Totalrenovering av hus: Hva koster det?

Totalrenovering av hus

Innhold:

1. Priser per kvadratmeter2. Konkret priseksempel3. Finn de rette fagfolkene

Hvor mye koster en totalrenovering og hvordan kan du holde prisen nede? Kostnader er for de fleste noe av det aller viktigste med et totalrenoveringsprosjekt. I denne artikkelen gjennomgår vi økonomien i et prosjekt.

Innvending, utvendig eller begge deler

Når vi skal se på kostnader ved en totalrenovering, er det greit å skille mellom innvendig og utvendig renovering.

Ved en innvendig renovering vil man typisk bytte ut alle overflater (gulv, vegger, himlinger), renovere bad og kjøkken, legge nytt røropplegg og bytte det elektriske anlegget. En innvendig renovering er mer omfattende enn en oppussing.

Byggstart har utarbeidet en egen prisdatabase som er laget på grunnlag av de prosjektene der kundene har benyttet oss for å finne riktig entreprenør. Denne databasen er et nyttig verktøy som gir oss en god oversikt over hva det koster å renovere.

De enkleste og minste innvendige renoveringsprosjektene koster ned mot 7.000 kroner per kvadratmeter, mens de største prosjektene koster opp mot 20.000 kroner per kvadratmeter. Gjennomsnittlig er prisen 12.000 kr pr kvm.

Prisene i databasen inkluderer alle kostnader ved prosjektet, også innkjøp av materialer som kunden selv har gjort. Det er store forskjeller i sluttprisene, avhengig av hvilke valg kunden gjør underveis.

Dersom man skal renovere både innvendig og utvendig, så sier det seg selv av prisene øker markant. En utvendig renovering omfatter blant annet drenering, isolasjon, utvendig kledning og skifte av taket. Også her er det store prisforskjeller.

Tallene fra Byggstart viser at en utvendig og innvendig renovering gjerne starter på 15.000 kroner kvadratmeteren for de minste prosjektene. Her øker prisen raskt og i den andre enden av skalaen har vi prosjekter opp mot 40.000 kroner.

Som en hovedregel, er det som oftest noe rimeligere å totalrenovere enn å bygge nytt, ettersom deler av bygget (grunnmur, bæring) blir stående ved en renovering. Snittprisen på oppføring av enebolig i vår database ligger på 28.000 kr inkl mva, alle kostnader inkludert.

Altså noe over prisen for utvendig og innvendig totalrenovering.

Dersom du allerede er klar for å finne en entreprenør til ditt renoveringsprosjekt kan du klikke deg videre til Byggstart og registrere ditt prosjekt. Du vil da bli kontaktet av en av våre prosjektansvarlige og vi hjelper deg å komme i kontakt med de objektivt beste entreprenørene i ditt område.

Hva driver prisene på en totalrenovering?

Kvadratmeterprisene fra prisdatabasen gir en god pekepinn på hva man kan vente seg i kostnader ved et renoveringsprosjekt. Men dette er et område med til dels store variasjoner. Innenfor prisrammene som er oppgitt over er det mange ting som kan trekke i ene eller andre retningen.

Størrelsen på boligen er naturlig nok noe av det som avgjør. Selv om prisene fra databasen er oppgitt per kvadratmeter, så vil den totale størrelsen ha mye å si. På helt generelt grunnlag er det slik at prisen per kvadratmeter blir noe lavere for et stort bygg enn for et lite bygg. Det skyldes at entreprenøren får hjelp av skalafordelene ved et større bygg. Skalafordeler kan være innkjøp av materialer, mer effektivt arbeid og så videre.

Kompleksiteten i bygget har også mye å si for kostnadene som du ender opp med til slutt. Her gjelder det for eksempel spørsmålet om hvor mange våtrom som inngår i totalprosjektet.

Bad eller våtrom er gjennomgående mye dyrere å renovere enn alle andre rom i boligen. Vi ser at prisen på totalrenovering av bad (alt inkludert), som regel ender opp mellom 200.000 og 350.000 kr, avhengig av størrelse og standard.

