Murpuss: En komplett guide (pris, regler, tips)

Murpuss

Innhold:

Del 1: Hva er murpuss?Del 2: Hva koster det?Del 3: Valg av fagfolk

Trenger du fagfolk til jobben? Legg ut prosjektet på Byggstart.no

I denne artikkelen går vi gjennom hva som er fordelene ved å velge murpuss fremfor andre typer fasader, og hvilke vanlige typer murpuss man kan velge mellom. Vi tar også for oss hvilke priser du kan forvente på et slikt prosjekt, samt hva som utløser søknadsplikt. Til slutt gir vi 9 nyttige tips til gjennomføringen.

Hva er murpuss?

Murpuss er en klassisk kledningstype, og ble for eksempel mye brukt på bygårder i Oslo fra 1880 til 1930. Murpuss består tradisjonelt av en blanding av sement, sand og leire. Murpuss kalles også mørtel. Det finnes noen ulike typer murpuss, både mer tradisjonelle, og mer moderne og teknologiske typer. Her er noen av de ulike som kan bli aktuelle i ditt prosjekt:

 • Murpuss av sement: Denne typen murpuss består av en blanding av sement, sand og i noen tilfeller kalk eller leire. Dette er det klassiske alternativet.
 • Polymermodifisert murpuss: Dette er en ny type murpuss, men også består av sement. Denne typen blir levert ferdig blandet ut, og er noe dyrere enn den du blander selv. Samtidig er den mer holdbar og du kan velge flere ulike farger, slik at du slipper å male etterpå. Polymerene forhindrer sprekkdannelse og gir sementen bedre festeevne.
 • Murpuss av akryl: Denne typen murpuss er mer bestandig mot sprekker enn vanlig murpuss av sement, og blir derfor mer og mer populær. Murpuss av akryl kan også legges over eksisterende murpuss av sement, som kan være kostnadsbesparende hvis flere lag med puss er nødvendig.
 • Slemming: En type grov sementmørtel som gir et tilsvarende grovt uttrykk. Et billig alternativ for grunnmurer og lignende.
 • Gipsmørtel: En tørrere og mykere murpuss egnet for innendørs bruk. Tørker noe saktere enn de andre typene.

Hvorfor velge murpuss?

Det kan være flere årsaker til at folk velger murpuss når fasaden skal renoveres. Fasaderehabilitering med murpuss kan både gjøres på bygg som allerede har kledning av murpuss, men også på bygg med betong- eller teglsteinsfasade.

Under er de vanligste årsakene vi ser til at kunder velger å legge ny murpuss:

 • vedlikeholde gammel fasade som har fått sprekker
 • forlenge levetiden til en teglsteinsfasade uten murpuss fra før
 • fordi man ønsker et nytt uttrykk på fasaden
 • i forbindelse med andre arbeider, som for eksempel etterisolering

Hvordan ser prosessen ut når man skal legge ny murpuss?

Det første man gjør er å kartlegge tilstanden til den eksisterende fasaden. Her vil entreprenøren finne ut hvilke arbeider som må gjøres, og hvordan man best går frem for å få gjennomført prosjektet raskt og effektivt.

I tillegg må man som boligeier, også gjøre en planleggingsjobb. Man må først og fremst bestemme seg for hvilken farge og finish man ønsker. Noen ganger kan det være aktuelt å endre farger og gjøre bygningens estetiske uttrykk mer moderne. Andre ganger ønsker man kanskje å restaurere slik at fasaden får tilbake sitt originale uttrykk. Dersom entreprenør anbefaler at andre arbeider også utføres, som bytte av vinduer eller etterisolering, må man også ta en vurdering på dette.

Når dette kartleggingsarbeidet er gjort, kan selve fasaderehabilitering begynne. Her vil man ofte begynne med å sette opp stillas, såfremt dette er nødvendig. Deretter vil gammel kledning fjernes, i den grad det trengs.

Til slutt legges den nye murpussen. Her har man ulike alternativer, der noen typer kommer ferdigblandet og ferdig farget. Dersom man har valgt en murpuss som ikke er farget, vil maling gjøres helt til slutt.

Få pristilbud på prosjektet: Legg ut jobben på Byggstart.no

Hva koster det?

Mange boligeiere lurer på hva en renovering med ny murpuss koster. Byggstart er en gratis tjeneste som kobler boligeiere opp mot egnede entreprenører. Basert på et høyt antall gjennomførte prosjekter, har vi opparbeidet en prisdatabase. På denne måten kan vi hjelpe andre huseiere med å få et inntrykk at hvilket budsjett et slikt prosjekt krever.

