Heve tak: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Skal du i gang med å heve taket? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Heve tak

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på heving av taket

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Å heve taket gir muligheten til å utvide boligen med flere kvadratmeter, uten å måtte flytte, eller minske uteområdene på tomten. Det kan for eksempel være aktuelt dersom boligen din bare har én eller halvannen etasje. De fleste boliger kan bygges ut med et takløft, men det vil variere hvor omfattende arbeid som kreves, og hvor sannsynlig det er å få arbeidene godkjent. I denne artikkelen tar vi for oss hvor mye en slik utbygging vil kunne koste, hvordan søknadsprosessen foregår og hvordan man finner rett entreprenør for denne typen prosjekt. Vi tar også for oss forskjellen på noen vanlige begreper som ofte brukes om hverandre i forbindelse med denne typen utbygging.

Hva er forskjellen på takløft, takheving og påbygg?

I forbindelse med heving av taket, er det en del begreper som brukes om hverandre. Både takløft, heve taket og takheving er betegnelser på samme type prosjekt. Påbygg brukes også, men gjerne om en litt annen type prosjekt. Ved påbygg bygger man normalt ikke ut ifra et eksisterende loft eller etasje, slik man gjerne gjør ved takløft. Påbygg vil altså kunne være et betydelig større tiltak enn et takløft. Man har også det man kaller takopplett. Takopplett og takløft brukes ofte om hverandre. Takopplett innebærer imidlertid at man kun løfter sidene på et skråtak, og altså beholder husets høyeste punkt. Takopplett vil gjerne være et betydelig mindre tiltak, sammenlignet med takløft og påbygg. Derfor er takopplett også det rimeligste alternativet. Formålet med takopplett til være å heve takhøyden i en loftsetasje, fremfor å utvide huset med ekstra etasje. Uansett om det er takløft, påbygg eller takopplett du ønsker å få utført, er det viktig å finne dyktige håndverkere for jobben. Dersom du er klar for å finne entreprenører til ditt prosjekt, kan du registrere prosjektet ditt hos Byggstart. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Vi sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvor mye vil det koste å heve taket?

I Byggstart har vi opparbeidet en prisdatabase basert på faktisk gjennomførte prosjekter gjennom plattformen. Denne statistikken viser at totalprisen for takløft i gjennomsnitt ender på rundt 26.000 kroner per kvadratmeter. Denne prisen inkluderer alt av materialer og arbeid, fra igangsetting til ferdigstilling. Prisen på 26.000 kroner er et godt utgangspunkt for prosjekter med gjennomsnittlig standard og løsninger. Dersom du ønsker en høyere standard på materialer, arbeid eller løsninger, må du regne med å betale mer. På slike prosjekter kan prisen komme opp i mer enn 40.000 kroner per kvadratmeter. For prosjekter med lavere standard og flere basisløsninger, kan man i noen tilfeller få gjennomført prosjektet ned mot 18.000 kroner per kvadratmeter.

Få 3 tilbud på heving av taket

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva er driverne av pris ved takheving eller påbygg?

Størrelsen på prosjektet vil ofte være hoveddriveren av pris ved takheving eller påbygg. Takopplett vil gjerne være i den lavere enden av skalaen, mens påbygg er mer kostbart. Mange prosjekter er teknisk krevende. Dette gjør at man har behov for mer omfattende arbeid for å beregne bæreevne og lignende. Store og omfattende inngrep i bærende strukturer gjør ofte at totalprisen blir høyere. Hvor mye taket heller vil også gi utslag på totalprisen. Her bør du altså ta en vurdering på hva som er nødvendig i din bolig.

For å gjøre rommet godkjent for varig opphold, vil det ofte  være nødvendig å renovere det innvendige rommet i den nye etasjen. Standarden og materialene du velger på den innvendige utførelsen  vil ha mye å si for totalprisen. Dersom du også ønsker å bygge kjøkken eller bad i den nye delen av huset, vil dette ofte gjøre at totalprisen havner i den øvre delen av prisintervallet. Grunnen til dette er at bad og kjøkken er de mest kostbare rommene å bygge. De krever ofte egne fagfolk som er spesialister på rørlegging, membran og lignende. Samtidig er det slike rom som kan gi størst verdiøkning, både i form av bokvalitet, og prisstigning ved et eventuelt salg.

Som nevnt snakker man gjerne om en pris per kvadratmeter på denne typen prosjekt. Grunnarealet på den nye etasjen har altså mye å si. Det finnes imidlertid noen skalafordeler som påvirker prisen på større prosjekter. Det vil si at store takløftsprosjekter ofte vil kunne få en lavere totalpris per kvadratmeter, enn mindre prosjekter av samme type.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hvilken verdiøkning vil takløft gi?

Takløft eller påbygg vil potensielt heve bruksarealet på boligen med en hel etasje. Dette vil normalt gi en betydelig verdiøkning. Materialene, standarden og stilen dere velger å pusse opp i vil ha mye å si. Det samme gjelder valg av rom i den nye etasjen. Dersom hensikten med påbyggingen er å å øke verdien mest mulig, er det lurt å velge materialer og en stil som mange kan like.

Verdiøkningen vil også påvirkes av en rekke andre faktorer. Det avhenger blant annet av hvor boligen ligger, og hvordan boligmarkedet i området har utviklet seg den siste tiden. Dersom boligprisene i ditt område er høye, vil verdiøkningen gjerne være større. I tillegg kommer selvsagt den økt trivselen og bruksverdien som kommer med et takløft som er vanskeligere å måle i penger.

Må jeg søke for å heve taket eller bygge påbygg?

