Hva koster det å pusse opp? Pris i

 

2024

Skal du pusse opp? I denne prisguiden gir vi deg alt om priser, kostnadsdrivere, finansiering, sparetips og mye mer. Unngå å betale for mye og få rådene som sikrer at prosjektet holdes under budsjett. Les denne prisguiden og lær alt du må vite.

Pusse opp

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på ditt oppussingsprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Overflateoppussing vs. totaloppussing

Før man snakker om priser på oppussing, er det viktig å skille mellom overflateoppussing og totaloppussing (også kalt totalrenovering), ettersom dette er to veldig forskjellige prosjekter. En overflateoppussing er et betydelig mindre prosjekt enn en totaloppussing eller totalrenovering. I en overflateoppussing inngår typisk følgende elementer.

 • Maling av overflater
 • Flis-på-flis på badet og nye baderomsmøbler
 • Sliping av gulv
 • Nye kjøkkenfronter

Skal man derimot totaloppusse leiligheten eller huset, vil prosjektet blir langt mer omfattende, der også de tekniske installasjonene inngår. Typiske elementer i en totaloppussing er følgende:

 • Riving til bjelkelag / betong
 • Nye tekniske installasjoner: rør, el, ventilasjon
 • Totalrenovering av bad
 • Nytt kjøkken
 • Nytt gulv og nye vegger (f.eks. gipsplater)
 • Ofte strukturelle endringer med endret romløsning
Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva vil ditt prosjekt koste?

I Byggstart har vi utarbeidet en prisdatabase basert prosjekter der kunder har benyttet Byggstart til å finne håndverkere / entreprenører. Basert på dette har vi samlet priser fra hundrevis av prosjekter i en prisdatabase som er grunnlaget for snittprisene under.

Som en veldig grov tommelfingerregel, kan vi si at overflateoppussing av leilighet eller hus koster ca. 4.000 kr per kvadratmeter i gjennomsnitt, mens totaloppussing eller totalrenovering koster ca. 14.000 kr per kvadratmeter i snitt.

Dette er inkludert alle kostnader knyttet til prosjektet, også innkjøp av materialer som man gjør selv som kunde. Vi ser imidlertid totaloppussinger som kommer ned mot 8.000 kroner per kvadratmeter, og prosjekter som lander opp mot 25.000 kroner per kvadratmeter, så det er store forskjeller. Dersom det er også er snakk om utvendig renovering (tak, fasade, drenering, etc), så kommer prisen per kvadratmeter typisk opp mot 20000 kr inkl mva, og noen ganger opp på 30000 (som tilsvarer pris for å bygge nytt).

Merk at dette er å anse som gjennomsnittbetraktninger på tvers av mange prosjekter, og at det må prosjektbeskrivelse og befaringer til for å kunne gi en konkret og bindende pristilbud på et prosjekt. Prisene er kun ment for å gi en pekepinn på ca hvor mye prosjektet vil koste, alt inkludert. Registerer du prosjektet på Byggstart kan du komme i kontakt med kvalitetssikrede entreprenører som kan komme på befaringer og gi konkrete tilbud på ditt prosjekt.

Estimatene her inkluderer alle kostnader knyttet til prosjektet: arbeidet til de ulike fagområdene, materialene som håndverkerne besørger, og materialene som du typiske kjøper inn selv (f.eks. fliser, parkett, baderomsmøbler og kjøkken).

Få 3 tilbud på ditt oppussingsprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva er det som driver prisen på et oppussingsprosjekt?

Selv om priser per kvadratmeter kan gi et utgangspunkt for å forstå ca kostnad ved en oppussing, så varierer likevel prisene mye mellom forskjellige prosjekter. Under en en gjennomgang av de viktigste driverne av pris:

 1. Størrelse på huset/leiligheten: Større hus og leiligheter kan få noe lavere kvadratmeterpriser på oppussing, ettersom det er visse skalafordeler for entreprenøren (eksempelvis kan de jobbe lengre på det samme stedet, det er større kvanta av materialer, det er mindre organisering av de ulike fagområdene per kvadratmeter pusset opp)
 2. Antall bad / kjøkken: Bad og kjøkken er de dyreste rommene i en bolig, så flere bad og kjøkken driver opp prisen. Totaloppussing av et bad koster fra ca. 200.000 kroner for små bad, men opp mot 500.000 kroner for store bad med eksklusive tillegg. Prisen på kjøkken varierer mye mellom ulike leverandører, men regn minst med 100.000 kroner for et nytt kjøkken (inkludert selve kjøkkenet, montering og rør/el-arbeider)
 3. Strukturelle endringer: Endringer i bærende konstruksjoner er fordyrende sammenlignet med endringer i lettevegger.
 4. Materialer og standard: Materialene man velger er åpenbart en viktig driver av pris. Her er det særlig store forskjeller på kjøkken, baderomsmøbler, armaturer, parkett og fliser.
 5. Valg av entreprenør: Det er betydelige prisforskjeller mellom ulike entreprenører, så det er avgjørende å finne en som er konkurransedyktig, i tillegg til gode referanser, godkjenninger på plass og solid økonomi.

