Bygge Funkishus: Hva koster det? (2019-pris)

Funkishus

Innhold:

Del 1: Hva koster et funkishus?Del 2: Hva er driverne av prisen?Del 3: Hvordan finne de rette fagfolkene?

Trenger du fagfolk til jobben? Legg ut prosjektet på Byggstart.no

Funkisstilen kjennetegnes av rette linjer, geometriske former og store vinduer. Ser man seg rundt i et hvilket som helst nybyggerfelt, er det tydelig at flere og flere nordmenn ønsker seg en bolig inspirert av denne stilretningen. Noe annet som var sentralt i funkisstilens storhetstid, var nettopp funksjonaliteten. Med en arkitekttegnet funkisbolig kan dere få en optimal utnyttelse av arealene, maksimere lysinnslippet, og oppnå store og rene flater både innvendig og utvendig. Uansett hva dere ønsker å inkludere i deres funkisprosjekt, kan en avgjørende faktor bli prisen. Vi vet at det kan være uoversiktlig å sette seg inn hva bygging av ny bolig vil koste. I denne artikkelen har vi derfor forsøkt å samle prisstatistikk og informasjon om ulike drivere av pris, samt informasjon om hvordan du finner de best egnede entreprenørene til bygging av nettopp ditt funkishus.

Hva koster det å bygge et funkishus?

I byggstart benytter vi prisdata fra tidligere prosjekter gjennomført med fagfolk fra vårt nettverk, til å hjelpe andre huseiere med å få oversikt over vanlige priser på ulike typer byggeprosjekter. Med etter hvert flere hundre slike ulike prosjekter har vi kunnet bygge opp en prisdatabase med gjennomsnittspriser for mange av de vanligste byggeprosjektene. Av denne statistikken ser vi at prisen for bygging av funkishus (og andre arkitekttegnede hus for den saks skyld) normalt havner et sted mellom 22.000 kroner og 40.000 kroner. For prosjekter av gjennomsnittlig størrelse og kompleksitet, kan kvadratmeterprisen gjerne havne et sted rundt 28.000 kroner. Prosjekter med høy standard og flere eksklusive løsninger kan havne på 40.000 kroner per kvadratmeter og noen ganger også mer. Dersom dere holder dere til standardløsninger, og ellers gjør det dere kan for å holde prisene nede, kan det være mulig å ende på en sluttpris som tilsvarer en kvadratmeterpris på så lite som 22.000 kroner.

Disse prisene inkluderer alle materialer, både de huseier selv kjøper inn, og de entreprenøren står for. Prisen inkluderer også alle arbeider tilknyttet selve byggingen. Merk likevel at kostnader tilknyttet arkitekt ikke er inkludert i denne prisstatistikken.

Du kan i tillegg regne med å måtte betale mellom 150.000 og 400.000 for arbeid med arkitekt. I første omgang vil arkitekten stå for utforming av tegninger og dokumenter som er nødvendig for søking til kommunen. Dette utgjør hoveddelen av kostnadene til arkitekt, og havner gjerne på mellom 50.000 og 200.00 avhengig av prosjektets kompleksitet. I tillegg vil arkitekten også måtte utforme en detaljprosjektering, før arbeidene går i gang. Dette utgjør de resterende 100.000 til 200.000 kronene.

Som man ser er det altså rom for store prisforskjeller ved bygging av en ny funkisbolig. Både kostnadene til arkitekt og kostnader til bygging vil i stor grad drives av prosjektets størrelse og kompleksitet. Likevel ser vi at større prosjekter ofte har en noe lavere kvadratmeterpris, sammenlignet med mindre boliger av samme standard. Dette skyldes at det finnes visse skalafordeler ved bygging av større boliger. I neste avsnitt ser vi nærmere på noen av de andre største driverne av pris.

Hva er de største driverne av pris ved bygging av funkisbolig?

For å vite hvordan dere kan holde prisene på deres prosjekt nede, er det nyttig å få innsikt i hva som er de største driverne av pris. Det vil si hvilke budsjettposter der forskjellen mellom de billigste og de dyreste løsningene er størst. For bygging av et nytt funkishus er mange av prisdrivende de samme som på andre arkitekttegnede boliger. Visse prisdrivere kan likevel bli spesielt relevante for nettopp bygging funkisbolig.

Kompleksitet og konstruksjonsmåte: En av de store driverne av pris når man skal bygge ny bolig er selvfølgelig prosjektets overordnede kompleksitet. Dersom dere ønsker å bygge boligen på en måte som er unik for nettopp deres hjem, kan dette bli dyrere enn dersom man velger mer standardiserte konstruksjonsmetoder. Høy kompleksitet i byggingen krever omfattende kunnskap fra entreprenør sin side.

Ved bygging av funkisbolig kan det hende at det blir aktuelt å bygge hele eller store deler av konstruksjonen i betong eller mur. Det er ofte slik de originale funkishusene ble bygget. Dette kan bli betydelig dyrere enn å for eksempel bygge i tre, for så å kle med plater med murpuss. Samtidig finnes det en rekke fordeler med konstruksjoner i mur og betong. Blant annet holder slike hus godt på varmen, og du oppnår et stabilt og behagelig inneklima. En annen fordel med denne konstruksjonsmetoden er at du slipper vedlikeholdskostnader. En bolig som er bygget i betong eller mur vil være tilnærmet vedlikeholdsfri i all overskuelig fremtid, såfremt arbeidene er utført av erfarne håndverkere.