Vi ser at prisen for å pusse mur, gjerne ligger på et sted mellom 400 kroner og 2000 kroner per kvadratmeter vegg. De fleste prosjekter vil trolig havne på rundt 1000 kroner per kvm. Denne snittprisen vil normalt gjelde for fasaderehabiliteringer av normal standard og størrelse. På svært store prosjekter ser vi at man kan forvente en noe lavere kvadratmeterpris, selv om totalprisen selvfølgelig blir høyere. Årsaken til dette er at det finnes noen skalafordeler på store prosjekter.

Disse prisene gjelder for prosjekter av normal kompleksitet og med en normal vanskelighetsgrad. Dersom ditt prosjekt viser seg å være spesielt krevende eller spesielt enkelt, kan dette være med på å drive prisen betydelig opp eller ned.

Disse prisene inkluderer alle utgifter tilknyttet selve rehabiliteringen, både arbeider, stillas og materialer. Prisen inkluderer derimot ikke kostnader knyttet til søking til kommunen, dersom dette blir nødvendig.

Hvor lang tid tar et slikt prosjekt?

Hvor lang tid det vil ta å legge ny murpuss på en fasade vil avhenge av flere faktorer. Både kompleksitet, størrelse og adkomst til tomten spiller inn her. Disse er også de største driverne av pris. Vi ser at et svært enkelt prosjekt, som for eksempel enebolig over en etasje, vil kunne ta så lite som en måned. Normaltid på større prosjekter, som typiske fireetasjers bygårder, kan gjerne ligge på cirka tre måneder fra stillaset kommer opp til det fjernes igjen. Har bygningen stukkaturer eller andre utsmykninger, som også har behov for rehabilitering, kan prosjektet ta lenger tid.

Må man søke?

Man trenger ikke søke dersom arbeidene har som mål å restaurere boligen til en tidligere dokumentert utførelse, eller dersom endringene fra nåværende uttrykk er små.

Skal man derimot endre fasaden betydelig, utløses ofte søknadsplikt. Dette vil for eksempel bli aktuelt hvis bygningen er av teglstein, og man vil kle med murpuss oppå steinen. Dette vil gjøre at fasadens karakter endres, og det er dette som utløser søknadsplikt. Det samme gjelder dersom dere skal endre antallet dører eller vinduer på boligen, eller gjøre de større.

Det kan i tillegg finnes andre regler som gjelder for eiendommen din, som gjør at du må ta andre hensyn. Dette gjelder for eksempel på verneverdige bygg. Her er det mulig at du ikke vil få godkjent andre prosjekter enn restaurering til tidligere dokumentert utførelse, så husk å spørre en arkitekt eller kommunen før dere setter i gang.

Trenger du fagfolk til jobben? Legg ut prosjektet på Byggstart.no

Hva bør man se etter i en entreprenør?

Når du skal se etter entreprenører til å legge ny murpuss på boligen din, er det først og fremst viktig at firmaet har lang og god erfaring fra nettopp dette feltet. På denne måten kan du være sikker på at entreprenøren har opparbeidet gode rutiner og er i stand til å utføre prosjektet raskt og effektivt. Dersom firmaet ikke har omfattende erfaring og kompetanse er det større sjanse for at det oppstår feil og mangler. Typiske feil ved legging av murpuss er blant annet at håndverkerne ikke tar hensyn til hva slags eksisterende kledning bygningen har. Dersom feil type murpuss legges over den gamle, kan dette lukke inne fukt eller føre til sprekker oppstår raskt.

Du kan gjerne be om et antall referanser du kan ringe til. Her kan du forhøre deg om alt fra priser og resultater, til hvordan håndverkerne er å jobbe med. Det lønner seg alltid å finne håndverkere du kommuniserer relativt godt med, slik at planlegging og samarbeid går knirkefritt.

I Norge har vi også en del godkjenningsordninger for håndverkere. Vi har blant annet Mesterbedrift og Sentral Godkjenning. Når en bedrift er Mesterbedrift betyr det at en eller flere i ledelsen har mesterbrev på sitt fagfelt. Dette er en frivillig godkjenning, men fungerer likevel som et ekstra kvalitetsstempel. En annen frivillig godkjenningsordning er Sentral godkjenning. Denne ordningen viser til at håndverne oppfyller byggesaksforskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner, seriøsitet og faglige kvalifikasjoner. I tillegg vil bedrifter med denne godkjenningen bli automatisk godkjent når de erklærer ansvar på et prosjekt med søknadsplikt.