For å sikre en mest mulig lønnsom oppussing, sørg for at alt gjøres skikkelig, fra planleggingen til selve arbeidet. Dette er også det mest miljøvennlige og bærekraftige tilnærmingen: Oppussing i seg selv er ikke miljøvennlig, men du kan likevel redusere miljøbelastningen. Den beste måten å gjøre dette, er å sørge for at resultatet varer, både stilmessig og teknisk. Du kan også være miljøbevisst i valg av materialer, hvordan du håndterer avfall og ved å velge en seriøs håndverker til å utføre arbeidet.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvor mye koster de ulike delene?

I tillegg til overordnede priser per kvadratmeter (som inkluderer alle fag), kan det være greit å forstå hva de ulike delene av et prosjekt normalt koster. Igjen vil dette selvsagt kunne variere mye fra prosjekt til prosjekt: noen ganger vil f.eks. elektriker og rørlegger bli dyrere dersom det er mye endringer innenfor disse fagområdene. Under er imidlertid et eksempel på pris per fagområde på et oppussingsprosjekt. Her er det snakk om innvendig totalrenovering av enebolig på ca 190 kvadratmeter, inkludert flytting av kjøkken og noe ombygging (priser inkl materialer og alt av arbeid):

Pris fra entreprenør:

 • Riving, rigg og drift: 120.000 kr
 • Bad 1: 260.000 kr
 • Bad 2: 230.000 kr
 • Vaskerom: 100.000 kr
 • Flislegging i gang: 30.000 kr
 • Nytt røropplegg til flyttet kjøkken: 45.000 kr
 • Snekker (gulv, vegger, endre romløsning): 340.000 kr
 • Maler: 170.000 kr
 • Glassrekkverk inne: 25.000 kr
 • Elektriker (utenom bad, inkl nytt anlegg): 380.000 kr

Sum pris fra entreprenør: 1.700.000 kr

Pris egne innkjøp:

 • Kjøkken: 180.000 kr
 • Fliser: 40.000 kr
 • Parkett: 90.000 kr
 • Baderomsinnredning (2 bad): 70.000 kr

Sum egne innkjøp: 370.000 kr

Sum totalt: 2.070.000 kr

På oppussing av denne eneboligen, endte prisen på drøyt 2 millioner, noe som ga en pris per kvadratmeter på ca 11.000 kr.

Hvordan kan man redusere prisen?

Oppussing av en leilighet eller et hus er et kostbart prosjekt, og det finnes mange eksempler på prosjekter der man har endt opp med å bruke mer enn man først hadde tenkt. For å begrense kostnadene på prosjektet, finnes det imidlertid noen tips som kan være greit å ha i bakhodet:

 • Hent inn flere tilbud: Det kan være store forskjeller i pris mellom ulike aktører, så det er ofte anbefalt å hente inn tre pristilbud før man tar en beslutning.
 • Let etter gode priser på materialene du kjøper inn selv: Her kan man begynne å planlegge tidlig og følge med på tilbud og rabatter.
 • Egeninnsats: Om du vil spare penger, kan du vurdere om du ønsker å gjøre noe selv. De vanligste oppgavene som kunder tar på seg er riving, håndtering av avfall, maling og gulvlegging. Merk at profesjonelle håndverkere normalt er betydelig mer effektive enn du selv vil være.
 • Sett opp et budsjett i forkant og hold deg til dette: Mange får ideer underveis i prosjektet til nye ting man ønsker å gjøre eller ekstra fine materialer man vil bruke. Det kan være smart å sette opp et tydelig budsjett i forkant og ha en løpende oversikt på kostnadene slik at dette ikke overskrides.
Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan finne rett fagfolk for jobben?

En avgjørende faktor for å lykkes med et oppussingsprosjekt, er valg av håndverkere for jobben. Det finnes mange useriøse aktører i bransjen, og mange har dårlige opplevelser fra oppussingsprosjekter. Finner du derimot et seriøst firma som leverer høy kvalitet og god kommunikasjon, blir hele prosjektgjennomføringen enklere.

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Registrer gjerne ditt prosjekt kostnadsfritt og uforpliktende på Byggstart.

De fleste som skal i gang med en større oppussing, velger å organisere prosjektet som en totalentreprise. Det vil si at man har kontrakt med ett firma (entreprenøren) som igjen organiserer de andre fagområdene. Dette er normalt en snekker / tømrer - bedrift som har sine faste samarbeidspartnere på rørlegging, elektriske arbeider, osv. Dette er firmaer som kjenner hverandre godt fra før, så man kan være tryggere på at de samarbeider godt seg imellom. For mange er det også greit å samle ansvaret for prosjektet på ett firma som kan stå for koordineringen i gjennomføringen av prosjektet. Det er også en fordel med tanke på garantier å benytte en entreprenør, da det er enklere å kunne gå på ett firma dersom det skulle oppstå feil eller mangler. Henter man inn tilbud fra tre godt kvalifiserte totalentreprenører, har man et godt utgangspunkt for et vellykket prosjekt.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på ditt oppussingsprosjekt

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.