Anneks hytte: En komplett guide (isolering, regler, bad)

 

Vil du vite mer om anneks til hytta? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om byggeregler for anneks, hvilke hensyn du bør ta i hyttelandskapet, hva du har og ikke har lov til å bygge, når du må levere inn søknad og mye mer. Visste du at et isolert anneks med hems ikke bare kan gi deg mer soveplass, men resultere i et vakkert, tradisjonelt hyttetun? Følg våre råd og unngå de vanligste feilene!

Anneks hytte

Ønsker du pristilbud på prosjektet, kan du klikke deg videre rett nedenfor, så setter vi deg i kontakt med kvalitetssikrede fagfolk, matchet til ditt prosjekt. Det tar kun ett minutt å komme i gang, og det er helt uforpliktende. Les mer om tjenesten her.

Bygge anneks? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Kort fortalt

Hva er et anneks? Du slipper heldigvis å legge planer for å annektere nabotomta for å bygge et anneks, men ordet i seg selv kan gi oss et hint om hva det er. Latinens adnectō betyr «jeg tilknytter»; på godt norsk heter det da også tilbygg. Dette tilbygget må derfor være tilknyttet et annet, det være seg huset ditt, hytta di, naustet ditt eller for eksempel en låve. Hvis du er blant dem som har ei god, gammeldags, erkenorsk hytte med utedo, er da faktisk denne doen i prinsippet et anneks!

Et anneks kan altså defineres som et frittstående bygg som er tilknyttet et eksisterende bygg og som brukes som oppholds- eller lagringsrom. Merk at loven ikke definerer hva tilbygg er; det er mer eksisterende praksis som har gjort dette. Tilbygget kan derfor være med eller uten boenhet, med eller uten innlagt vann og kloakk, og med eller uten det meste du finner i et hus – men, og dette er et viktig aber, annekset kan ikke ha både kjøkken og bad, noe du kan lese mer om i siste seksjon. Tilbygget kan også være et inngangsparti, en veranda eller et inngangsparti. Det kan derfor i mange tilfeller være søknadspliktig, avhengig av hva det skal brukes til, hvor stort det skal være og hvor det skal bygges.

Så, hva kan et anneks brukes til? Det kan gjøre tjeneste som ekstra husrom, redskapsskjul, hagebod, dukkestue, pauserom, lysthus, paviljong, lesestue, spillerom eller TV-stue; mulighetene er kun begrenset av fantasien din – og kommunens reguleringsplaner og regelverk. Siden «anneks» er så vidtfavnende et begrep, er det viktig at du undersøker nøye med kommunen din hva som gjelder der du skal bygge. Plan- og bygningsloven gir grunnreglene, byggesaksforskriften gir nærmere bestemmelser, men lokale forhold er det som avgjør saken: Tiltak som tillates uten søknad i én kommune, kan derfor være søknadspliktige i en annen. For hyttefolk er dette særlig viktig, ettersom mange gjerne har hytta si i en annen kommune enn der de har hjemstavnen.

I denne artikkelen lærer du mer om hva anneks er, hvordan du skaffer deg dette, hva det koster, og hvor du finner byggereglene du må forholde til.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Pris

Hvor mye du må ut med for et anneks, avhenger av hva du skal bruke tilbygget til og hvor det skal bygges. Siden hyttetomter ofte er vanskeligere tilgjengelig enn en bakgård, bør du forvente økte byggekostnader. Planlegger du et tilstrekkelig stort anneks, kan dette føre til at du går fra tre til tolv ukers behandlingsfrist hos kommunen. (Dersom søknadsprosessen er noe du er usikker på, har vi en egen artikkel om byggesøknader med mange gode råd.) Kostnaden for byggesøknader omfatter vanligvis, som et absolutt minimum, to timer saksbehandlingstid – rundt 3.000 kroner. Kreves det dispensasjon, må du påregne rundt 8.000–25.000 kroner ekstra. Forhåndskonferanse er vanligvis nødvendig og koster rundt 7.000–10.000 kroner. Totalprisen for å søke om tilbygg som er så store at det kreves byggesøknad, ligger på minst 7.000 og gjerne 40.000 kroner eller mer.

