Sanering: En komplett guide (pris, bygg, asbest)

 

Vil du vite mer om sanering? Sanering er viktig for å opprettholde sunne og trygge boforhold. I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om sanering, inkludert priser, selve prosessen, håndtering av asbest, og nødvendige sikkerhetstiltak, om det kan gjøres selv og hvordan forsikringssaker håndteres. Kjenner du til de ulike formene for sanering? Følg våre råd og unngå de vanligste feilene.

Sanering

Ønsker du pristilbud på prosjektet, kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang, og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Trenger du hjelp med sanering? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende.

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Hva er sanering?

Ordet “sanering” betyr å gjøre sunn eller helbrede. Når det snakkes om sanering i forbindelse med bygg og renovering, menes det å fjerne eller dekontaminere skadelige stoffer fra en bygning eller et område. Sanering kan være nødvendig i ulike situasjoner, for eksempel i hus eller andre bygninger som inneholder asbest eller andre skadelige materialer, etter en vannskade som har ført til muggvekst i hjemmet, eller i forbindelse med riving av eldre byggverk.

Hvis du som huseier ønsker å renovere, rive eller kun vedlikeholde eiendommen din, kan det hende sanering er en viktig del av prosessen. Sanering kan være viktig for å beskytte helsen til de som bor i det berørte huset og gjøre det trygt å bo der.

Sanering kan være risikabelt om det ikke gjøres riktig, særlig ved fjerning av farlige materialer som asbest. Derfor bør en ha kompetanse om sanering og eget spesialutstyr som er beregnet på å fjerne materialene på en trygg måte. 

Asbest

Asbest har isolerende og brannhemmende egenskaper, og ble derfor mye brukt i byggematerialer mellom ca. 1925 og 1985. Dette var før det ble kjent at asbest kan være svært helseskadelig, og i 1985 kom det et totalforbud mot asbest. Når materialer som inneholder asbest forstyrres, kan små og skarpe fibre frigjøres i luften og gjøre alvorlig skade. Asbest er kreftfremkallende, og kan føre til lungekreft og lungehinnekreft. Asbest kan også forårsake asbestose som gir arrdannelse eller fibrose i lungene, og pleuraplakk, som er fortykninger av lungesekken (pleura) på innsiden av brystkassen eller over mellomgulvet.

Bor du i en bolig bygget før 1985, kan det være at asbest ble brukt til bygging eller renovering av bygget. Derfor vil det i noen tilfeller kunne være nødvendig med asbestsanering, om asbest skulle bli oppdaget, for eksempel i forbindelse med riving eller renovering. 

Skadesanering

Sanering, eller skadesanering, kan også være nødvendig for å ta vare på eller redde verdier som er blitt skadet som følge av en naturskade, vannskade eller brannskade. I tillegg til å fjerne stoffer som asbest eller mugg, inkluderer sanering ofte tiltak for å forhindre at de uønskede stoffene kommer tilbake. Det gjøres gjerne ved å forsegle overflater eller erstatte materialer som har blitt skadet med solide og trygge alternativer.

Prosess

Saneringsjobber kan variere i omfang. Enkle prosjekter kan eksempelvis være å fjerne asbestfliser i ett enkelt rom, mens det i mer kompliserte prosjekter kan være nødvendig å sanere hele bygninger eller større områder. Hvordan prosessen ser ut, kommer an på hva som skal repareres, hva slags skader det er snakk om og flere andre faktorer. Likevel er det vanlig at arbeidet starter med en inspeksjon av huset med bruk av spesialiserte verktøy som er designet for å identifisere ulike typer uønskede materialer, for eksempel asbest, fukt eller muggvekst.

Funnene man gjør i inspeksjonen vil så danne grunnlag for tiltakene som skal iverksettes under sanering. Deretter lages en plan for fjerning av materialene på en trygg måte.  Hvordan materialene fjernes kommer blant annet an på hvilke materialer som må fjernes, hvor materialene befinner seg og hvor stort område som er berørt. Når materialene er fjernet, skal avfallet håndteres på en sikker måte, før man kan begynne med restaurering og oppussing for å gjenopprette normal tilstand.

Sanering kan i mange tilfeller være en kompleks og omfattende jobb som kan virke stressende på mange huseiere, men det er likevel avgjørende for å opprette holde et trygt og sunt hjem. Sanering bidrar først og fremst til å beskytte helsen til beboerne, men det vil også være med på å bevare og øke boligens standard og verdi.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster sanering?