Anbudsprosessen

Når du skal i gang med å hente inn pristilbud i anbudsprosessen er det noen ting du bør tenke på. Du bør for det første hente inn nok tilbud. Dersom alle håndverkerne du henter inn tilbud fra har rett kompetanse og erfaring, vil det være nok å hente inn tre ulike pristilbud. Vi anbefaler uansett at du alltid henter inn minst to tilbud. Slik sikrer du en konkurransedyktig pris.

Når du sammenligner tilbud kan det være visse utgiftsposter som prises forskjellig av de ulike håndverkerne. Når det gjelder renovering med murpuss, kan stillas være en slik utgiftspost. Noen huseiere velger derfor å skille ut stillas fra entreprenørens tilbud, og heller ordne dette selv gjennom et eget stillasutleiefirma for å spare penger. For å få full oversikt over hva som dekkes av de ulike anbudene, lønner det seg å sette opp tilbudene i et regneark for å gjøre sammenligningen enklere.

For å komme i kontakt med seriøse entreprenører med god erfaring på murpuss, kan du registrere ditt prosjekt på Byggstart. I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere på ett sted, så det skal være enkelt for deg å velge trygt. Når du registrerer ditt prosjekt hos oss, tar vi kontakt på telefon for en kort gjennomgang av hva som skal gjøres og kobler deg så opp med relevante tilbydere.

Kontrakt og fremdriftsplan

Etter du har valgt et firma i anbudsprosessen er det tid for å skrive kontrakt. En god kontrakt for håndverkertjenester bør alltid være tydelig formulert, slik at det ikke oppstår uenigheter. Den bør si noe om når arbeidene skal være ferdige, når de skal begynne, og til hvilken pris. I kontrakten bør det også være avgjort hvordan eventuelle tillegg skal håndteres, og hvordan forsinkelser skal behandles.

På mer omfattende prosjekter kan det også lønne seg å sette ned med håndverkerne og utarbeide en fremdriftsplan. Her kan dere bli enige om en del ekstra datoer og milepæler, i tillegg til de datoene som er bestemt i kontrakten. Dette kan gjøre det enklere å oppdage forsinkelser tidlig og få gjort noe med det før det fører til ekstra kostnader.

Underveis i arbeidene

Underveis i ditt prosjekt med legging av ny murpuss er det visse ting du bør tenke på. Uansett hva slags prosjekt du har på gang, lønner det seg alltid å stikke innom byggeplassen jevnlig. Slik kan du holde et visst oppsyn med at arbeidet går som de skal i henhold til kontrakt og fremdriftsplan.

Avslutningsvis bør du sørge for å få ettersendt all relevant dokumentasjon. Det er også lurt å gå sluttbefaring før du betaler ut siste del av kontraktsbeløpet. Underveis bør du heller aldri utbetale større summer enn det arbeidene som er fullført tilsvarer i verdi.

9 tips til en vellykket gjennomføring:

 1. Start med god planlegging, finn ut hva som trengs og hva dere ønsker dere.
 2. Gå i banken tidlig for å få oversikt over budsjettrammene deres.
 3. Få en viss oversikt over søknadsregler, og engasjer en ansvarlig søker tidlig hvis det blir nødvendig.
 4. Hent inn nok tilbud i anbudsprosessen.
 5. Be om referanser du kan ringe til.
 6. Sørg for at alle tilbud kommer fra godt kvalifiserte håndverkere.
 7. Skriv en tydelig kontrakt, og eventuelt fremdriftsplan i tillegg.
 8. Gå sluttbefaring.
 9. Få ettersendt dokumentasjon.

Neste steg

Neste steg i prosessen med å få lagt ny murpuss på bygningen deres er kanskje å komme i kontakt med dyktige entreprenører for jobben. Byggstart en tjeneste som hjelper boligeiere å komme i kontakt med de entreprenørene som har mest relevant erfaring og kompetanse for ulike typer byggeprosjekter. Registrer ditt prosjekt på Byggstart, så vil en av våre medarbeidere ta kontakt og hjelpe dere å finne de entreprenørene i ditt område som er best egnet for rehabilitering av fasade med murpuss.

Neste steg:

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.