Hva koster det å pusse opp? Pris i 2020

Pusse opp

Innhold:

Introdusjon og begreperPriser og kostnadsposterTips til gjennomføring

Introduksjon

Hvor mye koster det å pusse opp? Hva er det som driver prisen? Og hva er egentlig inkludert i tilbudet fra håndverkeren? Disse spørsmålene og flere til får du svar på i denne artikkelen der du også kan bruke våre snittpriser for å få en forståelse for hvor prisen på ditt prosjekt vil lande.

Overflateoppussing vs. totaloppussing

Før man snakker om priser på oppussing, er det viktig å skille mellom overflateoppussing og totaloppussing (også kalt totalrenovering), ettersom dette er to veldig forskjellige prosjekter. En overflateoppussing er et betydelig mindre prosjekt enn en totaloppussing eller totalrenovering. I en overflateoppussing inngår typisk følgende elementer.

 • Maling av overflater
 • Flis-på-flis på badet og nye baderomsmøbler
 • Sliping av gulv
 • Nye kjøkkenfronter

Skal man derimot totaloppusse leiligheten eller huset, vil prosjektet blir langt mer omfattende, der også de tekniske installasjonene inngår. Typiske elementer i en totaloppussing er følgende:

 • Riving til bjelkelag / betong
 • Nye tekniske installasjoner: rør, el, ventilasjon
 • Totalrenovering av bad
 • Nytt kjøkken
 • Nytt gulv og nye vegger (f.eks. gipsplater)
 • Ofte strukturelle endringer med endret romløsning
Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få opp til 3 uforpliktende tilbud ved å klikke deg videre til hovedsiden.

Hva vil ditt prosjekt koste?

I Byggstart har vi utarbeidet en prisdatabase basert prosjekter der kunder har benyttet Byggstart til å finne håndverkere / entreprenører. Byggstart mottar kopi av tilbud og faktura på disse prosjektene, og basert på dette har vi samlet priser fra hundrevis av prosjekter i en prisdatabase som er grunnlaget for snittprisene under.

Som en veldig grov tommelfingerregel, kan vi si at overflateoppussing av leilighet eller hus koster ca 3500 kr inkl mva per kvadratmeter i gjennomsnitt, mens totaloppussing eller totalrenovering koster ca 12.000 kr inkl mva per kvadratmeter i snitt.

Dette er inkludert alle kostnader knyttet til prosjektet, også innkjøp av materialer som man gjør selv som kunde. Vi ser imidlertid totaloppussinger som kommer ned mot 7000 kr inkl mva per kvadratmeter, og prosjekter som lander opp mot 20000 kr inkl mva per kvadratmeter, så det er store forskjeller. Dersom det er også er snakk om utvendig renovering (tak, fasade, drenering, etc), så kommer prisen per kvadratmeter typisk opp mot 20000 kr inkl mva, og noen ganger opp på 30000 (som tilsvarer pris for å bygge nytt).

Merk at dette er å anse som gjennomsnittbetraktninger på tvers av mange prosjekter, og at det må prosjektbeskrivelse og befaringer til for å kunne gi en konkret og bindende pristilbud på et prosjekt. Prisene er kun ment for å gi en pekepinn på ca hvor mye prosjektet vil koste, alt inkludert. Registerer du prosjektet på Byggstart kan du komme i kontakt med kvalitetssikrede entreprenører som kan komme på befaringer og gi konkrete tilbud på ditt prosjekt.

Estimatene her inkluderer alle kostnader knyttet til prosjektet: arbeidet til de ulike fagområdene, materialene som håndverkerne besørger, og materialene som du typiske kjøper inn selv (f.eks. fliser, parkett, baderomsmøbler og kjøkken).

Hva er det som driver prisen på et oppussingsprosjekt?