Prisen for sanering kan variere betydelig som følge av at alle prosjekter er ulike. Det er forskjellige typer skader som skal repareres og de varierer gjerne mye i omfang. Derfor er det vanskelig å gi konkrete prisestimater. I gjennomsnitt ligger prisen rundt 6.000 kroner per kvadratmeter, men siden variasjonene er så store, kan enkelte prosjekter koste så lite som 2.500 kroner per kvadratmeter, mens mer kompliserte saneringsprosjekter kan koste så mye som 12.000 kroner per kvadratmeter. Disse estimatene inkluderer alle utgifter, inkludert materialer og arbeidskraft.

Hvorvidt akkurat ditt saneringsprosjekt blir billig, dyrt eller havner midt på pristreet vil være avhenge av flere prisfaktorer. Nedenfor skal vi se nærmere på noen av de viktigste som påvirker prisen for sanering:

 • Type og mengde materialer: Enkelte materialer er enklere og mindre tidkrevende å fjerne enn andre. Har du fukt- og råteskader, kan det forårsake ytterligere skader på bærende konstruksjoner. Prisen avhenger derfor av hvor omfattende skadene allerede har blitt. Ved sanering av skadedyr blir ofte de materielle skadene nokså store, men selve saneringen kan være kostnadseffektiv. Om du har behov for å fjerne potensielt farlige materialer som asbest eller bly, kan det gjerne koste mer fordi det stilles en rekke krav til trygg håndtering av slike materialer.
 • Arbeidskraft: Sanering bør som regel utføres av profesjonelle fagfolk. Dette koster i utgangspunktet mer enn å gjøre jobben selv, men du kan også være trygg på at jobben blir utført på riktig måte. Hvis du velger å gjøre jobben selv, og skadene ikke blir fjernet ordentlig, kan de potensielt spre seg og forårsake mer skade, og på den måten gjøre hele prosjektet enda dyrere totalt sett. I tillegg vil for eksempel asbestsanering være direkte farlig å gjøre selv, spesielt om man ikke benytter seg av  riktig utstyr og forholdsregler.
 • Behov for sikkerhetsutstyr: Enkelte prosjekter krever beskyttelsesutstyr som HEPA-filter, beskyttelsesdrakter og annet spesialisert verktøy. Dette kan bidra til å gjøre kostnadene høyere.
 • Omfang og kompleksitet: Jo større områder som skal saneres, desto mer kostbart blir prosjektet. Større områder krever som regel mer materialer og lengre arbeidstid. Dessuten krever noen prosjekter mer kompliserte løsninger enn andre, noe som vil presse opp prisen ytterligere.
 • Tidsbruk: Hvor lang tid det tar å fullføre prosjektet, vil naturligvis være en viktig faktor som påvirker prisen. Fagfolk varierer nokså mye i pris, men det er vanlig at en times arbeid gjerne koster et sted mellom 1.000 og 3.000 kroner.
 • Behov for reparasjon og restaurering: Når saneringen er fullført, kan det være behov for reparasjoner eller restaurering av området for å gjenopprette normal og brukbar tilstand. Dette kan også bidra til å øke totalkostnadene.

For å unngå å betale mer enn nødvendig, anbefales det å undersøke markedet litt før du leier inn fagfolk. Saneringsfirmaer varierer i pris, noe du som forbruker kan dra nytte av. Hvis du sammenligner prisene hos flere firmaer, blir det lettere å gjøre et prisbevisst valg. Sender du inn prosjektet ditt til Byggstart, vil du få tilbud fra kun kvalitetssikrede håndverkere. Det er best å få minst tre tilbud. Dette gir deg anledning til å sammenligne dem på pris, men du får også dannet deg et inntrykk av firmaet og menneskene som skal utføre jobben. 

Om et firma skiller seg ut som mer seriøst og kompetent enn andre, kan det likevel være verdt å betale litt mer for dette. For de fleste saneringsfirma vil det være vanskelig å oppgi en konkret pris for hele prosjektet på forhånd, men de kan som regel gi et prisestimat etter å ha vært på befaring for å se nærmere på prosjektet.

Trenger du hjelp med sanering? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende.

Start her

Viktige begreper knyttet til sanering

Sanering er nytt for mange. Derfor skal vi her se nærmere på noen av de viktigste begrepene knyttet til sanering.

