Renovere bad: En komplett guide (pris, regler og tips)

 

Skal du renovere badet? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om priser, regler, prosess, tidsbruk, fallgruver og mye mer. Ikke gå glipp av rådene som sikrer et vellykket prosjekt.

Renovere bad

Ønsker du pristilbud på prosjektet kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Få 3 tilbud på renovering av bad

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Mange går med en drøm om å få det perfekte badet. Selv om det trolig er det rommet vi tilbringer minst tid på, så er det veldig mye fokus på å ha et koselig, funksjonelt og trivelig baderom. Et nylig renovert baderom kan alene øke verdien av boligen vesentlig. I denne artikkelen skal vi gjennomgå noen av de mest sentrale tingene å tenke på før man går i gang med totalrenovering av bad.

Hvor mye koster det?

Det er like greit å innse det med en gang. Renovering av badet er kostbart. Hovedårsaken er at badet er et våtrom og at det derfor kreves helt spesielle materialer og arbeidsprosesser. Dette gjør renoveringsjobben til den mest kompliserte i hele boligen. Mye av arbeidet er du nødt til å sette bort til fagfolk. Dersom du ikke har veldig god kompetanse innen bygg, er det sterkt å fraråde å gå løs på badet på egenhånd. Det kan bli en svært dyrekjøpt erfaring.

Eksakt hvor mye det vil koste å renovere et bad vil naturlig nok avhenge både av størrelse, utforming og utrustning. Mye av prisen bestemmer du selv, spesielt når det kommer til valg av baderomsinnredning som dusj, klosett, speilskap, vask og så videre. Men den virkelige kostnaden er den du ikke ser. Røropplegg, membran, gulvfall og elektrisk opplegg.

Basert på prosjekter som er gjennomført gjennom Byggstart, ser vi at snittprisen på et 4 kvm bad ligger på ca. 275.000 kr, alt inkludert.

For større bad, kan man legge på 10.000 - 20.000 kr per kvadratmeter (kostnaden er primært flislegging). Imidlertid kan et 4 kvm bad også bli en del dyrere, dersom man går for eksklusive tilvalg på fliser, armaturer og annen innredning. Vi skal komme tilbake til kostnader og verdiøkninger senere.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hvor lang tid vil det ta?

Den høye kostnaden skyldes også at det tar lang tid å renovere et bad. Både fordi selve jobben er tidkrevende, men også fordi det kreves en del herdetid. En baderenovering må gjøres i flere steg, der en prosess er avhengig av at den forrige er avsluttet.

På et bad i normal størrelse er det ikke uvanlig at det går fire uker å totalrenovere.

Derfor er det også viktig å tenke på om man kan bli boende i boligen mens arbeidet pågår. Mange velger å foreta renovering av badet mens man selv er på ferie. Det er på ingen måte enkelt å bo i en bolig uten vann- og kloakksystem som fungerer.

Ved større renoveringsprosjekter (f.eks. hele blokker) settes det gjerne opp mobile toaletter og dusjer, men det er en svært kostbar løsning for en enkelt boenhet. Da er det nok mer hensiktsmessig å ta en lengre ferie eller å bo hos venner og bekjente i renoveringsperioden. I tillegg til at boligen er uten vann og toalett i en lengre periode av renoveringen, så er baderenovering forbundet med mye støy og støv. Ved renovering av et eldre bad, der det skal monteres varmekabler, så må hele gulvet pigges opp og det legges nytt betongdekke. Den prosessen er svært støyende og gjør det umulig å oppholde seg i boligen mens det pågår.

Som med alle renoveringsprosjekter er det viktig å ta godt i både når det gjelder økonomi og tidsberegning. Få entreprenøren til å utarbeide et grundig budsjett og ha en løpende dialog hele veien. Da kan du redusere farene for de store overskridelsene og sitte med bedre kontroll på prosjektet. Dersom du er i tvil om forarbeidene til en baderomsrenovering, så kan du kontakte Fagrådet for Våtrom for råd og veiledning. Dette er et organ som vedlikeholder byggebransjens våtromsnorm og som bistår med råd og veiledning.

Få 3 tilbud på renovering av bad

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Hvem bør gjøre jobben?

All renovering av bad bør følge Byggteknisk forskrift og våtromsnormen, så langt dette er praktisk mulig. Formelt heter det at arbeidet på badet ikke kan gjøres dårligere enn regelverket som gjaldt da badet var nytt. Velger du en våtromsgodkjent entreprenør til å gjøre jobben kan du være du trygg på at alle forskrifter følges. Det kan være vanskelig å ha full oversikt på egenhånd. Skulle du gjøre feil underveis er konsekvensene store og utgiftene kan bli høye. Ved uhell i etterkant, som lekkasjer, kan forsikringsselskapet avslå erstatning dersom ikke arbeidet er utført etter boken.

