Garasje inntil huset: En komplett guide (2022-utgave)

 

Skal du bygge garasje inntil huset? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Skal du bygge garasje inntil huset? I denne guiden forteller vi deg det du trenger å vite om priser, regler, prosess, tidsbruk og typiske fallgruver. Vi ser på regler for søknadsplikt og gir deg tips til hvordan du kan organisere ditt prosjekt.

Garasje inntil huset

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Garasje inntil huset? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Når det skal bygges garasje, vil mange ønske å bygge den som et tilbygg til boligen. Det åpner for langt mer effektiv bruk av garasjen. Denne artikkelen gjennomgår det viktigste du må tenke på når du bygger garasje inntil huset.

Tilkoblet eller frittstående garasje

Vi deler garasjer i frittstående og tilbygg. En frittstående garasje innebærer at bygget står på selvstendig grunn og er en separat konstruksjon. En frittstående garasje er som utgangspunkt ikke søknadspliktig dersom den er under 50 kvadratmeter.

En garasje som bygges inntil huset derimot, regnes som et tilbygg til eksisterende byggverk.  Direktoratet for Byggkvalitet har en svært god veileder for å finne ut hva som kreves for byggverk. Som utgangspunkt kan du gå ut fra at en tilbygg-garasje over 15 kvadratmeter vil være søknadspliktig. Men selv mindre garasjebygg kan være søknadspliktig. Senere i artikkelen skal vi se nærmere på kravene som stilles.

Til forskjell fra frittstående bygg, må en garasje som bygges inntil huset spesiallages. Ingen av ferdig-garasje-leverandørene tilbyr slike garasjer. Det gjør at kostnaden og kompleksisteten øker noe, samtidig som du får en integrert garasje i boligen. Det kan kanskje virke noe merkelig, siden du strengt tatt bare skal bygge tre vegger, men et slikt bygg rammes av en del andre bestemmelser enn et frittstående bygg.

En spesiallaget garasje vil bli tilpasset den eksisterende bygningsmassen og bli en naturlig del av bygget.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster det å bygge garasje inntil huset?

Et garasjetilbygg er i de fleste tilfeller et relativt ukomplisert byggverk. At det skal bygges inntil eksisterende bolig innebærer at det stilles noe strengere krav til bygningsmateriale enn hva tilfellet er for frittstående bygg. Dette medfører en noe økt kostnad.

Hos Byggstart har vi laget en database over tilbudene som våre kunder har fått fra entreprenører og håndverkere. Ut fra datamaterialet vi sitter på, ser vi at spesialtilpassede garasjer ligger fra 11.000 kroner per kvadratmeter og oppover til rundt 20.000 kroner. Prisene varierer noe av materialvalg og kompleksitet. Det betyr at for en garasje som er bygget inntil huset, kan man sikte seg inn mot den øvre delen av denne prisskalaen.

Ferdiggarasjer er normalt noe rimeligere enn spesialtilpassede garasjer, men de kan ikke benyttes for dette formålet, derfor går vi ikke nærmere inn på kostnadene ved slike garasjer.

Som byggherre har du stor innvirkning på hva sluttsummen for en garasje inntil huset ender på. Her kan du påvirke både gjennom egenarbeid og innkjøp av materialer.

Er det lønnsomt å bygge garasje?

En 25 kvadratmeters garasje koster, med våre anslag, fra ca. 200.000 kroner og oppover, alt inkludert. Det er en betydelig utgift for de fleste. Selv om du legger ned en betydelig egeninnsats og velger rimelige materialer, er det ingen tvil om at garasjetilbygg er kostbart.

Heldigvis vil bygging av en garasje inntil boligen gi en betydelig økning i verdien på boligen. Garasjen i seg selv har en stor bruksverdi for eiendommen og den direkte tilknytningen til boligen gjør hele boligen mer attraktiv. Foruten selve nytten av å ha parkeringsmulighet, muliggjør en slik garasje at man får et ekstra lagrings- og arbeidsrom. Dermed er det liten tvil om at man i de fleste tilfeller vil få igjen investeringen i en garasje inntil huset.

