Vannbåren varme: En komplett guide (pris, tips, alternativer)

 

Skal du installere vannbåren varme? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Vannbåren varme

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på vannbåren varme

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Vannbåren varme har blitt stadig mer populært de senere årene. Sammenlignet med elektriske ovner er vannbåren varme mye bedre for inneklimaet ifølge Norges Astma og Allergiforbund. Det er også ofte en mer miljøvennlig og fleksibel måte å varme opp på enn for eksempel fyring med ved eller olje. Når du varmer opp med vannbåren varme blir resultatet en lun og komfortabel varme som fører til bedre bokomfort og mindre brent støv i luften.

Vannbåren varme har fått navnet sitt fordi man bruker vann som energibærer når man varmer opp. Dette gjøres ved at man legger rør rundt omkring i huset som distribuerer varmen fra en oppvarmingskilde til en varmegiver. Det finnes forskjellige typer av både oppvarmingskilder og varmegivere å velge mellom.

En fordel med vannbåren varme for de som må legge om oppvarmingen fra olje i gamle bygninger er at de ofte vil kunne bruke mye av den samme infrastrukturen av rør til å distribuere varmen rundt om i huset.

Lønner vannbåren varme seg?

Vannbåren varme har mange fordeler, slik som for eksempel lunere varme og et mye sunnere innemiljø. Dersom man ser bort i fra verdien disse aspektene, som det jo kan være vanskelig å sette fingeren på, vil man finne ut at det også kan lønne seg økonomisk å installere vannbåren varme, men innsparingen kommer over tid.

Installasjonen av selve rørsystemet vil koste mer eller mindre like mye som å installere vanlig elektrisk oppvarming, men i tillegg trenger man også en sentral varmekilde for vannbåren oppvarming. Det er denne ekstra kostnaden som bestemmer hvor mye det vil lønne seg å investere i vannbåren varme.

Her er det mange variabler som skal med i bildet. For eksempel blir innsparingene større desto større areal man bruker varmekilden til å varme opp, så størrelsen på boligen vil virke inn. Man må også ta i betraktning renter dersom man for eksempel bruker lånefinansiering for installasjonen. En annen faktor er prisene på strøm eller andre oppvarmingskilder man tar med i beregningen.

Det lønner seg ofte økonomisk over tid å bruke vannbåren varme, særlig dersom du har en relativt stor bolig, og dersom du har anledning til å dra nytte av fornybare ressurser, slik som for eksempel solen, for oppvarming. Det er verdt å huske på at innsparinger fra vannbåren varme fort kan bli spist opp av rentekostnader dersom man låner penger for å finansiere prosjektet.

Man kan konkludere med at vannbåren varme fra et rent økonomisk synspunkt som oftest ikke vil gi deg vil gi deg høyere kostnader over levetiden av installasjonen, men det er heller ikke sikkert at du kommer til å spare penger på det. De fleste som investerer i vannbåren varme gjør dette fordi de ønsker et sunnere og mer behagelig inneklima for familien sin, eller fordi de ønsker en mer miljøvennlig og fleksibel løsning for oppvarmingen av boligen sin.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Oppvarmingskilder for vannbåren varme

Du har mange valg når det gjelder oppvarmingskilden. Du kan for eksempel bruke varmepumpe, solenergi, elektrisitet, biobrensel, ved, pellets eller fjernvarme. Du har også muligheten til å bruke en kombinasjon av forskjellige varmekilder.

Vannbåren varme utnytter energikilder på en effektiv og miljøvennlig måte. Hvilken energikilde som passer best for boligen din avhenger av klima, topografi, innredning og varmebehov. Dersom du installerer vannbåren varme kan det være lurt å snakke med en rørlegger om dine behov, slik at du kan finne ut hvilke løsninger som passer best for deg der du bor.

