Hva koster murer? Pris i

 

2024

Lurer du på hva en murer koster? Vi forteller deg alt du trenger å vite om prisen på murertjenester, inkludert hvilke jobber du kan hyre en murer til, hva det koster for totalrenovering av bad, hvordan du finner en billig og kompetent murer, og mye mer. Les vår guide, så unngår du å betale for mye!

Murer

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på ditt prosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva koster murerarbeid?

Hva gjør en murer? 

En murer utfører mange oppgaver, blant annet muring av fasader, peiser og piper, gulvstøping, skifer- og natursteinsmuring, bygging av nye murverk, restaurering og rehabilitering av gammelt murverk, puss- og overflatebehandling, samt flislegging og våtromsarbeid.

Hva koster totalrenovering av bad? 

En murer er ofte involvert i prosjekter som innebærer totalrenovering av bad. Den gjennomsnittlige prisen for totalrenovering av bad ligger på cirka 250.000 kroner, men du får også prosjekter som ligger ned mot 200.000 kroner. På den andre enden av skalen finner du priser som kan ligge opp mot 450.000 kroner. Prisene inkluderer alt arbeid, samt baderomsmøbler, fliser og armaturer. Hva totalprisen ender på, avgjøres av flere faktorer. Disse ulike prisfaktorene skal vi gå nærmere inn på i neste seksjon, “Hva påvirker prisen?

Hva bidrar en murer med når et bad skal totalrenoveres? 

En totalrenovering av et bad krever at flere håndverkere enn mureren er på banen, men mange murerfirmaer opptrer som totalentreprenører, noe som vil si at de tar seg av hele prosjektet og dermed stiller med alle aktuelle håndverkere. Mureren kan legge fliser på både gulv og vegger, utføre fuging av fliser, påføre smøremebraner og gjøre overflatebehandling, mens de blant annet må bruke elektrikere til å montere armaturer og rørleggere til å montere røropplegg, toalett, vask og dusj. Det er viktig at mureren har våtromsgodkjenning eller sentral godkjenning.

Hva er vanlig timepris for en murer? 

En vanlig timepris for murere ligger på 600 - 900 kroner, men kan også være avhengig av hvilke arbeidsoppgaver de skal utføre. Timeprisen avhenger også av flere andre faktorer. For eksempel vil et større prosjekt ha en lavere timepris enn en mindre jobb - dette fordi det finnes visse skalafordeler ved større prosjekter. I tillegg tar murere gjerne en lavere pris på bygda. Vi kommer nærmere inn på disse prisfaktorene i seksjonen nedenfor. Mange murere opererer også med fastpris i stedet for timepris.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva påvirker prisen? 

Hvilke faktorer som påvirker prisen, vil variere mellom de ulike type prosjektene en murer utfører. Noen av faktorene vil imidlertid spille en betydelig rolle i de aller fleste tilfeller:

Prosjektets omfang

Hvor omfattende arbeidet er, vil naturlig nok alltid være med på å drive prisen opp eller ned. Når det er sagt, er det kanskje lett å tenke at det er samme timepris uansett størrelse på prosjektet, men dette er ikke alltid tilfelle. Det finnes nemlig visse skalafordeler som gjør at både timepris og kvadratmeterpris ofte synker når prosjektet er stort og tar lang tid. Dette skyldes at det finnes visse faste utgifter som ikke påvirkes av prosjektets størrelse.

Hvis man tar utgangspunkt i en kvadratmeterpris, så vil større arealer ofte ha en lavere pris per kvadratmeter enn små arealer, fordi man kan fordele kostnadene til planlegging og mobilisering på et større antall kvadratmeter. Kostnader til planlegging og mobilisering kommer du ikke unna, uansett hvor stort eller lite arealet er, så derfor sparer du penger per kvadratmeter ved å “utnytte” disse kostnadene på større arealer.

Ofte kan maskiner og verktøy som brukes ha en innvirkning på at prisen blir billigere for større arealer. Hvis det er snakk om store arealer, kan man i mange tilfeller benytte større maskiner og verktøy som effektiviserer arbeidet, mens man på mindre arealer må bruke mindre verktøy og maskiner - noe som inneholder mer detaljarbeid, og dermed blir mindre effektivt.

Tatt i betraktning at kvadratmeterpris eller timepris blir billigere ved større arealer, må man likevel huske at totalprisen blir noe helt annet. Hvis du for eksempel skal legge mikrosement på et større bad, trengs det selvsagt mer mikrosement enn på et mindre bad.

