Renovere gammelt hus: En komplett guide (60/70/80-tallshus)

 

Vil du vite mer om renovering av gamle hus? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om renovering av gamle hus, hvor mye det koster, hvordan du bør gå frem for å finne fagfolk, hvordan prosjektet best organiseres og mye mer. Å gjøre om et gammelt hus til et nytt drømmehjem kan både være gøy og potensielt lønnsomt. Vet du hvor lang tid det tar å renovere et gammelt hus? Og er du klar over forskjellen mellom totalentreprise og delt entreprise? Følg våre råd og unngå de vanligste feilene!

Renovere gammelt hus

Ønsker du pristilbud på prosjektet, kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang, og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på renovering av hus

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Renovering av gamle hus

Hvis du bor i et gammelt hus fra 60-, 70-, eller 80-tallet, har du kanskje vurdert å renovere det, enten fra kjeller til tak eller gjennom en enklere oppgradering? Mange velger også å kjøpe et eldre hus for så å fornye det med en enklere renovasjon eller en totalrenovasjon, og på den måten slippe å betale like mye som for et helt nytt og moderne hus. Uansett hvilken grunn du har til å renovere det gamle huset, er det mye som er viktig å huske på i løpet av en så omfattende prosess, og mange er dessuten usikre på om de egentlig har råd til å renovere huset, og hvordan de eventuelt skal gå frem for å finne dyktige fagfolk.

Denne typen oppussingsprosjekter kan variere i omfang. Noen trenger bare å renovere enkelte deler innvendig for å få til mer praktiske løsninger eller for å gi husets interiør et ansiktsløft innvendig. Andre ganger kan huset være så gammelt og nedslitt at det vil være behov for å totalrenovere hele huset. En totalrenovasjon kan innebære at vegger innendørs, himlinger og gulv rives helt til du kommer til betong og bjelkelag, at alle husets overflater pusses opp og at det installeres nytt bad og kjøkken. I mange tilfeller vil det også være aktuelt å gjøre endringer i husets planløsning for å frigi mer plass, samt å sette inn flere eller større vinduer.

Synes du huset ser gammelt ut fra utsiden, vil du kanskje vurdere en utvendig renovering i tillegg. Utvendig renovering vil gjøre prosjektet mer omfattende og kan typisk inkludere skifte av kledning, drenering, legge nytt tak eller å etterisolere for å forhindre det store varmetapet som ofte er forbundet med eldre hus. Sistnevnte tiltak vil bidra til å gjøre huset mer energieffektivt og du kan spare penger på lang sikt ved å redusere utgifter til strøm på denne måten.

Du bør tenke nøye gjennom hva som er hensikten med å renovere det gamle huset. Vil du ha et hus som ser mer moderne ut eller vil du helst bare forbedre praktiske funksjoner, men beholde det originale utseende og eventuelt restaurere disse? Om du planlegger omfattende endringer, er det lurt å kontakte en interiørarkitekt tidlig i prosessen for å finne ut nøyaktig hva som er mulig å gjennomføre av renovasjon der du bor. Om du ikke har en klar idé om hvordan det skal se ut allerede, anbefaler vi at du suger til deg litt inspirasjon ved å dra på boligmesser, lese interiørkataloger eller å søke etter inspirerende bilder på nettet.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster det å renovere et gammelt hus?

Alle oppussingprosjekter er ulike. Derfor er det vanskelig å si noe veldig konkret om pris for oppussing av et gammelt hus. Vi kan likevel danne oss et bilde av et realistisk prisnivå ved å se på gjennomsnittspriser. Det koster omkring 15.000 kroner per kvadratmeter i gjennomsnitt for renovering av hus, men prisvariasjonene kan være store, avhengig av flere prisfaktorer. Prisen per kvadratmeter kan være så lav som 8.000 kroner, men også så høy som 25.000 kroner. Hvis du ønsker utvendig renovering i tillegg med fasadeendring på et 80-tallshus, 70-tallshus eller 60-tallshus, vil gjennomsnittsprisen per kvadratmeter ligger på i overkant av 30.000 kroner, men kan variere mellom 20.000 og 45.000 kroner.

Hvor mye prosjektet kommer til å koste til slutt vil med andre ord være veldig avhengig av størrelsen på huset eller området du ønsker å pusse opp. Selv om det vil koste mer å renovere et stort hus, er likevel gjennomsnittsprisen per kvadratmeter noe lavere fordi du da kan kjøpe inn materialer i større mengder til lavere pris. En annen viktig prisfaktor er standarden du ønsker på det nyrenoverte huset, samt hvilke materialer du velger. Det blir fort mer kostbart hvis du velger de beste materialene på markedet, og prisen vil generelt stige om du ønsker forskjellige spesialløsninger som er arbeidskrevende å gjennomføre. Ofte lønner det seg å kjøpe inn alt du trenger av materialer i ett enkelt kjøp. Når du kjøper store mengder, har du bedre muligheter for å få gode rabatter. Alternativt kan du overlate innkjøp av materialer til entreprenør. Håndverkere har ofte tilgang til gode rabatter og vet hvilke materialer som er gode og egner seg for ulike prosjekter.