Terreng og adkomst: Kanskje har dere allerede kjøpt tomt og bestemt dere for hvor boligen skal ligge i terrenget. Husk at dette kan ha en del å si for sluttprisen på byggingen av deres funkisbolig. Dersom fremkommeligheten til byggeplassen er krevende, kan dette gjøre at entreprenøren må bruke mer tid. Det vil altså si at prosjektet kan blir dyrere. Samtidig kan det være verdt å prioritere naturskjønne omgivelser rundt boligen, fremfor lettere adkomst til byggeplassen de månedene det pågår. I tillegg vil typen grunnmasser kunne være med på å drive prisen opp eller ned. Består grunnen av mye fjell kan det bli nødvendig å sprenge, som er dyrere enn graving alene. Bortkjøring av masser er også en stor utgiftspost, som mange uerfarne husbyggere kanskje glemmer. Noen ganger kan bortkjøring av masser være like dyrt som selve gravingen, mens du andre ganger faktisk kan tjene penger på å selge massene fra tomten din. Dette vil du kunne få mer informasjon om etter at entreprenør har vært på befaring på tomten din.

Bad og kjøkken: De dyreste rommene ved bygging av nye boliger er normalt kjøkken, bad og andre våtrom. Hvis dere ønsker å holde prisen på deres prosjekt nede, kan det derfor lønne seg å begrense antallet slike rom i boligen. Ta en vurdering på hva dere har behov for, og husk alltid å ta fremtidige familieendringer med i betraktning. Dersom man planlegger familieforøkelse kan det bli behov for flere baderom etter hvert. Det vil være billigere å bygge disse rommene nå, fremfor å utvide boligen på et senere tidspunkt.

Materialvalg: Med materialvalg menes alle valgene dere må ta når det gjelder alle materialer både utvendig og innvendig i den nye boligen deres. Her sier det seg altså selv at det finnes store variasjoner i priser og utførelser. Dere må blant annet bestemme dere for hva slags kledning, gulv, maling, dører, vinduer og innredning dere vil ha. Ofte vil selvsagt prisen ha en viss sammenheng med kvaliteten. For å finne kvalitetsmaterialer til gode priser, kan det lønne seg å holde seg oppdatert på kampanjer og tilbud underveis i prosjektet. Dere velge å kjøpe inn materialer dere trenger dersom dere får gode priser. Dette fordrer riktignok at dere har et trygt og tørt oppbevaringssted for materialene, frem til de faktisk skal brukes.

Tekniske løsninger: Med tekniske løsninger menes alt fra elektrisk anlegg og oppvarming, til ventilasjon og eventuelle energieffektive tiltak. Her kan man også holde utkikk etter gode tilbud, og noen ganger kan det også hende entreprenøren har gode avtaler med visse leverandører. Husk at energibesparende tiltak vil kunne spare seg inn økonomisk over tid, og i noen tilfeller kan man også motta støtte fra Enova for installering av slike løsninger.

Valg av entreprenør: I og med at vi mottar kopier av pristilbud på prosjektene som er gjennomført med håndverkere fra vårt nettverk, har vi også en viss oversikt over hvordan de ulike tilbudene plasserer seg i forhold til hverandre. Det vil alltid være en viss prisforskjell, og det lønner seg derfor å alltid hente inn minst to ulike pristilbud.

Ved bygging av funkisbolig kan det være relevant å skaffe håndverkere som har bred erfaring fra bygging i mur eller betong. Ved å finne fagfolk med så relevant erfaring som mulig, tar gjerne arbeidene kortere tid. Årsaken til dette er at håndverkerne har gjort lignende prosjekter tidligere, og har opparbeidet gode rutiner som gjør at de kan gjennomføre ditt prosjekt raskt og effektivt. På denne måten sparer du penger, fordi entreprenøren bruker færre timer på prosjektet ditt. Vi anbefaler som nevnt å alltid hente inn minst to ulike pristilbud. Dersom firmaene har relativt lik erfaring og kompetanse, ser vi at tre tilbud vanligvis er nok for å finne det beste alternativet.

Få pristilbud på ditt prosjekt: Legg ut jobben på Byggstart.no

Hvordan finne fagfolk til bygging av ditt funkishus?

Neste steg vil kanskje være å finne en eller flere entreprenørfirmaer til jobben. Du kan velge å benytte gratistjenesten Byggstart for å hente inn fagfolk til prosjektet ditt. Vi jobber hver dag med kvalitetssikring av håndverkerne i vårt nettverk. Uansett om det er snakk om bygging av funkisbolig, eller andre større eller mindre byggeprosjekter kan vi hjelpe deg å komme i gang. Vi hjelper deg å finne de håndverkerne i ditt område som har den mest relevante erfaringen og kompetansen for nettopp ditt prosjekt. Befaring og innhenting av pristilbud er alltid gratis og helt uforpliktende. Registrer prosjektet ditt på linken over, så tar en av våre medarbeidere snart kontakt med deg og hjelper deg i gang med anbudsprosessen.

Neste steg:

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.