Grunnmur: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Skal du sette opp en grunnmur? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Grunnmur

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på oppføring av grunnmur

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Når du skal føre opp en ny konstruksjon på tomten din, er første steg å bygge et godt fundament. En solid grunnmur er en forutsetning for at resten av byggeprosjektet skal bli vellykket. Derfor er det helt sentralt at dette arbeidet holder høy kvalitet.

Sørg for at du planlegger godt

Det er flere måter å sette opp en grunnmur på. I de aller fleste tilfeller innebærer det å grave ut området der muren skal stå. At grunnmuren er solid fundamentert er en forutsetning for at den skal kunne bære konstruksjonen du bygger oppå.

Det at du skal grave kan ofte gjøre det vanskelig å planlegge prosjektet i detalj, ettersom grunnforholdene kan forandre seg når du kommer dypere ned i grunnen. Fjell og store steiner gjør det vanskeligere å grave ut tomten, mens løsmasse og leire er et dårlig underlag for en hel bygning.

Det er en rekke valg man må ta når man skal bygge fundament. Hva du bør velge avhenger i stor grad av forholdene i grunnen. Du må også ta hensyn til størrelsen og bruksområde på konstruksjonen du skal føre opp. Derfor er du nødt til å forhøre deg med en profesjonell håndverker som kan hjelpe deg med å velge riktig. Denne vil finne de løsningene som egner seg best til ditt prosjekt.

Det kan være vanskelig å vite hvordan man finner de rette fagfolkene til et prosjekt. Her kan vi i Byggstart hjelpe deg. Vi har samlet kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere på ett sted, slik at det skal bli enklere for deg å velge rett. Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster det å bygge grunnmur?

Ettersom prisen for en grunnmur i stor grad avhenger av forholdene man avdekker i grunnen, er det vanskelig å anslå nøyaktig hva et prosjekt vil koste. Likevel er det mulig å danne seg et inntrykk av hva man kan forvente. I Byggstart har vi opparbeidet en prisdatabase basert gjennomførte prosjekter.

Vi ser at den gjennomsnittlige prisen for å bygge grunnmur til en enebolig kommer på 250.000 kroner. Det finnes imidlertid et stort spenn i prisene. De fleste vil ende opp med å betale mellom 150.000 kroner og 500.000 kroner. Har du vanskelige forhold som krever mye ekstraarbeid, kan prisen bli enda høyere. Det vil derimot være mulig å holde prisen nede dersom forholdene ligger til rette for en rask og effektiv arbeidsprosess.

Få 3 tilbud på oppføring av grunnmur

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Ikke glem søknadsplikten

Når du skal i gang med et byggeprosjekt, må du alltid undersøke om arbeidet er søknadspliktig. Det finnes en rekke regler og forskrifte, og det er viktig å ha oversikt over hvilke som påvirker ditt prosjekt.

Visse prosjekter kan man gjennomføre uten å søke om tillatelse. Dette gjelder for eksempel bygging av garasje. For å være unntatt søknadsplikt, må imidlertid garasjen oppfylle visse krav. Garasjen kan ikke være større enn 50 kvadratmeter, den må ligge minst 1 meter fra nabotomten, og mønehøyden kan ikke være høyere enn 4 meter. Men i tillegg til de generelle reglene, finne det også kommunale bestemmelser som reguleringsplanen og utnyttelsesgraden. Disse varierer mellom ulike kommuner. Derfor lønner det seg alltid å kontakte kommunen for å finne ut hvilke regler som gjelder for ditt prosjekt.

På nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet kan du finne flere veivisere som hjelper deg med å finne ut om arbeidet er søknadspliktig. Der får du også vite om du kan søke selv, eller om du må søke med ansvarsrett.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Flere typer grunnmur

Det finnes flere typer grunnmur å velge mellom. Også dette valget vil avhenge av forholdene på tomten. I noen tilfeller holder det med en grunn grunnmur som ikke går spesielt langt ned i bakken. Dette kan brukes når grunnen er solid og det ikke er fare for setningsskader. Hvis jorden er vanskeligere å jobbe med, må du legge grunnmuren dypere. I andre tilfeller er du nødt til å løfte huset for å forhindre oversvømmelse. En dypere grunnmur er gjerne dyrere, ettersom den krever mer av både materialer, gravearbeid og øvrig arbeid.