Få 3 tilbud på vannbåren varme

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Varmegivere for vannbåren varme

Med vannbåren varme kan rørsystemet levere varmen via forskjellige typer varmegivere. Den mest populære løsningen her er vanligvis gulvvarme, men radiatorer og viftesystemer, kalt viftekonvektorer, er også mye brukte alternativer.

Når vannet strømmer gjennom bygningen under gulvet vil det gi fra seg en jevn og lun varme gjennom hele bygningen. Etter at vannet har blitt avkjølt på sin vei gjennom huset går det tilbake til varmekilden for å varmes opp på nytt.

Med gulvvarme trenger du ikke veldig høye temperaturer på vannet for å varme opp. Du kan for eksempel bruke varme fra varmepumpe og fortsatt få en god effekt. Gulvvarme føles også ryddigere ettersom det er installert under gulvet. Du ikke trenger å installere radiatorer eller annet utstyr som ofte kan føles som det står i veien og samler støv. Da har du muligheten til å utnytte plassen bedre, og gi rommet en mer minimalistisk følelse.

En stor fordel med gulvvarme er at man varmer opp selve gulvet. Med et varmt gulv vil et rom faktisk ofte føles varmere enn et rom med et kaldt gulv som har høyere romtemperatur. Barn tilbringer ofte mye tid på gulvet, og oppvarmede gulv er selvfølgelig mye mer behagelige for barn å leke på.  

Radiatorer er en annen populær type varmeavgiver for vannbåren varme. Radiatorer krever ikke at man må rive opp gulvet, og det er derfor en populær løsning for de som vil installere vannbåren varme i eksisterende bygg uten altfor store renoveringsarbeider.

Ettersom radiatorer varmer luften opp direkte inne i rommet vil radiatorer varme opp rommet fortere, og med noe mindre varmetap enn det man har med gulvvarme, men man får ikke nødvendigvis like jevn fordeling av varmen, og gulvet kan fortsatt føles litt kaldere. Noen velger også en kombinasjon av radiatorer og gulvvarme for å få de beste egenskapene av begge deler.

Viftekonvektorer er en slags kombinasjon av en radiator og en vifte. Viften brukes for å spre varmen jevnt rundt i rommet slik at man slipper en ujevn fordeling av varme i rommet. Denne typen systemer kan være en spesielt velegnet løsning dersom du installerer vannbåren varme i en eksisterende bolig siden den varmer rommet fortere, mer effektivt og jevnere samtidig som den krever mindre installasjon. Det er også lettere å koble viftekonvektorer opp mot smarte systemer som regulerer varmen i boligen din i forhold til bruk og behov.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hva koster det å installere vannbåren varme

Når du installerer vannbåren varme i den eksisterende boligen din kan du regne med at det i gjennomsnitt vil koste deg mellom 1.500 kr og 3.000 kr per kvadratmeter. Pris kan selvfølgelig variere en del basert på markedet der du bor, hvor stor boligen er og hvilke typer systemer du velger for boligen din. Hvor avanserte systemer du bruker for automatisering vil også ha en del å si på denne prisen.

Dersom du vurderer å installere vannbåren varme med en miljøvennlig energikilde kan det hende at du kan få flere titusener i tilskudd, så dette er det veldig lurt å sjekke og ta i betraktning før du bestemmer deg for en endelig løsning. Det lønner seg også å få tilbud fra flere forskjellige entreprenører før man velger hvem som installerer løsningen ettersom det kan være til dels store forskjeller mellom installatører. I Byggstart har vi samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere på ett sted, så det skal være enkelt for deg å velge rett. Besøk oss gjerne på Byggstart dersom du ønsker å komme i kontakt, det er gratis og uforpliktende.

Les mer om pris på vannbåren varme.

Prosjektbeskrivelse - hva trenger man?

Før man starter med innhenting av tilbud, er det viktig å ha et godt overblikk over arbeidet du ønsker å få gjort. Det hjelper ofte å definere planene dine i et tekstdokument eller regneark. ofte er dette strukturert slik at det viser hvilket arbeid som skal gjøres rom for rom.