Selv om priser per kvadratmeter kan gi et utgangspunkt for å forstå ca kostnad ved en oppussing, så varierer likevel prisene mye mellom forskjellige prosjekter. Under en en gjennomgang av de viktigste driverne av pris:

 1. Størrelse på huset/leiligheten: Større hus og leiligheter kan få noe lavere kvadratmeterpriser på oppussing, ettersom det er visse skalafordeler for entreprenøren (eksempelvis kan de jobbe lengre på det samme stedet, det er større kvanta av materialer, det er mindre organisering av de ulike fagområdene per kvadratmeter pusset opp)
 2. Antall bad / kjøkken: Bad og kjøkken er de dyreste rommene i en bolig, så flere bad og kjøkken driver opp prisen. Totaloppussing av et bad koster fra ca 200.000 kr for små bad, men opp mot 400.00 kr for store bad med eksklusive tillegg. Prisen på kjøkken varierer mye mellom ulike leverandører, men regn minst med 100.000 kr for et nytt kjøkken (inkludert selve kjøkkenet, montering og rør/el-arbeider)
 3. Strukturelle endringer: Endringer i bærende konstruksjoner er fordyrende sammenlignet med endringer i lettevegger.
 4. Materialer og standard: Materialene man velger er åpenbart en viktig driver av pris. Her er det særlig store forskjeller på kjøkken, baderomsmøbler, armaturer, parkett og fliser.
 5. Valg av entreprenør: Det er betydelige prisforskjeller mellom ulike entreprenører, så det er avgjørende å finne en som er konkurransedyktig, i tillegg til gode referanser, godkjenninger på plass og solid økonomi.

Hva er inkludert i prisen fra entreprenør, og hva kjøper du inn selv?

Dersom man får tilbud fra en totalentreprenør, vil alle arbeidene (alle fagområder) knyttet til prosjektet og de fleste materialer normalt være inkludert i tilbudet. Imidlertid er det vanlig at du som kunde besørger “overflatematerialene” selv. Under er en oversikt over de materialene som det er vanligst at du som kunde kjøper inn selv:

 • Selve kjøkkenet: Dersom oppussing inkluderer nytt kjøkken, er det vanlig at du som kunde besørger dette selv. Her finnes det leverandører med ulike stilarter og prisklasser, så det er lite hensiktsmessig at entreprenøren inkluderer selve kjøkkenet i tilbudet. Priser på kjøkken varierer fra 50.000 for et lite IKEA-kjøkken til flere hundre tusen kroner. Montering av kjøkken er noe som leverandørene av kjøkken ofte har gode priser på og som de er godt vant med å gjøre, så det kan lønne seg å få dem til å montere kjøkkenet. Montering av kjøkken ligger normalt på 10.000 til 40.000 kr. Elektrikerarbeid og rørleggerarbeid kommer i tillegg.
 • Selve flisene og parketten: normalt ikke inkludert i tilbudet fra entreprenøren. Her er det igjen mange ulike prisklasser og stiler, så det er vanskelig for entreprenøren å definere dette i et tilbud. Merk imidlertid at mange entreprenører har gode rabatter på fliser og parkett hos sine leverandører, så det kan lønne seg å høre hva slags priser de kan skaffe til veie før man bestiller selv. Pris på fliser og parkett ligger fra ca 100 kr per kvadratmeter, opp til flere tusen kr per kvadratmeter. Arbeidet med å legge parkett og fliser er normalt inkludert i tilbudet fra entreprenøren.
 • Baderomsmøbler, WC og armaturer: Her vil normalt du som kunde ha spesifikke ønsker på hva du vil ha, men hør gjerne med entreprenøren om de kan skaffe bedre priser enn du greier selv. En minstepakke med det man trenger til et lite bad ligger ned mot 10.000 kr, men de fleste bruker betydelig mer. Arbeidet med å montere baderomsmøblene, WC og armaturer er normalt inkludert i prisen fra entreprenøren.

I tillegg er som regel ikke kostnader knyttet til arkitekt / interiørarkitekt eller rådgvining (f.eks. rådgivning fra ingeniør i forbindelse med bærekonstruksjoner) inkludert i tilbud fra entreprenør. Dette er særlig aktuelt på de litt større oppussingsprosjektene der man skal gjøre betydelig inngrep i bygget innvendig eller utvendig.

Hvor mye koster de ulike delene?

