ekspert på å få dine ønsker ned på papiret. Gjennom videre arbeid med arkitekten vil dere sammen komme frem til nøyaktig hvordan boligen skal se ut og hva den skal inneholde.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

En arkitekts tips til en vellykket gjennomføring

Vi spurte arkitekt Alexander H. Berg i Various Architects om hans beste råd til en vellykket gjennomføring.

Som tidligere nevnt kan det lønne seg å sette av en post i budsjettet til oppfølging med arkitekt underveis i byggingen. Det vanlige er gjerne at arkitekt, entreprenør og tiltakshaver (altså deg) deltar på jevnlige byggemøter. I tillegg kan det være nyttig å ha arkitekten til stede på byggeplassen noe oftere enn disse møtene. Ved at en slik fagperson følger med på prosjektet kan man forsikre seg om at arbeidet blir utført i henhold til tegningene. Arkitekten kan også avdekke eventuelle feil eller mangler som måtte oppstå underveis. På den måten kan man få utbedret disse fortløpende, noe som er langt rimeligere enn å rette dem opp på et senere tidspunkt.

Berg mener det viktigste i ethvert prosjekt med arkitekt, er god kommunikasjon mellom tiltakshaver og arkitektkontor. Underveis i hele prosessen vil tiltakshaverens innspill være svært viktige for avgjørelsene som tas. Berg påpeker også at huseierne ofte er aller mest fornøyd når de selv har fått delta i prosessen, slik mange arkitektkontorer også oppfordrer kundene til å gjøre. Vær derfor aldri redd for å komme med forslag og innspill. All info om ønsker og behov vil være nyttig når arkitekten jobber med å tegne boligen din.

Hvordan finne entreprenør til prosjektet?

Uansett hva slags byggeprosjekt du skal i gang med, er det helt sentralt å finne dyktige og pålitelige fagfolk. Hvis ikke entreprenøren har rett erfaring og kompetanse kan det føre til store ekstra kostnader, og det kan bli nødvendig med mer vedlikehold over tid. Firmaet du velger bør kunne vise til å ha utført flere tilsvarende prosjekter. For eksempel lønner det seg å finne en entreprenør som har erfaring med å bygge hus i samme materiale som du selv planlegger å bruke.

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Om du legger ut prosjektet ditt på Byggstart.no, vil du motta pristilbud fra flere entreprenører som har kompetansen og erfaringen som kreves for å bygge ditt arkitekttegnede hus.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på ditt byggeprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.