Så jo flere bad boligen har, jo høyere blir prisen fordelt på antall kvadratmeter. Også kjøkken trekker opp prisen, fremfor enklere rom som soverom og stue.

Strukturelle utbedringer: Hvis entreprenøren må til å gjøre endringer i boligens bærende konstruksjoner er prisen en del høyere enn ved endringer på lettvegger. Strukturelle endringer krever som regel også søknad til kommunen og prosjektering, som drar opp prisen.

Materialvalg er en av de forholdene der du som byggherre har betydelig innflytelse. Her kan du selv være med å bestemme hvilken finish og kvalitet du ønsker deg, noe som selvsagt påvirker prisen. Det er kanskje ikke allverden å spare på de helt ordinære byggvarene, men når du kommer til innredning på badet og kjøkkenet er det snakk om store forskjeller fra billigst til dyrest.

Til sist er det selvsagt spørsmål om hvem du ender opp med å få til å gjøre jobben for deg. Også her er det store forskjeller og noe du bør bruke tid på. Riktig valg av entreprenør sikrer deg både en god pris prisen, samtidig som du kan være trygg på kvalitet. På Byggstart får du hjelp til å finne den rette entreprenøren for akkurat ditt prosjekt. Her kan du også lese andre brukeres erfaringer og finne referanser.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få opp til 3 uforpliktende tilbud ved å klikke deg videre til hovedsiden.

Hva inkluderes i tilbudet fra entreprenøren?

Dette er et viktig spørsmål å få avklart tidlig. Entreprenørens tilbud inkluderer alt arbeidet som skal gjøres i forbindelse med totalrenoveringen. Det betyr alle fagområdene som skal involveres, slik at du ikke behøver å tenke på noe av dette. Også byggematerialer er som regel inkludert i entreprenørens anbud.

Men det vi gjerne betegner som “overflatematerialer” er som regel unntatt og noe du selv må ordne.

Med overflatematerialer tenker vi gjerne på ting som kjøkken, baderomsinventar, armaturer, WC, parkett og fliser. Som nevnt litt lenger opp er dette et av de områdene der det er store prisforskjeller og der byggherrens valg får betydelig konsekvenser for totalprisen.

Du kan for eksempel velge å kjøpe et IKEA-kjøkken til 50.000 kroner, eller et spesialdesignet kjøkken til mange hundre tusen. Montering av kjøkken er som oftest ikke inntatt i tilbudet fra entreprenøren, fordi det ordner du rimelig gjennom leverandøren av kjøkkenet. Montering av kjøkken ligger gjerne et sted mellom 10.000 og 40.000 kroner, avhengig av leverandør og størrelse.

Fliser og parkett går også under betegnelsen “overflatematerialer”. Her kan du som byggherre gjøre kjempekupp ved å følge med på kampanjene til de forskjellige leverandørene. Flere entreprenører kan tilby gode priser i samarbeid med sine leverandører, men det kan være lurt å sjekke litt rundt før du bestemmer deg. Fliser og parkett får du gjerne fra snaut 100 kroner kvadratmeteren og opp til flere tusen.

Til sist er det innredningen på badet. I likhet med kjøkken er det store forskjeller i pris, avhengig av hva du ønsker deg. Også her vil entreprenøren kunne bistå med gode tilbud fra underleverandører, men du bør likevel se deg rundt og vurdere om alternativene gir deg en bedre pris. Et lite bad kan du klare å innrede for så lite som 10.000 kroner, men de fleste ender nok med betydelig mer. Montering av baderomsinnredningen bør du sørge for at er inkludert i tilbudet fra entreprenøren.

Hva koster de enkelte delene?

Vi har tidligere i artikkelen vært innom kvadratmeterprisen for hele totalrenoveringen. Men når du skal vurdere tilbudene fra de enkelte entreprenørene kan det være greit å ha i bakhodet hva de enkelte elementene i renoveringen vil koste.

