Bytte kledning: En komplett guide (priser, regler, tips)

 

Skal du bytte kledning? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Bytte kledning

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Bytte kledning? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Boliger i Norge er værutsatte, med sol, regn, vind og snø om hverandre. Alle disse faktorene vil over tid tære på husets fasade og det kan oppstå både fukt og råte. På et eller annet tidspunkt vil alle eldre hus ha behov for bytte av hele eller deler av kledningen.

Hvorfor og når må man bytte kledning?

Normalt vil det vil først være nødvendig å bytte kledning dersom man oppdager råte, sprekker eller fuktskader. Har man ikke sjekket tilstanden på boligens kledning enda, eller ikke på lang tid, kan det være lurt å foreta en sjekk allerede i dag. Dersom kledningen har fått fuktskader som ikke oppdages innen rimelig tid, kan dette føre til en rekke ekstra kostnader fordi det oppstår følgeskader.

Du kan sjekke kledningen på boligen din ved å se etter sprekker, misfarginger eller teksturforandringer. Har treet for eksempel blitt mykt og gir etter hvis du stikker en kniv eller et skrujern i det, er det på tide å bytte kledning. Råte starter normalt nederst på kledningen, eller på andre steder der treverket ofte blir vått, som for eksempel rundt takrenner. Noen former for råte skyldes også ekte hussopp, som er en sopptype som sprer seg raskt og kan gi store skader på treverket hvis den får gro ubehandlet. Over tid kan dette svekke boligens bærende struktur og gjøre kostnadene for reparasjonen betydelig dyrere enn hvis det hadde blitt oppdaget tidlig.

Denne artikkelen tar for seg trekledning - om du ønsker å lese om murpuss, kan du gjøre det i vår guide om murpuss.

Hvilke arbeider er nødvendig ved bytte av kledning?

Det første man vil måtte gjøre er å rive den eksisterende kledningen. Deretter vil vindsperren, som er et vindtett lag innenfor kledningen, bli kontrollert og man sjekker samtidig treverket bak kledningen for råte. Etter dette legges gjerne nye lekter, som de nye panelene deretter monteres på.

Det er flere huseiere som velger å utføre en del andre arbeider i forbindelse med bytte av kledningen på huset. Mange benytter for eksempel anledningen til å bytte vinduer eller dører, i og med at man allerede har stillas og fagfolk på plass. I tillegg vil det kanskje også bli nødvendig å male, hvis ikke man har gått for en ferdigbehandlet panelløsning. Flere velger også å etterisolere i forbindelse med bytte av kledning, les mer om dette nedenfor.

Etterisolere samtidig som bytte av kledning?

Når gammel kledning først er fjernet, kan det lønne seg å etterisolere før man legger ny kledning. Ifølge Enova anbefales etterisolering for alle boliger bygget før 1980. Dette vil minske boligens varmetap og dermed også boligens energibruk. På den måten kan du få et bedre inneklima og mer behagelige og jevnere innetemperaturer. Alle boliger energimerkes ved salg og taksering. Boligen får da en energikarakter som går fra A til G, der A er den beste karakteren. Etterisolering vil kunne gi en bedre energikarakter, som igjen vil kunne øke boligens verdi ved et eventuelt salg. Det å etterisolere vil selvfølgelig gjøre prosjektet en noe dyrere enn dersom man velger å ikke gjøre dette. Men det kan som forklart ovenfor lønne seg allikevel.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster det å bytte kledning?

Mange huseiere velger å benytte Byggstart til å finne entreprenør til bytte av kledning. På slike prosjekter monitoreres prisen på tilbudet huseierne velger. Basert på en rekke slike prosjekter har vi opparbeidet en prisstatistikk for å kunne si noe om hvilken pris dere kan forvente når dere skal bytte kledningen på huset deres.

Vi ser at snittprisen per kvadratmeter veggflate normalt vil havne på rundt 2.000 kroner. Vi ser også at prisen i noen tilfeller kan ligge ned mot 1.500 kroner og i andre tilfeller opp mot 3.500 kroner per kvadratmeter veggflate. For en hel vegg, eller et helt hus, vil derfor prisen avhenge av størrelsen på veggflaten.

Disse prisene tar utgangspunkt i prosjekter av normal størrelse, vanligvis eneboliger på to eller to og en halv etasje. Prisen inkluderer alle materialer og alle arbeider i forbindelse med bytte av kledning, fra de første håndverkerne begynner å sette opp stillas og rive, til siste panel er montert og eventuelt males.

