Garasje i betong: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Skal du bygge garasje i betong? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Garasje i betong

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Garasje i betong? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Stadig flere velger å bygge garasje i betong. En av de viktigste grunnene til dette, er kvaliteten. I denne artikkelen tar vi for oss fordeler og ulemper med de ulike konstruksjonsmetodene (betong, tre, leca). Vi går også gjennom priser og drivere av pris for garasje i betong. I tillegg ser vi på hva som kan utløse søknadsplikt til kommunen og hvordan du best kan organisere prosjektet.

Hvorfor bygge i betong fremfor andre materialer?

Den vanligste grunnen til at mange velger å bygge garasje i betong er holdbarheten. En garasje i betong som er bygget av dyktige håndverkere, kan stå uten vedlikehold i lang tid. En garasje bygget i tre, vil derimot trenge vedlikehold med jevne mellomrom, både i form av maling og utskiftning av kledning. Selv når planen er å selge innen noen få år, kan det lønne seg å velge en konstruksjon i betong. En vedlikeholdsfri garasje kan nemlig heve prisen på boligen betydelig.

En fordel ved å bygge i tre, leca og andre typer lettklinkerbetong, er at du har muligheten til å utføre større deler av prosjektet selv. Det er imidlertid viktig å huske at arbeidet må være utført i henhold til alle gjeldende forskrifter og regler. Når du bygger selv, ligger hele dette ansvaret på deg. Det er også mulig å utføre deler av arbeidet selv dersom du velger å bygge i betong, blant annet maling og mindre etterarbeid.

En garasje i betong gir også et stabilt inneklima, og en garasje som raskt blir varm igjen etter at porten har vært åpnet. Betong fungerer dessuten lydisolerende, noe vil være en fordel dersom garasjen også skal brukes som arbeidsbod.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvordan ser prosessen ut?

Under finner du et estimat på tiden du må beregne når du skal bygge garasje i betong.

Merk at punktene forskaling, støping og herdetid skjer i flere omganger, én gang per støp. På en vanlig garasje i betong vil man måtte støpe mellom 3 og 5 ganger, avhengig av konstruksjonen.

Grunnarbeider og graving (2 - 4 uker)

Det første man må gjøre er å klargjøre tomten for støping. Dette steget inkluderer graving og grunnarbeider, som å flytte unna masser og gjøre underlaget jevnt og stabilt.

Forskaling (1,5 - 4 uker)

Når tomten er klargjort, vil håndverkerne begynne å sette opp forskalingen (formen betongen skal støpes i). Her beregner entreprenørene i underkant av én arbeidsuke per støp.

Først setter man opp forskaling for gulvet, og støper dette. Deretter bygger man opp forskaling for veggene. I noen tilfeller må dette gjøres i flere omganger. Til slutt bygges forskalingen til taket. Merk at selve støpingen altså vil foregå innimellom forskalingen av hvert nye element på garasjen.

Støping (1 uke)

Støpingen utføres i flere omganger Så fort en ny forskalings-del er bygget, kan man gå i gang med neste støp. Hver støpejobb tar ca én dag.

Herdetid (4 uker)

Selv om du kan gå på et betonggulv allerede dagen etter, vil den fullstendige herdeprosessen ta opptil fire uker. Man kan normalt ta av forskalingen på både gulv og vegger allerede et par dager etter støp, mens man må vente tre uker før man kan ta av forskalingen på taket. Hvis betongen ikke får herde lenge nok, kan det oppstå skjevheter og setningsskader. Dette er en av grunnene til at dyktige håndverkere er sentralt når du skal bygge garasje i betong.

Etterarbeider (1-4 uker)

Etter at alle hoveddelene av konstruksjonen er støpt, gjenstår etterarbeid som isolasjon, maling, murpuss, og legging av flis eller annen kledning. Noen velger for eksempel å kle innvendig gulv med epoxy-maling, som vil tette alle små porøsiteter i betongen og gjøre det enklere å holde gulvet rent.