En god prosjektbeskrivelse gjør det enklere for entreprenørene å prise prosjektet ditt. Dette gjør vanligvis at flere entreprenører blir interessert i prosjektet ditt. I tillegg er du tryggere på at entreprenørene forstår i detalj hvilket arbeid som skal utføres og at tilbudene du får faktisk inkluderer det samme arbeidet og er sammenlignbare. Prosjektbeskrivelsen er også et viktig referansedokument som vanligvis vil legges til kontrakten.

En av de viktigste grunnene for å lage en detaljert prosjektbeskrivelse er kanskje for din egen forståelse. Når du lager en god prosjektbeskrivelse betyr det nemlig at du også er nødt til å ha en god oversikt over byggeprosjektet ditt. Du kan forhindre mange problemer i prosjektet ditt dersom du tenker gjennom valg og løsninger på forhånd, i stedet for å risikere å måtte gjøre dyre endringer underveis i prosjektet.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Godkjenning og organisering av prosjektet

Enhver installasjon av vannbåren varme krever at det sendes inn byggemelding til kommunen, og installasjonen må godkjennes av en ansvarlig fagperson.

Når man skal installere vannbåren varme er det som oftest behov for å involvere flere fagområder. Dette betyr at man må ta valget om hvordan man skal organisere prosjektet. Alternativene er delt entreprise eller totalentreprise. Dersom du bestemmer deg for en delt entreprise må du selv hente inn tilbud fra fagfolk innen hvert fagområde. Det betyr også at du selv må ta ansvaret for koordinering av prosjektet.

Dersom du ønsker å forenkle ting kan du velge å strukturere prosjektet ditt som en totalentreprise. Dette er for mange å foretrekke ettersom du som byggherre kun har ett kontaktpunkt å forholde deg til. Hovedentreprenøren vil da være den som organiserer de andre fagområdene.

De fleste som benytter Byggstart velger å totalentreprise som struktur for sine prosjekter. Det reduserer risiko for problemer underveis og forenkler prosessen mye når du bare trenger å inngå kontrakt med en bedrift. Dersom du har en hovedentreprenør som tar ansvar for alt vil det også være mye lettere med tanke på ansvarsforhold og garantier om noe skulle være feil eller problemer skulle oppstå etter at arbeidet er ferdig.

Hvordan finne riktig entreprenør?

Det er viktig at du velger en entreprenører som har solid erfaring med installasjon av vannbåren varme. Dette sikrer deg at arbeidet blir gjort fortere og uten feil. Dersom feil blir gjort i installasjonen kan det fort koste deg dyrt å velge billig. Med en stødig entreprenør i spissen, som er erfaren i installasjon av vannbåren varme, har god økonomi, har alle nødvendige godkjenninger på plass og er flink på å kommunisere, vil prosjektet ditt gå som en drøm.

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Kontrakt og annen prosjektdokumentasjon

Når du skal gjennomføre prosjektet ditt er det viktig at du gjør dette under ordnede forhold. dette betyr blant annet at du alltid har en formell kontrakt undertegnet med håndverker før prosjektet starter. Dette trenger heldigvis ikke å være veldig komplisert. Hos Forbrukerrådet finner du standard kontraktsmaler som du kan bruke.

Etter at arbeidet er gjort ferdig er det viktig at du får fullstendig dokumentasjon for jobben som er gjort. Dokumentasjonen er viktig å ha for hånden i tilfelle systemet ditt trenger vedlikehold senere. Dokumentasjonen er også viktig å ha i tilfelle en eventuell forsikringssak eller dersom du skal selge boligen. Dokumentasjon for arbeidet er også nødvendig dersom du skal søke om tilskudd for installasjonen i boligen din.

Du bør vanligvis motta komplett  fakturadokumentasjon, samt alle tekniske tegninger for systemet ditt, og alle manualer for reparasjon og vedlikehold av de forskjellige delene systemet ditt består av.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på vannbåren varme

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.