Murpuss: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Skal du gjennomføre murpuss på din bolig? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Murpuss

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på renovering av fasaden

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Hva er murpuss?

Murpuss (også kalt mørtel) er en klassisk kledningstype, som blant annet ble mye brukt på bygårder i Oslo fra 1880 til 1930. Kledningen består tradisjonelt av en blanding av sement, sand og leire. Det finnes noen ulike typer murpuss, både tradisjonelle og mer moderne. Her er noen typer som kan være aktuelt for ditt prosjekt:

 • Murpuss av sement: Denne typen murpuss består av en blanding av sement, sand og i noen tilfeller kalk eller leire. Dette er det klassiske alternativet.
 • Polymermodifisert murpuss: Dette er en nyere type murpuss, som også består av sement. Denne blir levert ferdig blandet, og er noe dyrere enn den du blander selv. Samtidig er den mer holdbar, og du kan velge flere ulike farger. Dermed slipper du å male etterpå. Polymerene forhindrer sprekkdannelse og gir sementen bedre festeevne.
 • Murpuss av akryl: Denne blir stadig mer populær. Grunnen er at den er mer bestandig mot sprekker, sammenlignet med vanlig murpuss av sement. Murpuss av akryl kan også legges over eksisterende murpuss av sement, som kan være kostnadsbesparende hvis flere lag med puss er nødvendig.
 • Slemming: En type grov sementmørtel som gir et tilsvarende grovt uttrykk. Et billig alternativ for grunnmurer og lignende.
 • Gipsmørtel: En tørrere og mykere murpuss, egnet for innendørs bruk. Tørker noe saktere enn de andre typene.

Hvorfor velge murpuss?

Det er flere grunner til å velge murpuss når man skal renovere fasaden. Fasaderehabilitering med murpuss kan både gjøres på bygg som allerede har kledning av murpuss, men også på bygg med betong- eller teglsteinsfasade.

Når våre kunder velger å bruke murpuss, er det som regel fordi de ønsker å:

 • Vedlikeholde gammel fasade som har fått sprekker
 • Forlenge levetiden til en teglsteinsfasade uten eksisterende murpuss
 • Gi fasaden et nytt preg
 • Renovere fasaden i forbindelse med andre prosjekter (f.eks. isolering)
Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan ser prosessen ut når man skal legge ny murpuss?

Når man skal legge ny murpus er første steg å kartlegge tilstanden til den eksisterende fasaden. Her vil entreprenøren finne ut hvilke arbeid som er nødvendig og hvordan man gjennomfører disse effektivt. Det kan også hende at entreprenøren anbefaler at man utfører andre jobber i tillegg, som for eksempel etterisolering eller bytte av vinduer.

I tillegg er må man, som boligeier, planlegge prosjektet. Først og fremst må man bestemme seg for hvilken farge og finish man ønsker. Noen ganger kan det være aktuelt å velge farger som gjør bygningens estetiske uttrykk mer moderne. Andre ganger ønsker man kanskje å restaurere slik at fasaden får tilbake sitt originale uttrykk.

Når dette kartleggingsarbeidet er gjort, kan selve fasaderehabilitering begynne. Her vil første steg være å sette opp stillas og fjerne eksisterende murpuss, dersom dette er nødvendig. Deretter legger man på den murpussen. Her kan man velge mellom flere varianter. Blant annet finnes det murpuss som er ferdig farget eller blandet. Dersom man har valgt en murpuss som ikke er farget, vil siste steg være å male.

Få 3 tilbud på renovering av fasaden

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva koster det?

Mange boligeiere lurer på hva en renovering med ny murpuss koster. I Byggstart har vi opparbeidet en prisdatabase basert på prosjekter gjennomført av aktører i vår plattform. På den måten kan vi beregne snittprisen på en rekke ulike byggeprosjekter. Disse prisene inkluderer alle utgifter tilknyttet selve rehabiliteringen, både arbeider, stillas og materialer. Prisen inkluderer derimot ikke kostnader knyttet til søking til kommunen, dersom dette blir nødvendig.

