Nøkkelferdig hus: Hva koster det?

 

(2024-pris)

Skal du bygge et nøkkelferdig hus? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Nøkkelferdig hus

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på nøkkelferdig hus

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Et nøkkelferdig hus er en praktisk løsning for dem som ønsker seg en ny bolig, men vil ha lite ansvar for selve prosessen. Det er en rekke faktorer som styrer prisen på et slikt prosjekt. Hva slags hus man ønsker å få bygget vil selvsagt ha mye si. I tillegg kan man påvirke prisen ved å påta seg ansvar for deler av prosjektet.

Hva innebærer nøkkelferdig?

Det finnes ingen juridisk definisjon av begrepet “nøkkelferdig”. I de fleste tilfeller vil det være opp til byggherre og entreprenør å bestemme hva dette betyr. Derfor kan dette begrepet føre til forvirring. Mange tolker “nøkkelferdig” som at man bare kan flytte rett inn når huset blir levert. Flere ferdighusprodusenter markedsfører imidlertid husene sine som nøkkelferdige, selv om det det ofte gjenstå en del arbeid før boligen er ferdig. Boligen vil ofte være beboelig, men kan mangle overflatebehandlinger som maling og listverk.

Et nøkkelferdig hus trenger ikke være fra en ferdighusleverandør. I samarbeid med en arkitekt kan en tegne et hus som inkluderer nøyaktig de rommene og fasilitetene man ønsker seg, og etter dette engasjere en entreprenør som kan leverere en nøkkelferdig leveranse av det arkitekttegnede huset.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster et nøkkelferdig hus?

Det er store variasjoner i prisen på nøkkelferdig hus. Kostnadene avhenger av løsningene man velger, hvor kompleks boligen skal være, og grunnforhold.

Basert på prosjekter som er lagt ut på byggstart.no, har vi beregnet en gjennomsnittlig pris på ca. 33.000 kroner per kvadratmeter. Dette inkluderer både materialer og arbeid. Lav pris ligger på 27.000 kroner per kvm, mens høy pris er på 45.000 kroner (og noen ganger høyere).

Hvor man vil havne på denne skalaen avhenger av en rekke ulike faktorer, og hvert prosjekt er forskjellig. Det er viktig å diskusjoner med arkitekten underveis i tegneprosessen på kostnadsbildet, slik at man ikke tegner noe som viser seg at blir for dyrt. Ikke alle arkitekter har innsikt i byggekostnader, så her kan det være greit å involvere en entreprenør eller takstmann i prosessen for å kunne komme med innspill. Merk imidlertid at det er god skikk å betale en entreprenør som er med tidlig i prosessen (før kontrakten er skrevet) per time, dersom man ønsker å ha en med som sparringspartner.

Få 3 tilbud på nøkkelferdig hus

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva driver prisen?

Det er mange ulike faktorer som driver prisen på et nybyggprosjekt. Under går vi gjennom noen av de viktigste driverne.

  • Grunnarbeider: Kostnaden til gravefirma kan varierer fra noen få hundre tusen til over en million, avhengig av omfanget og kompleksiteten på arbeidet. Er det mye masser som skal fjernes og mye fjell som må sprenges/pigges, kan prisen bli høy.
  • Konstruksjon: Valg av byggemetode bestemmes ofte som et resultat av ønsket fasadeutrykk. Dersom man ønsker en tradisjonell trekledning, er det også vanligst å bygge i tre. Ønsker man en pusset-mur fasade, er det vanligst og ofte mest økonomisk å bygge i mur. Hvis man vil ha betong i fasaden, må huset bygges i betong, noe som gjerne er dyrere enn både tre og mur. Den klart vanligste byggemetoden i Norge er tre.
  • Standard på materialer: Standarden man legger seg på har åpenbart innvirkning på pris. Her vil valg av kjøkken, baderomsinventar, armaturer, fliser, parkett, kledning, takstein, etc. spille inn.
  • Tekniske installasjoner: Valg av system for ventilasjon, elektrisk og røropplegg vil være med å drive pris
  • Utomhusarbeider: Dersom man har store uteområder som skal settes i stand, kommer dette som en ekstrautgift som ikke alle har regnet inn
Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvor lang tid tar prosjektet?

Oppføring av enebolig tar minst 9 måneder fra gravearbeidene starter til man kan flytte inn, men som regel mer. Man bør som en tommelfingerregel regne minst et år. I tillegg kommer fasen i forkant der man jobber med arkitekt og søker kommunen. Under er en oversikt på ca hvor lang tid de ulike stegene i prosessen tar når man fører opp en ny bolig:

  • Arbeid med arkitekt og søknad til kommunen: 4-12 måneder (normalen er under et halvt år, men dette kan også ta lengre tid).
  • Gravearbeider: 1-2 måneder
  • Grunnmur: 1-2 måneder
  • Konstruksjon/tett bygg: 3-4 måneder
  • Innvendige arbeider: 2-6 måneder

Hvordan finner man gode entreprenører?

For at et nøkkelferdig hus skal holde høy kvalitet, er det helt sentralt å engasjere en pålitelig og kompetent entreprenør. Sørg for å hente inn pristilbud fra flere aktører. På den måten forsikrer du deg om at du mottar konkurransedyktige priser. Husk samtidig at gode entreprenører ofte vet hva tjenestene deres er verdt og priser seg deretter. Å investere ekstra penger i en kompetent entreprenør reduserer sjansen for at det oppstår feil og mangler underveis i prosjektet. Velger du derimot en av de rimeligere entreprenørene, kan dette få dyre konsekvenser på sikt.

For å være sikker på at du mottar pristilbud fra pålitelige og kompetente entreprenører, kan du benytte deg av gratistjenesten Byggstart. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt Det er gratis å legge ut prosjekter, og pristilbudene du mottar er uforpliktende.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Unngå ubehagelige overraskelser og pristillegg

Når man har valgt entreprenør, må man forsikre seg om at man har en felles forståelse hva som inngår i avtalen. I kontrakten må det blant annet komme tydelig frem hva man mener med begrepet “nøkkelferdig”. Mens mange vil kalle et malingsferdig hus for nøkkelferdig, er det ikke sikkert det er det man forventer når man inngår avtalen. Slike misforståelser kan skape store problemer. Ved å utarbeide en detaljert og presis kontrakt reduserer man risikoen for at det oppstår uenighet. Spesifiser også hvordan dere skal håndtere eventuelle forsinkelser eller pristillegg underveis.

Husk at det koster penger å søke

Når man skal bygge et nytt hus, må man alltid søke kommunen om tillatelse. Selv om det ikke trenger å være et problem å få prosjektet godkjent, er det snakk om en komplisert prosess. Det krever dessuten at du engasjerer en ansvarlig søker, som kan søke på vegne av deg. Ansvarlig søker er ofte en arkitekt. Denne står ansvarlig for å hente inn all nødvendig dokumentasjon og utarbeide søknaden. I tillegg kommer søknadsgebyret til kommunen, som varierer etter hvor i landet man befinner seg.

Komme i gang

Har du bestemt deg for å få bygget et nøkkelferdig hus, er det helt sentralt å finne en entreprenør med relevant erfaring og kompetanse. I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere på ett sted, så det skal være enkelt for deg å velge fagfolk til ditt prosjekt. Vi har sjekket referanser, kredittrating og godkjenninger til alle firmaer som får tilgang til plattformen, og overvåker dette løpende. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag, og du vil motta flere uforpliktende pristilbud.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på nøkkelferdig hus

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.