Vannskade og fuktskade

Sanering kan være aktuelt i forbindelse med vannskader og fuktskader. Begge begrepene viser til skader som er forårsaket av vann som trenger inn i boligen, men vannskader oppstår som regel raskt og plutselig, for eksempel som følge av en oversvømmelse eller rørlekkasje. Fuktskader vil derimot utvikle seg over tid og kan skyldes kondens, dårlig ventilasjon eller langvarig eksponering for fuktighet. Både vannskader og fuktskader kan føre til mugg, råte og gradvis nedbrytning av byggematerialer i husets struktur. Derfor er det viktig å sette i gang tiltak og komme i gang med sanering så fort som mulig, og på den måten forhindre at skadene utvikler seg og forårsaker helserisiko for beboerne.

Sanering ved vannskade består av å fjerne vann, etter vanntilførselen er stoppet, tørking og fjerning av skadet materiell. 

Asbest

Asbest er et naturlig fibermateriale som tidligere ble brukt mye i byggeindustrien på grunn av materialets isolerende og brannbestandige egenskaper. Problemet med asbest er at det kan forårsake kreft, og andre alvorlige helseproblemer ved innånding av asbestfibre. I 1985 kom det et totalforbud, men det er ikke en fast grense da det kan ha blitt brukt etter, til tross for forbudet. 

Asbestsanering er gjerne aktuelt i forbindelse med demontering av taktekke eller utvendig veggkledning. På grunn av helsefarene, krever arbeid med asbest at arbeidet gjøres på en trygg måte. For eksempel skal man bruke beskyttelsesutstyr som overtrekksdress, støvmaske, hansker og arbeidssko. I tillegg er det viktig å slå av ventilasjonsanlegg, lukke alle vinduer, ha vann tilgjengelig og vaske hender og ansikt godt. For å sikre at jobben gjøres på riktig måte uten unødvendig risiko, er det lurt å bruke profesjonelle fagfolk ved asbestsanering. 

Brannsanering

Brannsanering handler om å reparere og gjenopprette områder og gjenstander som har blitt skadet i en brann. Dette kan innebære reparasjon av strukturelle skader, men også fjerning av sot og røyklukt. Nøyaktig hva som må gjøres avhenger av selve skadene. Noen ganger er det fysiske skader forårsaket av flammene som må utbedres, mens det andre ganger er vannskader fra brannslukkingen eller røyk- og sotskader. For å få vekk brannlukt er det vanlig å behandle overflater med ionisering eller med ozonbehandling.

Skadedyrsanering

Som begrepet tilsier, handler skadedyrsanering om å identifisere, fjerne og forebygge skadedyr i boligen. Det kan omfatte alt fra mindre insekter som termitter og kakerlakker til større dyr som mus og rotter. Skadedyr kan forårsake store skader på eiendom. I noen tilfeller kan det skade husets konstruksjon, og andre ganger kan det være helseskadelig for beboerne. Ved skadedyrsanering begynner man med å inspisere det aktuelle området og fastslå arten og skadeomfanget. Deretter finner man en egnet metode for å eliminere skadedyret. Det kan for eksempel innebære bruk av kjemiske sprøytemidler eller feller. I tillegg settes det gjerne i verk tiltak som skal forhindre at skadedyrene kommer tilbake. 

Forsikring ved sanering

Forsikring kan spare deg for mye penger hvis du må sanere boligen din. Som regel er det husforsikring og innboforsikring som kan komme deg til nytte. En husforsikring dekker skader på boligens struktur forårsaket av brann, vannskader eller naturkatastrofer. Innboforsikringen derimot dekker skader på personlige eiendeler i huset, for eksempel møbler, elektroniske enheter, klær og andre eiendeler. Det er viktig at du går gjennom vilkårene i forsikringsavtalen for å finne ut om forsikringen dekker sanering i de tilfeller der det er aktuelt. Det er ikke alltid så lett å fastslå. Forsikringen kan for eksempel komme med en vedlikeholdsplikt. Hvis en vannskade eller fuktskade da skyldes manglende vedlikehold av rør som lekker, er det ikke sikkert at forsikringen vil dekke saneringsjobben.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hvordan få sanert bolig

Hvordan prosessen med å få bolig sanert ser ut, avhenger av om du har forsikring eller ikke. Hvis du har forsikring som kan brukes, begynner det med at du sender en skademelding til forsikringsselskapet ditt. Her fyller du gjerne inn et skademeldingsskjema, et digitalt skademeldingsskjema i disse dager, hvor du gir informasjon og dokumentasjon om skaden. Etter at skademelding er sendt inn, blir du kontaktet for å avtale tid for befaring. Forsikringsselskapet har som regel en ekstern samarbeidspartner som vil utføre en befaring i hjemmet ditt for å se nærmere på skadene. Under befaringen vil samarbeidspartneren kartlegge omfanget av skaden og legge en plan for det videre arbeidet.