Hvis prosjektet krever at du søker om tillatelse fra kommune, trenger du en ansvarlig søker og dette vil i mange tilfeller være en arkitekt. Arkitekter tar typisk mellom 800 og 1.500 kroner timen og prisen for dette arbeidet vil komme tillegg til prisene vi har nevnt ovenfor. De dyreste rommene i et hus er som regel badet og kjøkkenet, særlig hvis du må bytte ut sluk og rør. Det er altså på bad og kjøkken at man kan spare mest penger, men disse rommene er viktig for mange og det er ikke alltid ønskelig å velge mindre attraktive løsninger på kjøkken og bad for å redusere kostnader. Mange vil prøve å spare penger på å gjøre enkelte deler av arbeidet selv, og dette kan være en god idé hvis du er praktisk anlagt og samarbeider med entreprenøren. Med mindre du har kvalifikasjoner som kreves, kan du imidlertid ikke jobber med elektriske anlegg selv eller med rør og ventilasjon. Du kan likevel male, legge gulv og fliser, kjøre bort avfall og lignende.

Få 3 tilbud på renovering av hus

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Slik organiserer du prosjektet

Når du har lagt en plan for renovering, kan du begynne å tenke på hvordan prosjektet skal organiseres og hvordan du skal finne fagfolk. I hovedsak kan du velge mellom tre forskjellige former for prosjektorganisering. Vi skiller her mellom totalentreprise, delt entreprise og kombinert entreprise. For de fleste vil det være mest aktuelt å velge en totalentreprise. Da har du bare én hovedentreprenør å forholde deg til, og entreprenøren får da ansvaret for å organisere og koordinere alt av arbeid som skal gjennomføres. Entreprenøren er ofte en tømrer eller en murer. For arbeid innen fagfelt vedkommende ikke har kompetanse på, vil entreprenøren hyre inn underentreprenører som utfører dette arbeidet. Det er hensiktsmessig å velge denne entrepriseformen dersom prosjektet er omfattende og du ønsker å overlate jobben med å lede arbeidet til en fagperson.

Velger du delt entreprise, må du selv engasjere forskjellige entreprenører innen de ulike fagfeltene. Dette krever at du koordinerer arbeidet dem i mellom og har et overordnet ansvar for organiseringen av prosjektet. Med mindre du har erfaring med bygg og prosjektledelse fra før, anbefales det å velge bort denne entrepriseformen. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig med en kombinert entrepriseform. Det vil særlig være aktuelt hvis du trenger å få utført grunnarbeider og graving, da dette ofte er fagfelt som ikke knyttes til en totalentreprenør. Delt entreprise kan bli billigere hvis du er i stand til å finne dyktige og rimelige entreprenører innen de ulike fagfeltene, men det krever likevel mye tid og innsats fra deg. I tillegg kan det være tryggere med en totalentreprenør dersom det skulle oppstå uenigheter eller en garantisak etter at jobben er fullført. Da har du med totalentreprise bare én ansvarlig kontakt å forholde deg til.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Anslått tidsbruk

Alle renoveringsprosjekter er forskjellige, og derfor vil tidsbruken også varierer i hvert tilfelle. Det kan likevel være nyttig å se på omtrentlig tidsbruk for renovering av hus i forskjellige størrelser. Et hus på 200 kvadratmeter tar typisk mellom 14 og 17 uker å renovere. Skal du renovere et hus på 150 kvadratmeter, må du regne med at det tar omkring 11 - 14 uker. Et hus på 100 kvadratmeter kan ta mellom 8 og 11 uker, mens mindre prosjekter på 50 kvadratmeter tar rundt 5-8 uker. Vær oppmerksom på at disse anslagene kan være unøyaktige og den virkelige tidsbruken kan avvike dersom prosjektet ditt er særlig omfattende eller komplisert, hvis håndverkerne du engasjerer holder på med andre prosjekter samtidig eller hvis du skal renovere utvendig i tillegg.

Husk at du bør sette av en god del tid til selve planleggingen, gjerne flere måneder. Planleggingsfasen innebærer blant annet å skaffe seg inspirasjon og ideer, lage tegninger, eventuelt finne en arkitekt, finne riktig fagfolk til å utføre jobben og eventuelt søke tillatelse fra kommunen dersom det kreves for prosjektet ditt. Selve søkeprosessen kan være nokså tidkrevende. Det trenger ikke nødvendigvis være så vanskelig å finne dyktige entreprenører, men det er likevel lurt å sette av en del tid til dette for å finne riktig entreprenør for nettopp ditt renoveringsprosjekt. Som regel vil det innebære å hente inn tilbud fra flere bedrifter og gjennomføre nokså omfattende sammenligninger av pristilbud, sjekke referanser og mer.