På grunn av totalrenoveringens kompleksitet og kostnad er det viktig å gjøre forarbeidet godt. Noe av det viktigste er å sjekke referansene til entreprenøren, for å sikre deg at oppdragstakeren har den nødvendige kvaliteten. På nettsider som Byggstart kan du sammenligne tilbud fra en rekke erfarne og kvalitetstestede entreprenører.

Husk å hente inn tilbud fra flere entreprenører og sjekk dem opp mot hverandre. Et anbud må inneholde både en totalpris og en tidsramme. Inviter gjerne entreprenørene til en befaring, slik at de får et bedre grunnlag for å utarbeide et tilbud. Anbudsdokumentet bør også inneholde en beskrivelse av kompetansen hos oppdragstaker. Dersom entreprenøren må leie inn eksterne fagfolk til enkelte oppgaver, så bør dette også spesifiseres.

Hvordan organisere prosjektet?

Den vanligste måten å organisere renovering av bad, er å bruke en entreprenør, som står for organisering av alle fag. En slik entreprenør er normalt en rørlegger, flislegger eller tømrer selv, og har faste partnere på øvrige fag. En slik organisering er å foretrekke for de fleste, ettersom det gjør gjennomføringen enklere (ett firma koordinerer alle fag), det er enklere å forholde seg til ett firma i tilfellet reklamasjoner og prisen kan ofte være vel så god ettersom entreprenøren har sine faste samarbeidspartnere som de har jobbet med over tid.

Før du begynner arbeidet er det viktig å ha en konkret og detaljert arbeidsplan og en kontrakt som forteller hva slags arbeid som skal utføres. Sørg også for at kontrakten inneholder detaljer om leverandører og eventuelle underentreprenører. Det siste er viktig for at du skal kunne ettergå leddene bakover og sikre deg mot at arbeidet gjøres av ukvalifiserte eller underleverandører som ikke har alle formaliteter på plass. Som byggherre står du ansvarlig for å sjekke at leverandørene betaler de rette avgiftene og skattene. Alt påløpende tilleggsarbeide må spesifiseres for å unngå ubehagelige kostnader og for at du skal kunne ha kontroll.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Må man søke kommunen?

Når du skal renovere bad er det normalt ingen søknader involvert, men det finnes 3 unntak: dersom brannskillet brytes (typisk relevant i bygårder når sluket skal byttes), dersom gjør endringer i bærende konstruksjon i forbindelse med renoveringen, eller dersom du endrer bruken av et rom fra tilleggsareal til hovedareal (f.eks. fra bod til bad) Sørg uansett for å få dokumentasjon på arbeidene. Her trenger du samsvarserklæring fra elektriker og FDV-dokumentasjon fra entreprenøren. Dersom du er usikker på om ditt prosjekt er søknadspliktig, så spør entreprenør om dette på befaring.

Dokumentasjon og garantier

Ved et salg av boligen vil det være krav til at du legger ved ferdigattester på elektriske utbedringer. Dokumentasjonen kan også brukes for verdifastsettelse av badet og dermed verdien på boligen. Dette må du også tenke på dersom du selv ønsker å gjøre deler av jobben eller kjøpe inn materialer eller utstyr utenfor entreprisen.

De fleste entreprenører vil advare mot at du besørger byggematerialene, fordi det kompliserer prosessen mye. For entreprenøren blir det mye vanskeligere å planlegge arbeidet dersom byggherren selv skal stå for deler av jobben. Dersom det skal gjøres egenarbeid eller leveres utstyr utenfor entreprisen er det viktig at dette er spesifisert i kontrakten og at man blir enige om både hva, hvordan og når dette skal gjøres. Entreprenøren vil ikke akseptere å vente på at du som byggherre blir ferdig med din egeninnsats. De fleste entreprenører vil imidlertid være ok med at du som kunde kjøper inn fliser, armaturer og baderomsinnredning selv.

Dersom du kjøper inn egne materialer eller innredning, så er det viktig å påse at materialene er laget i samsvar med Forskrift om dokumentasjon av byggevarer. Denne forskriften handler om kvaliteten og kravene til byggematerialer. For våtrom er det spesielt viktig å sørge for at byggematerialene er dokumentert med de egenskaper som er tiltenkt formålet.

Det betyr for eksempel at byggematerialene må være tilpasset fuktigheten som oppstår i et våtrom. I de aller fleste tilfeller vil ikke dette være noe problem, men det kan være noen materialtyper som fremstår annerledes enn de er. Kanskje gjelder dette spesielt ved billige innkjøp fra utlandet, der det gjelder andre regler enn i Norge. Tryggest er det å overlate hele dette ansvaret til entreprenøren. Det kan være noe dyrere, men du er samtidig juridisk sikret dersom noe går galt senere. Har entreprenøren benyttet materialer som ikke samsvarer med forskrift om byggevarer, så har du en åpenbar reklamasjonssak.