Kostnaden for selve annekset varierer etter hvilken type anneks det er snakk om, hvor stort det er, og hvor mye moderne komfort man ønsker at det skal ha. Kostnaden fra søknad til ferdigstillelse er for søknadspliktige tilbygg rundt 20.000 kroner kvadratmeteren i den billige enden av skalaen, rundt det doble for dyrere tilbygg, mens gjennomsnittsprisen ligger på rundt 26.000 kroner kvadratmeteren.

Annonsesøk på Finn viser store prisvariasjoner. Nå er det riktignok noen tilbygg som selges under søkeordet «anneks», men når prisen nærmer seg millionen, snakker man nok heller om ei hytte enn et tilbygg. Bare husk at tilbygg med kjøkken og bad ikke lenger regnes som tilbygg; slike krever en helt annen byggesøknad for å kunne settes opp på tomta di. Mer normale bygg ligger på 30.000–60.000 kroner, men det er da her snakk om hyttelignende tilbygg.

Noe av det billigste du kan bygge deg til egen bruk, er en paviljong. Ferdigpakker med alt du trenger til å bygge paviljongen, koster rundt 20.000 til 35.000 hos Maxbo. Er det snakk om et hus til småttingene, kan du få ferdige dukkestuer for mellom 5.000 og 25.000 kroner, med en medianpris på 15.000 kroner. Hvis du vil ha bod, skjå eller hageskur, kan du regne med mellom 11.000 og 32.000 kroner hos Bygger’n eller fra rundt 6.000 for det enkleste og hele 82.000 kroner for et fullverdig redskapsskjul med verkstedplass hos Maxbo.

Hvis du ønsker å kunne ha flere gjester på hytta, bør du se etter noe som er mer ei hagestue. Disse koster rundt 30.000–40.000 kroner og oppover. Maxbos røde anneks fra Palmako, «Klara», minner om ei campinghytte og koster i underkant av 47.000 kroner, mens Montér har tegninger til to typer hagestuer og en pergola; hagestuene er priset til rundt 60.000 hver.

Hvis byggevarekjedenes hagehusutvalg ikke tilfredsstiller, oppsøk spesialistene. Polhus er en slik spesialist og har derfor et rikholdig utvalg, inkludert mangfoldige modeller som passer på hyttetun. Den enkleste modellen, «Anton», koster rundt 33.000 kroner; modellene midt på treet koster rundt 60.000 kroner; og toppmodellen «Work@Home August» koster 220.000 kroner. Saltdalshytta er et annet alternativ: De tilbyr fire byggesettmodeller fra 21 til 36 kvadratmeter, og prisene varierer fra 173.000 til nærmere 240.000 kroner.

Bygge anneks? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Prosjektorganisering

Å sette opp et anneks på ei hyttetomt kan innebære flere begrensninger man må ta hensyn til enn om det samme skulle settes opp hjemme eller ved feriehuset. Mange hytteområder er nemlig kulturvernområder, så det er viktig at du setter deg inn i det lokale regelverket. Når du har endelig har valgt ut hytteannekset ditt, er det tre faser du må gjennom:

 1. Planleggingsfasen
  – Her undersøker du om prosjektet er søknadspliktig, og i så fall hvilken type søknad kommunen din krever.
  – Dette er også tida der du tegner hva du vil ha, undersøker hvem som kan tilby det og hva det kommer til å koste deg.
  – For øvrig må du her undersøke om det er noe du kan bygge selv; er det tilstrekkelig stort, har du ikke lov til å bygge det selv uten å først søke om kommunal godkjenning, jf. byggesaksforskriftens paragraf § 6-8 om selvbyggere.
  – Husk at søkeren plikter å utarbeide gjennomføringsplan hvis tiltaket er så stort at man må ha et såkalt ansvarlig foretak.
 2. Gjennomføringsfasen, etter å ha fått godkjent en eventuell søknad:
  – Skaff materialer, mannskap, utstyr og annet som kreves for å få satt opp tilbygget.
  – Gjør graving og planering etter behov.
  – Gjennomfør oppføringa av selve tilbygget.
 3. Etterarbeidsfasen
  – Rapportér til kommunen, slik at de får oppdatert kartene sine; dette gjelder også bygg som ikke er søknadspliktige.
  – Få gjort besiktigelse av tilbygget med byggmesteren, slik at du kan få ferdigattest.