Ofte må man bruke flere ulike fagfolk til et prosjekt. Som nevnt tidligere, kreves det for eksempel flere fagfolk til totalrenovering av bad, og en totalrenovering av et inngangsparti kan ofte involvere både murer, graver, tømrer og elektriker. Hver enkelt tar faste kostnader for å engasjere seg i prosjektet, og hvis disse kostnadene spres på et høyere antall kvadratmeter, blir det derfor en lavere kvadratmeterpris.

Materialstandard

Hvorvidt mureren skal legge fliser på badet eller kjøkkenet ditt, steinlegge inngangspartiet eller mure en pen peis, så vil kvalitet og standard på materialene som brukes ha noe å si for prisen. Her vil selvsagt eksklusive materialer koste mer enn mindre eksklusive materialer av lavere kvalitet.

Valg av entreprenør/håndverker

Med tanke på at arbeidskraft utgjør en stor del av den samlede kostnaden for et prosjekt, vil prisen påvirkes av hvordan de ulike murerne priser seg og hvor mye arbeid som skal utføres. Mange spør seg spørsmålet “hvordan finne billig murer?” Det anbefales heller å se etter murere som har mestertittel, for å være sikker på at jobben blir forskriftsmessig utført. En billig murer har ikke nødvendigvis mestertittel, noe som kan gå på bekostning av arbeidet som blir utført. En murer med mestertittel og mesterbrev har fag-/svennebrev, en toårig utdanning, samt lang praksis i yrket.

Grunnforhold

Hvis en murer for eksempel skal føre opp grunnmur på boliger, eller utføre skifer- eller natursteinsmuring, som kan innebære steinlegging av uteplassen til en bolig, vil terreng og grunnforhold ha noe å si for den totale prisen. Hvis du velger et murerfirma til å være totalentreprenør, må man kartlegge grunnforholdene før man avgjør behovet for blant annet gravearbeid, pigging og sprengning, og dermed hvilke - og hvor mange - fagfolk som må hentes inn til prosjektet. Dette vi naturligvis påvirke prisen. At et murerfirma er totalentreprenør vil si at de tar seg av et helt prosjekt og stiller med alle nødvendige fagfolk, i tillegg til deres egen ekspertise.

Prisforskjeller mellom byen og bygda 

Vi ser at murere og andre håndverkere som regel tar en lavere pris for arbeid i utkanten av de store byene. Dette er fordi man på bygda ofte finner lavere etterspørsel og mindre kamp om entreprenørene, men også lavere inntekter og lavere levestandard, noe som tvinger prisene ned.

Få 3 tilbud på ditt prosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Priseksempel

Nedenfor skal vi ta for oss et konkret priseksempel for et prosjekt med totalrenovering av bad med hjelp fra en murer, hentet fra våre databaser. Dette er kun ment som et referanseeksempel, og gir en indikasjon på de ulike utgiftspostene og hva de relevante prisene ofte ligger på. Alle prisene er inkludert materialer, arbeid og mva. Detaljene vil naturlig nok variere fra prosjekt til prosjekt, og for å få et helt nøyaktig prisoverslag til er man nødt til å få en entreprenør på befaring.

Priseksempel for totalrenovering av et bad på 5 kvm, med fliser på gulv og vegg:

  • Rørlegger: 80.000 kr
  • Elektriker: 45.000 kr
  • Snekker: 40.000 kr
  • Flislegger, inkl. membran: 55.000 kr
  • Innkjøp av fliser: 10.000 kr
  • Øvrige innkjøp (armaturer, vask, toalett, dusj): 25.000 kr

Totalsum: 255.000 kr

Som vi ser, kom totalsummen på 255.000 kroner, og kostnadene til murerarbeid - flislegging m.m. - kom her på 55.000 kroner. Dette er på linje med snittprisene vi ser i markedet generelt. For å motta pristilbud på ditt prosjekt kan du registrere jobben hos Byggstart.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Kan jeg gjøre murerjobben selv? 

Arbeidsoppgavene til en murer varierer stort, og enkelte av oppgavene kan man i teorien utføre på egen hånd, som ufaglært. Her er det imidlertid viktig å vite hva man driver med. For å bli utdannet murer kreves det to år på skole og to år som lærling i bedrift, så hvis du med manglende utdanning skal utføre slike type oppgaver selv, bør du ha en del forkunnskaper.

I tillegg tar mange murere mesterbrev i faget, noe som er et kvalitetsstempel å regne - da skal man være sikker på at alt arbeid blir forskriftsmessig utført. Dette sier noe om viktigheten av at mur- og flisarbeid blir gjort riktig.

Kan Jon Almaas, kan du? 