Vi ser at prisene for murpuss vanligvis ligger et sted mellom 500 kroner og 2.500 kroner per kvadratmeter vegg. Den gjennomsnittlige prisen er på rundt 1.100 kroner per kvm. Denne prisen gjelder fasaderehabiliteringer av normal standard og størrelse. Større prosjektet vil naturligvis bli dyrere, samtidig som kvadratmeterprisen vil være lavere. Dette skyldes at visse utgifter ikke avhenger av størrelsen på prosjektet (f.eks. transport).

Prisene tar også utgangspunkt i prosjekter av normal kompleksitet og vanskelighetsgrad. Dersom ditt prosjekt viser seg å være spesielt krevende eller enkelt, kan dette være med på å drive prisen betydelig opp eller ned.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hvor lang tid tar et slikt prosjekt?

Hvor lang tid det vil ta å legge ny murpuss på en fasade vil avhenge av flere faktorer. Både kompleksitet og størrelse vil påvirke tidsbruken. Det samme gjelder hvor krevende det er å komme til der arbeidet skal utføres. Vi ser at et svært enkelt prosjekt, som for eksempel enebolig over én etasje, vil kunne ta ned mot en måned. Normaltid på større prosjekter, som typiske fireetasjers bygårder, er på cirka tre måneder. Har bygningen stukkaturer eller andre utsmykninger, som også har behov for rehabilitering, kan prosjektet ta lengre tid. Disse tidsestimatene omhandler selve arbeidet. Forberedelser og eventuell søking til kommunen, må beregnes i tillegg. Under kan du finne ut når det er søknadspliktig å legge murpuss.

Hva bør man se etter i en entreprenør?

Når du skal se etter entreprenører til å legge ny murpuss på boligen din, er det viktigste at firmaet har utbredt erfaring fra nettopp dette feltet. Da kan du være sikker på at entreprenøren har opparbeidet gode rutiner og er i stand til å utføre prosjektet effektivt. Dersom firmaet ikke har omfattende erfaring og kompetanse er det større sjanse for at det oppstår feil og mangler. Typiske feil ved legging av murpuss er blant annet at håndverkerne ikke tar hensyn til den eksisterende kledningen. Dersom feil type murpuss legges over den nåværende, kan dette lukke inne fukt eller føre til sprekkdannelse.

Be gjerne entreprenøren om referanser du kan kontakte direkte. Her kan du forhøre deg om alt fra priser og resultater, til hvordan håndverkerne er å jobbe med. Det lønner seg alltid å finne en entreprenør du kommuniserer godt med. Da er det enklere å samarbeide godt gjennom hele prosjektet.

I Norge har vi også en del godkjenningsordninger for håndverkere. Eksempler på dette er Mesterbedrift og Sentral Godkjenning. Når en bedrift er Mesterbedrift betyr det at en eller flere i ledelsen har mesterbrev på sitt fagfelt. Dette er en frivillig godkjenning, men fungerer likevel som et kvalitetsstempel. En annen frivillig godkjenningsordning er Sentral godkjenning. Denne ordningen viser til at håndverne oppfyller byggesaksforskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og faglige kvalifikasjoner. I tillegg vil bedrifter med denne godkjenningen bli automatisk godkjent når de erklærer ansvar på et prosjekt med søknadsplikt.

Må man søke?

Man trenger ikke søke dersom arbeidene har som mål å restaurere boligen til en tidligere dokumentert utførelse. Heller ikke i tilfeller der det kun gjøres små endringene fra nåværende uttrykk.

Skal man derimot endre fasaden betydelig, vil det ofte utløse søknadsplikt. Dette vil for eksempel bli aktuelt dersom man skal kle med murpuss oppå eksisterende teglstein. Da endrer man fasadens karakter, noe som utløser søknadsplikt. Det samme gjelder om man endrer antallet dører eller vinduer, eller gjør disse større.