Du kan lese mer om prosjektgjennomføring under «Underveis og etter prosjektet» lenger ned.

Trenger du fagfolk til jobben? Sammenlign flere tilbud her.

Hvor lang tid tar det?

Det er stor forskjell på hvor mye innsats, tid og penger du må legge i å få deg ei dukkestue kontra et hyttespa. Hytteområdet kan ha strenge regler for anneks, men hvis det tillates, kan en pergola være et godt alternativ. Disse leveres omtrent som et Meccano-sett i full skala, og kan fint bygges på dagtid på lørdag, etterfulgt av grillfest og et par voksenbrus i kveldssola. Dersom du skal ha platting eller terrasse under pergolaen, bør du planlegge litt mer tid, men med gode redskaper og noen gode hjelpere, greier du å få dette unnagjort på ei helg. Større prosjekt, derimot, kan kreve entreprenør.

Et isolert anneks med hems er et glimrende alternativ dersom du ønsker å få flere sengeplasser til gjester. Men husk: anneks som har soveplass og dermed skal brukes til det som kalles “varig opphold”, krever alltid byggesøknad. Da må du kontakte kommunen. Anneks som bare skal brukes til lagring eller som ekstra hjemmekontor, for eksempel, krever ikke dette lenger. Med 30 kvadratmeter grunnflate og en hems på 10 kvadratmeter, får du plass til hele familien, men prisene ligger her vanligvis på 250.000 til 300.000 kroner. Hele søknadsprosessen kan ta inntil fire måneder. Grunnarbeid kan ta inntil et par måneder og total byggetid kan ta rundt fire måneder for to mann.

Hvis du derimot kjøper deg et modulanneks, reduseres byggetida betraktelig. Mange av disse krever faktisk ikke mer enn vaterpass, drill og boremaskin (og ofte ikke engang sistnevnte), og eventuelt maling og malekost så det ferdige bygget står seg fint til hytta. Du får da levert ferdigbygde vegger, gulv og tak, og det eneste som kreves for å sette det opp er litt tålmodighet og et par gode hjelpere. Hvis grunnarbeidet allerede er fullført, kan du faktisk gjennomføre hele bygginga på bare noen få dager! Det er ikke uten grunn at de fleste velger slike løsninger i dag.

Underveis og etter prosjektet

Dersom du bruker god tid på å planlegge hva som skal skje og hvordan, får du masse nyttig kunnskap som lar deg ta kloke avgjørelser til rett tid. Ser du helhetlig på prosjektet, sparer grundig planlegging deg mye tid og seinere hodebry.

Et annet viktig punkt å ha i mente, er at det faktisk er mye du kan få gjort vinterstid. I Nord-Norge er det ikke uvanlig at den første snøen begynner å krype nedover fjellene allerede i september, men selv i sør er vintersesongen langvarig nok – særlig høyfjells. Siden mange håndverkere har mindre å gjøre på denne tida, kan du spare penger på å hente inn anbud i løpet av sommeren på å få gjort graving, drenering, innendørs byggeaktivitet eller skifte av kledning i løpet av vintermånedene.

Prosjekt av det større slaget blir enklere når man holder en tett dialog med entreprenøren underveis, slik at dere begge er sikre på hva som skal gjøres. Et anneks som skal brukes som gjestesovehus, kan fort koste et par hundre tusen, så ha sjekklista klar, slik at du har kontroll underveis, har de rette materialene tilgjengelig og skaffer de nødvendige håndverkerne til riktige tider. Det er også lurt å kontakte håndverkerne du har gjort avtaler med, noen uker før de skal begynne arbeidet, for å bekrefte at de kan komme til avtalt tid.