Skadetype og saneringsmetode

Hvordan selve saneringsprosessen ser ut, kommer an på hva slags skade det er snakk om. Ved vannskader brukes ulike maskiner og verktøy for å tørke berørte område og på den måten redusere verditap, før ødelagte områder repareres og eventuelt erstattes. Ved skadedyrsanering er det vanlig å begynne med kartlegging, forebyggende tiltak og å forsøke å fange dyrene eller insektene, før en så går i gang med kjemisk behandling for å fjerne skadedyrene. Om du skal sanere etter brann, vil man først fjerne løse gjenstander og deretter rive ødelagte deler av huset. Saneringsmetode vil bli valgt basert på hvor mye lukt og sot det er i de ulike rommene, men normalt fjernes brannlukt ved hjelp av ozonbehandling eller ionisering.

Når sanering og reparasjon er fullført, er det vanlig å iverksette forebyggende tiltak for å forhindre at skadene kommer tilbake, for eksempel ved å bytte ut eldre rørsystemer eller forhindre tilbakekomst av skadedyr.

Gjennom hele prosessen er kommunikasjon med forsikringsselskapet viktig. Husk å dokumentere så mye du kan av skader, slik at du unngår uenigheter om skadeomfanget og eventuelt erstatningsansvar. I noen tilfeller er det husforsikringen du kan bruke, mens det i andre tilfeller kan være innboforsikring. Noen ganger kan du ha krav på dekning med begge forsikringene. Husk å sjekke nøyaktig hva som dekkes under forsikringenes vilkår. Hvis du ikke synes dekningen er god nok, kan du vurdere å skaffe eventuell tilleggsdekning som gjerne gis mot en noe høyere forsikringspremie.

Egeninnsats og kontantutbetaling

Å overlate saneringsarbeidet til forsikringsselskapet er kun et av flere alternativer. Du kan også velge å få kontantutbetaling om du ønsker å gjøre arbeidet selv eller velge egen håndverker, og du kan velge egeninnstans i kombinasjon med hjelp fra forsikringsselskapets samarbeidspartner. 

 1. Kontantutbetaling

Kontantutbetaling går ut på at forsikringsselskapet betaler deg erstatning for skaden, minus egenandel. Summen regnes som oftest ut skadetakst og dokumenterte arbeidstimer. 

 1. Egeninnsats i kombinasjon med håndverkerhjelp

Du kan også velge å gjøre noe mindre arbeid selv og overlate større og mer komplisert arbeid til håndverkere. Om du kjører på med dette, burde det avklares med forsikringsselskapet først. 

Finn saneringsfirma selv

Ettersom asbest ikke er en skade som oppstår plutselig, er det ikke en forsikringssak. Det er derfor ikke relevant å kontakte dem for hjelp eller erstatning i forbindelse med en asbestsanering. 

Du trenger naturligvis ikke et forsikringsselskap for å finne et saneringsfirma - dette kan du helt fint gjøre selv. Da kan det være lurt å se etter et saneringsfirma som spesialiserer seg på den typen skade du har. Enten det er vannskade, brannskade eller skadedyr, vil et spesialisert firma ha kompetansen, erfaringen og utstyret som trengs for å sanere boligen. I tillegg får du god rådgivning og veiledning om hvordan du best mulig kan forebygge fremtidige skader. Det er ikke alltid så lett å vite på forhånd hvem som er dyktige innen ulike felt, men du kan med fordel se om du kan finne kundeanmeldelser eller spørre aktuelle firmaer om referanser, slik at du kan sammenligne alternativene dine.

Kan jeg sanere selv?

Sanering er i mange tilfeller kostbart og det kan være fristende å gjøre hele eller deler av jobben selv i stedet for å engasjere et profesjonelt saneringsfirma. Enkelte mindre jobber kan man fint gjøre selv, for eksempel sanering av mugg på et lite område der muggveksten enda er i startfasen og ikke har begynt å påvirke husets bærende struktur. Likevel anbefales det å bruke profesjonelle fagfolk på prosjekter av større omfang. Muggvekst i hjemmet kan tross alt være helseskadelig, og det kan fort bli unødvendig dyrt hvis du ikke lykkes i å fjerne alt på riktig måte og veksten fortsetter å spre seg.

Vær forsiktig med asbest

Når det gjelder asbestsanering, er det mulig å gjøre jobben selv privatpersoner forutsatt at det er snakk om egen eiendom som er registrert på privatperson. På yrkesbygg er det krav om at arbeidet må utføres av virksomheter som har tillatelse til å arbeide med asbest. Det er også lurt å overlate asbestsanering i private hjem til profesjonelle fagfolk. Arbeidstilsynet fraråder privatpersoner å sanere asbest innvendig, og anbefaler at de følger Arbeidstilsynets retningslinjer om de skal sanere utendørs.

