Bygge på huset: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Skal dy bygge på huset? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Bygge på huset

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Bygge på huset? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Det kan være et omfattende prosjekt å bygge på huset. Om du gjør de nødvendige forberedelsene, er det imidlertid ingenting som står i veien for at prosjektet skal gå slik du ønsker.

Hva skal du bygge?

Det første du må gjøre, er å finne ut hva du skal bygge. Et viktig skille er mellom tilbygg og påbygg. Dette er begreper som ofte brukes om hverandre, på tross av at det er snakk om to ulike byggeprosjekter. Et tilbygg er en utvidelse av bygningens grunnflate. Et påbygg, derimot, er en utvidelse av boligen i høyden. Man bygger altså en ny etasje oppå den eksisterende konstruksjonen. Takopplett, arker og takløft defineres også som påbygg i søknadsøyemed. Det tredje alternativet, er underbygg. Dette innebærer utgraving og innredning av kjeller under eksisterende bolig.

Bruk tid på å planlegge

Vær tidlig ute med å forberede prosjektet. På den måten kan du stille forberedt i alle deler av prosessen, noe som gjør at arbeidet går raskere. Sett av tid til å utarbeide et detaljert og nøyaktig budsjett. Undersøk hva du kan forvente av kostnader knyttet til materiale og håndverkere. Sett deretter opp budsjettet og hold deg til det.

Det første steget for større påbygninger (over 20 kvm), er å engasjere en arkitekt. Her bør du søke etter arkitekter med gode referanser fra tilsvarende prosjekter. Dersom prosjektet ikke er veldig stort eller komplekst, kan det også være tilstrekkelig med en teknisk tegner eller ingeniør. Eventuelt kan man gå direkte på en entreprenør. En del entreprenører har prosjektering- og tegnekompetanse internt eller kan organisere dette for deg. Husk likevel at det sjeldent vil lønne seg å knytte seg til en entreprenør før man har fått et endelig pristilbud (som man ikke kan få før prosjektet er tegnet og prosjektert). Av den grunn velger de fleste å kontakte arkitekt eller prosjekterende firma som utarbeider et prisingsunderlag før entreprenører kontaktes.

Være tidlig ute med å finne en entreprenør. Dyktige håndverkere er populære. Det er ikke sikkert de er tilgjengelig dersom du er sent ute. Start derfor anbudsrunden i god tid, slik at du kan velge den entreprenøren du ønsker deg. En entreprenør med relevant erfaring, kan også se løsninger du ikke tenker på selv.

Når du skal finne entreprenører, er det viktig at du er nøye med hvem du velger. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan skal jeg organisere prosjektet?

I hovedsak er det to former for organisering du kan velge mellom: totalentreprise og delt entreprise. Totalentreprise innebærer at du kun skriver kontrakt med ett firma. Dette firmaet står da ansvarlig for å hente inn håndverkere på alle de relevante fagområdene. Totalentreprenøren er som oftest et tømrerfirma, og utfører snekkerarbeid selv. I tillegg har de flere underleverandører som står for det øvrige arbeidet. Dette er som regel firmaer totalentreprenøren vet at vil gjøre en god jobb. Totalentreprenøren er da ansvarlig for koordinering, gjennomføringen av prosjektet, og det ferdige produktet. Totalentreprenøren tar vanligvis et påslag på 10-15 % på arbeidet utført av underentreprenører.

Om du velger delt entreprise, er det du som står ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Du må selv kontakte alle de relevante fagområdene, og koordinere arbeidet dem imellom. Det er også du som må sørge for at fremdriftsplanen blir overholdt. Dette kan være en måte å redusere utgifter, men det forutsetter at man har den nødvendige erfaringen med å koordinere prosjekter.

Det finnes også måter totalentreprise kan bidra til å gjøre prosjektet billigere. Totalentreprenøren har ofte samarbeidet lenge med sine underleverandører, og vil i noen tilfeller ha forhandlet frem en god pris. Dessuten arbeider de ofte effektivt sammen, noe som kan spare deg penger. I Byggstart ser vi at de fleste velger totalentreprise, med mindre man har både erfaringen og tiden som kreves for å organisere prosjektet selv.

Bygge på huset? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hva koster det å bygge ut?

I Byggstart har vi samlet et mange kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere i vår plattform. Over de siste årene, har vi samlet priser på gjennomførte prosjekter i en database, som gir innsikt i hva ulike prosjekter normalt koster.