Som tidligere nevnt er det mye du som byggherre kan gjøre for å påvirke prisen på et garasjetilbygg. Stor egeninnsats og planlegging vil dra prisen ned, mens tekniske krav vil øke prisen. Fordyrende ledd kan være ting som elektrisitet og vann/avløp. Siden garasjen skal bygges inntil boligen, så vil dette trolig bli noe rimeligere enn ved å trekke strøm og avløp til et selvstendig bygg. Hvor garasjen plasseres i forhold til eksisterende bygg og sikringsskap, vil påvirke prisen for dette arbeidet.  

Garasje inntil huset? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hvordan forbereder jeg meg?

Det viktigste ved alle byggeprosjekter, uavhengig av størrelse og kompleksitet, er å forberede seg godt og legge en en god plan.

Det første du må bestemme deg for er hvordan tilbygget skal legges i forhold til boligen. I de fleste tilfeller er det neppe så mange alternativer, men plasseringen vil ha betydning for tilbyggets kompleksitet og utforming. Det vil også påvirke hvilket grunnarbeid som må gjøres. Er det behov for pigging eller andre tilpasninger, så vil dette naturlig nok påvirke både kostnader og prosjekttiden. Slikt arbeid tar gjerne tid og må planlegges godt.

For bygging av garasje inntil huset er du avhengig av å lage en spesialtilpasset garasje. Det betyr i de aller fleste tilfeller at du må kontakte en arkitekt for å bistå med å tilpasse garasjen til den eksisterende boligmassen. At du ved et eventuelt salg kan henvise til arkitekttegnet garasje kan være med å utjevne kostnaden i form av en høyere boligpris.

Byggstart kan du komme i kontakt med erfarne entreprenører som kan bistå deg. Sett av god tid til innhenting av tilbud. Det vil sikre at du ikke opplever problemer underveis.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Trenger jeg å søke kommunen?

Bygging av garasje inntil huset vil i de aller fleste tilfeller kreve en byggesøknad og tilhørende nabovarsel. Det er bare tilbygg under 15 kvadratmeter som ikke vil være søknadspliktig. For frittstående garasjer er grensen 50 kvadratmeter.

I forbindelse med bygging av garasje inntil huset stilles det også strengere krav til brann- og gassikring. Det betyr at materialene som skal benyttes på tilfredsstille noen spesifikke krav. I dette tilfellet er det snakk om såkalt brannmotstand El30. Det innebærer at byggematerialene i veggen inn mot tilstøtende bygning må kunne stå imot en brann i en halv time, eller 30 minutter.

Det stilles også krav til at alle skillekonstruksjoner mellom garasjen og øvrig bygningsmasse skal være gasstette. Døren inn til boligen skal ikke gå inn til et oppholdsrom. Det betyr at det må bygges et mellomrom eller en gang med dører i begge ender.

De strenge bygningsreglene skyldes selvsagt at en eventuell brann i en bil utvikler store røykmengder på veldig kort tid og vil være en stor fare for personer som oppholder seg i nærheten. Dersom garasjen for eksempel har direkte adgang til soverom kan utfallet ved en brann være fatal.

Samlet gjør dette at du må forberede deg på en søknad til kommunen og nabovarsel. En slik søknad kan ta opptil tre måneder å få godkjent, så det er viktig å gjøre det tidlig. Dersom du setter bort jobben til en entreprenør, så kan denne hjelpe deg med hele søknadsprosessen.
Du kan også følge veilederen til Direktoratet for Byggkvalitet. Denne gir en veldig god forklaring på hvordan man gjennomfører en byggsøknad.

Hvor lang tid tar det å bygge?

