Bygge ut loft: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Skal du bygge ut loftet? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Bygge ut loft

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Bygge ut loft? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Trenger du mer plass i hjemmet, kan loftet være et bra sted å starte dersom du har uutnyttet areal der. Det kan virke omfattende å bygge om et råloft til rom for varig opphold, og det kan være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Men ved å bygge ut loftet vil du få større plass og i tillegg øke verdien på boligen din. Enten om du bor i leilighet eller enebolig gir loftet ditt deg en enestående mulighet til å forme hjemmet ditt akkurat sånn du vil ha det.

Identifiser prosjektet

For å gjøre det enklere, kan vi dele et loftprosjekt opp i tre forskjellige kategorier: Bygge ut loftet i en enebolig, bygge ut loft i en bygård eller flermannsbolig for å innlemme arealet i leiligheten under, og bygge en ny leilighet på loftet av en bygård eller flermannsbolig. Disse tre prosjektene innebærer litt forskjellige problemstillinger, som vi under beskriver.

Bygge ut loft i enebolig

Det finnes to sett med regler for hva som godkjennes som oppholdsrom, ett for hus bygget før 1. juli 2011 og ett for hus bygget etter. Reglene ble endret for noen år siden for å gjøre det enklere å bygge ut eldre hus, og dermed få større plass eller skille ut en ny boenhet. For de aller fleste som vurderer å bygge ut vil de gamle reglene gjelde. Har du et hus som er oppført eller søkt oppført etter 1. juli 2011 gjelder litt andre regler.

Når du skal bygge ut loftet, kan det godt hende du også må heve taket. For å få et rom godkjent til varig opphold må du i eldre hus ha en takhøyde på minst 2 meter. Dette er imidlertid et minimumskrav, og 2 meter under taket føles nok lavt for de fleste. SINTEF anbefaler en takhøyde på minimum 2,4 meter for å sikre bokvalitet. Ved heving av taket må du søke om dette til kommunen. Dette gjelder også om du skal sette inn nye eller større vinduer enn de som allerede er der. Du må også søke for å få loftet omgjort fra tilleggsdel til hoveddel. Selv om det går an å bygge ut loftet uten å søke om bruksendring er dette ulovlig. Det betyr ikke at det nødvendigvis er ulovlig å oppholde seg der, men du kan ikke selge loftet som oppholdsrom den dagen du skal selge huset.

Et tomt råloft fungerer faktisk som isolasjon for resten av huset. Når loftet varmes opp og innredes til opphold oppstår det kondens som følge av temperaturforskjeller ute og inne. Dermed må man huske å legge ny isolasjon, både i vegger og tak. Samtidig må man også sørge for god ventilasjon med vifter og vinduer. Annet arbeid som typisk må gjøres for å få loftet boklart er ny overflater, installasjon av elektrisk anlegg, og eventuelt rørarbeid hvis du skal ha våtrom. De fleste monterer også en ny trapp.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Bygge ut loftet i bygård for å få leilighet over to plan

Dersom man bor i øverste etasje med loft over seg, kan det være en god idé å se på muligheten til å innlemme loftsetasjen i leiligheten. Dette kan øke størrelsen på leiligheten din og kan være en god investering. Loftet eies som regel av sameiet eller lignende, og du må sørge for at du har eierrettighetene før du setter i gang. Mange bygårder har boder til beboerne på loftet. Om dette er tilfelle må du kjøpe ut bodarealet og sørge for at de øvrige beboerne får bodplass et annet sted i gården.

Rent byggmessig innebærer dette mye av det samme som ved en enebolig. Vegger, tak og gulv må isoleres, og kanskje må også deler av taket heves. Tenk ekstra på lydisoleringen når du har andre boenheter i bygningen. Søknadsreglene gjelder også her, så enhver bruksendring må søkes til kommunen. Ettersom loftet i dette tilfellet skal bli en del av samme branncelle som leiligheten under, stilles det strengere byggtekniske krav, så undersøk dette nøye.

Bygge ut loft? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Bygging av nye leiligheter i bygård og flermannsbolig

Når man skal opprette en ny boenhet, utløses det en del nye regler. Den nye leiligheten må være fysisk adskilt fra alle andre, og utgjøre en egen branncelle. Boenheten skal også ha sin egen seperate inngang, noe som ofte innebærer at trappeoppgangen i gården må utvides for å nå de nye leilighetene. Alle nye leiligheter må også ha samtlige hovedfunksjoner. Med dette menes stue, soveplass, kjøkken og baderom. De skal også tilfredsstille alle krav til takhøyde, dagslys, ventilasjon med mer. Og med skjerpede krav vil også arbeidet bli mer omfattende. Entreprenøren må ofte inneha tiltaksklasse 2 fra Direktoratet for byggkvalitet, ettersom det må gjøres større grep med tanke på bærende konstruksjoner.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Finn riktig entreprenør

Når du skal i gang med et prosjekt av denne størrelsen, er det viktig at du finner riktig entreprenør. Arbeid som dette innebærer ofte store endringer på både fasaden og bæring, og det er viktig at dette gjøres av erfarne håndverkere. Det er mange useriøse aktører i denne bransjen, som blant annet bruker ufaglært arbeidskraft og uregelmessige arbeidstider, som ofte fører til dårlig utført arbeid. Det er derfor viktig at du undersøker alle aktuelle entreprenører nøye.