Når det er sagt, så kan man altså i teorien gjøre mye murerarbeid selv. Mange fikk kanskje med seg at Jon Almaas, som på ingen måte er utdannet murer, utførte muring av gulvet i gangen på huset i programmet “Folle og Almaas bygger hus”. Noen oppgaver er mindre risikofylte enn andre, men det krever at du er nøyaktig, praktisk anlagt og ha evnen til å jobbe planmessig.

Sist men ikke minst er det viktig at alt murerarbeid utføres i henhold til de lover og forskrifter som gjelder. Du bør derfor vurdere om det er verdt tiden og innsatsen det krever å gjøre det selv. Husk at tid penger, og de som ikke er utdannet murere vil mest sannsynlig bruke mye lengre tid enn de som kan faget. Almaas måtte for eksempel jobbe en hel natt overtid for å få ferdig murgulvet i gangen. Han la ikke skjul på at det var en mye mer krevende (og tidkrevende!) oppgave enn han først trodde.

Kan jeg mure i min egen bolig? 

Natursteinsmuring av fasade: En murer legger natursteinsmur på alle typer bygg og boligbygg. Dette er også en oppgave man i teorien kan gjøre selv, men det er likevel risikofylt å gjøre dette uten grundig kunnskap om faget. Mangelfullt eller dårlig fasadevedlikehold fører til sprekkdannelser, og det kan i tillegg føre til at fasaden smuldrer opp. Dette går ikke bare utover fasadens utseende, men det kan også skape direkte farlige situasjoner i form av at biter kan falle ned. Her bør du vurdere om en murer kanskje er den beste personen til jobben.

Fuktskader ved fasadejobber: Riktig utførelse av slike fasadejobber gjør det også mer kostnadseffektivt for deg i lengden. Du slipper for eksempel å måtte reparere og rette opp eventuelle skader basert på mangelfullt arbeid - noe som ofte kan bli dyrt. Med en murers hender på verket trenger du heller ikke være redd for fuktskader fra vær og vind, noe som lett kan oppstå hvis man ikke vet nøyaktig hva man driver med. Hvis du får fagfolk til å utføre jobben, vil en fasade i mur og betong tåle vær og vind i mange generasjoner.

Inngangsparti og terrasse: Det kan også være en fordel å bruke fagfolk hvis man ønsker et nytt inngangsparti, eller en terrasse dekorert med naturstein eller skifer. Så lenge jobben her er gjort skikkelig, vil det gi et pent og varig resulatet. Er man derimot slurvete, vil det sprekke opp og steiner vil løsne. Dette blir ikke bare stygt, men også direkte farlig.

Peis og andre ildsteder: Det er også mulig å utføre muring av peis, vedovner og andre ildsteder på egenhånd, men dette anbefales, i likhet med det overnevnte, å få utført av fagfolk. Ildsteder og piper er kritisk for brannsikkerhet i boligen, og må derfor monteres og bygges slik at det oppfyller forskrifter og regler om brannsikkerhet. I tillegg vil en murer sørge for at du får god fyringsøkonomi og god trekk.

Piper: Rehabilitering av piper er også en kostbar prosess, noe som gjør det til en enda større grunn å få utført riktig helt fra start. Du vaier med andre ord på gyngende grunn hvis du velger å gjøre dette selv, og det hele kan ende som et tapsprosjekt. Hvis en liten avgjørende feil blir gjort, kan det sette liv i fare med tanke på eventuelt manglende brannsikkerhet. 

Dette kan du ikke gjøre selv

Som nevnt over finnes det flere mureroppgaver du kan gjøre på egen hånd. Det finnes imidlertid flere oppgaver du ikke kan gjøre på egen hånd. Våtromsarbeid er et eksempel på slike oppgaver - det stilles strenge krav til arbeid med våtrom. For å kunne legge fliser, membran, mikrosement og fuger på et bad, må man ha våtromsgodkjenning. Hvis du likevel ønsker å gi deg i kast med dette selv, må du ha våtromskurs og våtromssertifikat, samt god kunnskap om selve håndverket som inngår. Det kan altså være en fordel å ta et skritt tilbake og tenke over om dette egentlig er verdt det, eller om det er bedre å hyre en fagperson som gjør alt fra start til slutt mens du bruker tiden din på noe annet.

Hvordan sammenligne tilbud?

Når du skal igang med å finne fagfolk til prosjektet ditt, bør du hente inn tilbud fra minst tre ulike håndverkere eller entreprenører. Da kan du få flere til å komme på befaring og prise prosjektet. Det lønner seg alltid å hente inn flere tilbud, da du både sørger for at det er tilstrekkelig konkurranse om prosjektet, og at du på denne måten kan få prisene presset ned. Da kan du til slutt sammenligne hva hver enkelt aktør tenker at de kan gjøre for deg.

