Bygge garasje: Den komplette guiden (priser, regler og tips)

 

Skal du bygge garasje? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Bygge garasje

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Bygge garasje? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Garasjen er ikke bare et skjul til bilen. En velbygget og veldesignet garasje gir en rekke muligheter for å utnytte arealet til det maksimale. I denne artikkelen skal vi se nærmere på veien frem til den perfekte garasjen.

Ferdiggarasje eller spesialtilpasset

Vi kan dele inn garasjer i to typer eller modeller. De enkleste modellene er såkalte ferdiggarasjer. Her snakker vi om garasjer som er bygget etter standarder, med svært begrensede muligheter for lokale tilpasninger.

Ferdiggarasjene er standardiserte og derfor ganske rimelige i innkjøp. Ved bestilling bestemmer du størrelse, takform og noen andre spesifikasjoner. Men man har generelt ikke så mye valgmuligheter.

Leverandørene av ferdiggarasjer bistår normalt ikke med grunnarbeider eller fundamentering. Dette er en jobb du som byggherre må besørge på egenhånd. Men leverandøren kan, mot pristillegg, sørge for montering. Dersom du selv ønsker å ta monteringsjobben, så leveres materialene ferdig tilpasset.

En ferdiggarasje er både enkel og rimelig. Men den har klare begrensninger i lokale tilpasninger og du kan for eksempel normalt ikke få en garasje med direkte adgang fra boligen eller en garasje som er tilpasset byggestilen til øvrig bygningsmasse.

For dette må du over på spesialtilpassede eller arkitekttegnede garasjer. Dette er normalt noe mer kostbart og tidkrevende, men så får du da også en garasje akkurat slik du ønsker at den skal være, for eksempel en spesialtilpasset garasje i betong. En skreddersydd garasje kan tilpasses både tomt, øvrig boligmasse og få både praktiske og fornuftige tilleggselementer.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster det å bygge garasje?

Garasjer er som oftest ganske enkle konstruksjoner, som naturlig koster mindre enn å bygge bolig. I Byggstart har vi utarbeidet en database over prosjekter som har blitt gjennomført gjennom plattformen. Det har gitt oss en god oversikt over kostnadene ved ulike bygge- og oppussingsprosjekter.

Prisene for en spesialtilpasset garasje varierer med materialvalg og kompleksitet, men vi ser av databasen at de starter på 11.000 kroner kvadratmeteren og beveger seg mot det doble for de mest avanserte byggverkene. Dette er priser som inkluderer absolutt alle kostnader, inkludert materialer, fundamentering og så videre.

En ferdiggarasje ligger i nedre del av dette prissjiktet. Men det er viktig å tenke på at kostnadene til fundamentering og grunnarbeider er de samme for begge garasjetypene. Disse utgjør omkring 10-20 % av totalprisen.

Om garasjen havner i øvre eller nedre del av prisskalaen vil avhenge av hvilke krav du som byggherre setter. Valg av funksjonalitet og materialer vil ha stor betydning for sluttsummen. Hvor mye av arbeidet du kan utføre på egenhånd vil naturlig også innvirke på prisen. Les mer om prisen for å bygge garasje.

Bygge garasje? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lønner det seg å bygge garasje?

Kostnadene ved et byggeprosjekt, enten det er tilbygg eller garasje, må alltid regnes opp mot bruksverdi og verdiøkning på eiendommen.

En garasje har en helt åpenbar bruksverdi og vil i nesten alle tilfeller øke totalverdien av boligen. Å ha en garasje øker oppbevaringsplassen og gjør utnyttelsen av eiendommen mer effektiv. I tillegg til bilparkering, kan garasjen fungere som redskapsbod eller lignende.

Boliger med garasje vil nesten alltid få en bedre pris ved salg. Derfor er det ganske enkelt å “regne hjem” en investering i en garasje. Med en garasje har du også betydelige muligheter for å påvirke selve byggekostnaden selv.

Fordyrende ledd vil være installering av elektrisitet og vann. Dette er arbeid som må utføres av fagfolk, men det trenger ikke nødvendigvis å sprenge budsjettet.

Merkostnaden ved å ha egen strøm i garasjen henter du fort inn ved bruk og ikke minst ved et eventuelt salg.