I gjennomsnitt vil det totalt ta mellom to og fire måneder fra arbeidet starter til garasjen er ferdig, noen ganger mer. Merk at noe av tiden vil gå med til å vente på at betongen herder. I forkant av byggingen må du også beregne tid til arbeid med arkitekt. I tillegg kommer behandlingstiden for søking om byggetillatelse.

Garasje i betong? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Må man søke?

Noen ganger kan garasje være et prosjekt som er unntatt søknadsplikt. Dette krever imidlertid at prosjektet oppfyller visse krav. Blant annet må bygget være på mindre enn 50 kvm, ligge minst 1 meter fra både nabogrensen og andre bygg på tomten, ha en mønehøyde på maks 4 meter, og en gesimshøyde på maks 3 meter. Det er også et krav at bygget ikke skal brukes til overnatting eller beboelse.

En annen forutsetning for å bygge garasje uten å måtte søke om tillatelse, er at prosjektet ikke overskrider den tillatte tomteutnyttelsesgraden. Dette tallet vil varierer mellom de ulike kommunene. For å få oversikt over hvilke regler som gjelder ditt prosjekt, er det nødvendig å sjekke kommunens bestemmelser, samt reguleringsplanen for din tomt. Dette kan du gjøre ved å kontakte kommunen, eller sjekke ut veiviserne til DiBK.

Dersom prosjektet ditt utløser søknadsplikt, bør du kontakte en arkitekt eller annen fagperson som kan utføre søknadsarbeidet. Denne vil da stå ansvarlig for alle formaliteter knyttet søknadsprosessen. Dette kan blant annet være nyttig dersom du ikke vet nøyaktig hvilke tiltak som utløser søknadsplikten.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hva koster en garasje i betong?

I Byggstart har vi opparbeidet en prisdatabase for å kunne gi et estimat på hva en rekke ulike byggeprosjekter vil kunne koste. For garasje i betong ser vi at totalprisen normalt havner på rundt 550.000. Denne prisen inkluderer alt fra grunnarbeid til ferdigstilling, samt alle materialkostnader. Prisen gjelder for garasjer til én bil, med noe oppbevaringsplass, og ellers gjennomsnittlig standard og løsninger. For prosjekter der man kun har behov for basisløsninger kan prisen komme ned i 400.000. På den annen side finnes det prosjekter som havner på 800.000 eller mer. Prisen kan blant annet bli høyere dersom man har behov for spesialløsninger, som elektrisk snuplass. En slik løsning vil kunne koste 250.000 alene.

Merk at disse prisene ikke inkluderer timer med arkitekt, og heller ikke arbeid i forbindelse med søking til kommunen. For en gjennomsnittlig garasje i betong kan arbeidet med arkitekt komme på mellom 20.000 og 40.000. Denne prisen innebærer arbeidet med å utforming og prosjektering. I tillegg må du beregne noe tid til å utforme søknadsdokumentene. Timeprisen for arkitekt ligger gjerne et sted mellom 900 og 2.000 kroner. Gebyret for å søke til kommunen vil kunne havne på mellom 5.000 og 20.000 - dette tallet vil variere avhengig av hvor prosjektet skal oppføres og hvilke tiltak som utløser søknadsplikt.

Les mer om prisen for garasje i betong.

Hva driver prisen på garasje i betong?

Det vil først og fremst være størrelsen på prosjektet som driver prisen opp eller ned. I tillegg har tomten mye å si for totalprisen. En tomt som er plassert på fjell, vil gjøre grunnarbeidene mye mer omfattende. Man vil mest sannsynlig måtte sprenge for å planere terrenget og klargjøre til støping. Dette vil bli betydelig dyrere enn grunnarbeidene som kreves når garasjen skal bygges over leire eller lignende. I bynære områder kan også prisen for å fjerne massene bli høyere enn andre steder, fordi forurenset grunnmasse må kjøres til spesielle deponier. Dette gjelder for eksempel alle prosjekter innenfor Ring 3 i Oslo.

En annen viktig driver av pris, er type forskaling. Her har man en rekke alternativer. Det finnes både plassbygde og elementbaserte løsninger. Mange arkitekter foretrekker bordforskaling, på grunn av de estetiske kvalitetene. Dette innebærer at man benytter planker på innsiden av forskalingen, for å skape et avtrykk av plankemønster på betongen. Et billigere alternativ er å forskale med plater. Dette gir imidlertid en grovere finish, som krever mer etterarbeid om den skal bli fin.