Vi har flere gode godkjenningsordninger i Norge, som alle kan sees på som et kvalitetstegn Disse er dog ikke obligatorisk å inneha for å drive utbygging. Du burde alltid undersøke om entreprenøren du vurderer innehar for eksempel sentral godkjenning, eller følger våtromsnormen og mesterbrevordningen. Selv om det altså er helt lovlig å drive uten å følge disse, kan du se på det som en garanti for at du har med en seriøs aktør å gjøre.

I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører på ett sted så det skal være enkelt for å deg å velge trygt. Vi har også gode oversikter på hvem som har lang erfaring med loftsutbygging, slik at du blir matchet med de rette firmaene.

Hva koster det å bygge ut loftet?

Basert på gjennomførte prosjekter, har vi i Byggstart bygget opp en prisdatabase per prosjekttype for å forstå hva som er typiske priser. Det er viktig å huske på at dette avhenger av hvor kompleks arbeid det innebærer, og det kan være store forskjeller på byggearbeid som i utgangspunktet kan se ganske like ut.

For at en entreprenør skal kunne prise prosjektet riktig, trenger de nok dokumentasjon til å ta en kvalifisert beregning. Det er derfor viktig at du planlegger prosjektet nøye, og har tilstrekkelig plantegninger, romskjema og arbeidstegninger. Ofte kan det lønne seg å få en arkitekt til å tegne loftet ditt. Det vil jo være en ekstra kostnad, men det kan korte ned byggeprosessen og gjøre hele loftet mer plasseffektivt. En arkitekt kan også hjelpe deg med søknadsprosessen, ettersom entreprenøren gjerne ønsker en tredjepart til å stå som ansvarlig søker.

Når det kommer til å bygge ut loft, er det litt avhengig av hva slags prosjekt det er. Med tanke på de forskjellige kategoriene vi etablerte tidligere, kan vi si at det å bygge ut loftet i en enebolig gjerne ligger på mellom 10.000 og 25.000 kroner per kvadratmeter. Når det kommer til å bygge ut loftet i en bygård så det blir en del av leiligheten under, vil prisen normalt bli mellom 15.000 og 25.000 per kvadratmeter. Mens det å bygge en ny boenhet på loftet i en bygård eller flermannsbolig ofte er noe dyrere, mellom 25.000 og 50.000 kroner.

Som du ser, kan det være stor variasjon i den endelige prisen. Derfor er det vanskelig å si noe nøyaktig. Må du heve taket og endre bærende konstruksjoner blir det åpenbart dyrere enn om du bare trenger å bygge nye overflater.

Les mer om prisen på å bygge ut loftet.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Interiør

Om det er plass til det i budsjettet, kan det være vel anvendte penger å bruke en interiørdesigner. Spesielt hvis denne kan samarbeide med arkitekten. Sammen kan de finne kreative løsninger som både er funksjonelle og ser bra ut, og du vil kunne ha glede av resultatet i mange år fremover. Mulighetene for å bruke naturlig lys er noe en interiørdesigner er ekspert på, noe som vil løfte fargene på hele loftet. En designer kan ofte også finne møbler og materialer du ikke ville fått tak i selv, og til og med til en lavere pris.

Lønner det seg å bygge ut loftet?

Å bygge ut loftet gir deg både bedre bokvalitet som følge av den utvidede plassen, samtidig som det øker verdien på boligen din. Hvor mye utslag det kan ha på den endelige salgsprisen er avhengig av hvor i landet du bor, men om du bor i et bynært strøk, vil det ofte kunne lønne seg å bygge ut loftet. For å finne et overslag over hvor mye du kan beregne i prisstigning med den ekstra plassen, kan du se på hva boliger går for i området du bor i. Da får du kvadratmeterprisen, og kan enkelt regne ut hva du kan forvente av prisøkning, og sammenligne denne med byggekostnadene.

Men det er jo ikke alle som er ute etter å selge med det første. Den ekstra plassen kommer godt med også til egen bruk. Med tiden endrer også familiens behov ved boligen seg, og nå har du muligheten til å innrede loftet til å dekke dagens behov. Loftet er for eksempel et bra sted å ha hjemmekontor, med god tilgang på dagslys. Mange familier merker også at behovet for plass vokser i takt med barna. Med større plass kan du gi ungene en egen etasje hvor de får holde på fritt, eller du kan bygge et nytt gjesterom til neste gang svigerfamilien kommer på besøk.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge ut loft? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.