Det kan også være andre regler som gjelder for din bolig. Dette gjelder for eksempel på verneverdige bygg. Her er det mulig at du ikke vil få godkjent andre prosjekter enn restaurering til tidligere dokumentert utførelse. Rådfør deg derfor med kommunen eller en arkitekt før du går i gang med arbeidet.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Anbudsprosessen

Når du skal hente inn pristilbud fra entreprenører, er det visse grep du kan ta som gjør det enklere å velge rett. For det første må du sørge for å hente inn nok tilbud. Dersom alle håndverkerne du henter inn tilbud fra har rett kompetanse og erfaring, vil det være nok å hente inn tre ulike pristilbud. Vi anbefaler uansett at du  henter inn 3 tilbud. Slik sikrer du en konkurransedyktig pris.

Når du sammenligner tilbud kan det være visse utgiftsposter som prises forskjellig av de ulike håndverkerne. Når det gjelder renovering med murpuss, kan stillas være en slik utgiftspost. Noen huseiere velger derfor å skille ut stillas fra entreprenørens tilbud, og heller leie dette fra et annet firma. For å få full oversikt over hva som dekkes av de ulike anbudene, lønner det seg å sette opp tilbudene i et regneark. Da er det enklere å få oversikt over innholdet i tilbudene, ikke bare totalprisen.

For å komme i kontakt med seriøse entreprenører med god erfaring på murpuss, kan du registrere prosjekt ditt hos Byggstart. I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkerfirmaer på ett sted, så det skal være enkelt for deg å velge trygt. Vi har sjekket referanser, kreditt-rating og godkjenninger til alle firmaer som får tilgang til plattformen, og overvåker dette løpende. Kun firmaene som opprettholder høy kvalitet og konkurransedyktige priser over tid får fortsette å være en del av plattformen. Det er gratis å legge ut oppdrag. Etter befaring vil du motta uforpliktende tilbud fra flere kvalifiserte håndverkerfirmaer.

Kontrakt og fremdriftsplan

Når du har valgt en entreprenør, er det på tide å skrive kontrakt. En god kontrakt for håndverkertjenester bør alltid være tydelig formulert, slik at det ikke oppstår misforståelser eller uenigheter underveis. Det bør komme tydelig fram når arbeidene skal være ferdige, når de skal begynne, og til hvilken pris. I kontrakten bør det også være avgjort hvordan dere håndterer eventuelle pristillegg eller forsinkelser.

På mer omfattende prosjekter lønner det seg også å utarbeide en fremdriftsplan i samarbeid med entreprenøren. Her kan dere bli enige om en del ekstra datoer og milepæler, i tillegg til de datoene som er bestemt i kontrakten. Dette kan gjøre det enklere å oppdage og håndterer eventuelle forsinkelser underveis.

Underveis i arbeidet

Når håndverkerne er i gang med å legge murpuss på boligen din, bør du sørge for å besøke byggeplassen jevnlig. På den måten har du løpende oversikt over fremdriften i prosjektet, og kan forsikre deg om at arbeidet utføres i henhold til det som er avtalt.

Avslutningsvis bør du sørge for å få ettersendt all relevant dokumentasjon. Det er også lurt å gå sluttbefaring før du betaler ut siste del av kontraktsbeløpet. Underveis bør du også unnlate å betale betale for mer enn det arbeidet som har blitt utført så langt.

9 tips til en vellykket gjennomføring:

 1. Start planleggingen i god tid. Finn ut hva som kreves for å oppnå det ønskede resultatet.
 2. Besøk banken for å få oversikt over budsjettrammene dine.
 3. Kartlegg hvilke søknadsregler som gjelder for ditt prosjekt, og engasjer en ansvarlig søker tidlig (hvis det blir nødvendig).
 4. Hent inn nok tilbud i anbudsprosessen.
 5. Be entreprenøren om referanser du kan kontakte direkte.
 6. Sørg for at alle tilbud kommer fra godt kvalifiserte håndverkere.
 7. Skriv en tydelig kontrakt, og eventuelt fremdriftsplan.
 8. Gå sluttbefaring.
 9. Få ettersendt all relevant dokumentasjon.

Neste steg

Neste steg i prosessen med å få lagt ny murpuss på bygningen deres er kanskje å komme i kontakt med dyktige entreprenører for jobben. Det kan vi i Byggstart hjelpe deg med. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, vil du motta pristilbud fra flere aktører som kan legge murpuss.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på renovering av fasaden

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.