Garasje i betong: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du bygge garasje i betong? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Garasje i betong

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på garasje i betong

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva koster en garasje i betong?

I Byggstart har vi prisdatabaser basert på tidligere gjennomførte prosjekter gjennom plattformen. Når det gjelder bygging av garasje i betong, ser vi at de aller fleste prosjekter havner et sted mellom 400.000 og 800.000 kroner. Et prosjekt av gjennomsnittlig størrelse, med normal standard, vil typisk havne på ca. 550.000 kroner. Denne prisen inkluderer alt arbeid og alle materialer knyttet til selve byggingen. Søknadskostnader og utgifter til eventuell arkitekt, kommer i tillegg. For å holde prisen nede finnes det mange områder for innsparing. I neste punkt går vi gjennom de ulike driverne av pris ved bygging av garasje i betong. Vår prisstatistikk viser også at bygging av garasje i betong er et prosjekt der pristilbudene variere mye mellom ulike entreprenører. Vi går gjennom årsakene til dette senere i artikkelen.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva er drivere av pris når man bygger garasje i betong?

Omfang:

Størrelsen og den overordnede kompleksiteten på prosjektet er en sentral driver av pris. Noen ønsker kanskje dobbelgarasje, loft, hems, verksted eller annet arbeidsrom som en del av garasjen. Her vil også reguleringer fra kommunen spille inn. Jo større bygget er, og desto flere bruksområder man ønsker, desto mer omfattende kan søkingen bli. Det kan derfor lønne seg å snakke med en arkitekt eller annen fagperson som kan ta seg av søknadsarbeidet. På den måten kan man være sikker på at prosjektet ikke bryter med lovverket.

Grunnarbeider:

Hvilke grunnarbeider som kreves på nettopp din tomt vil kunne drive prisen betydelig opp eller ned. Fjellgrunn er det dyreste å jobbe med, og det kan også ta betydelig lenger tid. Hvis hele eller deler av grunnen der garasjen skal stå, er av fjell, kan det bli nødvendig å sprenge som en del av grunnarbeidet. Det enkleste og raskeste å jobbe med er leire eller andre mykere massetyper. Dersom massene regnes som forurensende, må de kjøres til spesielle deponier. Dette gjelder for eksempel innenfor Ring 3 i Oslo. Dette vil koste noe mer enn vanlig deponering av overflødige masser.

Forskalingstype:

Hva slags type forskaling man velger vil også være med på å bestemme prisen på prosjektet. Her har man flere muligheter. Det finnes både plassbygde løsninger og ferdige forskalingselementer som raskt kan monteres og demonteres. Blant de dyrere løsningene finner man forskaling som er bygget med planker eller bord. Dette gir et avtrykk av plankene i betongen, noe mange arkitekter foretrekker på grunn av det estetiske uttrykket. Forskaling med plater gir ofte et litt grovere uttrykk. Flere velger derfor å etterbehandle denne typen betong med murpuss eller maling.

Etterarbeid:

Når det gjelder etterarbeid er det stor variasjon i hva man kan velge å gjøre. Først og fremst må man isolere. En garasje i betong som ikke er isolert vil kunne bli fuktig. Skal man ha en ikke-isolert garasje er det bedre å bygge i tre og leca. Etter isoleringen kler man med murpuss eller annen kledning. Hvilken kledning man velger vil ha mye å si for totalprisen på prosjektet. I tillegg finnes det flere muligheter for innvendige etterarbeider, avhengig av hva man skal bruke garasjen til. Noen ønsker kanskje et oppvarmet, separat arbeidsrom, som krever etterarbeider som gasstetting mellom arbeidsrommet og rommet der man oppholder bilene.

Spesialløsninger:

Inne i garasjen kan det være ønskelig med ting som plassbygget oppbevaring. Dette vil bli betydelig dyrere enn tilsvarende løsninger som er kjøpt i butikk. Noen ønsker også elektrisk snuplass, eller spesielt stor eller godt isolert garasjeport. Dette vil føre til at prisen stiger ytterligere. Elektrisk snuplass alene vil kunne koste 250.000 kroner, og dyre garasjeporter kan koste fra 50.000 og helt opp i 100.000. Et annet grep som kan drive prisen opp, er varmekabler i oppkjørselen til garasjen.

Valg av entreprenør:

En annen faktor som påvirker prisen når man skal bygge garasje i betong, er valg av entreprenør.

Vi ser at det er stor variasjon i hvilken pris ulike håndverkere tilbyr. Grunnen til dette er at entreprenørfirmaer som har mye erfaring med å bygge i betong kan utføre arbeidet raskt og effektivt. Firmaer med mindre erfaring kan gjøre en like god jobb, men det kan ta lenger tid og dermed bli dyrere. Når du skal finne entreprenør bør du se etter et firma med betong-arbeid som et av sine spesialfelt. Nederst i artikkelen kan du lese mer om hva du bør se etter for å finne de beste fagfolkene.