Generelt er det 5 års garanti på renovering av bad, men noen entreprenører gir også 10 års garanti. Husk å spørre etter garantitid når du har kommunikasjon med entreprenører i anbudsprosessen.

Verdien av en renovering

Som nevnt tidligere er renovering av bad et kostbart prosjekt. Regningen kommer fort opp i over 200.000 kr, alt inkludert. Men kan man regne med å få igjen dette ved et eventuelt salg? I boligannonser fremheves det gjerne at badet er renovert nylig. Det er både for å forsvare en verdifastsettelse, men ikke minst for å signalisere til kjøperen at det ikke er nødvendig med utbedring av badet på lang tid. Er jobben skikkelig godt utført, kan kjøper være trygg på at man ikke trenger å gjøre noe på mange år.

Husk likevel at badet er det dyreste rommet å renovere i huset, så avkastningen av investeringen er også usikker. Generelt er det tryggere å legge pengene på oppussing av gulv og overflater i andre rom i huset som koster langt mindre, men som også kan gi boligen et godt førsteinntrykk.

Er badet fullstendig nedslitt og en renovering er nødvendig for å i det hele tatt bruke badet, så vil det ha stor betydning ved et salg. Da kan man enklere regne hjem kostnaden ved å renovere. Men dersom renoveringen er mer av hensyn til det estetiske, så er det nok lurt å gå noen ekstra runder med kalkulator og få en vurdering hos eiendomsmegler først. Estetiske renoveringer kan gjerne løfte boligens totalverdi og totalinntrykk, men det er ikke gitt at det gir like mye igjen som du faktisk har betalt for jobben fordi arbeidet er så omfattende.

I noen tilfeller kan det faktisk være en fordel å overlate renoveringen til de nye eierne. Da gis de mulighet til å lage badet akkurat slik de selv ønsker og du slipper unna jobben det er å renovere. Trolig vil det kunne redusere prisen noe, men den kan du ta igjen ved å pusse opp andre rom istedenfor. En enklere oppussing av badet, for eksempel med nye fliser og nye møbler kan gjerne løfte verdien akkurat nok til at du likevel går i pluss. Der alternativet ellers ville vært en totalrenovering til minst 200.000 kroner, så kan du slippe unna med en firedel. En fordel med totalrenoveringer er at de som regel kan skyves ut i tid. Det er sjelden akutte behov for å totalrenovere badet. Det gir deg tid til å planlegge og tilrettelegge best mulig, slik at jobben kan gjøres når husholdningsøkonomien tillater det.

Kjøpe bolig med nytt bad?

Som boligkjøper stiller det seg litt annerledes. Det er klart å anbefale en bolig med et totalrenovert bad, siden det vil spare deg for mye tid, krefter og ikke minst penger senere. Siden levetiden for bad er så lang (minst 15-20 år), så er det store muligheter for at du aldri behøver å gjøre noen renovering på badet så lenge du bor i boligen, dersom det er nyrenovert når du flytter inn. Men husk å be om dokumentasjon på at badet er renovert riktig og av fagfolk.

Kostnaden ved å måtte renovere et bad som er pusset opp feil kan være meget høy. Størst fare og kostnad er det forbundet med de tingene vi ikke ser, som ligger inne i veggene. Det kan eksempelvis være røropplegg, varmekabler eller membran. Noen løse fliser er betydelig enklere å fikse på og bør i seg selv ikke skremme. Dog kan løse fliser være et tegn på at grunnarbeidet ikke er gjort tilfredsstillende. Ved kjøp av bolig bør du bruke mye tid på å kontrollere badets tilstand. Kontroller spesielt nøye for fuktskader. Det er gjerne det klareste tegnet på at en kostbar og tidkrevende totalrenovering er nært forestående.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Hvordan komme i gang?

En avgjørende faktor for å lykkes med et renovering av bad, er valg av håndverkere for jobben. Det finnes mange useriøse aktører i bransjen, og mange har dårlige opplevelser fra oppussingsprosjekter. Finner du derimot et seriøst firma som leverer høy kvalitet og god kommunikasjon, er sannsynligheten for et vellykket prosjekt stor.

Byggstart er en tjeneste som kobler boligeiere med kvalitetssikrede entreprenører og håndverkere. Byggstart sjekker kredittrating, godkjenninger og referanser, og kobler deg med entreprenører som er godt kvalifisert for ditt prosjekt.

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Få 3 tilbud på renovering av bad

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.