Valg av grunnmur avhenger også av bruksområde. Skal du bygge ut full kjeller under bakken, må grunnmuren gå dypt nok til at du får tilstrekkelig takhøyde. Det kan være lurt å legge til rette for dette uavhengig av om du har planer om å bygge ut kjelleren. Dette kan nemlig bidra til en verdiøkning på boligen. Det er også praktisk dersom du skulle ønske å bygge ut kjelleren på et senere tidspunkt.

Den mest tradisjonelle formen for grunnmur er forskaling og støp med betong. Forskaling er formen den våte betongen blir helt oppi, og denne tas ned når betongen har herdet. Siden forskalingen bare er midlertidig har det ingenting å si hvordan den ser ut. Det som er viktig er at den holder på trykket så den våte betongen ikke siger ut. Betong er tungt, og belastningen på forskalingen blir større jo mer støp du skal ha. For å støpe en hel grunnmur kan det bli nødvendig med en betongbil til levering og støping. Sørg i så fall for at byggeplassen er fremkommelig. Pass også på at du ikke bestiller med betong enn nødvendig, ettersom dette koster penger å returnere.

Det finnes også grunnmursystemer som fungerer omtrent som et byggesett. Disse består av elementer som er spesiallaget for grunnmur, og fungerer som både isolasjon og forskaling. Om du bruker denne formen for å sette opp grunnmuren, er det viktig at du er nøye med målene, så bitene passer sammen. Denne typen grunnmursystemer kan brukes i de fleste tilfeller, og er en enkel og effektiv måte å bygge fundamentet på. Husk også å bruke tilstrekkelig med armering. Betong er et sterkt materiale som tåler mye trykkbelastning, men uten armering kan det bli problemer med strekkbelastningen. Det finnes også ferdig-armert betong som kan brukes i noen tilfeller, avhengig av bruksområde og trykkbelastning.

Husk å drenere

Det vil alltid befinne seg visse mengder fukt i bakken. Dette må du ta hensyn til når du skal sette opp grunnmuren. Det er ofte et problem med dårlig fuktsikring i kjellere og grunnmur, og dette kan skade hele konstruksjonen på sikt. Fukt bidrar til soppdannelser og dårlig inneklima, og det kan ødelegge fundamentet. Sørg derfor for å håndtere fukten før du begynner å bygge. Hvis fukten først får satt seg i konstruksjonen kan det være vanskelig å gjøre noe med dette i ettertid.

Det er viktig at dreneringen kommer dypt nok. Drensrørene skal helst ligge 20-30 cm under grunnmuren. De skal også ha fall på rundt 1 cm per meter. I drensrørene er det små hull for at vannet skal komme inn i røret og renne vekk fra muren, det er viktig at du legger disse hullene opp. Drenering er relativt enkelt og rimelig arbeid, men det er viktig at det blir riktig utført. Derfor lønner det seg å overlate dette ansvaret til entreprenøren som tar seg av resten av prosjektet.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Isolering og telesikring

Det er også viktig å sørge for tilstrekkelig isolering. Skal du ha kjeller, anbefales det at du isolerer på utsiden av kjellerveggene. Om du planlegger å bygge kjeller, er dette derfor et godt tidspunkt å isolere også.

Uavhengig om du skal ha åpent kjeller-rom, er det lurt å isolere grunnmuren. Dette gir større kontroll over både temperaturen, fukt og kondens. Kondens er et utbredt problem når man bygger gulv mot grunn. Derfor er tilstrekkelig isolasjon nødvendig for å unngå skader.

Er det fare for tele i grunnen, må dette også sikres før du begynner å bygge. Telehiv kan få bakken til å utvide seg betydelig, noe som vil være skadelig for konstruksjonen. For å forhindre telehiv bør man markisolere utenfor grunnflaten til grunnmuren. Da er det nødvendig å grave ned til frostfri dybde. Jo kaldere temperaturer det er i området, desto dypere er man nødt til å grave for å nå dette punktet.

For å komme i kontakt med entreprenører og håndverkerfirmaer, kan du registrere prosjektet ditt på Byggstart.no. Vi har samlet kvalitetssikrede fagfolk innenfor bygg og renovering, så det skal være enklere for å deg å finne aktørene som egner seg best til ditt prosjekt. Finner du håndverker eller entreprenør ved hjelp av vår tjeneste, kan du være trygg på at bedriften har både godkjenninger, økonomi og kompetanse på plass. Registrerer du prosjektet ditt hos oss, vil du motta pristilbud fra flere pålitelige aktører, som kan utføre arbeid med både grunnmur og resten av konstruksjonen du ønsker å bygge.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på oppføring av grunnmur

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.