Les mer om prisen for bytte av kledning.

Bytte kledning? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hvilke alternativer har man når man vil bytte kledning?

Det å bytte kledning gir deg stort rom for å forandre boligens estetiske uttrykk. Noen ønsker kanskje å restaurere boligen slik den originalt så ut, mens andre ønsker en helt ny og mer moderne look. 

Den vanligste tresorten for kledning i Norge er gran. I spesielt værutsatte områder kan det lønne seg å benytte furu, fordi den har en større mengde sevje som gjør treet mer vann- og råteresistent. Furu, og spesielt det mest sevjeholdige tømmeret, er noe dyrere enn gran, men det kan gjøre at intervallet mellom hver gang kledningen trenger vedlikehold blir lengre. Her må man derfor ta en vurdering på hva man har råd til, sammenlignet med hvor snart dere kan akseptere å måtte vedlikeholde kledningen igjen.

Når man skal legge ny kledning har man også valget mellom stående og liggende panel. På én side er dette en estetisk avgjørelse, som kan gjøre mye med boligens uttrykk. På den annen side handler dette også om vedlikehold og pris. Liggende panel vil normalt ta noe mindre tid å montere. I tillegg har man en fordel ved videre vedlikehold, fordi råte gjerne oppstår på de nedre delene av kledningen. Har man valgt liggende paneler, kan man i mange tilfeller komme seg unna med å kun bytte de nederste panelene. 

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hva driver prisen på bytte av kledning?

Hoveddriveren av pris på bytte av kledning er selvfølgelig størrelsen på boligen og hvor store deler av kledningen som skal byttes. I noen tilfeller kan det være nok å kun bytte den mest værutsatte veggen i første omgang. Samtidig er det verdt å påpeke at større prosjekter gjerne har en noe lavere kvadratmeterpris, fordi det finnes visse skalafordeler som gir utslag på prisene ved bytte av kledning.

Mye av prisen vil også drives av hva slags kledning du velger. Når det gjelder bytte av kledning, kan det som nevnt være slik at du over tid vil tjene på å legge litt mer penger i prosjektet. Velger du for eksempel en tresort som furu, vil du måtte betale mer akkurat nå, men du kan regne med mindre vedlikehold i tiårene fremover. 

Vil bytte av kledning øke verdien på boligen?

Det korte svaret er ja, du kan stort sett forvente en verdiøkning ved skifte av kledning. For det første vil boligen gi et bedre førsteinntrykk, fordi man ikke lenger har skader som for eksempel avskallet maling som følge av råte. Verdiøkning vil også avhenge av andre faktorer, som for eksempel boligprisene i ditt område. Dersom du ønsker å vite noe mer nøyaktig om hvilken verdiøkning du kan forvente, kan du kontakte en megler for en uttalelse som er spesifikk for din bolig.

Må man søke for å bytte kledning?

Bytte av kledning i seg selv, er vanligvis ikke et søknadspliktig prosjekt. Kommunen krever derimot søking hvis prosjektet medfører betydelig fasadeendringer. Dersom boligens uttrykk endres som følge av kledningsbytte, er det derfor mulig at du må søke. Skal du i tillegg bytte vinduer eller dører kan du bli nødt til å søke hvis disse for eksempel er større enn de nåværende vinduene og dørene, slik at fasaden endres.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvordan finne rett entreprenør til bytte av kledning?

Bytte av kledning er et prosjekt man gjennomfører relativt sjeldent. Dersom man aldri har gjort det før, kan det være lett å gjøre feil. Slike feil vil kunne føre til ekstra utgifter, det er derfor lurt å få hjelp fra erfarne fagfolk til et slikt prosjekt. 

Entreprenøren du velger bør først og fremst ha lang og god erfaring fra andre prosjekter med bytte av kledning. I tillegg bør firmaet ha god og stabil økonomi. Videre bør du velge en entreprenør som kan gi deg referanser du kan ringe. Slik kan du være sikker på at firmaet ikke bare utfører arbeidene effektiv og prisgunstig, men at firmaet også er lett å forholde seg til og jobbe med. 

Neste steg

Dersom du er klar for å sette i gang med prosjektet er neste steg finne en entreprenør som har solid og relevant erfaring. Istedenfor å gå i gang med å kvalitetskontrollere ulike håndverkere selv, kan du benytte gratistjenesten Byggstart. Vi er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Klikk deg tilbake til forsiden, eller gå inn på Byggstart for å registrere prosjektet ditt.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bytte kledning? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.