Det å heve taket vil i nesten alle tilfeller kreve søking til kommunen. Hvorvidt du trenger å søke med hjelp fra fagfolk, kan variere. I forbindelse med heving av taket, er det tre tiltak som ofte blir aktuelle og som utløser søknadsplikt.

Påbygg:

I utgangspunktet er all utvidelse av boligen oppover søknadspliktige, ifølge Plan-og bygningsloven. Det kreves også at du søker med hjelp fra fagfolk, på grunn av de høye tekniske kravene som stilles til denne typen prosjekter.

Bruksendring:

Å endre bruken av boligen, fra tilleggsdel til hoveddel (f.eks. råloft til bruksareal), regnes som en bruksendring og er som regel søknadspliktig. Hvorvidt du må søke med en ansvarlig søker, kan variere. Benytt gjerne veiviseren til Direktoratet for Byggkvalitet for å finne ut hva som gjelder i ditt tilfelle. Unntak kan for eksempel være dersom det allerede finnes rom som er godkjent som hoveddel i samme etasje.

Fasadeendring:

Alle vesentlige fasadeendringer krever søking til kommunen. Unntaket vil være hvis endringene ikke endrer bygningens karakter vesentlig.

Hvorvidt ditt prosjekt blir godkjent, avhenger av reguleringsplanen i ditt område, altså planen for hvordan kommunen vil at utbygging i det aktuelle området skal foregå. Er du i tvil, kan du alltid høre med kommunen din. Det kan også lønne seg å be om en forhåndskonferanse. På en forhåndskonferanse vil du få vite hvilke rammer du må holde deg innenfor for å få prosjektet godkjent. Dette kan spare deg mye tid og penger, fordi du får en indikasjon på hva som må til, før du begynner å utarbeidet planene med arkitekt og entreprenør.

Hvis påbygg eller takheving ikke blir godkjent på din tomt, finnes det flere gode alternativer for å maksimere utnyttelsen av et eksisterende loftsareal. En arkitekt kan hjelpe deg å finne gode og plassbesparende løsninger ved oppussing av loftet, uten at takhøyden må heves. Det kan for eksempel gi ekstra soveplasser til gjester, og mye ekstra oppbevaring.

Hvordan søke kommunen?

Søkingen om påbygg eller takheving krever hjelp fra fagfolk. I denne prosessen vil første steg være å komme i kontakt med en arkitekt eller annen fagperson som utfører søknadsarbeid. Denne personen vil fungere som ansvarlig søker i prosessen, og tar seg av mesteparten av papirarbeidet tilknyttet søkingen. Selv vil du fungere som “tiltakshaver”.

Søknadsprosessen krever også at du har et eller flere ansvarlig utførende foretak. Det vil si bedriften eller bedriftene som skal utføre arbeidene. I søknaden erklærer disse bedriftene seg ansvarlige for at arbeidene utføres i henhold til gjeldende regler og forskrifter. Det er derfor viktig at håndverkerne du velger er godt kvalifiserte, slik at det ikke oppstår problemer senere.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvilke godkjenninger bør entreprenøren ha?

I Norge finnes det mange godkjenningsordninger for håndverkere. Selv om de fleste av de er frivillige, fungerer de likevel som et ekstra kvalitetsstempel. De vanligste godkjenningene for håndverkere i Norge er Mesterbedriftordningen, Våtromsgodkjenning, Sentral Godkjenning og DBS-godkjenning. DBS-godkjenning er en lovpålagt godkjenning for alle entreprenører som skal utføre elektrisk arbeid. Våtromsgodkjenning viser til at en eller flere i firmaets ledelse har gjennomført kurs hos Fagrådet for våtrom. Dette er en type kurs som foreløpig bare holdes på norsk, noe som gjør at firmaer med engelsktalende ledelse sjeldent innehar denne godkjenningen. Det betyr ikke at de ikke er dyktige på våtromsarbeider, og det er lurt å også vurdere erfaring og referanser. Merk også at større entreprenører (som regel tømrerfirmaer) som tar totalentreprise på renovering og byggeprosjekter ofte ikke vil ha Våtromsgodkjenning, selv om de gjennomfører prosjekter der våtrom er en del av arbeidet. Mesterbedrift vil si at en eller flere i bedriften har mesterbrev, og altså har spesialkompetanse på det aktuelle feltet. Sentral Godkjenning gjør at bedriften automatisk blir godkjent når de står som ansvarlig utførende på et prosjekt, og at de har rett erfaring og kompetanse på feltet. Også bedrifter uten denne godkjenningen kan stå som ansvarlig utførende, men de er da ikke garantert å få godkjent erklæring av ansvar.

Hvordan finne rett entreprenør?

Ved både takheving, påbygg og takopplett, er det viktig å sørge for at håndverkerne som utfører arbeidet er godt kvalifiserte. Vær på utkikk etter håndverkere som har utført lignende arbeid tidligere og har gode og pålitelige referanser.

I tillegg er det viktig at firmaet kan gjennomføre prosjektet til en konkurransedyktig pris. Når du går i gang med anbudsprosessen anbefaler vi å hente inn minst 3 tilbud, for å finne best pris. Kapasitet og gjennomføringsevne er også noe du burde ta i betraktning. Når firmaet kan sette i gang arbeidene, og hvor raskt de kan fullføre prosjektet, vil være avgjørende for mange boligeiere.

Hvordan komme i gang?

Dersom du er klar for å sette i gang med prosjektet, vil neste steg være å hente inn pristilbud fra egnede entreprenører. I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere på ett sted, så det skal være enkelt  å finne rett firma for jobben. Om du legger ut ditt prosjekt, blir du matchet med godt kvalifiserte entreprenører for ditt prosjekt. Du kan registrere prosjektet ditt gratis og uforpliktende på vår nettside.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på heving av taket

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.