Bygge Funkishus: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du bygge funkishus? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Funkishus

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge funkishus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Funkisstilen kjennetegnes ved rette linjer, geometriske former og store vinduer. Ser man seg om i norske nybyggerfelt, er det tydelig at stadig flere ønsker seg hus i denne stilretningen. Merk imidlertid at nye boliger som bygges i dag, formelt sett ikke kan regnes som funkishus ettersom funkisstilen hadde noen særegenheter som ikke etterleves i dag. I tillegg til det visuelle uttrykket, er funksjonaliteten en appellerende faktor ved slik hus. Med en arkitekttegnet funkisbolig kan man få optimal utnyttelse av arealene, maksimere lysinnslippet, og oppnå store og rene flater, både innvendig og utvendig.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster det å bygge et funkishus?

Byggstart er en tjeneste som hjelper byggherrer å komme i kontakt med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerfirmaer. Basert på tilbud og fakturaer fra gjennomførte prosjekter, har vi opparbeidet en prisdatabase. Denne statistikken lar oss beregne snittprisene på en rekke forskjellige byggeprosjekter

Statistikken viser at prisen for bygging av funkishus (og andre arkitekttegnede hus) normalt havner et sted mellom 27.000 kroner og 45.000 kroner. For prosjekter av gjennomsnittlig størrelse og kompleksitet, havner kvadratmeterprisen vanligvis rundt 33.000 kroner. Prosjekter med høy standard og flere eksklusive løsninger kan havne på 45.000 kroner per kvadratmeter, noen ganger mer. Dersom man velger standardløsninger, i tillegg til å gjøre andre grep for å holde kostnadene nede, er det mulig få kvadratmeter prisen ned i 27.000 kroner.

Disse prisene inkluderer alle materialer, både de huseier selv kjøper inn, og de entreprenøren står for. Prisen inkluderer også alt arbeid tilknyttet selve byggingen. Kostnader tilknyttet arkitekt ikke er derimot ikke inkludert i denne prisstatistikken.

Du kan i tillegg regne med å måtte betale mellom 200.000 og 500.000 kroner for arbeid med arkitekt. I første omgang vil arkitekten stå for utforming av tegninger og dokumenter som er nødvendig for søking til kommunen. Dette utgjør hoveddelen av kostnadene til arkitekt, og havner gjerne på mellom 100.000 og 300.000 kroner, avhengig av prosjektets kompleksitet. I tillegg må arkitekten utforme en detaljprosjektering, før arbeidene kan starte. Dette utgjør de resterende 100.000 til 200.000 kronene. Merk imidlertid at dette varierer mye mellom ulike prosjekter.

Som prisstatistikken viser, finnes det betydelige prisforskjeller ved bygging av en ny funkisbolig. Både kostnadene til arkitekt og de til bygging, vil i stor grad drives av prosjektets størrelse og kompleksitet. Likevel har større prosjekter ofte en noe lavere kvadratmeterpris, sammenlignet med mindre boliger av samme standard. Dette skyldes at det finnes visse skalafordeler ved bygging av større boliger. I neste avsnitt ser vi nærmere på noen av de andre viktigste driverne av pris.

Bygge funkishus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva er de største driverne av pris ved bygging av funkisbolig?

For å kunne holde kostnadene på prosjektet nede, er det nyttig å få en oversikt over hvilke faktorer som driver prisen på et slikt prosjekt. Det vil si hvilke budsjettposter som har størst variasjon mellom de dyreste og rimeligste løsningene. For bygging av et nytt funkishus er mange av prisdrivende de samme som på andre arkitekttegnede boliger. Visse prisdrivere kan likevel bli spesielt relevante for bygging funkisbolig.

Kompleksitet og konstruksjonsmåte: En av de store driverne av pris når man skal bygge ny bolig, er prosjektets overordnede kompleksitet. Dersom du ønsker å bygge boligen med løsninger laget spesielt for ditt hjem, kan dette bli dyrere enn å velge mer standardiserte konstruksjonsmetoder. Høy kompleksitet i byggingen krever omfattende kunnskap fra entreprenør sin side.