Når annekset til slutt er ferdig, bør du gjennomføre en sluttbefaring sammen med entreprenøren. Dette er selvsagt viktig uansett hvor stort eller lite prosjektet er – du har jo tross alt betalt for det! – men kanskje ekstra viktig ved mer komplekse prosjekt, så som et isolert anneks med hems eller et hytteanneks med bad. En uferdig sluttrapport og manglende ferdigattest kan fort føre til at forsikringsselskapet gir et klart og entydig «Nei!» når nøden er ute.

Til slutt, husk å betale alt i tide. Dersom du skulle møte på vanskeligheter, kontakt entreprenøren før heller enn etter at fristen går ut; det er mye lettere å få til minnelige løsninger dersom man har en gjensidig god tone og viser gjensidig respekt. Når alt er oppgjort, påse at du får all nødvendig dokumentasjon og at entreprenøren oppdaterer Boligmappa. Hva gjelder Boligmappa, er en oppdatert Boligmappa-profil gull verdt både overfor forsikringsselskapet og om du én dag skulle bestemme deg for å selge hytta.

Ønsker du pristilbud? Få tilbud fra flere kvalitetssikrede fagfolk her.

Gode råd

Hva kan du egentlig ha i et anneks? Det er viktig å merke seg er at det må være et tilbygg og ikke en selvstendig boenhet. Men hva innebærer det? Annekset kan brukes til overnatting og oppholdsrom, men kan ikke bygges slik at det fungerer som en egen boenhet, altså kan det ikke ha både kjøkken og bad. Frittliggende anneks som skal benyttes til overnatting, er alltid søknadspliktige, i henhold til Direktoratet for byggkvalitet. Du kan forsøke å unngå søknadsplikten ved å bygge annekset som et mindre tilbygg på under 15 kvadratmeter, men her er det mange regler å ta hensyn til.

Loven sier at du kan forestå enkle tilbygg der samlet bruksareal eller bebygd areal ikke overstiger 50 kvadratmeter, uten å søke, men også her gjelder det strenge begrensninger. Bygningen skal kun oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller; den skal plasseres minst én meter fra nabogrensen og annen bygning på eiendommen, og mønehøyden skal ikke være over 4,0 meter og gesimshøyde ikke over 3,0 meter. Og: den kan ikke benyttes til beboelse. Anneks som ikke oppfyller disse kravene, fordrer søknad. Hvis du vil slippe å søke, er det altså viktig å sjekke at oppføringen av annekset ikke strider mot gjeldende forskrifter og regelverk, så som kommunens reguleringsplan.

For at du skal slippe å måtte søke, gjelder følgende:

 • Bygget må være frittliggende på bebygd eiendom.
 • Det kan ikke være beregnet på varig opphold og det kan ikke benyttes til overnatting eller beboelse.
 • Verken samlet bruksareal eller bebygd areal kan overstige 50 kvadratmeter.
 • Bygget kan være på maks én etasje, og det kan ikke være underbygget med kjeller.
 • Det må ligge 1,0 meter fra nabogrense og eiendommens andre bygninger.
 • Det kan ikke bygges over ledninger i bakken.

Men det kan være flere hensyn å ta. Kontakt derfor kommunen og eventuelt styret i den lokale hyttegrenden tidlig for å forsikre deg om at prosjektet følger de lokale reglene. Kulturlandskap er krevende å ta vare på, men hvis annekset til hytta bygges etter lokale regler, kan både du og dine glede dere over det nye tilbygget, også uten at det er til sjenanse for hyttegrannene!

Lurer du på hva ditt prosjekt vil koste?

Bli oppringt for en uforpliktende samtale
Takk! Vi ringer deg opp snart.
Noe gikk visst galt. Prøv igjen snart!

Bygge anneks? Få 3 tilbud

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere guider:

Kom i gang

Finn fagfolk til bygg og renovering. Motta flere uforpliktende tilbud på ditt byggeprosjekt.