Arbeidstilsynet anbefaler blant annet at du utfører tiltak som beskytter husets innside mot støv. Dette kan du gjøre ved å lukke alle vinduer, slå av ventilasjonsanlegg, tette alle åpninger, som luftesjakter og ventiler. I tillegg bør du ikke gå inn i huset med klær og sko som har blitt brukt under arbeid med asbest. Vann bør være lett tilgjengelig og det er viktig å vaske seg grundig på hender og i ansikt. I tillegg bør du bruke verneutstyr som overtrekksdress med hette uten åpninger som slipper inn støv, støvmaske med filter type P3, samt arbeidssko og hansker. Avfallet må pakkes i dobbel plast umiddelbart etter demontering, og det skal dessuten merkes med "ASBEST". Avfallsmottaket der du bor kan gi deg ytterligere veiledning om håndtering av asbestavfall.

Ofte lurest å bruke fagpersoner

Selv om det er mulig å spare litt penger på å gjøre jobben selv, er det også mange potensielle fallgruver. Kanskje du ikke lykkes med å identifisere alle områder som trenger sanering. Dette vil i så fall kunne bidra til pågående eksponering til farlige materialer over tid, og eiendommens verdi kan synke etterhvert som problemet sprer seg. I tillegg er det ikke helt gratis å gjøre det selv heller. I mange tilfeller vil du ha bruk for spesialutstyr som ikke nødvendigvis er lett tilgjengelig eller billig.

Til syvende og sist bør sikkerhet være førsteprioritet. Hvis du er i tvil om hvordan det skal gjøres, er det bedre å velge din egen og familiens sikkerhet fremfor potensielle besparelser. For de fleste er det tryggest å bruke profesjonelle fagfolk.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Viktig å huske

Når du skal i gang med sanering av hus, er det mange viktige faktorer å vurdere og mye du bør huske på. Her har vi laget en liten huskeliste med noe av det viktigste.

 • Sikkerhet: Hvis du velger å utføre arbeid med asbest selv eller med andre som ikke er faglærte, bør du sørge for at alle som er involvert ivaretar sikkerhet på riktig måte. Arbeidstilsynet har listet opp en rekke tiltak på deres hjemmesider som bidrar til å ivareta sikkerheten ved arbeid med asbest.
 • Velg riktig firma: Hvis du har en forsikring som dekker saneringsarbeidet, vil du sannsynligvis få arbeidet utført av en av selskapets samarbeidspartnere. Om du derimot skal engasjere en entreprenør selv, er det lurt å sjekke markedet grundig og sammenligne flere alternativer både på pris og kvalitet. Ikke vær redd for å spørre om referanser og se gjerne om du finner relevante kundeanmeldelser.
 • Orden på økonomien: Hvis du henter inn tilbud fra flere entreprenører, kan du med fordel med om å få alle kostnadene listet opp detaljert, slik at det blir enklere å sammenligne ulike tilbud, og sånn at du vet nøyaktig hvor mye du kan forvente å betale uten ubehagelige overraskelser.
 • Kommunikasjon og dokumentasjon: Husk å dokumentere alle skader og kommuniser direkte med forsikringsselskapet. Da unngår dere misforståelser og uenigheter knyttet til dekning og erstatning. Les også nøye gjennom forsikringsvilkårene.
 • Forebygging: Iverksett tiltak for å forhindre fremtidige problemer som kan kreve sanering på nytt. Hvis du skal sanere etter fuktskader, er det ikke tilstrekkelig å reparere skadede områder og fjerne mugg. Du bør også gjøre noe med det som forårsaket fuktskadene til å begynne med. Det kan for eksempel innebære å bytte ut eldre rør som har lekket eller forbedre ventilasjonen i enkelte rom for å forhindre muggvekst. I tillegg er det viktig å vedlikeholde boligen med jevne mellomrom slik at du unngår å havne i samme situasjon igjen.
 • Etter sanering: Sørg for å gjøre en grundig inspeksjon av arbeidet som er utført og se til at alt er gjort riktig og at arbeidet er dokumentert. Dokumentasjonen kan du ha bruk for i forbindelse med fremtidige forsikringssaker eller hvis du skal selge huset ditt en gang i fremtiden. Da er det viktig at du kan dokumentere alt arbeidet som er gjort med huset.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Trenger du hjelp med sanering? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende.

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.