Innsparende ledd ved byggingen vil være innkjøp av materialer og egenarbeid, samt hvilke grunnarbeider som må utføres. Det er for eksempel vesentlig rimeligere å oppføre en ny garasje på eksisterende fundament, enn å måtte starte helt fra grunn igjen.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Prosjektforberedelser

Som med alle byggeprosjekter ligger nøkkelen til en vellykket garasjebygging i forberedelsene. Jo bedre oversikt du har over arbeidet som skal utføres, jo lettere er det å utarbeide både et presist budsjett og en tidsplan.

Det første du må bestemme deg for er om du skal velge ferdiggarasje eller en spesialtilpasset. På Byggstart kan du komme i kontakt med dyktige entreprenører med lang erfaring i bygging av spesialtilpassede garasjer. Ønsker du å gå for en ferdiggarasje, må du ta direktekontakt med leverandøren av disse.

Velger du å gå for en spesialtilpasset garasje bør du hente inn tilbud fra flere entreprenører på et tidlig stadium. Gjennomgå prosjektet og vær nøye med å fremlegge alle fordyrende ønsker som elektrisk strøm, vann og direkte adgang fra eksisterende bolig. Husk at det siste bare er mulig dersom du velger en spesialtilpasset garasje.

Bygging av en spesialtilpasset garasje vil normalt kreve at du involverer en arkitekt. Det gir muligheter for å utforme garasjen akkurat slik du ønsker det og få en helhet på eiendommen som hever både det estetiske og verdimessige.

Trenger jeg godkjenning fra kommunen?

Om akkurat din garasje er søknadspliktig eller ikke, vil avhenge av en rekke forhold.

I de fleste tilfeller er det ikke søknadspliktig å sette opp en garasje på mindre enn 50 kvadratmeter. Men det er ikke bare størrelsen det kommer an på.

  • Garasjen må ikke bygges med bo- eller soverom
  • Garasjen må bygges minst en meter fra eksisterende bygg på eiendommen
  • Garasjen må bygges minst en meter fra eiendomsgrense til naboeiendom
  • Garasjen må bygges minst to meter fra bygning på annen eiendom
  • Garasjen må bygges på bebygd eiendom
  • Garasjens mønehøyde kan ikke være over fire meter
  • Garasjen kan ikke bygges med kjeller
  • Garasjen kan ikke plasseres over vann- eller avløpsrør

Innfris disse kravene kan du være trygg på at du slipper å søke kommunen om byggetillatelse eller nabovarsel. Men det kan være andre forhold på tomten som gjør at det likevel er spesielle krav. Det kan for eksempel være avstand til vei, jernbane eller sjø.

Entreprenøren eller arkitekten din har kjennskap til lover og regler for bygging og vil kunne fortelle om det er nødvendig med byggetillatelse fra kommunen.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvor lang tid tar det?

En garasje er et vesentlig mindre komplisert byggverk enn bolig. Begrensningen i størrelse gjør også at arbeidet går fortere.

I mange tilfeller vil det være grunnarbeid og fundamenteringen som krever mest innsats og tid. Valget av byggemateriale og form vil også spille inn på tidsbruken. Selve oppsettingen av en garasje i treverk tar i seg selv ikke så lang tid.

Normalt regner vi 1-2 uker på grunnarbeider og fundamentering, etterfulgt av 3-6 uker med tømrerarbeid.

Hvordan organisere arbeidet?

Dette spørsmålet har i utgangspunktet tre svar: Du kan gjøre alt selv, du kan gjøre litt selv eller du kan sette bort hele jobben.

Hva du velger vil avhenge av din egen kompetanse og tid. Det kan være betydelig innsparing ved å bygge garasjen på egenhånd, men du må være forberedt på at det er en større jobb enn det kanskje ser ut som på forhånd.

Dersom du ikke velger en ferdiggarasje kan det være lurt å søke råd hos en arkitekt for å få utformet byggetegninger.

Kostnaden ved å overlate byggingen til en entreprenør er kanskje lavere enn du frykter. Det er absolutt å anbefale at du henter inn et uforpliktende tilbud fra en entreprenør før du bestemmer deg om du heller vil gjøre jobben selv. Det kan godt tenkes at du blir positivt overrasket.