Få 3 tilbud på garasje i betong

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Et konkret eksempel:

Under har vi inkludert et konkret eksempel på oppføring av garasje i betong. Merk at dette kun er ment som et illustrativt eksempel, og at alle prosjekter vil være forskjellige. Dette tilbudet gjaldt for en garasje på 50 kvadratmeter, og inkluderte arbeid og materialer:

Grunnarbeider:

 • Utgraving av byggegropen: 45.000 kr
 • Duk til byggegrop: 2.000 kr
 • Pukk til byggegrop: 12.000 kr
 • Totalpris grunnarbeider: 59.000 kr

Mulige tillegg grunnarbeider:

- Evt. pigging av fjell: 1.000 kr per time

- Evt. bortkjøring av masser: 300 kr per kubikkmeter

- Evt. graving for ny vann og kloakkledning inkl pukk og tilbakefylling: 2000 kr per løpemeter

- Evt. graving for for strøm inkl: 1000 kr per løpemeter

Betongarbeider

 • Forskaling, armering og støping av garasjeplate: 50.000 kr
 • Forskaling, armering og støping av garasjevegger: 140.000 kr
 • Forskaling, armering og støping av tak: 120.000 kr
 • Støping av 30 cm oppkant: 12.000 kr
 • Støping av betongdrager over garasjeport: 8.000 kr
 • Totalpris betongarbeider: 330.000 kr

Mulige tillegg betongarbeider:

- Pussing av synlige utvendige overflater (2 lag): 650 per kvm

Snekkerarbeider og elektriker

 • Montering av garasjedør, inkl selve døren: 70.000 kr
 • Montering av vinduer, inkl selve vinduene: 22.000 kr
 • Elektriske arbeider: 15.000 kr
 • Totalpris snekker og elektriker: 107.000 kr

Totalpris, ikke inkl evt tillegg: 496.000 kr

Dette prosjektet endte på ca 500.000 kr, som er omtrent på gjennomsnittet av slike prosjekter. Garasjen var på 50 kvm, noe som gir en pris per kvadratmeter på dette prosjektet på ca 10.000 kr.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvilken verdiøkning vil det gi å bygge garasje i betong ?

Det å bygge garasje i betong vil kunne heve verdien på boligen betydelig. En garasje i betong vil være tilnærmet vedlikeholdsfri i mange år fremover. Dette er noe mange potensielle kjøpere vil sette pris på når de ser etter bolig. Verdiøkning kan også være en fordel for huseiere som ikke planlegger å selge, ettersom det kan gi bedre lånebetingelser og rente i banken.

Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor stor verdiøkning en garasje i betong vil medføre. Det vil påvirkes av en rekke faktorer. Blant annet er det sentralt hvor boligen befinner seg. I områder der tomter og hus generelt er dyrere, vil en garasje kunne gi større verdiøkning. I disse områdene kan det være at en garasje er nettopp det som gir boligen den ektra oppbevaringsplassen og fasilitetene kjøpere ser etter.

Må jeg søke, og hva koster det å søke?

Reglene for å føre opp nye bygninger på tomten, er omfattende. Prosjektet må oppfylle en rekke krav dersom man skal være fritatt fra å søke om byggetillatelse. For det første må bygget være på under 50 kvadratmeter. Det må ligge minst 1 meter fra både nabogrensene og og andre bygninger på tomten. Bygget kan ikke inneholde kjeller, og må heller ikke brukes til beboelse eller overnatting. Det finnes også regler for maksimal takhøyde, og en rekke andre krav. Disse kravene, samt en nyttig veiviser om hva som utløser søknadsplikt, finner du på Direktoratet for Byggkvalitet sine nettsider.

Dersom planene for din nye garasje i betong ikke oppfyller samtlige av kravene, må du søke kommunen om tillatelse. Det kan også hende at prosjektet ditt innebærer tiltak som gjør at du må søke om dispensasjon fra reglene som gjelder på din eiendom. Dette vil gjøre søkingen dyrere og mer tidkrevende. Hva det koster å søke vil variere veldig avhengig av hvilken kommune du bor i. Du må regne med å betale mellom 5.000 og 15.000 for søknadsgebyret alene. I tillegg kommer utgifter til ansvarlig søker, som for en hel garasje vil kunne komme på mellom 10.000 og 40.000. I noen tilfeller kan både søknadsgebyr og prisen for ansvarlig søker bli høyere. For å finne ut hvilke søknadsgebyrer og hvilke regler som gjelder for ditt prosjekt, kan du kontakte kommunen for en uttalelse.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan finne entreprenør til prosjektet?

Når du skal bygge garasje i betong, bør du benytte fagfolk som har mye erfaring med denne typen prosjekter. Ikke bare vil dette føre til at arbeidet holder høy kvalitet. Det øker også sjansene for at garasjen blir bygget i henhold til alle regler og forskrifter Du bør også få nummeret til en eller flere referanser du kan ringe til. Her kan du både forhøre deg om ting tilknyttet selve byggingen, pris og tidsbruk. I tillegg kan du få informasjon om hvordan samarbeidet med entreprenøren har fungert underveis i prosjektet.

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Deretter kartlegger vi hva slags kompetanse som kreves til ditt prosjekt, og setter deg i kontakt med de håndverkerne som er best egnet.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på garasje i betong

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.