Vi ser at gjennomsnittlig pris for å bygge på huset, er 33.000 kroner per kvadratmeter. Denne prisen inkluderer alt av arbeid, materialer og administrativt arbeid. De fleste slike prosjekter ender opp et sted mellom 27.000 kroner og 45.000 kroner per kvadratmeter. Her er det altså store variasjoner, og hvor man lander avhenger både av kompleksitet på prosjektet, og standard.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Må jeg søke når jeg skal bygge på huset?

Det er flere faktorer som påvirker hvorvidt det å bygge på huset utløser søknadsplikt. Etter at det ble innført nye regler i 2015, kan du nå bygge en frittstående bygning på opptil 50 kvadratmeter uten å søke. Dette gjelder så lenge bygningen ikke skal brukes til beboelse eller innredes som våtrom.

Bygg som garasje og bod, krever i utgangspunktet ikke at du søker om tillatelse. Men dette forutsetter at du følger visse regler for størrelse, høyde og bruk. I tillegg kan bygningen bare ha én etasje, og må stå minst 1 meter fra nabotomten.

Du kan bygge mindre tilbygg uten å søke om tillatelse. Etter 1. mai 2021 ble det også lov å bygge mindre tilbygg ment for varig opphold uten å søke. Dette forutsetter at tilbygget er mindre enn 15 kvadratmeter samt at det møter diverse andre krav, eksempelvis at tilbygget må være minst 4 meter fra tomtegrensen.

Dersom du skal bygge på i høyden, vil prosjektet alltid være søknadspliktig, og du må ha hjelp fra en fagperson til å søke. Eksempler på påbygning i høyden er arker, takløft, takopplett eller påbygning av en hel ny etasje.

Også i tilfeller der prosjektet ikke krever søking, er det visse regler du må forholde deg til. Tiltaket må også være i samsvar med Plan- og bygningsloven. Det er derfor viktig å få oversikt over hvilke regler som gjelder for ditt prosjekt. Den enkleste måten å gjøre dette, er å kontakte kommunen. Husk også at du må melde ifra til kommunen når tiltaket er ferdigstilt, uavhengig av søknadsplikt. Dette skyldes at alle nye bygg skal tegnes inn i kommunens kartdata.

Kan jeg bygge på huset selv?

Når du skal bygge på huset, er det flere oppgaver det er mulig å utføre på egenhånd. Her er det din egen kompetanse og tid som legger føringer. Derfor er det viktig å ha et realistisk syn på arbeidet som skal utføres. Dette er spesielt viktig dersom du i tillegg har engasjert andre håndverkere. Dersom du påtar ansvaret for oppgaver du ikke har evner eller tid til å utføre, stanser prosjektet opp. Da er det bedre å overlate jobben til en profesjonell håndverker. Selv om du planlegger å gjøre mye av arbeidet på egenhånd, kan det lønne seg å konferere med en håndverker. Denne vil kunne bidra med med gode råd, og se løsninger du ikke ser selv.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Trenger jeg arkitekt?

Vet du nøyaktig hva du ønsker å bygge og tilbygget ikke er for stort eller komplekst, kan det ofte være tilstrekkelig med en teknisk tegner eller byggmester. Dersom du ikke vet nøyaktig hvordan bygget skal se ut, eller prosjektet er stort og/ellers komplekst, vil det ofte lønne seg å engasjere en arkitekt. Dette kan ofte vise seg å være en verdifull investering. Plassering av vinduer og dører kan for eksempel ha mye å si for uttrykket til hele huset. En arkitekt vil dessuten kunne hjelpe deg med å søke om tillatelse fra kommunen.

Hvor lang tid tar det

Det er viktig å sette opp en tidsplan når du skal bygge på huset. Skal du ha et lite tilbygg, for eksempel utvide inngangspartiet, trenger det ikke ta mer enn noen få uker. Større prosjekter kan derimot ta mange måneder å ferdigstille. For noen vil det bli nødvendig å å flytte ut i byggeperioden. Det kan være frustrerende å bo på en byggeplass.

Inkluder et visst slingringsmonn i tidsplanen. Det skjer ofte uforutsette hendelser som forsinker prosjektet. Da er det bedre å beregne god tid, og heller blir ferdig før planlagt. Det er også lurt å beregne slingringsmonn når man utarbeidet budsjettet.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge på huset? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.