Hva slags etterarbeid som kreves på ditt prosjekt er også relevant for totalprisen. Hvilken kledning du velger, hva slags entreprenør du velger, og valg av garasjeport, er med på å drive prisen opp eller ned. Snakk med arkitekten eller entreprenøren som gjør prosjekteringen. De kan gi deg en oversikt over hvilke løsninger som må til for å møte deres behov og hvor dere kan gjøre innsparinger. Det er lurt å sette seg inn i hva som tilbys i de ulike prisklassene. For eksempel kan prisen på garasjeport variere fra rundt 5.000 til mer enn 60.000.

I tillegg vil valg av entreprenør være helt sentralt for å sikre en god pris. I Byggstart ser vi at det å bygge garasje i betong er en type prosjekt der det er stor variasjon i pristilbudene fra ulike entreprenører. Les videre for å se hva du bør tenke på når du skal velge entreprenør, og hvordan du finner de som passer best til ditt prosjekt.

Hvordan kan valg av entreprenør påvirker sluttprisen?

Som nevnt tilbyr ulike firmaer ofte relativt ulike priser for bygging av garasje i betong. Det er viktig at du finner entreprenører som har utført mange slike prosjekter tidligere, og derfor har solid erfaring og kompetanse. Disse firmaene har opparbeidet rutiner som gjør at prosjektet vil gå raskt og uten problemer, og dermed også bli rimeligere for deg som kunde. I tillegg har måten du velger å organisere entreprenørene også innvirkning på pris, les mer om dette i neste punkt.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvordan skal man organisere prosjektet?

Når det gjelder bygging av garasje i betong, kan måten du organiserer prosjektet ha mye å si for både effektivitet og pris. En mulighet er å selv skrive kontrakt med hvert enkelt av firmaene som skal utføre arbeidet. Dette kalles en delt entreprise, og hvert firma er kun ansvarlig for arbeidet innenfor sitt fagfelt.

Alternativet er en totalentreprise. Her skriver du som boligeier kun kontrakt med ett firma, som igjen har kontrakter med ulike underentreprenører for fagområdene de ikke utfører selv. Dette firmaet har det overordnede ansvaret for hele prosjektet.e Det er også ansvarlig for å koordinere samspillet mellom de ulike håndverkerne.

Hovedentreprenøren tar vanligvis et påslag på 10-15% på arbeidet underleverandørene utfører. Det kan likevel lønne seg å velge denne formen for prosjektorganisering. Du må regne med å bruke mange arbeidstimer på å organisere alle fagfolkene som er involvert i å bygge en garasje. Å koordinere hele prosjektet på egenhånd kan vise seg å bli mer kostbart enn et påslag på 10-15%. Husk at tiden din faktisk har en økonomisk verdi. En annen stor fordel med totalentreprise er at du kun må forholde deg til én entreprenør. Dette er en fordel dersom det skulle oppstå en garantisak, forsinkelser eller andre uenigheter. Hovedentreprenøren har også langsiktige relasjoner til sine underentreprenører, noe som kan gjøre gjennomføringen enklere og tryggere for deg som byggherre.

Hva kan man gjøre selv?

Når man skal bygge garasje i betong, er det ikke anbefalt å utføre støpingen selv. Dette krever høy fagkompetanse. Bygging av forskaling alene er et eget fagfelt med et eget fagbrev. Etterarbeid som maling er noe man i utgangspunktet kan gjøre selv. Det er imidlertid viktig at også dette arbeidet blir utført skikkelig, for å sikre holdbarhet og varig verdiøkning.

Neste steg

Dersom du har bestemt deg for å bygge garasje i betong, vil neste steg være å finne dyktige fagfolk til prosjektet. Du kan benytte gratistjenesten Byggstart for å finne håndverkere til prosjektet ditt. Alt du trenger å gjøre er å registrere prosjektet ditt på Byggstart. Vi er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Garasje i betong? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.