Garasjebygg i seg selv er ikke av det mest kompliserte. Samlet kan man gjerne beregne 1-2 måneder for gjennomføringen av prosjektet, inkludert graving, fundament, tømrer og elektrikerarbeid. En garasje bygget inntil huset er rimelig enkel i selve oppføringen, men det kreves en del mer forarbeid enn ved et frittstående bygg. Det skyldes blant annet behovet for å tilpasse bygget til eksisterende byggverk. Siden denne tilpasningen i de fleste tilfeller vil kreve en arkitekt, så må du regne med en del ekstra tid før selve byggingen tar til.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvordan bør arbeidet organiseres?

Den beste måten å gjøre arbeidet på vil variere fra prosjekt til prosjekt. I stor grad handler dette om din egen kompetanse, erfaring og tid. Dessverre er det mange som har brent seg på å gå i gang med et byggeprosjekt. Siden en garasje i utgangspunktet fremstår som et enkelt prosjekt, så er det lett å overvurdere muligheten for egeninnsats.

Både tidsmessig og kompetansemessig er det viktig å være realistisk. Selvsagt kan det være fristende å bygge garasjen på egenhånd, men har du virkelig tid og kunnskap nok til det? Å måtte oppsøke profesjonelle etter at man selv har mislykkes kan være både ekstra kostbart og tidkrevende.

Gjennom Byggstart kan du hente inn uforpliktende tilbud fra flere entreprenører og håndverkere til å gjøre hele eller deler av jobben.

Dersom du velger å sette bort arbeidet, må du vurdere om du vil overlate alt til en totalentreprenør eller om du selv vil styre prosjektet selv. I det første tilfellet vil entreprenøren ta hele jobben fra start til mål og koordinere arbeidet til de forskjellige håndverkerne og fagpersonene. Dette tar entreprenøren litt penger for, men du slipper å tenke noe mer på det. Skal du selv ta jobben som koordinator er det viktig å ha full oversikt over byggeprosessen, slik at du ikke risikerer fordyrende forsinkelser og problemer.

Uavhengig av om du velger en totalentreprenør eller gjør jobben selv, er det helt avgjørende at du er tett på prosjektet underveis. Ha daglig kontakt med entreprenør/håndverker for å sikre deg om at fremdriften er som planlagt. Dette er enklere på et garasjeprosjekt en en større boligrenovering, siden du som oftest blir boende i boligen der garasjen oppføres under hele prosessen.

Hvilke fagfolk skal jeg velge?

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Vi sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Det siste og avgjørende ved valg av håndverker er at du føler deg trygg og sikker. Dette er personer som skal arbeide tett på og i boligen din. Da er det viktig at dere har en god kommunikasjon og trygghet på hverandre.

Innhentingen av tilbud og anbud tar tid. Sett av minst tre uker til denne prosessen.

Hva slags kontrakt bør jeg bruke?

Selv om du både føler deg trygg og fornøyd med valget av håndverker, er det avgjørende å ha en grundig og god skriftlig kontrakt.

Muntlige avtaler kan fort ende med misforståelser og unødige krangler. For begge parter er det derfor viktig at dere bruker tid til å utforme kontrakten, slik at begge er enige om innholdet.

Hos Norsk Standard kan du finne kontraktsmaler for bruk ved kjøp av håndverkstjenester. Disse malene er veldig enkle og forståelige for alle parter og de fleste håndverkere har vært borte i dem tidligere.

Kontrakten skal som et minimum inkludere avtalt sluttpris og tidsramme. Som vedlegg til kontrakten er det lurt for begge parter å legge inn tidsfrister for delprosjekter. På den måten har begge parter en god oversikt og plan for gjennomføringen.

Dersom du som byggherre selv skal utføre deler av arbeidet, så bør dette spesifiseres i en avtale med entreprenøren. Egenarbeid kan ellers medføre forvirring og misforståelser. Gjør du deler av jobben selv, er det ekstremt viktig at du holder deg til arbeidsplanen og ferdigstiller når du har lovet at det skal være ferdig.

Etter at arbeidet er sluttført gjennomfører dere en felles befaring av bygget og gjennomgår de ulike delene av arbeidet som er utført. Skulle det bli avdekket feil eller mangler, så rettes disse opp før det endelige pengeoppgjøret gjennomføres.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Garasje inntil huset? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.