Under er et konkret eksempel på pris på en innvendig og utvendig totalrenovering av en enebolig på 230 kvm. Merk at prisene her varierer mye fra prosjekt til prosjekt, så bruk kun dette som et eksempel for å forstå omtrent hvor de ulike postene kan ligge.

Pris fra entreprenør, inkl arbeid og materialer (inkl mva):

 • Vinduer (inkl bytte og levering) - 20 vinduer:340 000
 • Sette inn nytt vindu i fasaden: 40 000
 • Bytte utvendig kledning, inkludert isolering:420 000
 • Nytt tak: 270 000
 • Drenering: 160 000
 • Bad eksl fliser og utstyr, inkl rørlegger: 240000
 • WC-rom 1, inkl rørlegger: 45 000
 • WC-rom 2, inkl rørlegger: 45 000
 • Vaskerom, inkl rørlegger: 135 000
 • Nytt røropplegg: 230 000
 • Ytterdør og verandadør: 60 000
 • Balansert ventilasjon: 120 000
 • Overflater (gulv, vegger, himling): 520 000
 • Innerdører: 75 000
 • Lister, foringer, overgangslister: 25 000
 • Elektriker (for hele huset): 370 000
 • Enkeltgarasje tilkoblet huset: 180 000
 • Avfallshåndtering: 60 000
 • Riving, rigg, drift, stillas: 300 000
 • Interiørarkitekt: 75 000
 • Arkitekt: 50 000

Sum, tilbud fra entreprenør: 3 760 000

Kundes egne innkjøp:

 • Fliser til bad, wc, vaskerom, gangen: 60 000
 • Baderomsinventar, 1 bad og 2 WC-rom: 80 000
 • Selve kjøkkenet: 300 000
 • Selve gulvet: 125 000

Sum, egne innkjøp: 565 000

Sum entreprenør + egne innkjøp: 4 325 000

Til sammen endte dette prosjektet altså på ca 19.000 kr inkl mva per kvadratmeter, som ligger ca på snitt av det vi ser på denne typen prosjekter (innvendig og utvendig totalrenovering av enebolig).

Få pristilbud på jobben? Motta opp til 3 uforpliktende tilbud her.

Hvordan finne de rette fagfolkene?

Valg av fagfolk er selve nøkkelen til et vellykket renoveringsprosjekt. Dessverre har byggebransjen tiltrukket seg mange useriøse aktører som kan påføre byggherren både frustrasjon og store økonomiske problemer. Det er nok av eksempler på familier som har hatt dårlige opplevelser etter å ha valgt feil håndverker.

Heldigvis finnes det mange håndverkerfirmaer seriøse og flinke, og som har mange vellykkede totalrenoveringer bak seg. På Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerbedrifter på ett sted, så det skal være enkelt for deg å finne de rette.

Hvordan du velger å organisere arbeidet er helt opp til deg og din kompetanse. Du kan plukke fagfolk til de enkelte elementene av jobben og skreddersy din egen pakke. De fleste velger imidlertid å gi jobben til en totalentreprenør. Da vil du hele tiden ha ett firma å forholde deg til og gjerne en prosjektleder som du kan kommunisere direkte og løpende med. Totalentreprenøren samarbeider tett med underleverandører og sørger for at alt arbeidet blir utført forskriftsmessig og profesjonelt. Velger du å dele jobben må du selv ta ansvaret som byggeleder og være mye tettere på prosjektet

Uansett om du velger den ene eller andre løsningen er det viktig å be om tilbud fra flere aktører. Plukk ut 2-4 solide entreprenører du kan innhente tilbud fra og sammenlign priser og andre viktige faktorer. Ved å registrere prosjektet ditt på Byggstart, kan vi hjelpe deg med koble deg til kvalitetssikrede entreprenører med gode referanser og priser.

Neste steg:

Flere prisguider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.