I tillegg til overordnede priser per kvadratmeter (som inkluderer alle fag), kan det være greit å forstå hva de ulike delene av et prosjekt normalt koster. Igjen vil dette selvsagt kunne variere mye fra prosjekt til prosjekt: noen ganger vil f.eks. elektriker og rørlegger bli dyrere dersom det er mye endringer innenfor disse fagområdene. Under er imidlertid et eksempel på pris per fagområde på et oppussingsprosjekt. Her er det snakk om innvendig totalrenovering av enebolig på ca 190 kvadratmeter, inkludert flytting av kjøkken og noe ombygging (priser inkl materialer og mva):

Pris fra entreprenør:

 • Riving, rigg og drift: 120.000 kr
 • Bad 1: 260.000 kr
 • Bad 2: 230.000 kr
 • Vaskerom: 100.000 kr
 • Flislegging i gang: 30.000 kr
 • Nytt røropplegg til flyttet kjøkken: 45.000 kr
 • Snekker (gulv, vegger, endre romløsning): 340.000 kr
 • Maler: 170.000 kr
 • Glassrekkverk inne: 25.000 kr
 • Elektriker (utenom bad, inkl nytt anlegg): 380.000 kr

Sum pris fra entreprenør: 1.700.000 kr

Pris egne innkjøp:

 • Kjøkken: 180.000 kr
 • Fliser: 40.000 kr
 • Parkett: 90.000 kr
 • Baderomsinnredning (2 bad): 70.000 kr

Sum egne innkjøp: 370.000 kr

Sum totalt: 2.070.000 kr

På oppussing av denne eneboligen, endte prisen på drøyt 2 millioner, noe som ga en pris per kvadratmeter på ca 11.000 kr.

Få pristilbud på jobben? Motta opp til 3 uforpliktende tilbud her.

Hvordan kan man redusere prisen?

Oppussing av en leilighet eller et hus er et kostbart prosjekt, og det finnes mange eksempler på prosjekter der man har endt opp med å bruke mer enn man først hadde tenkt. For å begrense kostnadene på prosjektet, finnes det imidlertid noen tips som kan være greit å ha i bakhodet:

 • Hent inn flere tilbud: Det kan være store forskjeller i pris mellom ulike aktører, så det er ofte anbefalt å hente inn tre pristilbud før man tar en beslutning.
 • Let etter gode priser på materialene du kjøper inn selv: Her kan man begynne å planlegge tidlig og følge med på tilbud og rabatter.
 • Egeninnsats: Om du vil spare penger, kan du vurdere om du ønsker å gjøre noe selv. De vanligste oppgavene som kunder tar på seg er riving, håndtering av avfall, maling og gulvlegging. Merk at profesjonelle håndverkere normalt er betydelig mer effektive enn du selv vil være.
 • Sett opp et budsjett i forkant og hold deg til dette: Mange får ideer underveis i prosjektet til nye ting man ønsker å gjøre eller ekstra fine materialer man vil bruke. Det kan være smart å sette opp et tydelig budsjett i forkant og ha en løpende oversikt på kostnadene slik at dette ikke overskrides.

Hvordan finne rett fagfolk for jobben?

En avgjørende faktor for å lykkes med et oppussingsprosjekt, er valg av håndverkere for jobben. Det finnes mange useriøse aktører i bransjen, og mange har dårlige opplevelser fra oppussingsprosjekter. Finner du derimot et seriøst firma som leverer høy kvalitet og god kommunikasjon, blir hele prosjektgjennomføringen enklere.

I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede håndverkerfirmaer og entreprenører på ett sted så det skal være enkelt for kunder å velge rett. Registrer gjerne ditt prosjekt kostnadsfritt og uforpliktende på Byggstart.

De fleste som skal i gang med en større oppussing, velger å organisere prosjektet som en totalentreprise. Det vil si at man har kontrakt med ett firma (entreprenøren) som igjen organiserer de andre fagområdene. Dette er normalt en snekker / tømrer - bedrift som har sine faste samarbeidspartnere på rørlegging, elektriske arbeider, osv. Dette er firmaer som kjenner hverandre godt fra før, så man kan være tryggere på at de samarbeider godt seg imellom. For mange er det også greit å samle ansvaret for prosjektet på ett firma som kan stå for koordineringen i gjennomføringen av prosjektet. Det er også en fordel med tanke på garantier å benytte en entreprenør, da det er enklere å kunne gå på ett firma dersom det skulle oppstå feil eller mangler. Henter man inn tilbud fra tre godt kvalifiserte totalentreprenører, har man et godt utgangspunkt for et vellykket prosjekt.

I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede fagfolk basert på referanser, godkjenninger, priser og økonomi. Dersom du registrerer prosjektet ditt på Byggstart matcher vi deg med de best egnede firmaene for ditt prosjekt.

Neste steg:

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.