Hva er viktig underveis og etter prosjektet?

Planleggingsfasen er viktig, særlig hvis du ønsker å få ferdigstilt prosjektet innen en bestemt tidsplan eller hvis du vil unngå uforutsette kostnader som kommer som en overraskelse underveis. Men det er også mye som er viktig for deg å huske på etter hvert som arbeidene settes i gang og etter prosjektet.

Underveis

Hvis det bor naboer tett på huset ditt, bør du varsle dem på forhånd om at du planlegger å renovere huset. Da er det lettere å unngå å få klager på støy og naboene vil være mer forberedt på det som kommer. Si gjerne ifra om hvor lenge arbeidene forventes å pågå. I tillegg er det lurt å ha god dialog med ansvarlig entreprenør slik at dere unngår misforståelser og feil underveis i prosjektet. God kommunikasjon med entreprenør er ofte en av nøklene til et vellykket renoveringsprosjekt. For å hele tiden se hvordan dere ligger an tidsmessig, kan du sette opp en sjekkliste med tidspunkter for gjennomføring av de ulike delene av prosjektet. Da holder du deg oppdatert på fremgangen og du unngår at eventuelle utsettelser kommer som en stor og ubehagelig overraskelse.

Når prosjektet er fullført

Når det gamle huset endelig er ferdig renovert er det viktig at du gjennomfører en sluttbefaring sammen med entreprenøren. Om du ikke har særlig greie på bygg selv, kan det være lurt å ta med en fagkyndig person for å se til at alt er gjennomført i henhold til planer og avtaler. Det er vanlig å holde igjen rundt 10% av beløpet til prosjektet er gjennomført og du har vært på sluttbefaring for å bekrefte at jobben er riktig utført. Helt til slutt må du sørge for å få tilsendt alt av dokumentasjon på arbeidet som er gjort. Dette inkluderer blant annet dokumentasjon på at arbeidet er utført i forskriftsmessig stand og FDV-dokumentasjon for arbeid som er utført på våtrom. Dokumentasjonen kan du ha behov for på et senere tidspunkt i forbindelse med garanti, forsikring eller salg av bolig.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Gode råd om renovering av gamle hus

Det er gøy å renovere huset og alle gleder seg mest til å se sluttresultatet, men arbeidet er ofte omfattende og det er mye som er viktig å huske på i prosessen. Her gir vi noen gode råd til deg om å renovere et gammelt hus.

God planlegging

Jo mer du vet om huset ditt, desto bedre. Prøv å sett deg inn i husets historie, finn ut hvordan det har blitt bygget og hva slags kvalitet det er på eksisterende materialer. Du kan gjerne hente inn en tilstandsrapport for å få vite hva som bør forbedres. Utarbeid en plan for alt du ønsker å gjøre, gjerne basert på inspirasjon som du har hentet fra andre hus eller interiørkataloger. Deretter bør du sette opp et detaljert budsjett slik at du får god oversikt over alle kostnadene forbundet med prosjektet. Det er lurt å legge til et slingringsmonn på rundt 10% i budsjettet slik at eventuelle uforutsette kostnader ikke fører til at prosjektet må stoppe opp.

Søke om støtte fra Enova

Når du først er i gang med å renovere, bør du undersøke mulighetene for å motta støtte fra Enova. Enova er et statlig organ som tildeler støtte til miljøvennlige tiltak som utføres i hjemmet. På den måten blir det mer attraktivt å velge klimavennlige løsninger, og du får muligheten til å ta del i det grønne skiftet. Dette er bra for miljøet, men ofte er det også lønnsomt i lengden fordi mange slike tiltak som kvalifiserer for støtte, bidrar til å redusere energiforbruket i hjemmet. Enova tilbyr endog støtte til rådgivning for å finne ut hvilke energitiltak du bør satse på og hva som passer i akkurat ditt hjem. Du kan lese mer om alt dette i artikkelen vår om Enovas støtteordninger.

Sammenligne tilbud

Når du skal finne riktig entreprenør for renoveringsprosjektet ditt, bør du hente inn tilbud fra flere bedrifter. På den måten kan du enklere sile ut useriøse aktører, og det blir dessuten enklere å sammenligne alternativene dine på pris. Hvis du henter inn minst 3 tilbud, har du et godt utgangspunkt for å gjennomføre en sammenligning. Når du sammenligner pristilbud bør du først og fremst sjekke hva som er inkludert, om de samme postene står oppført i alle tilbudene og om prisen er definert som en fastpris eller en timepris. Det kan være fristende å velge det billigste tilbudet, men det kan likevel lønne seg å betale litt mer for en entreprenør du tror leverer enda bedre kvalitet.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på renovering av hus

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.