Selv om en garasje i utgangspunktet er et enkelt bygg, så oppstår det en rekke behov for spesialkompetanse. Det gjelder selvsagt ved installasjon av elektrisk anlegg og vann, men også ved støping og dreneringsarbeid. Som ved andre byggeprosjekter står valget mellom en totalentreprenør eller å leie inn enkeltfirmaer.

En totalentreprenør vil levere et nøkkelferdig byggverk, uten at du behøver å tenke mer på det. Ved innleie av enkeltfirmaer har du større styring med prosjektet og kan oppnå noe bedre priser. Dersom du ønsker å gjøre deler av arbeidet selv, kan det være hensiktsmessig å leie inn de enkelttjenestene du trenger underveis.

Dersom du skal gjøre deler av arbeidet på egenhånd er det viktig å avklare dette med de hånderkere som du lager kontrakt med, slik at det ikke oppstår uenigheter og misforståelser. En annen side ved å leie inn arbeidskraft fortløpende er at du må sikre at tidsplanen overholdes. Sagt enkelt må fundamentet være klart når de som skal bygge reisverket kommer for å gjøre jobben. De største kostnadsbombene i et hvert byggeprosjekt er når håndverkere må vente før de kan starte med jobben sin.

Slike bekymringer slipper du dersom du velger en totalentreprenør til jobben. Da vil entreprenøren besørge all kommunikasjon og koordinering mellom de ulike aktørene og du får en enkeltperson å forholde deg til.

Hva slags kontakt bør jeg bruke?

Etter at du har valgt fagfolkene til jobben, må dere inngå en kontrakt. Denne bør være så grundig som mulig å spesifisere både kostnader for jobben og tidsbruken. Det er spesielt viktig at tidsbruken fremgår dersom du skal leie inn bistand til de enkelte delene av prosjektet. Dette sikrer deg at håndverkeren er ferdig med jobben i tide til neste byggetrinn.

Dersom du som byggherre skal utføre deler av arbeidet, er det viktig at dette er spesifisert i kontrakten. Det samme gjelder dersom byggherren skal stå for hele eller deler av materialanskaffelsen. For at arbeidet ikke skal stoppe opp er det avgjørende at du følger opp leveransene og egenarbeidet. Velger du å overlate jobben til en totalentreprenør bør dere avtale faste møter og gjennomganger av prosjektet underveis. Som byggherre er det viktig at du har full oversikt over fremdriften i byggeprosjektet, uavhengig av størrelse.

Norsk Standard har utarbeidet maler for kontrakter med håndverkere. Disse kontraktsmalene er svært enkle og oversiktlige og gir et godt grunnlag for alle parter underveis i arbeidet.

Bruk gjerne tid sammen med entreprenør eller håndverker på gjennomgang av kontrakten, slik at dere begge er enige om hvordan arbeidet skal utføres og unngår uenigheter og misforståelser underveis eller etterpå.

Kontrakten må inneholde priser og avtale om hvordan betalingen skal foregå. På mindre prosjekter er det mest vanlig at betaling skjer når arbeidet er avsluttet. I større prosjekter avtales det imidlertid gjerne delbetalinger underveis i prosjektet, mens en bestemt prosentandel holdes tilbake til etter at arbeidet er ferdigstilt og befaring er foretatt.

Hvordan finner jeg fagfolk?

Uansett om du velger en totalentreprenør eller enkeltstående håndverkere, så er det avgjørende for et vellykket prosjekt at du velger rett folk til rett arbeid.

Siden byggeprosjekter er kostbare, kan det være fristende å konsekvent gå etter den laveste pris. Men det kan være en farlig vei. Dessverre finnes det en del useriøse aktører i byggebransjen og utfallet ved å velge feil kan være kostbart.

Derfor bør du sikre deg at alle håndverkerne du henter inn har solid kompetanse og gode referanser. Det er viktig at håndverkerne har erfaring med nettopp bygging av garasje, siden det er det du tross alt skal ha utført.

Ved å registrere prosjektet ditt på Byggstart får du kontakt med entreprenører og håndverkere som er kvalitetssikret av oss. Vi er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Innhenting av tilbud er en prosess som gjerne kan ta litt tid. Det er viktig å bruke tiden godt og ikke forhaste seg. Derfor bør du sette av minst en måned til å hente inn anbud fra håndverkere.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge garasje? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.