Du kan enten hente inn tilbud selv eller benytte deg av en anbudstjeneste, for eksempel vår anbudstjeneste her på Byggstart. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Her kan du altså sammenligne tilbud fra en rekke konkurrerende bedrifter, med god mulighet til å finne et alternativ som passer godt med dine budsjettrammer. Byggstarts tjeneste er både gratis og uforpliktende.

Det anbefales ikke å hente flere enn tre tilbud, da det fort kan bli forvirrende med mange konkrete tilbud å forholde seg til. Er du ikke fornøyd med noen av tilbudene du har fått, kan du heller sette igang med en ny anbudsrunde. Når alle tilbudene er mottatt, er det tid for å sammenligne tilbudene og gjøre et valg. Dette kan være mer komplisert enn mange er klar over, da det ikke holder å bare se på totalprisen. Dette er faktorene du bør tenke over når du skal sammenligne tilbudene:

  • Sjekk om det er store variasjoner i pris på enkeltposter mellom ulike tilbud. Entreprenør kan tolke prosjekter på ulike måter, og her kan du fange opp om noen faktisk har misforstått prosjektets omfang.
  • Sjekk om håndverkerne har inkludert de samme postene i tilbudet, og se nøye etter hva de isåfall har utelatt.
  • En viktig faktor er om prisen er fastpris, timebasert, et estimat eller en uforpliktende kalkyle. Mange bruker estimater, så her er det viktig å være klar over at prisen kan variere helt opp til 15 % fra dette. Finn også ut om noe er definert som tillegg og hva timeprisen isåfall er for dette tillegget.
  • Det er viktig å finne ut om håndverkeren har tatt visse forbehold i tilbudet og hva dette isåfall er.

Etter at du har gått nøye gjennom alle tilbudene, velger du den håndverkeren du er mest fornøyd med, men la altså ikke avgjørelsen baseres utelukkende på pris. Det viktigste er at dere har god kommunikasjon og at håndverkeren har riktig kompetanse. De kan for eksempel være en fordel å velge en murer som har mesterbrev. Dette vil kunne være dyrere, men på en annen side er du helt sikker på at arbeidet blir utført korrekt og med god kvalitet.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Er det verdt det?

Å få utført totaloppussing eller totalrehabilitering av en bolig, koster ikke småpenger. Da kan det være fint å vite litt om hvordan du kan bruke fagfolk, og ikke minst din egen tid, på en så hensiktsmessig måte at du ikke bruker mer penger enn det som strengt tatt er nødvendig. En totalrenovering krever at flere ulike fagfolk kommer på banen, og her må du bestemme deg for om du vil hanke inn alle disse fagfolkene på egenhånd eller om du vil hyre noen til å ta seg av hele prosessen.

Totalenterprise - murerfirma som hovedentreprenør 

Mange murerfirmaer tar på seg hele oppussings- og renoveringsprosjekter. Da tar de selv av seg alt som har med murer- og flisleggerarbeid å gjøre, og stiller med aktører til fagfeltene som de selv ikke utfører. Dette kalles for totalentreprise, som vil si at murerfirmaet er hovedentreprenør og ordner alt fra start til slutt. Ser du for eksempel at store deler av oppussingen innebærer en murer sine oppgaver, for eksempel flislegging av bad og kjøkken, støping av gulv, oppføring av ildsted og pipe, steinlagt inngangsparti eller terrasse eller lignende, kan det lønne seg å velge et murerfirma. Hvis du derimot ser at hoveddelen av arbeidet består av å skifte husets kledning, gulv, dører og vinduer eller bygging av garasje, utebod, terrasse, plattinger eller trapper i trematerialer, eller hvis du skal endre planløsning, lønner seg å velge et tømrerfirma som hovedentreprenør. Det vil ofte koste mer jo flere eksterne aktører et firma må hanke inn.

Delenterprise - du skaffer alle fagfolk selv

En måte å gjøre et prosjekt billigere på er å velge løsningen som kalles for delenterprise. Dette vil si at du selv må ansette alle de rette fagfolkene, og du koordinerer alt arbeidet på egenhånd. Dette anbefales imidlertid ikke hvis du har mangel på erfaring fra prosjektledelse. En annen mulighet er å gjøre mye av koordineringen selv, men engasjere en prosjektleder som tar seg av selve kommunikasjonen mellom fagfolkene du har engasjert til prosjekter og som kan sy det hele sammen for deg.

Pusse opp mye selv? 

Det er selvfølgelig også mulig å spare en god slant penger på å gjøre mye av oppussingen selv. Her er det likevel viktig å ikke utføre arbeid som krever enkelte godkjenninger, uten at du har disse i orden.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på ditt prosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.