Ved bygging av funkisbolig kan det hende at det blir aktuelt å bygge hele eller store deler av konstruksjonen i betong eller mur. Dette er materialer som ofte ble brukt til å bygge de originale funkishusene. Dette kan bli betydelig dyrere enn å for eksempel bygge i tre, for så å kle med plater med murpuss. Samtidig finnes det en rekke fordeler med konstruksjoner i mur og betong. Blant annet holder slike hus godt på varmen, og du oppnår et stabilt og behagelig inneklima. En annen fordel med denne konstruksjonsmetoden er at du slipper vedlikeholdskostnader. En bolig som er bygget i betong eller mur vil være tilnærmet vedlikeholdsfri, såfremt arbeidene er utført av erfarne håndverkere.

Terreng og adkomst: Hva slags området du ønsker å bygge funkisboligen på, vil ha en effekt på sluttprisen. Dersom fremkommeligheten til byggeplassen er krevende, kan dette gjøre at entreprenøren må bruke mer tid. Det vil altså si at prosjektet kan blir dyrere. Samtidig må man gjøre en vurdering på hva som er viktigst av å spare penger på fremkommelighet eller å bygge i naturskjønne omgivelser.

I tillegg vil prisen avhenge av hvilken type grunnmasse som finnes i bakken. Består grunnen av mye fjell, kan det bli nødvendig å sprenge, som er dyrere enn graving alene. Bortkjøring av masser er også en stor utgiftspost, noen ganger like stor som selve gravingen. Andre ganger vil det faktisk være mulig å tjene penger på massene, ved å selge disse videre til andre byggeprosjekter.

Bad og kjøkken: De dyreste rommene ved bygging av nye boliger er normalt kjøkken, bad og andre våtrom. En måte å holde prisen nede er derfor å begrense antallet slike rom. Gjør en en vurdering på hva du har behov for, både nå og fremover i tid. Dersom man planlegger familieforøkelse kan det etter hvert bli nødvendig med flere bad. Det vil være billigere å bygge disse rommene nå, fremfor å utvide boligen på et senere tidspunkt.

Materialvalg: En annen prisdrivende faktor, er hvilke materialer du velger å bruke, både innvendig og utvendig. Her finnes store variasjoner i priser og utførelser. Du må blant annet velge ut kledning, gulv, maling, dører, vinduer og innredning. For å finne kvalitetsmaterialer til gode priser, er det lurt å holde seg oppdatert på kampanjer og tilbud underveis i prosjektet. Å kjøpe materialer på forhånd forutsetter riktignok at du har et trygt og tørt oppbevaringssted for materialene.

Tekniske løsninger: Med tekniske løsninger menes alt fra elektrisk anlegg og oppvarming, til ventilasjon og eventuelle energieffektive tiltak. Her kan man også holde utkikk etter gode tilbud. Det kan også hende entreprenøren har gode avtaler med visse leverandører. Husk at energibesparende tiltak kan spare seg inn økonomisk over tid. I noen tilfeller kan man også motta støtte fra Enova for installering av slike løsninger.

Valg av entreprenør: I Byggstart ser vi at det kan være betydelige forskjeller i de ulike tilbudene. For å sikre at du takker ja til konkurransedyktige priser, lønner det seg alltid å hente inn tilbud fra minst to aktører. Dersom alle aktørene har den nødvendige erfaringen og kompetansen, vil det være nok å hente inn tre tilbud.

Når man skal få bygget funkisbolig kan det være relevant å skaffe håndverkere som har bred erfaring fra bygging i mur eller betong. Å engasjere en entreprenør som har erfaring med lignende prosjekter, vil prosjektet bli gjennomført på kortere tid. Grunnen er at disse har opparbeidet gode rutiner som gjør at de kan arbeid effektivt. På denne måten reduserer man antallet arbeidstimer og dermed også prisen på prosjektet.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan finne fagfolk til bygging av ditt funkishus?

Hvis du har bestemt deg for å få bygget et funkishus, kan neste steg være å finne den rette entreprenøren. For å gjøre dette trygt og enkelt, kan du benytte deg av gratistjenesten Byggstart. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Registrer prosjektet ditt hos oss, så vil en av våre medarbeidere hjelpe deg i gang med anbudsprosessen.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge funkishus? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.